Pin
Send
Share
Send


Tekening van de dood die de cholera binnenbrengt Le Petit Journal.

Een epidemie (van het Grieks epi- ("op") en demos ('mensen')) is de snelle en uitgebreide verspreiding van een ziekte waarbij het aantal gevallen tijdelijk en aanzienlijk toeneemt boven wat voor een bepaalde populatie gedurende een bepaalde periode wordt verwacht. Een voorbeeld van een epidemie zou een griep zijn die duizenden mensen in een maand in een land treft1.

EEN pandemisch is gewoon een epidemie die een groot deel van de bevolking treft en zich verspreidt over een groot gebied (bijvoorbeeld een continent), of zelfs wereldwijd. Afgezien van het buitengewone menselijk lijden - zoals met de builenpest die 20 miljoen Europeanen in zes jaar (een kwart van de totale bevolking) heeft gedood - hebben epidemieën en pandemieën de loop van de geschiedenis veranderd.

Het machtsevenwicht tussen Athene en Sparta werd rond 430 v.Chr. Door tyfuskoorts verschoven, waarbij een kwart van de Atheense troepen omkwam. Het Romeinse rijk verloor twee keer een kwart tot een derde van zijn bevolking in epidemieën, waarschijnlijk eerst pokken en daarna mazelen. De twee epidemieën verzwakten het rijk en bevorderden de verspreiding van het christendom toen heidenen in chaos vielen, de zieken verlieten en de steden ontvluchtten, terwijl christenen netwerken onderhouden die zorgden voor zowel christelijke als heidense zieken en overleefden in aanzienlijk hogere ratio dan heidenen, van wie velen bekeerd tot het schijnbaar superieure christelijke geloof. Ouderwetse ziekten veroorzaakten epidemieën waarbij naar schatting 90 tot 95 procent van de inheemse Noord-Amerikaanse volkeren om het leven kwam, en maïs dat werd gevonden in een dorp dat werd verlaten vanwege een epidemie, voedde de oprichtende Amerikaanse pelgrims. Typhus speelde een belangrijke rol in de vernietiging van het leger van Napoleon in 1812, in Rusland.

De altijd aanwezige dreiging van ernstige epidemieën en pandemieën blijft vandaag relevant. In de afgelopen jaren hebben wetenschappelijk en medisch onderzoek en investeringen in volksgezondheidspersoneel, onderwijs en programma's, allemaal getemperd met persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid, geleid tot grote vooruitgang in het begrijpen van de oorzakelijke agentia van bepaalde infecties en tot het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de volksgezondheid om deze epidemieën te verminderen of te elimineren.

Overzicht

Kaart met de verspreiding van de builenpest in Europa

Het definiëren van een epidemie kan subjectief zijn, gedeeltelijk afhankelijk van wat 'verwacht' wordt. Een infectie kan worden beperkt tot één locale (een uitbraak), meer algemeen (een "epidemie") of zelfs wereldwijd (pandemie). Omdat het gebaseerd is op wat 'verwacht' wordt of als normaal wordt beschouwd, kunnen een paar gevallen van een zeer zeldzame ziekte zoals rabiës worden geclassificeerd als een 'epidemie', terwijl veel gevallen van een veel voorkomende ziekte (zoals verkoudheid) dat niet zouden zijn. Epidemie verschilt van het uitbreken omdat de laatste term verwijst naar een kleiner aantal mensen of een kleinere locatie, zoals een infectie waarbij twee of meer mensen in hetzelfde huishouden of op een universiteitscampus of school betrokken zijn. Endemisch is de term voor een veel voorkomende infectie of ziekte die constant aanwezig is in een bepaalde populatie of regio en die met een constante snelheid voorkomt. Een voorbeeld van een endemische ziekte is malaria in sommige delen van Afrika (bijvoorbeeld Liberia) waarbij naar verwachting een groot deel van de bevolking op enig moment in hun leven malaria krijgt.

De term "epidemie" wordt ook vaak gebruikt om soortgelijke verschijnselen in een dierenpopulatie te beschrijven, maar de meer accurate wetenschappelijke term is epizoötie. Daarnaast wordt 'epidemie' ook vaak gebruikt voor niet-medische staten om te verwijzen naar wijdverbreide en groeiende maatschappelijke problemen, zoals de gedragsepidemie van verkeersongevallen of woede op de weg, of in discussies over obesitas, psychische aandoeningen of drugsverslaving.

