Ik wil alles weten

Terrorisme

Pin
Send
Share
Send


Terrorisme is een term die wordt gebruikt om geweld of andere schadelijke handelingen te beschrijven die zijn gepleegd (of bedreigd) tegen burgers door groepen of personen voor politieke of andere ideologische doeleinden. De meeste definities van terrorisme omvatten alleen die daden die bedoeld zijn om angst of 'terreur' te creëren, worden uitgevoerd voor een politiek doel (in tegenstelling tot een haatmisdrijf of 'gekke' aanval) en richten zich doelbewust op 'niet-strijders'. Sommige definities omvatten a priori immuniteit voor de "legitieme" regering. Consistente definities mogen de lijst van mogelijk getroffen personen niet vooraf beperken of vaststellen en moeten staatsterrorisme omvatten. In veel gevallen worden de vaststelling van "legitieme" doelen en de definitie van "strijder" betwist, vooral door partizanen in het conflict in kwestie.

Veel mensen vinden de termen "terrorisme" en "terrorist" (iemand die zich bezighoudt met terrorisme) een negatieve connotatie. Deze termen worden vaak gebruikt als politieke labels om geweld of dreiging met geweld door bepaalde actoren als immoreel, willekeurig of ongerechtvaardigd te veroordelen. Degenen die als 'terroristen' worden bestempeld, identificeren zichzelf mogelijk niet als zodanig en gebruiken doorgaans andere generieke termen of voorwaarden die specifiek zijn voor hun situatie, zoals separatisten, vrijheidsstrijders, bevrijders, revolutionair, guerrilla of jihadi.

Hoewel de naam van de daden en acteurs betwist kan worden, is het geweld toch maar al te reëel en 'verschrikkelijk'. Reacties op het gebruik van dergelijke methoden om een ​​doel te bereiken, al dan niet waardig, hebben vaak extra geweld met zich meegebracht en hebben de redenen genegeerd die hebben geleid tot het plegen van de daden. Zonder de onderliggende problemen aan te pakken, zijn oplossingen onwaarschijnlijk.

Rook uit het World Trade Center na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 - een van de meest opvallende voorbeelden van modern terrorisme

Definitie

Schade aan het Murrah-gebouw in Oklahoma City, Oklahoma, VS.

De voorwaarde terrorisme komt van het Franse woord terrorisme, dat is gebaseerd op het Latijnse werkwoord terrere (om te trillen).1

In november 2004 beschreef een VN-panel terrorisme als elke handeling:

bedoeld om de dood of ernstig lichamelijk letsel aan burgers of niet-strijders te veroorzaken met als doel een bevolking te intimideren of een regering of een internationale organisatie te dwingen een handeling te doen of ervan af te zien.2

Weinig woorden zijn politiek of emotioneel geladen als terrorisme. Een studie uit 1988 van het Amerikaanse leger telde 109 definities van terrorisme die in totaal 22 verschillende definitieve elementen omvatten.3 Terrorisme-expert Walter Laqueur telde ook meer dan 100 definities en concludeerde dat "het enige algemene kenmerk dat algemeen wordt overeengekomen, is dat terrorisme geweld en de dreiging met geweld inhoudt."4 Om deze en om politieke redenen gebruiken veel nieuwsbronnen deze term niet en kiezen ze in plaats daarvan voor minder beschuldigende woorden zoals 'bommenwerpers', 'militanten', enzovoort.

Terrorisme is in veel landen een misdrijf en wordt bij wet bepaald. Gemeenschappelijke principes onder wettelijke definities van terrorisme zorgen voor een opkomende consensus over de betekenis en bevorderen ook de samenwerking tussen wetshandhavingspersoneel in verschillende landen.

