Ik wil alles weten

Minoïsche beschaving

Pin
Send
Share
Send


De oudste tekenen van bewoners op Kreta zijn keramische neolithische overblijfselen die dateren van ongeveer 7000 v.Chr. Zie Geschiedenis van Kreta voor details.

Het begin van zijn bronstijd, rond 2600 v.Chr., Was een periode van grote onrust op Kreta en markeert ook het begin van Kreta als een belangrijk centrum van beschaving.

Aan het einde van de MMII-periode (1700 v.G.T.) was er een grote verstoring op Kreta, waarschijnlijk een aardbeving, of mogelijk een invasie vanuit Anatolië. De paleizen in Knossos, Phaistos, Malia en Kato Zakros werden vernietigd. Maar met het begin van de Neopalatiale periode nam de bevolking weer toe, de paleizen werden op grotere schaal herbouwd en overal op het eiland werden nieuwe nederzettingen gebouwd. Deze periode (de zeventiende en zestiende eeuw, MM III / Neopalatial) vertegenwoordigt de top van de Minoïsche beschaving. De Thera-uitbarsting vond plaats tijdens LMIA (en LHI).

Op het Griekse vasteland begon LHIIB tijdens LMIB en toonde het onafhankelijkheid van Minoïsche invloed. Aan het einde van de LMIB-periode faalde de Minoïsche paleiscultuur catastrofaal. Alle paleizen werden vernietigd en alleen Knossos werd onmiddellijk hersteld - hoewel andere paleizen later in LMIIIA (zoals Chania) opkwamen.

LMIB-ware is gevonden in Egypte onder het bewind van Hatshepsut en Tuthmosis III. Ofwel de LMIB / LMII-catastrofe vond na deze tijd plaats, of anders was het zo erg dat de Egyptenaren in plaats daarvan LHIIB moesten importeren. Korte tijd na de LMIB / LMII-catastrofe, rond 1420 v.Chr., Werd het eiland veroverd door de Myceens, die Lineair A Minoïsch schrift als Lineair B hebben aangepast voor hun Myceense taal, een vorm van Grieks. Het eerste archief overal in het LMII-tijdperk "Room of the Chariot Tablets". Latere Kretenzische archieven dateren uit LMIIIA (hedendaags met LHIIIA) maar niet later dan dat.

Tijdens LMIIIA: 1 nam Amenhotep III bij Kom el-Hatan kennis van k-f-t-w (Kaftor) als een van de 'Geheime landen van Noord-Azië'. Ook genoemd worden Kretenzische steden zoals i-ben-n-y-s3/i-m-ni-s3 (Amnisos) b3-y-s3 -? - y (Phaistos) k3-t-w-y-n3 (Kydonia) en k3-in-YW-s (Knossos) en enkele toponiemen gereconstrueerd als Cycladen en Grieks. Als de waarden van deze Egyptische namen juist zijn, bevoorrechtte deze farao LMIII Knossos niet boven de andere staten in de regio.

Na ongeveer een eeuw van gedeeltelijk herstel, raakten de meeste Kretenzische steden en paleizen in de dertiende eeuw in verval (LHIIIB; we moeten niet spreken van een onafhankelijke "LMIIIB").

Knossos bleef een administratief centrum tot 1200 v.Chr .; de laatste van de Minoïsche vindplaatsen was de defensieve bergsite van Karfi.

Aardrijkskunde

Kaart van Minoïsch Kreta

Kreta is een bergachtig eiland met natuurlijke havens. Er zijn tekenen van aardbevingsschade op Minoïsche locaties.

Homerus registreerde een traditie dat Kreta 90 steden had. De site bij Knossos was de belangrijkste. Archeologen hebben ook paleizen gevonden in Phaistos en Malia. Het eiland was waarschijnlijk verdeeld in vier politieke eenheden, het noorden werd bestuurd vanuit Knossos, het zuiden vanaf Phaistos, het centrale oostelijke deel van Malia en de oostelijke punt van Kato Zakros. Op andere plaatsen zijn kleinere paleizen gevonden.

Enkele van de belangrijkste Minoïsche archeologische vindplaatsen zijn:

 • paleizen
  • Knossos - de grootste archeologische vindplaats uit de bronstijd op Kreta; werd gekocht voor opgravingen door Evans op 16 maart 1900.
  • Phaistos
  • Malia
  • Kato Zakros
  • Galatas
 • Agia Triada
 • Gournia - stad
 • Pyrgos
 • Vasiliki
 • Fournu Korfi
 • Pseira - eilandstad met rituele locaties
 • Mount Juktas - de grootste van de Minoïsche piekheiligdommen
 • Arkalochori
 • Karfi - laatste van de Minoïsche sites

Maatschappij en cultuur

Minoïsche koperen staaf

De Minoïers waren vooral een handelsvolk dat zich bezighield met overzeese handel. Hun cultuur, van c. 1700 v.Chr. toont een hoge mate van organisatie.