Er zijn verschillende soorten epidemieën. De basiscategorieën zijn puntbron-epidemie, gewone voertuig-epidemie en vector-gedragen epidemie. De point-source epidemie betreft een enkele blootstelling die ertoe leidt dat een groep mensen ziek wordt, zoals een middel in voedsel dat ze allemaal hebben geconsumeerd, bijvoorbeeld in geval van acute voedselvergiftiging. EEN gewone voertuig-epidemie is te wijten aan een agent die voortdurend wordt verspreid in voertuigen zoals voedsel (door voedsel overgedragen gewone voertuigepidemie, zoals verspreid door een foodhandler), water (watergedragen epidemie zoals tyfus), lucht (gewone voertuig-epidemie in de lucht, zoals de veteranenziekte) en bloed (bloed overgedragen gewone voertuig-epidemie, zoals een bloedtoevoer geïnfecteerd met HIV2. EEN vector overgedragen epidemie is een verspreiding door insecten of andere dierlijke vectoren, inclusief virussen zoals knokkelkoorts en virale encefalitis overgedragen door muggen3.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een pandemie beginnen wanneer aan drie voorwaarden is voldaan:

 • De opkomst van een ziekte die nieuw is voor de bevolking.
 • De agent infecteert mensen en veroorzaakt ernstige ziekte.
 • Het middel verspreidt zich gemakkelijk en duurzaam onder mensen.

Een ziekte of aandoening is geen pandemie alleen omdat het veel voorkomt of veel mensen doodt; het moet ook besmettelijk zijn. Kanker is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor veel sterfgevallen, maar wordt niet als een pandemie beschouwd omdat de ziekte niet besmettelijk of besmettelijk is (hoewel bepaalde oorzaken van sommige soorten kanker kunnen zijn).

De WHO Global Influenza Preparedness Plan definieert de stadia van pandemische influenza, schetst de rol van de WHO en doet aanbevelingen voor nationale maatregelen voor en tijdens een pandemie. De fasen zijn:

Interpandemische periode:

 • Fase 1: Er zijn geen nieuwe influenzavirus-subtypen waargenomen bij mensen.
 • Fase 2: Er zijn geen nieuwe influenzavirus-subtypen waargenomen bij de mens, maar een dierlijke variant bedreigt de menselijke ziekte.

Pandemische waarschuwingsperiode:

 • Fase 3: Menselijke infectie (s) met een nieuw subtype maar geen verspreiding van mens op mens.
 • Fase 4: Kleine cluster (s) met beperkte gelokaliseerde overdracht van mens op mens
 • Fase 5: grotere cluster (s) maar verspreiding van mens tot mens is nog steeds gelokaliseerd.

Pandemische periode:

 • Fase 6: Pandemie: verhoogde en langdurige transmissie bij de algemene bevolking.

Het woord epidemie komt uit het Grieks epi- ("op") en demos ('mensen'), terwijl pandemie uit het Grieks komt pan (παν) ("all") en demos(δήμος) ("mensen").

Pandemieën en opmerkelijke epidemieën door de geschiedenis heen

Er zijn een aantal significante pandemieën opgetekend in de menselijke geschiedenis, meestal zoönosen die zijn ontstaan ​​bij de domesticatie van dieren, zoals griep en tuberculose. Er zijn een aantal bijzonder belangrijke epidemieën die vermelding verdienen boven de 'loutere' vernietiging van steden:

 • Peloponnesische oorlog, 430 v.Chr. Tyfuskoorts doodde een kwart van de Atheense troepen en een kwart van de bevolking gedurende vier jaar. Deze ziekte verzwakte de dominantie van Athene fataal, maar de pure virulentie van de ziekte verhinderde de bredere verspreiding ervan; met andere woorden, het doodde zijn gastheren sneller dan zij het konden verspreiden. De exacte oorzaak van de pest was jarenlang onbekend; in januari 2006 analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Athene de tanden die uit een massagraf onder de stad waren hersteld en bevestigden de aanwezigheid van bacteriën die verantwoordelijk zijn voor tyfus4.
 • Antonine Plague, tijdens het bewind van Marcus Aurelius, 165-180 G.T. (ook de plaag van Galen genoemd)5Mogelijk pokken teruggebracht door Romeinse soldaten uit het Nabije Oosten; vermoordde een kwart van de geïnfecteerden en in totaal tot vijf miljoen. Op het hoogtepunt van een tweede uitbraak (251-266) zouden 5.000 mensen per dag sterven in Rome.
 • De pest van Justinianus, van 541 tot 750, was de eerste geregistreerde uitbraak van de builenpest. Het begon in Egypte en bereikte Constantinopel de volgende lente en doodde (volgens de Byzantijnse chroniqueur Procopius) 10.000 per dag op zijn hoogtepunt en misschien 40 procent van de inwoners van de stad. Het elimineerde vervolgens een kwart tot de helft van de menselijke bevolking die het in de hele bekende wereld trof6.
 • De Black Death begon in de jaren 1300. Achthonderd jaar na de laatste uitbraak keerde de builenpest terug naar Europa. Beginnend in Azië bereikte de ziekte in 1348 het Middellandse-Zeegebied en West-Europa (mogelijk van Italiaanse kooplieden die op de vlucht voor de Krim vluchtten), en doodde twintig miljoen Europeanen in zes jaar, een kwart van de totale bevolking en tot de helft in de zwaarst getroffen stedelijke gebieden.
 • Cholera
  • Eerste pandemie 1816-1826. Voorheen beperkt tot het Indiase subcontinent, begon de pandemie in Bengalen en verspreidde zich vervolgens over India tegen 1820. Het strekte zich uit tot China en de Kaspische Zee voordat het zich terugtrok.
  • De tweede pandemie (1829-1851) bereikte Europa, Londen in 1832, Ontario, Canada en New York in hetzelfde jaar, en de Pacifische kust van Noord-Amerika in 1834.
  • De derde pandemie (1852-1860) trof vooral Rusland, met meer dan een miljoen doden.
  • De vierde pandemie (1863-1875) verspreidde zich voornamelijk in Europa en Afrika.
  • In 1866 was er een uitbraak in Noord-Amerika.
  • In 1892 verontreinigde cholera de watervoorziening van Hamburg, Duitsland, en veroorzaakte 8.606 doden.7
  • De zevende pandemie (1899-1923) had weinig effect in Europa vanwege de vooruitgang in de volksgezondheid, maar Rusland werd opnieuw zwaar getroffen.
  • De achtste pandemie begon in Indonesië in 1961, genaamd El Tor na de stam, en bereikte Bangladesh in 1963, India in 1964 en de USSR in 1966.
 • Influenza
  • De "eerste" pandemie van 1510 reisde vanuit Afrika en verspreidde zich over Europa (Beveridge 1977; Potter 2001).
  • De 'Aziatische griep', 1889-1890, werd voor het eerst gemeld in mei 1889 in Bukhara, Rusland. Tegen oktober had het Tomsk en de Kaukasus bereikt. Het verspreidde zich snel naar het westen en trof Noord-Amerika in december 1889, Zuid-Amerika in februari-april 1890, India in februari-maart 1890 en Australië in maart-april 1890. Het werd naar verluidt veroorzaakt door het H2N8-type griepvirus en had een zeer hoge aanval en sterftecijfer.
  • De "Spaanse griep", 1918-1919. Voor het eerst geïdentificeerd begin maart 1918, in troepen van de Verenigde Staten die in oktober 1918 in Camp Funston, Kansas trainen, had het zich verspreid tot een wereldwijde pandemie op alle continenten. Ongebruikelijk dodelijk en virulent, eindigde het bijna net zo snel als het begon en verdween het volledig binnen 18 maanden. In zes maanden waren 25 miljoen doden; sommige schattingen schatten het totaal van de gedoden wereldwijd meer dan het dubbele van dat aantal. Naar schatting 17 miljoen stierven in India, 500.000 in de Verenigde Staten en 200.000 in het Verenigd Koninkrijk. Het virus werd recentelijk gereconstrueerd door wetenschappers van het CDC en bestudeerde de overblijfselen van de permafrost uit Alaska. Ze identificeerden het als een type H1N1-virus.
  • De "Aziatische griep", 1957-1958. Een H2N2 veroorzaakte ongeveer 70.000 doden in de Verenigde Staten. Voor het eerst geïdentificeerd in China eind februari 1957, verspreidde de Aziatische griep zich in juni 1957 naar de Verenigde Staten.
  • De "Hong Kong-griep", 1968-1969. Een H3N2 veroorzaakte ongeveer 34.000 doden in de Verenigde Staten. Dit virus werd voor het eerst ontdekt in Hong Kong, begin 1968 en verspreidde zich later dat jaar naar de Verenigde Staten. Influenza A (H3N2) virussen circuleren vandaag nog steeds.
 • Typhus, soms "kampkoorts" genoemd vanwege het patroon van opvlammen in tijden van strijd. (Het is ook bekend als 'gaol koorts' en 'scheepskoorts', vanwege zijn gewoonten om zich wild te verspreiden in krappe wijken, zoals gevangenissen en schepen.) Tijdens de kruistochten kwam het voor het eerst in Europa in 1489 in Spanje. Tijdens gevechten tussen de christelijke Spanjaarden en de moslims in Granada verloren de Spanjaarden 3.000 aan oorlogsslachtoffers en 20.000 aan tyfus. In 1528 verloren de Fransen 18.000 troepen in Italië en verloren de suprematie in Italië aan de Spanjaarden. In 1542 stierven 30.000 mensen aan tyfus tijdens het vechten tegen de Ottomanen op de Balkan. De ziekte speelde ook een belangrijke rol bij de vernietiging van Napoleon Grande Armée in Rusland in 1812. Typhus vermoordde ook talloze gevangenen in de nazi-concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • Effecten van kolonisatie. Ontmoetingen tussen Europese ontdekkingsreizigers en bevolkingsgroepen in de rest van de wereld introduceerden vaak lokale epidemieën van buitengewone virulentie. Ziekte doodde de hele inheemse bevolking (Guanches) van de Canarische eilanden in de zestiende eeuw. De helft van de inheemse bevolking van Hispaniola werd in 1518 gedood door pokken. Pokken verwoestten ook Mexico in de jaren 1520, waarbij 150.000 alleen al in Tenochtitlán (inclusief de keizer) en Peru in de jaren 1530 werden gedood, waardoor de Europese veroveraars werden geholpen. Mazelen doodden nog eens twee miljoen Mexicaanse inboorlingen in de jaren 1600. Sommigen geloven dat de dood van 90 tot 95 procent van de Indiaanse bevolking van de Nieuwe Wereld werd veroorzaakt door ziekten in de Oude Wereld. In 1848-1849 zijn naar schatting 40.000 van de 150.000 Hawaiianen overleden aan mazelen, kinkhoest en griep.