Onder deze definities erkennen verschillende niet de mogelijkheid van legitiem gebruik door burgers tegen een indringer in een bezet land, en zouden dus alle verzetsbewegingen als terroristische groeperingen bestempelen. Anderen maken onderscheid tussen wettig en onwettig gebruik van geweld. Rusland neemt bijvoorbeeld in hun terroristenlijst alleen die organisaties op die de grootste bedreiging voor hun eigen veiligheid vormen.5 Uiteindelijk is het onderscheid een politiek oordeel.6

Aangezien terrorisme uiteindelijk het gebruik of de dreiging van geweld inhoudt met als doel angst te creëren, niet alleen voor de slachtoffers, maar onder een breed publiek, is het angst die terrorisme onderscheidt van zowel conventionele als guerrillaoorlogvoering. Hoewel beide conventionele strijdkrachten zich bezighouden met psychologische oorlogvoering en guerrilla-strijdkrachten zich kunnen bezighouden met terreurdaden en andere vormen van propaganda, streven ze allebei naar militaire overwinning. Terrorisme daarentegen beoogt politieke of andere doelen te bereiken, wanneer directe militaire overwinning niet mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat sommige sociale wetenschappers guerrillaoorlogvoering als het 'wapen van de zwakken' en terrorisme als het 'wapen van de zwakken' hebben genoemd.7

Definitie controverse

Ambulances op Russell Square na de bombardementen op de Londense metro en dubbeldekker bus, Londen, Verenigd Koninkrijk 7 juli 2005

De definitie van terrorisme is inherent controversieel. Het gebruik van geweld voor het bereiken van politieke doeleinden is gebruikelijk bij statelijke en niet-statelijke groepen. De moeilijkheid is om overeenstemming te bereiken over een basis om te bepalen wanneer het gebruik van geweld (gericht tegen wie, door wie, voor welke doeleinden) legitiem is. Het merendeel van de definities die in gebruik zijn, is geschreven door instanties die direct bij een overheid zijn betrokken en zijn systematisch bevooroordeeld om overheden van de definitie uit te sluiten. Sommige van dergelijke definities zijn zo breed, zoals de Terrorism Act 2000, dat ze de verstoring van een computersysteem omvatten waarin geen geweld is bedoeld of het gevolg is.

Het eigentijdse label van "terrorist" is zeer pejoratief; het is een insigne dat wijst op een gebrek aan legitimiteit en moraliteit. De benaming "terrorist" wordt daarom betwist. Pogingen om het concept te definiëren roepen altijd discussie op omdat concurrerende definities kunnen worden gebruikt om de acties van bepaalde partijen op te nemen en anderen uit te sluiten. Elke partij zou dus nog steeds subjectief een legitieme basis kunnen claimen voor het gebruik van geweld om hun eigen politieke doel of doel na te streven.

Deze controverse kan worden samengevat door het aforisme: "De terrorist van de ene man is de vrijheidsstrijder van de andere man." Dit wordt geïllustreerd wanneer een groep die onregelmatige militaire methoden gebruikt een bondgenoot is van een staat tegen een wederzijdse vijand, maar later uitvalt met de staat en dezelfde methoden begint te gebruiken tegen zijn voormalige bondgenoot. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het anti-Japanse leger van het Maleisische volk verbonden met de Britten, maar tijdens de Maleisische noodsituatie werden leden van zijn opvolger, het Maleisische bevrijdingsleger, door de Britten als terroristen gebrandmerkt.8 President Ronald Reagan en anderen in de Amerikaanse regering noemden de Afghaanse Mujahideen vaak 'vrijheidsstrijders' tijdens hun oorlog tegen de Sovjetunie,9 maar twintig jaar later, toen een nieuwe generatie Afghaanse mannen vochten tegen wat zij beschouwen als een regime geïnstalleerd door buitenlandse mogendheden, werden hun aanvallen door president Bush bestempeld als terrorisme.10

Sommige groepen, wanneer betrokken bij een "bevrijdings" -strijd, worden door overheden of media terrorist genoemd. Later worden dezelfde personen, als leiders van de bevrijde naties, staatslieden genoemd door soortgelijke organisaties. Opmerkelijke voorbeelden zijn onder meer Nobelprijswinnaars voor de Vrede Menachem Begin,11 Yasser Arafat,12 en Nelson Mandela.13

Belangrijkste criteria

Groepen beschuldigd van terrorisme geven vaak de voorkeur aan termen die rechtmatige militaire of ideologische actie weerspiegelen.14 De legitimiteit sluit echter de realiteit van het terrorisme niet uit:

Er is de beroemde uitspraak: "De terrorist van de ene man is de vrijheidsstrijder van de andere man." Maar dat is grof leidend. Het beoordeelt de geldigheid van de oorzaak wanneer terrorisme een daad is. Je kunt een perfect mooie oorzaak hebben en toch, als je terroristische daden pleegt, is het terrorisme hoe dan ook.15

Wrak van het bombardement op de Amerikaanse ambassade in Nairobi, Kenia in 1998

De meeste officiële definities van terrorisme richten zich op de aard van de handeling, niet op de geldigheid van de oorzaak. Ze schetsen de volgende kerncriteria: doel, doelstelling, motief, dader en legitimiteit of wettigheid van de handeling. Terrorisme is ook vaak herkenbaar aan een volgende verklaring van de daders.

Geweld-Volgens Walter Laqueur van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies, "is het enige algemene kenmerk van terrorisme dat algemeen wordt overeengekomen, dat terrorisme geweld en de dreiging met geweld inhoudt." Het criterium van geweld alleen levert echter geen bruikbare definitie op, omdat het veel handelingen omvat die gewoonlijk niet als terrorisme worden beschouwd: oorlog, oproer, georganiseerde misdaad of zelfs een eenvoudige aanval. Eigendomsvernietiging die het leven niet in gevaar brengt, wordt meestal niet als een gewelddadige misdaad beschouwd, maar sommigen hebben eigendomsvernietiging door het Earth Liberation Front en Animal Liberation Front omschreven als terrorisme.

Psychologische impact en angst-De aanval werd zodanig uitgevoerd dat de ernst en duur van de psychologische impact werd gemaximaliseerd. Elke daad van terrorisme is een 'uitvoering', een product van interne logica, bedacht om een ​​impact te hebben op veel grote doelgroepen. Terroristen vallen ook nationale symbolen aan om hun macht te tonen en de basis te schudden van het land of de maatschappij waar ze tegen zijn. Dit kan de legitimiteit van een overheid negatief beïnvloeden, terwijl de legitimiteit van de gegeven terroristische organisatie en / of ideologie achter een terroristische daad wordt vergroot.1 De aanslagen van 11 september op het World Trade Center en het Pentagon zijn hiervan voorbeelden. Het aanvallen van het World Trade Center symboliseerde de terroristische dreiging voor de economische basis van Amerika en zijn kapitalistische idealen, en het aanvallen van het Pentagon symboliseerde dat de grote militaire kracht van Amerika toch kwetsbaar is in de kern van de macht van de terrorist.

Bedreven voor een politiek doel-Iets wat alle terroristische aanslagen gemeen hebben, is hun plicht voor een politiek doel. Terrorisme is een politieke tactiek, in tegenstelling tot het schrijven of protesteren van brieven, die door activisten wordt gebruikt wanneer zij geloven dat geen enkel ander middel de gewenste verandering zal bewerkstelligen. De verandering is zo gewenst dat falen als een slechtere uitkomst wordt gezien dan de dood van burgers. Dit is vaak waar de samenhang tussen terrorisme en religie optreedt. Wanneer een politieke strijd is geïntegreerd in het raamwerk van een religieuze of "kosmische" strijd, zoals over de controle van een voorouderlijk thuisland of heilige plaats zoals Israël en Jeruzalem, wordt falen in het politieke doel (nationalisme) gelijkgesteld met spirituele mislukking, wat voor de zeer toegewijde slechter is dan hun eigen dood of de dood van onschuldige burgers.1

Opzettelijke targeting van niet-strijders- Algemeen wordt aangenomen dat het onderscheidende karakter van terrorisme ligt in de opzettelijke en specifieke selectie van burgers als directe doelen. Meestal zijn de slachtoffers van terrorisme niet het doelwit omdat ze bedreigingen zijn, maar omdat ze specifieke 'symbolen, gereedschappen, dieren of corrupte wezens' zijn die aansluiten bij een specifieke kijk op de wereld. Hun lijden vervult de doelen van de terroristen om angst aan te wakkeren, een boodschap aan een publiek te verspreiden of anderszins hun politieke doel te bereiken.1

