Pin
Send
Share
Send


Als Egyptische godheid behoorde Osiris tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem ontwikkeld in het stroomgebied van de Nijl van de vroegste prehistorie tot 525 v.Chr.7 Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd.8 De culten binnen dit kader, waarvan de overtuigingen de mythen omvatten die we voor ons hebben, waren over het algemeen redelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats hebben in verschillende gemeenschappen.9 Ondanks deze schijnbaar onbeperkte diversiteit waren de goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) echter relatief slecht gedefinieerd. Zoals Henri Frankfort opmerkt: 'de Egyptische goden zijn onvolmaakt als individu. Als we twee van hen vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden gericht aan deze goden verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. '10 Een reden hiervoor was het onbetwistbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanental werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) specifieke, afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld.11 Dus degenen die personages en mythologieën ontwikkelden, waren over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die al elders in de praktijk waren. Deze flexibiliteit was ook wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (d.w.z. de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren.12

Het wereldbeeld dat is ontstaan ​​door de oude Egyptische religie was uniek geschikt voor (en gedefinieerd door) de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovigen. In tegenstelling tot de overtuigingen van de Hebreeën, Mesopotamiërs en anderen binnen hun culturele sfeer, beschouwden de Egyptenaren zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.13 Breasted stelt dat een bron van deze cyclische tijdlijn de betrouwbare jaarlijkse schommelingen van de Nijl waren. 14 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) uiteindelijk werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (inclusief de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele begeleiding bieden (voor dit en het volgende leven) en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld , wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken.15 Gezien deze twee culturele foci, is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus werden vastgelegd, meestal scheppingsverslagen waren of afbeeldingen van de dodenwereld, met een speciale focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke constituenten.

Omdat Osiris werd geassocieerd met zowel de landbouwproductiviteit als het menselijk leven na de dood, werd hij een van de meest populaire goden van het Egyptische pantheon in termen van iconografie, mythische verhalen en cultische toewijding. Een dergelijke verering is helemaal niet verrassend, gezien het feit dat zijn twee beschermgebieden de hoekstenen waren van het Egyptische seculiere en religieuze leven.

Mythologie

Kenschetsing

Binnen het klassieke Egyptische pantheon was Osiris de oudste zoon van de aardgod, Geb, en de hemelgodin Nut, evenals de broer en echtgenoot van Isis, de godin van de vruchtbaarheid. In termen van nageslacht wordt de god gecrediteerd voor het verwekken van Anubis en Horus, hoewel het laatste werd bedacht na de vroegtijdige dood van de god. De mythen betreffende elk van deze voortplantingshandelingen zullen hieronder worden toegelicht.

Ptah-Seker, een samengestelde godheid die de creatieve elementen van Ptah en de chtonische elementen van Seker verenigde, werd geleidelijk geïdentificeerd met Osiris (de prototypische wedergeboortegod). Als zodanig werden de drie goden als herenigd Ptah-Seker-Osiris, een belangrijke god in zowel de tempelvereringstraditie als de Egyptische grafcultus.16

Hij wordt meestal afgebeeld als een groene huid farao die de draagt Atef kroon.17 Meestal wordt hij ook vertegenwoordigd met de boef en de dorsvlegel, symbolen van goddelijk bestuur dat zijn oorsprong vond in iconografische voorstellingen van de godheid, maar die religieus-politieke autoriteit werden in een meer algemene context.18 Ook worden zijn voeten en onderlichaam afgebeeld gehuld in gaas, alsof ze al gedeeltelijk gemummificeerd zijn - een geheel passend beeld, gezien de relatie van de god met dood en wedergeboorte.19

Vader van Anubis

Toen de pantheons Ennead en Ogdoad (en hun bijbehorende mythologieën) samenvloeiden, met name met de identificatie van Ra en Atum (Atum-Ra), Anubis (de god van de onderwereld in het Ogdoad-systeem) werd vervangen door Osiris, wiens cultus in het hele land prominenter was geworden. Om dit uit te leggen, was Anubis ondergeschikt aan de beruchtere god, het bereik van zijn rijk van patronage was kleiner en hij werd geïdentificeerd als de zoon van Osiris. Abydos, dat een sterk centrum van de cultus van Anubis was geweest, werd een centrum van de cultus van Osiris.20