Veel historici en archeologen geloven dat de Minoïers betrokken waren bij de belangrijke tinhandel in de bronstijd: tin, gelegeerd met koper blijkbaar uit Cyprus, werd gebruikt om brons te maken. De achteruitgang van de Minoïsche beschaving en de achteruitgang van het gebruik van bronzen werktuigen ten gunste van superieure ijzeren lijken gecorreleerd.

De Minoïsche handel in saffraan, die zijn oorsprong vond in het Egeïsche gebied als een natuurlijke chromosoommutatie, heeft minder materiële overblijfselen achtergelaten: een fresco van saffraan-verzamelaars op Santorini is bekend. Deze geërfde handel dateerde van vóór de Minoïsche beschaving: een gevoel van zijn beloningen kan worden verkregen door zijn waarde te vergelijken met wierook, of later, met peper. Archeologen hebben de neiging om de duurzamere handelsartikelen te benadrukken: keramiek, koper en tin, en dramatische luxe vondsten van goud en zilver.

Voorwerpen van Minoïsche productie suggereren dat er een handelsnetwerk bestond met het vasteland van Griekenland (met name Mycene), Cyprus, Syrië, Anatolië, Egypte, Mesopotamië en westwaarts tot aan de kust van Spanje.

Minoïsche mannen droegen lendendoeken en kilts. Vrouwen droegen gewaden die open stonden voor de navel en korte mouwen en gelaagde rokken hadden. Vrouwen hadden ook de optie om een ​​strapless getailleerd lijfje te dragen, de eerste getailleerde kledingstukken die in de geschiedenis bekend zijn. De patronen op kleding benadrukten symmetrische geometrische ontwerpen.

De standbeelden van priesteressen in de Minoïsche cultuur en fresco's die mannen en vrouwen tonen die aan dezelfde sporten deelnemen (meestal stierenspringen) doen sommige archeologen geloven dat mannen en vrouwen een gelijke sociale status hadden, en dat erfenis zelfs matrilineair kon zijn. De fresco's bevatten veel afbeeldingen van mensen, waarbij de geslachten worden onderscheiden door kleur: de mannenhuid is roodbruin, de vrouwenwit. Sommigen speculeren dat vrouwen leiderschapsrollen kunnen hebben uitgeoefend, of dat hun gelijkheid met mannen op Kreta door andere samenlevingen als ongewenst werd beschouwd, als een uitdaging voor hun eigen onderwerping aan vrouwen.

Taal en schrijven

Onbekende syllabische tekens op de Phaistos-schijf

Kennis van de gesproken en geschreven taal van de Minoïers is schaars, ondanks het aantal gevonden records. Soms wordt de Minoïsche taal Eteocretan genoemd, maar dit geeft verwarring tussen de taal geschreven in Lineaire A-scripts en de taal geschreven in een Euboean-afgeleid alfabet alleen na de Griekse Donkere Leeftijden. Hoewel Eteocretan-taal wordt vermoed een afstammeling van Minoan te zijn, is hier geen substantieel bewijs voor. Het is ook onbekend of de taal die in Kretenzische hiërogliefen is geschreven, Minoïs is. Het is niet ontcijferd en de fonetische waarden zijn onbekend.

Tot nu toe zijn ongeveer 3.000 tabletten met schrift ontdekt, waarvan er kennelijk veel inventarissen waren van goederen of middelen. Omdat de meeste van deze inscripties beknopte economische gegevens zijn in plaats van inleidende inscripties, blijft de vertaling van Minoan een uitdaging. De hiërogliefen kwamen in gebruik bij MMI en werden parallel gebruikt met de opkomende Lineaire A uit de achttiende eeuw (MM II) en verdwenen op een bepaald moment in de zeventiende eeuw (MM III).

In de Myceense periode werd Lineair A vervangen door Lineair B, met een zeer archaïsche versie van de Griekse taal. Lineaire B werd met succes ontcijferd door Michael Ventris in de jaren 1950, maar de eerdere scripts blijven een mysterie. Tenzij Eteocretan echt zijn afstammeling is, is het misschien tijdens de Griekse donkere middeleeuwen, een tijd van economische en sociaal-politieke ineenstorting, dat de Minoïsche taal uitstierf.