Er zijn ook een aantal onbekende ziekten die uiterst ernstig waren maar nu verdwenen zijn, dus de etiologie van deze ziekten kan niet worden vastgesteld. De oorzaak van Engels zweet in het zestiende-eeuwse Engeland, dat mensen in een oogwenk had getroffen en zelfs nog meer werd gevreesd dan de builenpest, is het nog onbekend.

Bezorgdheid over mogelijke toekomstige pandemieën

Ebola-virus en andere snel dodelijke ziekten

Lassakoorts, Rift Valley-koorts, Marburg-virus, Ebola-virus en Boliviaanse hemorragische koorts zijn zeer besmettelijke en dodelijke ziekten met het theoretische potentieel om pandemieën te worden. Hun vermogen om zich efficiënt genoeg te verspreiden om een ​​pandemie te veroorzaken, is echter beperkt, omdat de overdracht van deze virussen nauw contact met de geïnfecteerde vector vereist. Bovendien stelt de korte tijd tussen een infectieuze vector en het ontstaan ​​van symptomen medische professionals in staat om vectoren snel in quarantaine te plaatsen en te voorkomen dat ze de ziekteverwekker elders dragen. Er kunnen genetische mutaties optreden die hun potentieel voor het veroorzaken van wijdverspreide schade kunnen verhogen, dus nauwkeurige observatie door besmettelijke ziektespecialisten verdient het.

