Ik wil alles weten

Zout moeras

Pin
Send
Share
Send


Een Atlantisch kustzoutmoeras in Connecticut.

EEN zout moerasof zout moeras, is een soort moeras (zelf een soort moerasland) dat wordt gekenmerkt doordat het vaak of continu wordt overspoeld door relatief ondiep water met een hoog zoutgehalte en dat wordt gedomineerd door halofytische (zouttolerante) kruidachtige planten. Het onderscheidt zich van brakke moerassen en zoetwatermoerassen door een hoger zoutgehalte. Het National Wetlands Research Center van de United States Geological Survey definieert een zoutwatermoeras als een zoutgehalte van 15-18 delen per duizend of meer (NWRC 2007), maar andere definities zijn mogelijk minder nauwkeurig.

Hoewel historisch gezien kwelders soms als 'woestenijen' zijn behandeld, samen met andere wetlands, bieden ze belangrijke waarden. We weten nu dat kwelders een van de biologisch meest productieve habitats op de planeet zijn, tropische rivieren. Ze vertragen ook de erosie langs de kustlijn, bufferen stormachtige zeeën en helpen verontreinigende stoffen uit te filteren voordat ze oceanen en estuaria binnendringen. Terwijl in het verleden grote delen van kwelders zijn veranderd voor agrarische of residentiële doeleinden, is er tegenwoordig een groeiende interesse in het beschermen en herstellen van kwelders.

Overzicht

Een kwelder is een soort moeras en is dus een soort moerasland. Een wetland is een overgangsomgeving tussen permanente aquatische en terrestrische omgevingen die kenmerken van beide omgevingen deelt en waarbij water, dat de bodem bedekt of gedurende een groot deel van het jaar in de buurt van het oppervlak is, de sleutelfactor is bij het bepalen van de aard van het ecosysteem bodem. Hoewel wetlands aspecten hebben die vergelijkbaar zijn met zowel natte als droge omgevingen, kunnen ze niet ondubbelzinnig worden geclassificeerd als aquatisch of terrestrisch (Barbier et al. 1997). Een moeras is een soort moerasland dat wordt gekenmerkt door intermitterend of continu overstroomd met water dat niet diep is en met overwegend zachtstammige vegetatie, zoals grassen en zegge, die zijn aangepast aan de omstandigheden van verzadigde grond. Het water van een moeras kan vers, brak of zout zijn. Een moeras onderscheidt zich van een moeras door minder open wateroppervlak en ondieper water dan een moeras, en in het algemeen door een moeras met meer houtachtige planten, terwijl een moeras wordt gedomineerd door zachtgesteelde planten.

Een wietkwelder in het Marine Park Nature Center in Brooklyn, New York.

Een kwelder is een van de vele classificaties van moerassen, waaronder ook zoetwatermoerassen en brakke moerassen, evenals de grotere classificatie van getijdenmoerassen en niet-getijdenmoerassen (NSC 2005; EPA 2006). Een getijdenmoeras is een soort moeras dat wordt gevonden langs kusten en estuaria waarvan de overstromingskenmerken worden bepaald door de getijdenbeweging van de aangrenzende estuarium, zee of oceaan (EPA 2006). Een niet-getijdenmoeras mist de overstromingen van getijdenbeweging. Afhankelijk van het zoutgehalte van het overstromende of niet-overstromende water kan men zoet-, brak- en zoute moerassen onderscheiden.

Een zoutwatermoeras heeft een hoog zoutgehalte en wordt gedomineerd door halofytische (zouttolerante) kruidachtige planten, zoals Spartina alterniflora (oestergras). Het National Wetlands Research Center van de US Geological Survey definieert een zoutwatermoeras met een zoutgehalte van 15-18 delen per duizend (ppt) of hoger, met een brak moeras met een zoutgehalte van 3-15 ppt, en een tussengelegen moeras met een zoutgehalte ongeveer drie ppt. Zoetwatermoerassen hebben nog minder zoutgehalte.

De Natural Resources Conservation Service van het Amerikaanse ministerie van Landbouw definieert een kwelder als een "vlak, slecht gedraineerd gebied dat onderworpen is aan periodieke of incidentele overstroming door zout water, dat water bevat dat brak tot sterk zout is, en meestal bedekt met een dikke mat van grasachtige halofytische planten; bijv. een kustmoeras dat periodiek wordt overstroomd door de zee, of een moeras in het binnenland (of salina) in een droog gebied en onderworpen aan intermitterende overstroming door zout water "(NRCS 2007).

Kenmerken

Kwelders ontwikkelen zich meestal op afzettingskusten, baaien en estuaria waar getijdenwerking relatief zacht is en erosie niet meer dan intermitterend en licht genoeg om vegetatie vast te houden. Ze komen veel voor op energiezuinige kusten zoals estuaria, ingesloten baaien en de landzijden van barrière-eilanden en stroken.

Een graszout moeras in het Marine Park Nature Center in Brooklyn, New York.