Kunst

Een fresco gevonden op de Minoïsche site van Knossos

De grote collectie Minoïsche kunst bevindt zich in het museum in Heraklion, nabij Knossos aan de noordkust van Kreta. Minoïsche kunst, met andere overblijfselen van de materiële cultuur, in het bijzonder de opeenvolging van keramische stijlen, heeft archeologen in staat gesteld de drie fasen van de Minoïsche cultuur (EM, MM, LM) te definiëren die hierboven zijn besproken.

Omdat hout en textiel zijn verdwenen, zijn de belangrijkste overlevende Minoïsche kunst Minoïsch aardewerk, de paleisarchitectuur met zijn fresco's met landschappen, stenen beelden en ingewikkeld gesneden zegelstenen.

In de vroege Minoïsche periode werden keramiek gekenmerkt door lineaire patronen van spiralen, driehoeken, gebogen lijnen, kruisen, visgraatmotieven en dergelijke. In de Midden-Minoïsche periode kwamen naturalistische ontwerpen zoals vis, inktvis, vogels en lelies veel voor. In de late Minoïsche periode waren bloemen en dieren nog steeds het meest kenmerkend, maar de variabiliteit was toegenomen. De 'paleisstijl' van de regio rond Knossos wordt gekenmerkt door een sterke geometrische vereenvoudiging van naturalistische vormen en monochromatische schilderijen. Zeer opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen Late Minoïsche en Myceense kunst.

Religie

"Snake Goddess" (MM III).

De Minoïers aanbaden godinnen.2 Hoewel er enig bewijs is van mannelijke goden, zijn de afbeeldingen van Minoïsche godinnen veel groter dan de afbeeldingen van alles wat als een Minoïsche god kan worden beschouwd. Hoewel van sommige van deze afbeeldingen van vrouwen wordt gedacht dat ze afbeeldingen zijn van aanbidders, in tegenstelling tot de godheid zelf, lijken er nog steeds verschillende godinnen te zijn, waaronder een moedergodin van vruchtbaarheid, een minnares van de dieren, een beschermster van steden, het huishouden, de oogst, en de onderwereld, en meer. Sommigen hebben betoogd dat dit allemaal aspecten van een enkele godin zijn. Ze worden vaak voorgesteld door slangen, vogels, papavers en een enigszins vage vorm van een dier op het hoofd. Sommigen suggereren dat de godin was gekoppeld aan de "Earthshaker", een mannetje dat wordt vertegenwoordigd door de stier en de zon, die elke herfst zou sterven en elke lente opnieuw zou worden geboren. Hoewel de beruchte stierenhoofdige Minotaurus een puur Griekse afbeelding is, onthullen zeehonden en zeehondenafdrukken vogelhoofdige of gemaskerde goden.

Walter Burkert waarschuwt:

"In hoeverre men een onderscheid kan maken tussen Minoïsche en Myceense religie is een vraag die nog geen sluitend antwoord heeft gevonden"3

en suggereert dat bruikbare parallellen zullen worden gevonden in de relaties tussen Etruskische en archaïsche Griekse cultuur en religie, of tussen de Romeinse en de Hellenistische cultuur. De Minoïsche religie is niet in zijn eigen taal overgedragen en het gebruik dat geletterde Grieken later maakten van overlevende Kretenzische mythemen, na eeuwen van puur mondelinge overdracht, hebben de magere bronnen getransformeerd: denk aan het Atheense standpunt van de Theseus-legende. Een paar Kretenzische namen zijn bewaard gebleven in de Griekse mythologie, maar er is geen manier om een ​​naam te verbinden met een bestaand Minoïsch icoon, zoals de bekende slangengodin. Ophalen van metalen en klei stemmige figuren - dubbele bijlen, miniatuurschepen, modellen van artefacten, dieren, menselijke figuren - heeft locaties van cultus geïdentificeerd: hier waren tal van kleine heiligdommen in Minoïsch Kreta, en bergtoppen en zeer veel heilige grotten - meer dan 300 zijn onderzocht - waren de centra voor een cultus, maar tempels zoals de Grieken ze ontwikkelden, waren onbekend.4 Binnen het paleiscomplex zijn geen centrale kamers gewijd aan cultus erkend, behalve het centrumhof waar jongeren van beide geslachten het stierenspringende ritueel zouden beoefenen. Het is opmerkelijk dat er geen Minoïsche fresco's zijn die goden weergeven.