Resistentie tegen antibiotica

Antibioticaresistente 'superbugs' kunnen ook ziekten doen herleven die eerder als 'overwonnen' werden beschouwd. Gevallen van tuberculose die resistent is tegen alle traditioneel effectieve behandelingen zijn tot grote zorg van gezondheidswerkers gekomen.

Zulke bacteriën als Staphylococcus aureus, Serratia marcescens en soorten Enterococcus die resistentie hebben ontwikkeld tegen de sterkst beschikbare antibiotica, zoals vancomycine, zijn in de afgelopen 20 jaar naar voren gekomen als een belangrijke oorzaak van ziekenhuisinfecties (nosocomiale) en zijn nu kolonisatie en ziekte veroorzaken bij de algemene bevolking.

In de Verenigde Staten worden twee miljoen mensen per jaar gediagnosticeerd met het vangen van ziekenhuisinfecties nadat ze om niet-gerelateerde redenen in ziekenhuizen zijn opgenomen om medische zorg te ontvangen. Het laatste aantal infecties is verbazingwekkend, wat neerkomt op vier nieuwe gevallen per minuut (2006). Daarvan sterven meer dan 90.000 mensen. Organisaties zoals het Centre for Disease Control en de World Health Organisation (WHO) lopen voorop om deze vermijdbare, maar dodelijke infecties uit te roeien.

HIV-infectie

HIV - het virus dat is terug te voeren op de ziekte AIDS - wordt nu beschouwd als een wereldwijde pandemie met infectiepercentages tot 25 procent in Zuid- en Oost-Afrika. Doeltreffende voorlichting over veiligere seksuele praktijken en door bloed overgebrachte voorzorgsmaatregelen voor infecties hebben bijgedragen tot het vertragen van het aantal infecties in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Angola, dat nationale onderwijsprogramma's sponsorde. Infectiecijfers stijgen weer in Azië en Amerika.

SARS

In 2003 waren er zorgen dat SARS, een nieuwe, zeer besmettelijke vorm van atypische longontsteking veroorzaakt door een coronavirus genaamd SARS-CoV, pandemie kan worden. Snelle actie door nationale en internationale gezondheidsautoriteiten zoals de Wereldgezondheidsorganisatie hielp de overdracht te vertragen en brak uiteindelijk de transmissieketen, waardoor de gelokaliseerde epidemieën werden beëindigd voordat ze een pandemie konden worden. De ziekte is echter niet uitgeroeid en kan onverwacht opnieuw opduiken, hetgeen monitoring en gevalrapportage van verdachte gevallen van atypische longontsteking rechtvaardigt.

Vogelgriep

In februari 2004 werd het vogelgriepvirus gedetecteerd bij vogels in Vietnam, waardoor de angst voor het ontstaan ​​van nieuwe variantstammen toenam. Er wordt gevreesd dat als het vogelgriepvirus wordt gecombineerd met een menselijk griepvirus (in een vogel of een mens), het nieuwe gecreëerde subtype zowel zeer besmettelijk als dodelijk kan zijn bij de mens. Een dergelijk subtype kan een wereldwijde grieppandemie veroorzaken, vergelijkbaar met de Spaanse griep, of de pandemie met lagere sterfte zoals de Aziatische griep en de griep in Hong Kong.

Van oktober 2004 tot februari 2005 werden ongeveer 3.700 testkits van het Aziatische griepvirus van 1957 per ongeluk over de hele wereld verspreid vanuit een laboratorium in de Verenigde Staten8. Deze grieptestkits moesten worden gebruikt om pathologielaboratoria te helpen hun nauwkeurigheid te verbeteren door ze niet-geïdentificeerde monsters van verschillende bacteriën en virussen te sturen, maar de pandemische stam uit 1957 werd verzonden in plaats van iets als een stam van de verschillende influenza A-virussen.

In mei 2005 zorgde de bezorgdheid over de mogelijkheid van vogelgriep voor wetenschappers om landen dringend op te roepen zich voor te bereiden op een wereldwijde grieppandemie die tot 20 procent van de wereldbevolking zou kunnen treffen.