Omdat Isis (de vrouw van Osiris) het leven in de Ennead vertegenwoordigde, leek het de mythografen echter waarschijnlijk ongepast dat zij de moeder was van Anubis, een god die zo nauw verbonden was met de dood. Zo werd er meestal gezegd dat Nephthys, het andere vrouwelijke kind van Geb en Nut, zijn moeder was. Om de schijnbare ontrouw van Osiris te verklaren, werd gezegd dat een seksueel gefrustreerde Nephthys zichzelf had vermomd als Isis om meer aandacht van haar man, Set, te krijgen. Hoewel deze list het beoogde doelwit niet bedroog, verdiende het haar de aandacht van Osiris, die de godin voor zijn vrouw aanzag. Deze copulatie resulteerde in de geboorte van de god van de dood met de jakhals.21

Vader van Horus

Later, toen elementen van de cultus van Hathor (een godheid uit het Ogdoadische pantheon) werden geassimileerd in die van Isis, werd Horus, die eerder als de zoon van Hathor was gezien, geassocieerd met de Enneadische godin. Pogingen om uit te leggen hoe Osiris, de echtgenoot van Isis en een god van de doden, een godheid zo definitief levend als Horus had kunnen verwekken, leidde tot de ontwikkeling van de Legende van Osiris en Isis, die het grootste verhaal in de Egyptische mythologie werd ( hieronder beschreven).

Kort gezegd, deze mythe beschreef de dood van Osiris door toedoen van zijn broer Set, die jaloers de troon van zijn oudere broer of zus verlangde. Door het lichaam van haar geliefde te ontdekken, bracht Isis hem kort weer tot leven door het gebruik van een magische bezwering. Deze spreuk gaf haar tijd om zwanger te worden door de god vóór zijn definitieve ondergang. Isis is later bevallen van Horus. Aangezien Horus werd geboren na de opstanding van Osiris, werd de godheid van de tweede generatie beschouwd als een nieuw begin. Deze combinatie, Osiris-Horus, werd daarom geïnterpreteerd als een god-leven-dood-wedergeboorte en werd dus elk jaar geassocieerd met de nieuwe oogst.

De Isis / Osiris-cyclus

Zoals hierboven aangegeven, voorzag het verhaal van de dood en opstanding van Osiris in een van de meest cultureel en symbolisch resonerende mythen in het Egyptische corpus. Verder was dit verhaal een centraal element van de mysteriecultus gebouwd rond de buitenaardse heerser, wiens prominente gedurende de dynastieke periode het toestond om de invallen van de Hellenistische samenleving te overleven door de oprichting van Serapis (een zelfbewuste syncretische godheid). Hoewel de bijzonderheden van de cultus hieronder worden toegelicht, is het eerst noodzakelijk om de mythe zelf te schetsen.

De mythe wordt voor het eerst op fragmentarische wijze bewezen in de Piramideteksten-een verzameling piramide-inscripties waarvan het primaire doel was de mythen van de goden te correleren met de cultus van de farao's (die opdracht hadden gegeven tot de bouw van deze monumentale necropoli). Daarin zijn de kerngebeurtenissen van het verhaal al aanwezig, inclusief de moord op Osiris door Set (zijn jaloerse broer of zus); een tekst suggereert bijvoorbeeld dat de overleden koning het beste de plunderingen van Set het beste kon vermijden, anders zou hij hetzelfde lot ondergaan zoals Osiris: "Set zou je in stukken hebben gesneden, en je zou niet (weer) opstaan." 22Zie ook de korte opmerking: "Set is schuldig; Osiris is gerechtvaardigd" (1556a). de hartverscheurende reactie van zijn vrouw, Isis;23 de wraak geëist door Horus, zijn zoon;24 en de opstanding van de god en terugkeer naar bekendheid in het hiernamaals.25

Terwijl de discrete afleveringen waarneembaar zijn in de Piramideteksten impliceert het bestaan ​​van een coherent, centraal verhaal, de vroegste tekstuele verslagen van deze mythe kunnen alleen worden herleid tot de Hellenistische periode. De meest complete hiervan is te vinden in de productieve literaire output van Plutarch, die het in zijn document opneemt Moralia.