De diversiteit van plantensoorten is relatief laag, omdat de flora tolerant moet zijn voor zout, volledige of gedeeltelijke onderdompeling en anoxisch moddersubstraat. De meest voorkomende kwelderplanten zijn glassworts (Salicornia spp.) en de koordgrassen (Spartina spp.), die wereldwijde distributie hebben. Ze zijn vaak de eerste planten die in een wad komen en beginnen met de ecologische opvolging ervan in een kwelder. Hun scheuten tillen de hoofdstroom van het getij boven het modderoppervlak, terwijl hun wortels zich in het substraat verspreiden en de kleverige modder stabiliseren en zuurstof erin dragen zodat andere planten zich ook kunnen vestigen. Planten zoals zee-lavendel (Limonium spp.), plantains (Plantago spp.), en gevarieerde zegges en biezen groeien zodra de modder is begroeid door de pionierssoort.

Zoute getijdenmoerassen die dagelijks worden bedekt en blootgesteld door het getij, kunnen worden bedekt door de lange vorm van glad cordgrass (Spartina alterniflora), terwijl gebieden die slechts sporadisch onder water staan, kunnen worden bevolkt door kort glad cordgrass, spike gras en zwart gras (Juncus gerardii) (EPA 2004).

De flora van een kwelder is gedifferentieerd in niveaus volgens de individuele tolerantie van de planten voor zoutgehalte en watertafel niveaus. Vegetatie in het water moet in staat zijn om hoge zoutconcentraties, periodieke onderdompeling en een bepaalde hoeveelheid waterbeweging te overleven, terwijl planten verder landinwaarts in het moeras soms droge, voedingsstoffenarme omstandigheden kunnen ervaren.

Kwelders zijn vrij fotosynthetisch actief en zijn extreem productieve habitats. Ze dienen als bewaarplaats voor een grote hoeveelheid organisch materiaal en zijn vol afbraak, die een brede voedselketen van organismen voedt, van bacteriën tot zoogdieren. Interessant is dat (in zo'n biologisch productief bioom) veel van de halofytische planten zoals cordgrass helemaal niet worden beweid door hogere dieren, maar afsterven en ontleden, om voedsel te worden voor micro-organismen, die op hun beurt voedsel worden voor vissen en op hun beurt vogels.

Een kwelder in het Marine Park Nature Center in Brooklyn, New York, na een sneeuwsmelting.

In de winter in koudere klimaten ziet de kwelder er opener uit dan in de zomer. Tussen riet wordt meer ruimte gezien als er sneeuw tussen valt. Het water bevriest gedeeltelijk, waardoor het er nogal spectaculair uitziet.

In warmere klimaten kan zout worden geproduceerd door zonne-energie, zodat het Franse equivalent van het kwelder, de marais salant is vooral bedoeld als een industriële fabriek, hoewel geclassificeerd als een vorm van landbouw, in het Frans bekend als saliculture.

Belang

Historisch gezien zijn kwelders soms behandeld als 'woestenijen', samen met andere wetlands. We weten nu dat kwelders een van de biologisch meest productieve habitats op de planeet zijn, tropische rivieren. Dit is deels te wijten aan de dagelijkse vloedgolven die voedingsstoffen binnenbrengen, de natuurlijke chemische activiteit van zout (of brak) water, de neiging van voedingsstoffen om zich te vestigen in de wortels van de planten daar, en de neiging van algen om te bloeien in het ondiepe onbeschadigde water.

Een loopbrug voor mensen over een kwelder.

Kwelders bieden ook een voordeel door bescherming te bieden tegen zwaar weer, zoals in de Noord-Amerikaanse Golfkust. Getijdemoerassen vertragen erosie langs de kustlijn en bufferen stormachtige zeeën (EPA 2006). Ze helpen ook om verontreinigende stoffen te filteren voordat ze oceanen en estuaria binnendringen, hetzij door bezinking van sedimenten of microbiële en plantverwijdering van voedingsstoffen en andere stoffen.

In het verleden zijn grote delen van kwelder teruggewonnen als landbouwgrond en voor stadsontwikkeling, maar in de Verenigde Staten en Europa wordt nu een hoog beschermingsniveau toegekend door respectievelijk de Clean Water Act en de Habitatrichtlijn. Er is een groeiende interesse in het herstellen van kwelders, door een proces van beheerd terugtrekken.

Zie ook

 • Moeras
 • Moeras
 • Mangrovemoeras
 • Moeras
 • Mesopotamische moerassen
 • Moeras

Referenties

 • Barbier, E. B., M. Mike Acreman en D. Knowler. 1997. Economische waardering van wetlands: een gids voor beleidsmakers en planners. Gland, Zwitserland: Ramsar Convention Bureau. ISBN 294007321X.
 • Agentschap voor milieubescherming. 2006. moerassen U.S. Environmental Protection Agency. Ontvangen 18 december 2007.
 • Agentschap voor milieubescherming. 2004. Wetlands overzicht U.S. Environmental Protection Agency EPA 843-F-04-011a (december 2004). Ontvangen 18 december 2007.
 • Nationale Veiligheidsraad (NSC). 2005. Marsh Environmental Health Center, National Safety Council. Ontvangen 18 december 2007.
 • National Wetlands Research Center (NWRC), Geological Survey, Verenigde Staten. 2007. Marsh NWRC USGS. Ontvangen 18 december 2007.
 • Natural Resources Conservation Service (NRCS), ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten. 2007. Nationaal handboek bodemonderzoek: verklarende woordenlijst van landvorm en geologische termen (deel 629) NRCS USDA. Ontvangen 18 december 2007.

Pin
Send
Share
Send