Minoïsche heilige symbolen omvatten de stier en zijn hoorns van toewijding, de labrys (tweekoppige bijl), de pilaar, de slang, de zonneschijf en de boom.

Mogelijkheid tot menselijk offer

Minoïsche symbolische labrys van goud, tweede millennium v.G.T.: veel zijn gevonden in de Arkalochori-grot.

Bewijs dat suggereert dat de Minoïers mogelijk mensenoffers hebben gebracht, is op drie locaties gevonden: (1) Anemospilia, in een MMII-gebouw in de buurt van Mount Juktas, geïnterpreteerd als een tempel, (2) een EMII-heiligdomcomplex in Fournou Korifi in het zuiden van centraal Kreta, en (3) Knossos, in een LMIB-gebouw dat bekend staat als het 'North House'.

De tempel in Anemospilia werd verwoest door een aardbeving in de MMII-periode. Het gebouw lijkt een drieledig heiligdom, en terracotta voeten en wat verkoold hout werden door de graafmachines geïnterpreteerd als de overblijfselen van een cultusbeeld. Vier menselijke skeletten werden gevonden in zijn ruïnes; één, behorend tot een jonge man, werd gevonden in een ongewoon samengetrokken positie op een verhoogd platform, wat suggereert dat hij was opgejaagd voor opoffering, net als de stier in de opofferingsscène op de Agia Triadha-sarcofaag uit het Myceense tijdperk. Een bronzen dolk was tussen zijn botten, en de verkleuring van de botten aan één kant van zijn lichaam suggereert dat hij stierf aan bloedverlies. Het bronzen lemmet was 15 centimeter lang en had afbeeldingen van een zwijn aan elke kant. De botten bevonden zich op een verhoogd platform in het midden van de middelste kamer, naast een pilaar met een trog aan de basis.

De posities van de andere drie skeletten suggereren dat een aardbeving hen verraste - het skelet van een 28-jarige vrouw lag verspreid op de grond in dezelfde kamer als de geofferde man. Naast het offerplatform was het skelet van een man in zijn late jaren '30, met gebroken benen. Zijn armen werden opgeheven, alsof hij zichzelf wilde beschermen tegen vallend puin, wat suggereert dat zijn benen waren gebroken door de ineenstorting van het gebouw in de aardbeving. In de voorste hal van het gebouw was het vierde skelet, te slecht bewaard om de leeftijd of het geslacht te kunnen bepalen. Nabijgelegen 105 fragmenten van een kleivaas werden ontdekt, verspreid in een patroon dat suggereert dat het door de persoon in de voorzaal was gevallen toen hij (of zij) werd getroffen door puin uit het instortende gebouw. De pot had blijkbaar stierenbloed bevatten.

Helaas hebben de graafmachines van deze site geen officieel graafrapport gepubliceerd; de site is vooral bekend door een artikel uit 1981 in National Geographic 56)

Niet iedereen is het erover eens dat dit een menselijk offer was. Nanno Marinatos, zegt dat de man die wordt geofferd, daadwerkelijk is overleden tijdens de aardbeving die plaatsvond op het moment dat hij stierf. Ze merkt op dat deze aardbeving het gebouw heeft verwoest en ook de twee Minoïers heeft gedood die hem zogenaamd zouden hebben geofferd. Ze beweert ook dat het gebouw geen tempel was en dat het bewijs voor opoffering 'verre van ... overtuigend is'.7 Dennis Hughes is het daarmee eens, en beweert ook dat het platform waar de man lag niet noodzakelijkerwijs een altaar was, en het mes waarschijnlijk een speerpunt was dat misschien niet op de jongeman was geplaatst, maar tijdens de aardbeving uit planken of een bovenverdieping had kunnen vallen. .8

In het sanctuary-complex van Fournou Korifi werden fragmenten van een menselijke schedel gevonden in dezelfde kamer als een kleine haard, een kookgat en kookapparatuur. Deze schedel is geïnterpreteerd als de overblijfselen van een geofferd slachtoffer.

In het "North House" in Knossos werden de botten van minstens vier kinderen (die in goede gezondheid waren geweest) gevonden die tekenen vertoonden dat "ze op dezelfde manier werden geslacht als de Minoïers hun schapen en geiten slachtten, wat suggereert dat ze geofferd en opgegeten. De senior Kretenzische archeoloog Nicolas Platon was zo geschokt door deze suggestie dat hij erop stond dat de botten die van apen moesten zijn, geen mensen. '9

De botten, gevonden door Peter Warren, dateren van laat-Minoïsche IB (1580-1490), voordat de Myceneans arriveerden (in LM IIIA, circa 1320-1200) volgens Paul Rehak en John G. Younger.10 Dennis Hughes en Rodney Castleden beweren dat deze botten werden afgezet als een 'secundaire begrafenis'.11. Secundaire begrafenis is de niet ongebruikelijke praktijk om de doden twee keer te begraven: onmiddellijk na de dood, en dan weer nadat het vlees uit het skelet is verdwenen. De belangrijkste zwakte van dit argument is dat het niet het soort sneden en mesafdrukken op de botten verklaart.