In zijn verhaal, Set,26 hij verlangde de troon van zijn broer, overtuigde Osiris om in een kist te gaan liggen, die hij vervolgens dichtsloeg, verzegeld met lood en in de Nijl gooide. De vrouw van Osiris, Isis, zocht naar zijn overblijfselen totdat ze hem uiteindelijk vond ingebed in een boomstam, die het dak van een paleis in Byblos aan de Fenicische kust omhooghield. Ze slaagde erin om de kist te verwijderen en te openen, maar Osiris was al dood. Ze gebruikte een spreuk die ze van haar vader had geleerd en bracht hem weer tot leven zodat hij haar kon bevruchten. Aan het einde van hun semi-necrofiele geslachtsgemeenschap stierf hij opnieuw. Bang dat Set geweld zou doen aan de overblijfselen van haar geliefde, verborg ze zijn lichaam in de woestijn.

Maanden later beviel de vruchtbaarheidsgodin van Horus. Terwijl ze haar zoon met valkhoofd opvoedde, sloeg de ramp weer toe. Op een nacht, toen Set op jacht was, kwam hij onbedoeld het lichaam van Osiris tegen. Woedend scheurde hij het lijk in veertien stukken en verspreidde ze over het hele land. Bij het horen van de nieuwe degradatie die haar overleden voorganger bezocht, ging Isis op een rietboot om alle delen van het lichaam te verzamelen. Hoewel ze er dertien kon ophalen, was zijn fallus permanent verloren, nadat hij was verslonden door een vis (waarvan de consumptie daarna een religieus taboe werd).27 Nadat ze een nieuw lid voor de god uit hout had gevormd, verbond ze (samen met Anubis, de god van het balsemen) de stukken opnieuw en verbond ze ze voor een juiste begrafenis. Daarna werd Osiris hersteld (van soorten) als de god van de onderwereld. Vanaf zijn chtonische troon, trainde en instrueerde hij Horus in de kunst van diplomatie en gevechten, waardoor de zoon uiteindelijk wraak kon nemen van Set.28

Diodorus Siculus geeft een andere versie van de mythe, waarin Osiris wordt beschreven als een oude koning die de Egyptenaren de kunst van de beschaving, inclusief de landbouw, leerde. Zoals het hierboven samengevatte verslag, wordt Osiris vermoord door zijn slechte broer Set, die Diodorus associeert met de slechte Typhon van de Griekse mythologie. Na de dood van de god verdeelt Typhon het lichaam in zesentwintig stukken, die hij onder zijn medesamenzweerders verdeelt om hen bij de moord te betrekken. Isis en Horus wreken de dood van Osiris en verslaan Typhon. Isis herstelt alle delen van Osiris lichaam, minder de fallus, en begraaft ze stiekem. Evenzo maakt ze er ook replica's van en distribueert ze naar verschillende locaties, die daarna centra van Osirische aanbidding werden.2930

De cultus van Osiris

Een priester van Osiris. Hij houdt een canope vaas van Osiris vast met de zoom van zijn mantel. (Ptolemeïsch Egypte. Eerste eeuw G.T.)