Onwettigheid of onwettigheid-Sommige definities van terrorisme geven gewicht aan een onderscheid tussen de acties van een legitieme overheid en die van niet-statelijke actoren, waaronder individuen en kleine groepen. In deze visie zijn overheidsacties die mogelijk gewelddadig zijn, opereren door angst, gericht zijn op politieke doelen en zich richten op burgers geen terrorisme als ze worden vervolgd door agenten die verantwoording verschuldigd zijn aan de legitieme overheidsinstantie. Verantwoordelijkheid van de overheid zou het geweld waarschijnlijk beperken en beperken, zowel qua volume als tactiek. Overheden die herhaaldelijk hun toevlucht nemen tot dit soort tactieken, verliezen echter hun legitimiteit en tasten het onderscheid tussen geweld van de overheid en van de overheid af.16

Geschiedenis

Wist je dat? De term 'terrorisme' komt van het 'bewind van terreur' in de Franse revolutie

De moderne Engelse term 'terrorisme' (of 'terrorist' uit het Frans terroriste) dateert uit 1794 toen het werd gebruikt om de acties van de Jacobin Club te beschrijven in hun heerschappij van postrevolutionair Frankrijk, het zogenaamde "Reign of Terror".

Hoewel er eerder gerelateerde voorbeelden zijn, lijkt terrorisme in de moderne zin rond het midden van de negentiende eeuw te zijn ontstaan.

Negentiende eeuw

Een vroeg voorbeeld van het gebruik van de term 'terrorisme' in de huidige betekenis is in het verhaal van Joseph Conrad uit 1907, The Secret Agent, waar het wordt gebruikt om anarchisten te beschrijven die proberen terreur en sociale ontwrichting te veroorzaken door Greenwich Observatory op te blazen: "Het giftige sputteren van de oude terrorist zonder tanden werd gehoord."17

Wat moet je zeggen tegen een daad van destructieve wreedheid die zo absurd is dat ze onbegrijpelijk, onverklaarbaar en bijna ondenkbaar is; in feite boos? Waanzin alleen is echt angstaanjagend, in zoverre je het niet kunt sussen door bedreigingen, overreding of steekpenningen.18

In 1867 voerde de Ierse Republikeinse Broederschap, een revolutionaire nationalistische groep met steun van Iers-Amerikanen, aanvallen uit in Engeland. Dit waren de eerste daden van 'republikeins terrorisme', die een terugkerend kenmerk van de Britse geschiedenis werden, en deze Fenians waren de voorloper van het Ierse Republikeinse leger.

In Rusland, tegen het midden van de negentiende eeuw, werden de intelligentsia ongeduldig door het trage tempo van de tsaristische hervormingen en probeerden in plaats daarvan het ontevredenheid van de boeren om te zetten in een open revolutie. Anarchisten zoals Mikhail Bakunin beweerden dat vooruitgang onmogelijk was zonder vernietiging. Hun doel was niets minder dan een volledige vernietiging van de staat. Alles wat bijdroeg aan dit doel werd als moreel beschouwd. Met de ontwikkeling van voldoende krachtige, stabiele en betaalbare explosieven sloot de kloof tussen de vuurkracht van de staat en de middelen die beschikbaar zijn voor dissidenten. Georganiseerd in geheime genootschappen zoals de People's Will, lanceerden Russische terroristen een terreurcampagne tegen de staat die in 1881 een hoogtepunt bereikte, toen tsaar Alexander II van Rusland werd vermoord.

Rond dezelfde tijd namen anarchisten in Europa en de Verenigde Staten ook hun toevlucht tot het gebruik van dynamiet, net als Catalaanse nationalisten zoals La Reixa en Bandera Negra.

Twee groepen binnen het Ottomaanse rijk namen ook hun toevlucht tot technieken die door sommige historici als in dezelfde categorie werden beschouwd als die welke door de anarchisten werden gebruikt. Een groep was die vechten voor een onafhankelijk Armenië, verdeeld in twee partijen, de sociaal-democratische Hunchakiaanse partij en de Dashnaks of de Armeense Revolutionaire Federatie. De andere groep was die vechten voor een onafhankelijk Macedonië, verdeeld in twee organisaties, de Internal Macedonian Revolutionary Organisation (IMRO) en de External Macedonian Revolutionary Organisation (EMRO).