Architectuur

De Minoïsche steden waren verbonden met geplaveide wegen, gevormd uit blokken gesneden met bronzen zagen. Straten werden afgevoerd en water- en rioleringsfaciliteiten waren beschikbaar voor de hogere klasse, via kleipijpen.

Minoïsche gebouwen hadden vaak platte pannendaken; gips, hout of plavuizen vloeren, en stond twee tot drie verdiepingen hoog. Typisch waren de onderste muren gebouwd van steen en puin, en de bovenste muren van moddersteen. Plafond hout hield de daken omhoog.

Paleizen

Ruïnes van het paleis in Knossos

De eerste paleizen werden gebouwd aan het einde van de vroege Minoïsche periode in het derde millennium v.G.T. (Malia). Hoewel men vroeger geloofde dat de stichting van de eerste paleizen synchroon was en dateerde rond de Midden-Minoïsche omstreeks 2000 v.G.T. (de datum van het eerste paleis in Knossos), denken wetenschappers nu dat paleizen over een langere periode op verschillende locaties werden gebouwd, in reactie op lokale ontwikkelingen. De belangrijkste oudere paleizen zijn Knossos, Malia en Phaistos.

De paleizen vervulden een overvloed aan functies: ze dienden als centra van de overheid, administratieve kantoren, heiligdommen, werkplaatsen en opslagruimten (bijvoorbeeld voor graan). Dit onderscheid leek misschien kunstmatig voor Minoïers.

Het gebruik van de term 'paleis' voor de oudere paleizen, wat een dynastieke residentie en zetel van de macht betekent, is recentelijk bekritiseerd (zie Paleis), en in plaats daarvan is de term 'hofgebouw' voorgesteld. De oorspronkelijke term is echter waarschijnlijk te goed verankerd om te worden vervangen. Architectonische kenmerken zoals ashlar metselwerk, orthostaten, kolommen, open rechtbanken, trappen (bovenste verdiepingen implicerend) en de aanwezigheid van diverse bassins zijn gebruikt om paleisachtige architectuur te definiëren.

Vaak zijn de conventies van bekendere, jongere paleizen gebruikt om oudere te reconstrueren, maar deze praktijk verbergt mogelijk fundamentele functionele verschillen. De meeste oudere paleizen hadden slechts één verhaal en geen representatieve gevels. Ze waren U-vormig, met een groot centraal hof en over het algemeen kleiner dan latere paleizen. Late paleizen worden gekenmerkt door gebouwen met meerdere verdiepingen. De westgevels hadden metselwerk van zandsteen en hardsteen. Knossos is het bekendste voorbeeld. Zie Knossos.

Fresco van het "Paleis van Minos", Knossos, KretaVoorraadpotten in Knossos

Columns

Een van de meest opvallende bijdragen van Minoïers aan architectuur is hun unieke kolom, die bovenaan breder was dan onderaan. Het wordt een 'omgekeerde' kolom genoemd omdat de meeste Griekse kolommen onderaan breder zijn, waardoor een illusie van grotere hoogte ontstaat. De kolommen waren ook van hout in tegenstelling tot steen en waren over het algemeen rood geverfd. Ze werden gemonteerd op een eenvoudige stenen basis en werden bedekt met een kussenachtig, rond stuk.1213

Landbouw

De Minoïers brachten runderen, schapen, varkens, geiten voort en verbouwden tarwe, gerst, wikke, kikkererwten, gecultiveerde druiven, vijgen, olijven en kweekten papavers, voor maanzaad en misschien opium. De Minoïers tamten bijen en adopteerden granaatappels en kweeperen uit het Nabije Oosten, hoewel geen citroenen of sinaasappels, zoals vaak wordt gedacht. Ze ontwikkelden mediterrane polycultuur, de praktijk om meer dan één gewas tegelijk te telen, en als gevolg van hun meer gevarieerde en gezondere dieet, groeide de bevolking.

Boeren gebruikten houten ploegen, gebonden door leer aan houten handvatten, en getrokken door paren ezels of ossen.