Plutarch en anderen hebben opgemerkt dat de offers aan Osiris "somber, plechtig en treurig" waren en dat het grote mysteriefestival, gevierd in twee fasen, begon in Abydos op de zeventiende van Athyr (ca. 13 november) ter herdenking van de dood van de god, die (niet toevallig) ook dezelfde dag was dat graan in de grond werd geplant.31 "De dood van het graan en de dood van de god waren één en dezelfde: het graan werd geïdentificeerd met de god die uit de hemel kwam; hij was het brood waardoor de mens leeft. De opstanding van God symboliseerde de wedergeboorte van het graan ."32 Deze openlijke relatie tussen de vruchtbaarheid van de grond en de dood en wedergeboorte van de god werd het meest krachtig aangetoond in artefacten die bekend staan ​​als 'Osiris-bedden': stenen of houten constructies in de vorm van Osiris, die werden gevuld met aarde, ingezaaid met zaad, en ( in veel gevallen) verpakt als mummies.33 Het ontkiemende zaad symboliseerde Osiris die uit de dood opstond. Een bijna ongerept exemplaar van dit soort cult-apparaat werd gevonden in het graf van Tutankhamun door Howard Carter.34

De eerste fase van het festival bestond uit een uitgebreide optocht, waarbij een beeld van de god door de stad werd geparadeerd, waardoor publieke verheerlijking van de typisch verborgen religieuze afbeeldingen mogelijk werd.35 Vervolgens zagen de verzamelde toegewijden en pelgrims een publiek drama dat de moord en het uiteenvallen van Osiris weergeeft, de zoektocht naar zijn lichaam door Isis, zijn triomfantelijke terugkeer als herrezen god, en de strijd waarin Horus uiteindelijk Set versloeg. Dit rituele theater werd gepresenteerd door bekwame acteurs en diende als zowel een mondelinge geschiedenis als een cultische theologie, en was het primaire middel voor bekering tot potentiële bekeerlingen.36 De deelnemers aan deze mysteries worden beschreven (in een niet-vleiend licht) door Julius Firmicus Maternus, in zijn 'Error of Pagan Religions'. Daarin beschrijft hij wie dit stuk elk jaar opnieuw werd vereerd door aanbidders die "hun borsten sloegen en op hun schouders sloegen. ... Wanneer ze doen alsof de verminkte overblijfselen van de god zijn gevonden en zich weer bij elkaar voelden ... keren ze zich van rouw naar vreugde.37

Misschien belangrijker dan elk van deze specifieke ceremoniën, is echter het feit dat overleden stervelingen direct werden geïdentificeerd met de godheid, in de mate dat hun namen werden toegevoegd aan de naam van de god tijdens begrafenisrituelen. Hoewel deze eerbiedwaardige praktijk oorspronkelijk alleen werd uitgebreid tot de lichamen van farao's,38 het werd een geaccepteerd deel van de begrafenis liturgie. Als zodanig werd Osiris gezien als een immanent onderdeel van de dood (en veronderstel opstanding) van menselijke gelovigen.39

De I-Kher-Nefert stele

Veel van de bestaande informatie over de passie van Osiris is te vinden op een stele in Abydos gebouwd in de 12e dynastie door I-Kher-Nefert (ook Ikhernefert), mogelijk een priester van Osiris of een andere functionaris tijdens het bewind van Senwosret III (Farao Sesostris, omstreeks 1875 v.Chr.).

De passiespelen werden gehouden in de laatste maand van de overstroming (de jaarlijkse overstroming van de Nijl), samenvallend met de lente en vond plaats in Abydos / Abedjou, de traditionele plaats waar het lichaam van Osiris aan land dreef nadat het in de Nijl was verdronken.40 Sommige elementen van de ceremonie werden gehouden in de tempel, terwijl anderen betrekking hadden op publieke participatie in een vorm van theatrale observaties (zoals hierboven vermeld). De Stela van I-Kher-Nefert vertelt het programma van openbare evenementen waaruit het festival bestond:

 • De eerste dag - De processie van Wepwawet: Er is een schijngevecht waarbij de vijanden van Osiris worden verslagen. Een processie wordt geleid door de god Wepwawet ("opener van de weg").
 • De tweede dag - De grote processie van Osiris: Het lichaam van Osiris wordt van zijn tempel naar zijn graf gebracht.
 • De derde dag-Osiris wordt treurig en de vijanden van het land worden vernietigd.
 • De vierde dag-nachtwake: Gebeden en voordrachten worden gedaan en begrafenisrituelen worden uitgevoerd.
 • De vijfde dag-Osiris is herboren: Osiris wordt herboren bij dageraad en gekroond met de kroon van Ma'at. Een standbeeld van Osiris wordt naar de tempel gebracht.40