De IMRO werd opgericht in 1893 in Thessaloniki, nu in Griekenland, maar maakte toen deel uit van het Ottomaanse rijk. Deze organisatie werd gedreven door Slavisch nationalisme en verwierf later een reputatie voor woeste aanvallen, waaronder de moord op Alexander I van Joegoslavië in 1934 tijdens een staatsbezoek aan Frankrijk.

De Fenians / IRA, de Hunchaks en Dashnaks en de IMRO kunnen als typisch voor nationalistisch terrorisme worden beschouwd, en illustreren ook de (zelf controversiële) uitdrukking dat "de terrorist van een man de vrijheidsstrijder van een andere man is." Ten minste een van deze groepen heeft zijn doelen bereikt: een onafhankelijk Ierland is ontstaan. Net als een onafhankelijk Macedonië, maar de oorspronkelijke IMRO heeft waarschijnlijk weinig bijgedragen aan deze uitkomst. De gebieden van Armenië blijven echter binnen het voormalige Russische rijk.

Twintigste eeuw

Enkele van de meest succesvolle terroristische groeperingen waren de enorme reeks guerrillabewegingen, partizanen en verzetsbewegingen die door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog werden georganiseerd en bevoorraad. De British Special Operations Executive (SOE) voerde operaties uit in elk oorlogstheater en leverde een onschatbare bijdrage aan de geallieerde overwinning. De SOE heeft het moderne terrorisme effectief uitgevonden en pionierde met de meeste tactieken, technieken en technologieën die de pijlers van het moderne terrorisme zijn.

Je zou kunnen zeggen dat beide partijen tijdens de Koude Oorlog uitgebreid gebruik hebben gemaakt van terroristische organisaties om een ​​volmachtoorlog te voeren. Veel van de islamitische terroristen van vandaag zijn getraind door de VS en het VK om de Sovjet-Unie in Afghanistan te bestrijden. Soortgelijke groepen, waaronder de Viet Cong, kregen training van Sovjet- en Chinese militaire 'adviseurs'.

De meest aanhoudende terroristische campagne van de twintigste eeuw was die van het Ierse Republikeinse leger. Bij de eerste campagne werden 26 van de 32 provincies onafhankelijk. Een tweede campagne werd bekend als 'de problemen' tussen 1972 en 1997, waarbij het voorlopige Ierse republikeinse leger bomaanslagen, moorden en zelfs mortieraanvallen op de residentie van de premier, 10 Downing Street, uitvoerde.

Tegenwoordig heeft moderne wapentechnologie het voor individuen mogelijk gemaakt om een ​​grote hoeveelheid vernietiging alleen of met slechts een paar samenzweerders te veroorzaken.

Oorzaken

De context waarin terroristische tactieken worden gebruikt, is vaak een grootschalig, onopgelost politiek conflict. Het type conflict varieert sterk; historische voorbeelden zijn onder meer:

 • Afscheiding van een territorium om een ​​nieuwe soevereine staat te vormen
 • Dominantie van territorium of middelen door verschillende etnische groepen
 • Het opleggen van een bepaalde regeringsvorm, zoals democratie, theocratie of anarchie
 • Economische achterstelling van een bevolking
 • Oppositie tegen een binnenlandse regering of bezet leger

Terrorisme is een vorm van asymmetrische oorlogsvoering en komt vaker voor wanneer directe conventionele oorlogsvoering niet mogelijk is (vanwege verschillen in beschikbare strijdkrachten) of niet wordt gebruikt om het onderliggende conflict op te lossen. In sommige gevallen kan de reden voor een terroristische aanslag onzeker zijn (zoals bij de vele aanvallen waarvoor geen enkele groep of individu de verantwoordelijkheid opeist) of geen verband houden met een grootschalig sociaal conflict (zoals de Sarin-gasaanval op de metro van Tokio door Aum Shinrikyo).