Theorieën van Minoïsche ondergang

Thera uitbarsting

Thera is het grootste eiland Santorini, een kleine archipel van vulkanische fragmenten op ongeveer 100 km afstand van Kreta. De Thera-uitbarsting (naar schatting een vulkanische explosie-index van 6 gehad) is geïdentificeerd door asuitval in Oost-Kreta en in kernen uit de Egeïsche en Oostelijke Middellandse Zee. De massale uitbarsting van Thera leidde tot het instorten van de vulkaan in een onderzeeër caldera, waardoor tsunami's werden veroorzaakt die marine-installaties en nederzettingen nabij de kusten verwoestten. De impact van de Thera-uitbarsting op de Minoïsche beschaving wordt besproken.

Er werd beweerd dat de as die op de oostelijke helft van Kreta valt, het leven van de planten kan hebben verstikt, waardoor de honger is ontstaan. Er werd beweerd dat 7-11 cm as op Kato Zakro viel, terwijl 0,5 cm op Knossos viel. Toen veldonderzoeken werden uitgevoerd, werd deze theorie echter geschrapt, omdat op Kreta niet meer dan vijf mm was gevallen. (Callender, 1999) Eerdere historici en archeologen lijken te zijn bedrogen door de diepte van het puim dat op de zeebodem is gevonden, maar het is vastgesteld dat dit uit een laterale scheur in de vulkaan onder de zeespiegel vloeide (Pichler & Friedrich, 1980)

(De kalenderdatum van de uitbarsting wordt veel betwist. Veel archeologen geloven dat synchronisatie met Egypte een datum vereist rond 1500 voor Christus; radiokoolstof noemt de datum echter in de late zeventiende eeuw voor Christus. Zie Thera uitbarsting voor details.)

Af en toe is de uitbarsting verbonden met de legende van Atlantis, met Thera of Minoan als de legendarische plaats. Zie Atlantis.

Anders

Er zijn aanwijzingen dat de handelsnetwerken zijn ingestort en dat Minoïsche steden zijn omgekomen door hongersnood. De graanvoorraad van de Minoïers wordt verondersteld afkomstig te zijn van boerderijen aan de kust van de Zwarte Zee.

Veel geleerden geloven dat oude handelsimperiums voortdurend in gevaar waren door oneconomische handel, dat wil zeggen dat voedsel en stapelgoederen ten onrechte werden gewaardeerd ten opzichte van luxe goederen, omdat boekhouding niet ontwikkeld was. Het gevolg kan hongersnood en bevolkingsafname zijn.

Een theorie van de instorting van de Minoïsche staat is dat toenemend gebruik van ijzeren werktuigen de bronzen handel vernietigde en de Minoïsche handelaren verarmde. Toen de handelsnetwerken stopten, konden regionale hongersnoden niet langer worden beperkt door handel.

Een andere mogelijkheid is Noordwest op het vasteland waar de Myceense beschaving floreerde. Veel historici geloven dat ze de Minoïers op een relatief eenvoudige manier hebben veroverd, omdat er geen muren waren die de mensen op Kreta beschermden, omdat ze geloofden dat hun vloot hen kon beschermen. Als de Myceners erin waren geslaagd aan land te komen, zouden ze weinig weerstand hebben ondervonden.

Notes

 1. ↑ "Minoïsche cultuur" Minoïsche cultuur teruggevonden op 15 augustus 2007. De mythe van de Amazones is misschien afkomstig van Kreta, hoewel Kreta ook Atlantis kon zijn, de 'vreedzame cultuur ... die werd opgeslokt door de zee.'
 2. ↑ Rodney Castleden, Wereld geschiedenis. (1994); Lucy Goodison en Christine Morris. "Beyond the Great Mother: The Sacred World of the Minoans," in Goodison, Lucy en Christine Morris, red., Ancient Goddesses: The Myths and the Evidence. (Londen: British Museum Press, 1998), 113-132; Nanno Marinatos. Minoïsche religie: ritueel, afbeelding en symbool. (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1993).
 3. ↑ Walter Burkert, Griekse religie, vertaald door J. Raffan, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), 21.
 4. ↑ Karl Kerenyi Godinnen van zon en maan, vertaald door Murray Stein, (Dunquin Series 1976), 18; Burkert, 1985, 24ff.
 5. ↑ Y. Sakellarakis en E. Sapouna-Sakellerakis. "Drama van de dood in een Minoïsche tempel." National Geographic 159(2) (1981), 205-222.
 6. ↑ "Les 15" De Prehistorische Archeologie van de Egeïsche Zee, Dartmouth College les 15 opgehaald op 14 augustus 2007
 7. ↑ Nanno Marinatos. Minoïsche religie: ritueel, afbeelding en symbool. (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1993), 114.
 8. ↑ Dennis D. Hughes. Menselijk offer in het oude Griekenland (Londen, VK: Routledge, 1991. ISBN 9780415034838)
 9. ↑ J. A. MacGillivray, Minotaur: Sir Arthur Evans en de archeologie van de Minoïsche mythe. (NY: Hill and Wang, 2000. ISBN 9780809030354)
 10. ↑ "Overzicht van de Egeïsche Prehistorie VII: Neopalatiaal, Laatste Vorstelijk en Postpalatiaal Kreta," American Journal of Archaeology 102 (1998), 91-173.
 11. ↑ Hughes 1991; Castleden 1991
 12. ↑ Janetta Rebold Benton en Robert DiYanni. Kunst en cultuur: een inleiding tot de geesteswetenschappen, Deel 1. (New Jersey: Prentice Hall, 1998), 67.
 13. ↑ F. Bourbon. Verloren beschavingen. (NY: Barnes and Noble, 1998), 34.