Tarwe- en kleirituelen

In tegenstelling tot de openbare 'theatrale' ceremonies afkomstig van de I-Kher-Nefert stele, werden meer esoterische ceremonies, die alleen open stonden voor ingewijden, door priesters in de tempels uitgevoerd. Een dergelijke praktijk was het creëren en inzaaien van "Osiris-bedden" (hierboven vermeld). Plutarch beschrijft dit ritueel en verklaart:

de bewakers van de gewaden en de priesters brengen de heilige kist tevoorschijn met daarin een kleine gouden koffer, waarin ze wat drinkwater gieten dat ze hebben opgenomen, en een grote schreeuw komt voort uit het gezelschap van vreugde dat Osiris wordt gevonden. Dan kneden ze wat vruchtbare grond met het water en mengen ze kruiden en wierook van een zeer dure soort, en vormen daaruit een halvemaanvormige figuur, die ze kleden en sieren, waarmee wordt aangegeven dat ze deze goden beschouwen als de substantie van aarde en water .41 Maar zelfs hij was respectvol vaag over hun geheimzinniger praktijken, zoals toen hij schreef: "Ik passeer het kappen van hout, het lenen van linnengoed en de plengoffers die worden aangeboden, omdat veel van hun geheime riten daarbij betrokken zijn ."42

In de Osiriaanse tempel in Denderah beschrijft een inscriptie in detail het maken van tarwepastermodellen van elk in stukken gesneden segment van Osiris, die naar de verschillende steden moesten worden gestuurd waar elk stuk door Isis zou zijn ontdekt. In de tempel van Mendes werden figuren van Osiris gemaakt van tarwe, pasta werd in een trog geplaatst op de dag van de herdenking van de moord, waarna water gedurende enkele dagen werd toegevoegd. Uiteindelijk werd het mengsel gekneed in een mal van Osiris en naar de tempel gebracht en begraven. Gezien de sacramentele aard van deze cakes, kon het heilige graan waaruit ze waren samengesteld alleen in tempelvelden worden gekweekt. Al deze heilige rituelen werden "bekroond door het eten van de sacramentele god, de eucharistie waardoor de feestvierders in hun overtuiging werden omgezet in replica's van hun godmens".4344

Ram god

Banebdjed (B3-nb-DD)
in hiërogliefen

Omdat Osiris een chtonische, onderwereldgod was en dus werd geassocieerd met het rijk van geesten, de ziel van de god (of liever zijn Ba) werd af en toe op zichzelf aanbeden. Gezien de vloeibaarheid die inherent is aan de Egyptische noties van goddelijkheid, was een dergelijke meerpartige cultus zeker niet ongebruikelijk.45 Dit aspect van Osiris werd aangeduid als Banebdjed (ook gespeld Banebded of banebdjedet, wat letterlijk betekent De ba van de heer van Djedet (de stad Mendes). Gezien het feit dat Mendes werd geassocieerd met de Isis / Osiris-cyclus als de plaats waar de ziel van de god "zijn toevlucht zocht ... toen zijn lichaam werd gedood door Seth," is de lokalisatie van deze cultische praktijken zeker begrijpelijk.