In oktober 2005 werden gevallen van de vogelgriep (de dodelijke stam H5N1) geïdentificeerd in Turkije. EU-commissaris voor gezondheid Markos Kyprianou zei: "We hebben nu een bevestiging ontvangen dat het virus dat in Turkije wordt gevonden, een H5N1-virus is. Er is een directe relatie met virussen in Rusland, Mongolië en China." Gevallen van vogelgriep werden ook kort daarna geïdentificeerd in Roemenië en vervolgens in Griekenland. Mogelijke gevallen van het virus zijn ook gevonden in Kroatië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk9. Eind oktober waren echter slechts 67 mensen gestorven als gevolg van H5N1, dat atypisch was

Ondanks sensationele berichtgeving in de media, kan vogelgriep nog niet worden gecategoriseerd als een "pandemie" omdat het virus nog geen duurzame en efficiënte overdracht van mens op mens kan veroorzaken. Er wordt erkend dat gevallen tot nu toe zijn overgedragen van vogel op mens, maar vanaf december 2006 zijn er zeer weinig (indien aanwezig) gevallen van bewezen overdracht van mens op mens. Reguliere influenzavirussen veroorzaken infecties door zich te hechten aan receptoren in de keel en longen, maar het vogelgriepvirus kan zich alleen hechten aan receptoren diep in de longen van mensen, waardoor nauw, langdurig contact met geïnfecteerde patiënten nodig is en dus overdracht van persoon op persoon wordt beperkt . De huidige WHO-fase van pandemisch alarm is niveau 3, beschreven als "geen of zeer beperkte overdracht van mens op mens."

Notes

 1. ↑ L. Breslow. Encyclopedia of Public Health. (New York: Macmillan Reference USA / Gale Group Thomson Learning, 2002)
 2. ↑ Breslow, 2002
 3. ↑ Breslow, 2002
 4. ↑ D. Biello. 2006. Oude Atheense pest blijkt tyfus te zijn. Wetenschappelijk nieuws, 25 januari 2006. Ontvangen op 8 oktober 2007
 5. ↑ R.J. en M.L. Littman, "Galen and the Antonine Plague," American Journal of Philology 94 (1973) 254-255.
 6. ↑ L. K. Little. Pest en het einde van de oudheid: de pandemie van 541-750. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)
 7. ↑ John M. Barry. The Great Influenza: The Epic Story of the Greatest Plaest in History. (Viking Penguin, 2004). ISBN 0670894737.
 8. ↑ D. MacKenzie, 2005. Per ongeluk vrijgegeven pandemische veroorzakende 'Aziatische griep'. Nieuwe wetenschapper, 13 april 2005. Ontvangen op 8 oktober 2007.
 9. BBC nieuws, Vogelgriep is bevestigd in Griekenland. 17 oktober 2005. Ontvangen op 8 oktober 2007

Referenties

 • Barry, John M. The Great Influenza: The Epic Story of the Greatest Plaest in History. Viking Penguin, 2004. ISBN 0670894737
 • British Broadcasting Corporation (BBC). 2005. Vogelgriep wordt bevestigd in Griekenland. 17 oktober 2005. Ontvangen op 8 oktober 2007.
 • Beveridge, W. I. B. 1977. Influenza, The Last Great Plague: An Unfinished Story of Discovery. New York: Prodist. ISBN 0882021184
 • Biello, D. 2006. Oude Atheense pest blijkt tyfus te zijn. Wetenschappelijk nieuws, 25 januari 2006. Ontvangen op 8 oktober 2007.
 • Breslow, L. 2002. Encyclopedia of Public Health. New York: Macmillan Reference VS / Gale Group Thomson Learning. ISBN 0028658884
 • Little, L. K. 2006. Pest en het einde van de oudheid: de pandemie van 541-750. Cambridge. ISBN 0521846390
 • MacKenzie, D. 2005. Per ongeluk vrijgegeven pandemische veroorzakende 'Aziatische griep'. Nieuwe wetenschapper, 13 april 2005. Ontvangen op 8 oktober 2007.
 • Nichols, Roger L. (Ed.) 1991. American Indian: Past and Present. Hightstown, NJ: McGraw-Hill Higher Education. ISBN 9780070464995
 • Potter, C. W. 2001. Een geschiedenis van griep. Journal of Applied Microbiology 91 (4): 572-579. Ontvangen op 20 oktober 2006.
 • Stark, Rodney. 1996. De opkomst van het christendom: een socioloog heroverweegt de geschiedenis. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 0691027498

Pin
Send
Share
Send