Referenties

 • Benton, Janetta Rebold en Robert DiYanni. Kunst en cultuur: een inleiding tot de geesteswetenschappen. Deel 1. New Jersey: Prentice Hall, 1998. ISBN 9780137893973
 • Bourbon, Fabio. Verloren beschavingen. NY: Barnes and Noble, 1998. ISBN 9780760711712
 • Branigan, Keith. De grondslagen van Paleislijk Kreta. NY: Praeger, 1970.
 • __________. "De aard van oorlogvoering in de Zuid-Egeïsche Zee tijdens het derde millennium v.G.T." In Robert Laffineur, red., Polemos: Le Contexte Guerrier en Egee a L'Age du Bronze. Actes de la 7e Rencontre egeenne internationale Universite de Liege, 1998. Universite de Liege, Histoire de l'art d'archeologie de la Grece antique, 1999, 87-94.
 • Burkert, Walter. Griekse religie. J. Raffan, trans. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. ISBN 0674362810
 • Cadogan, Gerald. 'Ancient and Modern Crete', in J. Wilson Myers, et al., Luchtatlas van het oude Kreta. Berkeley, CA: University of California Press, 1992. ISBN 9780520073821
 • Callender, Gae. De Minoïers en de Mycenen: Egeïsche samenleving in de bronstijd. Melbourne, Victoria: Oxford University Press, 1999. ISBN 9780195510287
 • Castleden, Rodney. Minoans: Life in Bronze Age Crete. London & NY: Routledge, 1990. ISBN 0415040701
 • __________. Wereld geschiedenis. VK: Parragon, 1994. ASIN: B000RZ0LNO
 • Driessen, Jan. "The Archaeology of Aegean Warfare," in Robert Laffineur, red., Polemos: Le Contexte Guerrier en Egee a L'Age du Bronze. Actes de la 7e Rencontre egeenne internationale Universite de Liege, 1998. Universite de Liege, Histoire de l'art d'archeologie de la Grece antique, 1999, 11-20.
 • Evans, Sir Arthur. Het paleis van Minos: een vergelijkend verslag van de opeenvolgende stadia van de vroege Kretenzische beschaving zoals geïllustreerd door de ontdekkingen in Knossos. 4 vols. in 6 (opnieuw uitgegeven 1964). Londen: Macmillan and Co., 1921-1935.
 • Floyd, Cheryl. "Observaties op een Minoïsche dolk uit Chrysokamino." In Laffineur, Robert, red., Polemos: Le Contexte Guerrier en Egee a L'Age du Bronze. Actes de la 7e Rencontre egeenne internationale Universite de Liege, 1998. Universite de Liege, Histoire de l'art d'archeologie de la Grece antiek, 1999, 433-442.
 • Gates, Charles. "Waarom zijn er geen scènes van oorlogvoering in Minoïsche kunst?" In Laffineur, Robert, red., Polemos: Le Contexte Guerrier en Egee a L'Age du Bronze. Actes de la 7e Rencontre egeenne internationale Universite de Liege, 1998. Universite de Liege, Histoire de l'art d'archeologie de la Grece antiek, 1999, 277-284.
 • Goodison, Lucy en Christine Morris. "Beyond the Great Mother: The Sacred World of the Minoans," in Goodison, Lucy en Christine Morris, red., Ancient Goddesses: The Myths and the Evidence. Londen: British Museum Press, 1998. ISBN 9780714117614, 113-132.
 • Hawkes, Jacquetta. Dawn of the Gods. NY: Random House, 1968. ISBN 0701113324
 • Higgins, Reynold. Minoïsche en Myceense kunst, herziene editie. London & NY: Thames & Hudson, 1997. ISBN 9780500203033
 • Kap, Sinclair. De Minoïers: Kreta in de bronstijd. Londen: Thames & Hudson, 1971. ISBN 9780500020739
 • __________. The Minoans: The Story of Bronze Age Crete. NY: Praeger Publishers, 1971.