Sinds ba werd geassocieerd met macht, en was een homofoon van het Egyptische woord voor "ram", Banebdjed werd afgeschilderd als een ram of als een ramkoppige mensachtige. Vanwege deze associatie werd een levende, heilige ram in Mendes bewaard en aanbeden als de incarnatie van de god, en bij de dood werden de rammen gemummificeerd en begraven in een ram-specifieke necropolis. Wat de associatie van Osiris met de ram betreft, zijn de traditionele boef en de dorsvlegel van de god natuurlijk de instrumenten van de herder, die voor sommige geleerden ook een oorsprong van Osiris heeft gesuggereerd in hoedende stammen van de bovenste Nijl. Van Osiris gingen ze uiteindelijk in het algemeen over naar Egyptische koningen als symbolen van goddelijk gezag. 46

In Mendes hadden ze Hatmehit, een lokale visgodin, als de belangrijkste goddelijkheid beschouwd, en toen de cultus van Osiris belangrijker werd, werd Banebdjed in Mendes geïdentificeerd als zijn autoriteit omdat hij met Hatmehit was getrouwd.47

Helleens syncretisme

Osiris-Dionysus

Tegen het Griekse tijdperk was het Griekse bewustzijn van Osiris gegroeid en waren er pogingen gedaan om de Griekse mystieke filosofie, zoals het platonisme (en, meer expliciet, het neoplatonisme) te verenigen met de cultus van Osiris, wiens mythische opstanding zeer aantrekkelijk was voor de Griekse auditors. Dit proces resulteerde in de ontwikkeling van een nieuwe mysterie-religie. Naarmate dit geloofssysteem populairder werd, werd het geleidelijk geëxporteerd naar andere delen van de Griekse invloedssfeer. Deze mysteriereligies waren echter primair gestructureerd rond de ervaringswaarheden van de openbaringen (betreffende het lot van de menselijke ziel in het hiernamaals), in plaats van de specifieke eigenschappen van de mythische tradities die worden toegeëigend. Zo speelden verschillende mythische personages (van Orpheus en Dionysus tot Attis en Mithras en ontelbare lokale wedergeboorte-goden) allemaal een vergelijkbare rol in de mysterieculten. Gezien het primaat van Osiris in de ontwikkeling van deze religieuze instellingen, gebruiken geleerden in de religie vaak de term "Osiris-Dionysus" als een algemene catch-all om de syncretische goden te beschrijven waarin ze waren gecentreerd.

Serapis

Uiteindelijk besloten de Helleense farao's een godheid te promoten die aanvaardbaar zou zijn voor zowel de lokale Egyptische bevolking als voor de toestroom van Helleense bezoekers en immigranten. Daartoe werd een cultus die oorspronkelijk was opgedragen aan de overleden Apis Bull (dus aan de Osiris van Apis), opnieuw bedacht op een meer Helleense manier. Naar het voorbeeld van Hades (de Griekse god van de onderwereld), kwam Serapis, wiens naam een ​​transliteratie van Osor-Hapi was, deze rol vervullen.

De karakteristieke en constante elementen van deze afbeeldingen zijn hun antropomorfe karakter. Hoewel hij familie was van de stier van Memphis, was Sarapis nooit vertegenwoordigd in runder- of hybride vorm ... Hoewel het basisbeeld van Sarapis de Grieken bekend voorkwam, vragen we ons misschien af ​​hoe de Egyptenaren het ontvingen. Een gedeeltelijk antwoord wordt gegeven door recente ontdekkingen in Dush in El-Kharga Oasis. In de tempel daar, die werd gebouwd tussen het bewind van Domitianus en die van Hadrianus en opgedragen aan Osiris-Sarapis en Isis, omvatte de recent opgegraven schat klassieke, antropomorfe afbeeldingen van Sarapis, maar nog meer afbeeldingen van de heilige stier Apis. We moeten erkennen dat dezelfde goddelijke entiteit op heel verschillende manieren kan worden afgebeeld.48

Verwoesting

Osiris-aanbidding ging door tot de zesde eeuw G.T. op het eiland Philae in Opper-Nijl. Het decreet van Theodosianus (in ongeveer 380 G.T.) om alle heidense tempels te vernietigen en aanbidders te dwingen het christendom te aanvaarden, werd daar genegeerd. Justinianus stuurde echter een generaal Narses naar Philae, die de Osirische tempels en heiligdommen vernietigde, de priesters in de gevangenis gooide en de heilige beelden naar Constantinopel bracht. Tegen die tijd had de soteriologie van Osiris echter verschillende vormen aangenomen die zich al lang geleden in de antieke wereld hadden verspreid.