 • Hughes, Dennis D. Menselijk offer in het oude Griekenland Londen, VK: Routledge, 1991. ISBN 9780415034838
 • Hutchinson, Richard W. Prehistorisch Kreta NY: Penguin Books, 1962 (herdrukt 1968)
 • Kerenyi, Karl. Godinnen van zon en maan, vertaald door Murray Stein, (Dunquin Series) 1986.
 • Krzyszkowska, Olga en L. Nixon, (eds.) Cambridge Colloquium on Minoan Society. Bristol: Bristol Classical Press, 1983. ISBN 9780862920203
 • Krzszkowska, Olga, “Dus waar is de buit? The Spoils of War and the Archaeological Record, ”In Laffineur, Robert, ed., Polemos: Le Contexte Guerrier en Egee a L'Age du Bronze. Actes de la 7e Rencontre egeenne internationale Universite de Liege, 1998, Universite de Liege, Histoire de l'art d'archeologie de la Grece antiek, 1999, 489-498.
 • Lapatin, Kenneth. Mysteries of the Snake Goddess: Art, Desire, and the Forging of History. Boston: Houghton Mifflin, 2002. ISBN 0306813289
 • Manning, S. W. "Een geschatte Minoïsche bronstijd chronologie" De absolute chronologie van de Egeïsche vroege bronstijd: archeologie, radiokoolstof en geschiedenis (Bijlage 8), uitgegeven door A. B. Knapp, in serie Monografieën in de mediterrane archeologie Vol. 1 Sheffield, VK: Sheffield Academic Press, 1995. ISBN 9781850753360 (een standaard huidige Minoïsche chronologie.)
 • Marinatos, Nanno. Minoïsche religie: ritueel, afbeelding en symbool. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1993.
 • Marinatos, Spyridon. Kreta en Mycene, (oorspronkelijk gepubliceerd in het Grieks, 1959), foto's door Max Hirmer. New York: H. N. Abrams, 1960.
 • __________. "Leven en kunst in Prehistorische Thera." Proceedings van de British Academy, vol. 57. 1972.
 • Mellersh, H.E.L. Minoïsch Kreta. New York, G. P. Putnam's Sons, 1967.
 • Nixon, L., "Veranderende opvattingen van de Minoïsche samenleving." Minoïsche samenleving: Proceedings of the Cambridge Colloquium, 1981, uitgegeven door O. Krzyszkowska en L. Nixon, Bristol: Bristol Classical Press, 1983. ISBN 9780862920203
 • Pichler, H. en W. L. Friedrich. "Mechanisme van de Minoïsche uitbarsting van Santorini." Thera en de Egeïsche wereld, vol. 2, ed. C. Doumas, Londen: 1978-1990. ISBN 9780950613307
 • Rehak, Paul. "The Mycenaean 'Warrior Goddess' Revisited," Polemos: Le Contexte Guerrier en Egee a L'Age du Bronze. Actes de la 7e Rencontre egeenne internationale Universite de Liege, 1998, uitgegeven door Robert Laffineur, Universite de Liege, Histoire de l'art d'archeologie de la Grece antiek, 1999, 227-240.
 • Schoep, Ilse. "Beoordeling van de rol van architectuur in opvallende consumptie in de Midden-Minoïsche I-II-periodes." Oxford Journal of Archaeology 23(3)(2004), 243-269.
 • Sakellarakis, Y. en E. Sapouna-Sakellarakis. "Drama van de dood in een Minoïsche tempel." National Geographic 159(2) (1981), 205-222.
 • Warren P. en V. Hankey. Egeïsche bronstijd chronologie. Bristol: Bristol Classical Press, 1989. ISBN 9780906515679
 • Willetts, R. F. De beschaving van het oude Kreta. London: Phoenix, 2004. ISBN 184212462

Externe links

Alle links zijn opgehaald 9 oktober 2018.

 • Mythes of Crete & Pre-Hellenic Europe, 1917.

Pin
Send
Share
Send