Notes

 1. ↑ Geraldine Pinch. Handboek van Egyptische mythologie. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002), 178-179.
 2. ↑ Plutarch. Isis en Osiris, vertaald door Frank Cole Babbitt, (1936, Vol 5. Loeb Classical Library). Universiteit van Chicago - LacusCurtis-server. Ook verkrijgbaar in Budge's Legends of the Gods. (1912), beschikbaar op sacred-teksten. Opgehaald 19 mei 2008.
 3. ↑ Françoise Dunand en Christiane Zivie-Coche. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 G.T., Vertaald uit het Frans door David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), 238-239
 4. ↑ S.G.F Brandon, "Osiris," Man, mythe en magie. van Richard Cavendish. Encyclopedia Set, Vol. 5, (BPC Publishing, 1971), 2087-2088.
 5. ↑ "Theodosius I," The Catholic Encyclopedia, 1912. 1
 6. ↑ S.G.F Brandon, "Osiris," Man, mythe en magie (Vol. 5), (BPC Publishing, 1971), 2086.
 7. ↑ Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, aangezien deze periode ook een toestroom van immigranten uit Griekenland zag, was het ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs wanneer "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest". Adolf Erman. Een handboek van Egyptische religie, Vertaald door A. S. Griffith. (London: Archibald Constable, 1907), 203, lijkt het nog steeds redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, binnen hun eigen culturele milieu aan te pakken.
 8. ↑ De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg zijn van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen (Pinch, 31-32).
 9. ↑ Deze lokale groeperingen bevatten vaak een bepaald aantal goden en werden volgens Dimitri Meeks en Christine Meeks-Favard vaak gebouwd rond het onbetwistbare primaire karakter van een scheppergod. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden, Vertaald uit het Frans door G.M. Goshgarian. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996, 34-37).
 10. ↑ Henri Frankfort. Oude Egyptische religie. (New York: Harper Torchbooks, 1961), 25-26.
 11. ↑ Christiane Zivie-Coche en Françoise Dunand. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 G.T., Vertaald uit het Frans door David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), 40-41; Frankfort, 23, 28-29.
 12. ↑ Frankfort, 20-21.
 13. ↑ Jan Assmann. Op zoek naar God in het oude Egypte, Vertaald door David Lorton. (Ithaca: Cornell University Press, 2001), 73-80; Zivie-Coche, 65-67
 14. ↑ James Henry Breasted. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986), 8, 22-24.
 15. ↑ Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166.
 16. ↑ Budge (1969), Vol. I, 503.
 17. ↑ Een vorm van witte kroon specifiek voor Opper-Egypte, gekenmerkt door een pluim van veren aan beide kanten.
 18. ↑ altreligion.com. Ontvangen op 9 juli 2007.
 19. ↑ Richard H. Wilkinson. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. (London: Thames and Hudson, 2003), 120-122. Opgemerkt moet worden dat het vlees van de god, dat soms groen gekleurd is (symbool voor vegetatie en vruchtbaarheid), af en toe ook wit of zwart was (waarschijnlijk de dood (via de kleur van de lijkwade) of de vruchtbare grond van de Nijldelta) (120 ).
 20. ↑ Budge (1969), Vol. II, 264; Knijpen, 104.
 21. ↑ Beschreven in Plutarch's Isis en Osiris. Online opgehaald 09 juli 2007. Zie ook: Wilkinson, 187.
 22. De piramideteksten (678c), 133. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. Ontvangen 9 juli 2007.
 23. ↑ De tekst registreert de bedieningen van godin Isis (en haar zus Nephthys) wanneer de twee het lijk van de god ontdekken: "Isis komt, Nephthys komt, een van hen rechts, een van hen links, // een van ze als een ḥȝ.t-vogel, een van hen (Nephthys) als een vlieger. // Ze vonden Osiris, // nadat zijn broer Set hem op de aarde had laten vallen in ?????, ... // Ze voorkomen u van rot, in overeenstemming hiermee uw naam van "Anubis"; // ze voorkomen dat uw rotting naar de grond vloeit. " De piramideteksten (1255c-1257b), 207. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. Ontvangen op 9 juli 2007. In een latere passage wordt de postume conceptie van Horus ook indirect beschreven: "Isis komt naar u, verheugend uit liefde voor u; // uw sperma gaat in haar, terwijl het wordt gewezen als Sothis" (1635b- 1636a).
 24. ↑ Bijvoorbeeld: "Gij die (mijn) vader hebt geslagen; hij die (een) groter heeft gedood dan hij; // gij hebt (mijn) vader geslagen, u hebt er één vermoord die groter is dan u. // Vader Osiris N. I heb voor u geslagen hem die u sloeg als een os; // Ik heb voor u gedood hem die u gedood heeft als een wilde stier ... Eet, eet de rode os als een voorstelling van het slachtoffer van Horus, voor de reis over zee, // wat Horus deed voor zijn vader, Osiris. " De piramideteksten (1543a-1544b, 1550a-1550b), 241-242. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. Ontvangen op 9 juli 2007. Overweeg ook de volgende instructie voor een overleden heerser: "Word wakker voor Horus; neem het op tegen Set" (793a).
 25. ↑ De meest specifieke verwijzing naar Osiris als heer van de doden komt voor in een passage die de koninklijke aard van de overleden farao beschrijft met behulp van analogieën met de goden (en hun verschillende domeinen): "Je lijkt hen als een jakhals, zoals Horus chef van de levend, // zoals Geb hoofd van de Ennead, zoals Osiris hoofd van geesten. " De piramideteksten (2103c-2103d), 308. Online toegankelijk op: sacred-texts.com. sacredtexts. Ontvangen 9 juli 2007.
 26. ↑ Opgemerkt moet worden dat Plutarchs account syncretisch enkele Griekse equivalenten gebruikt voor de Egyptische goden. Zo is Geb aangesloten bij Cronus, Nut met Rhea en Set met Typhoeus. Zie: Barry B. Powell. Klassieke mythe. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998), 216.
 27. ↑ Powell, 218.
 28. ↑ Plutarch, Isis en Osiris. Online opgehaald 09 juli 2007.
 29. ↑ "Osiris", Man, Myth and Magic, S.G.F Brandon, Vol5 P2088, BPC Publishing.
 30. ↑ "De historische bibliotheek van Diodorus Siculus," vertaald door George Booth 1814. opgehaald op 3 juni 2007.2
 31. ↑ Plutarch. Isis en Osiris 3 toegangsdatum = 21-01-2007. Sectie 13, 356C-D
 32. ↑ Martin A. Larson. Het verhaal van christelijke oorsprong. (J.J. Binns, 1977), 17.
 33. ↑ Wilkinson, 122.
 34. ↑ Angela M. J. Tooley, "Osiris Bricks," Het Journal of Egyptian Archaeology 82 (1996): 167-179. 174.
 35. ↑ Zivie-Coche, 116.
 36. ↑ Zie bijvoorbeeld Dunand, 238-239.
 37. De Errore Profanarum Religionum, vertaald door Clarence A. Forbes as De dwaling van de heidense religies, Newman Press, 1970. ISBN 0809100398.
 38. ↑ Zoals in de Piramideteksten hierboven geciteerd.
 39. ↑ Wilkinson, 122.
 40. 40.0 40.1 Mirjam Nebet. "Passiespelen van Osiris." ancientworlds.net - de passiespelen van osiris.ancientworlds.net. Ontvangen 19 mei 2008.
 41. ↑ Plutarch, 4 Isis en Osiris, 39. Ontvangen op 10 juli 2007.
 42. ↑ Plutarch, 5 Isis en Osiris, 21.
 43. ↑ Martin A. Larson. Het verhaal van christelijke oorsprong.

  Pin
  Send
  Share
  Send