Daders

Terroristische aanslagen kunnen worden uitgevoerd door individuen, groepen of staten. Een staat kan terrorisme sponsoren door een terroristische organisatie te financieren, terrorisme te herbergen en ook staatsmiddelen, zoals het leger, te gebruiken om rechtstreeks terroristische aanslagen te plegen. Wanneer staten financiering verstrekken aan groepen die door sommigen als terroristen worden beschouwd, erkennen ze hen zelden als zodanig. De meningen over de vraag of gewelddaden door staten bestaan ​​uit door de staat gesponsord terrorisme of niet, lopen sterk uiteen. Voor sommigen is het onderscheid tussen "oorlog" en "terrorisme" slechts semantisch.19

Het meest voorkomende beeld van terrorisme is dat het wordt uitgevoerd door kleine en geheime cellen, zeer gemotiveerd om een ​​bepaalde oorzaak te dienen. Veel van de meest dodelijke operaties in de eenentwintigste eeuw, zoals 9/11, de Londense ondergrondse bombardementen en de bomaanslagen op Bali in 2002 werden gepland en uitgevoerd door een hechte kliek, bestaande uit goede vrienden, familieleden en andere sterke sociale netwerken. Deze groepen profiteerden van de vrije informatiestroom en konden de obstakels overwinnen die anderen tegenkwamen door gebrek aan informatie en communicatie.20

Tactiek

Terroristische aanvallen zijn vaak gericht op het maximaliseren van angst en publiciteit. Ze gebruiken meestal explosieven of gif, maar er is ook bezorgdheid over terroristische aanvallen met massavernietigingswapens. Terroristische organisaties plannen meestal aanvallen vooraf en kunnen deelnemers trainen, "undercover" agenten planten en geld inzamelen van aanhangers of door georganiseerde misdaad. Communicatie kan plaatsvinden via moderne telecommunicatie, of via ouderwetse methoden zoals koeriers.

Methoden van aanval

Terroristen proberen hun vijand te demoraliseren en te verlammen met angst, en ook om regeringen onder druk te zetten om toe te geven aan de agenda van de terrorist.

Hoewel ze handelen volgens verschillende motivaties en doelen, hebben alle terroristische groepen één tactiek gemeen: maximale publiciteit bereiken om te intimideren en een boodschap te genereren als middel om de doelstellingen te bereiken. Terrorisme gebruikt geweld in een deel van de samenleving om angst in het grootste deel van de samenleving te brengen om een ​​verandering te bewerkstelligen. Terrorisme gebruikt propaganda als tactiek om de aandacht van het publiek te verzekeren door de aandacht van de media. De term 'Propaganda van de akte', bedacht door Malatesta, Cafiero en Covelli, stelt dat de boodschap het sterkst wordt overgebracht door geweld.21

Vaak wordt schade aangericht met een geïmproviseerd explosief, hoewel soms chemische wapens zijn gebruikt. Een bron van zorg is ook een mogelijk gebruik van een kernwapen of biologische wapens. Terroristische groeperingen kunnen ook chemische wapens gebruiken zoals bij de Sarin-gasaanval op de metro van Tokio in 1995.22 Bij de aanslagen van 11 september 2001 werden vliegtuigen gebruikt als geleide brandbommen.

Terroristische groeperingen kunnen ervoor zorgen dat secundaire apparaten op iets later tijdstip tot ontploffing komen om personeel voor noodhulp te doden die probeert de doden en gewonden te verzorgen. Herhaald of vermoed gebruik van secundaire apparaten kan ook de noodrespons vertragen uit angst dat dergelijke apparaten kunnen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn een (defect) apparaat dat bedoeld was om cyanidegas vrij te geven tijdens de bombardementen van het World Trade Center op 26 februari 1993; en een tweede autobom die 20 minuten na de 1 december 2001 Ben Yehuda Street Bombing door Hamas in Jeruzalem tot ontploffing kwam.

Opleiding

Trainingskampen zijn vaak gebruikt om terroristen voor te bereiden op hun aanvallen. Voor de aanslagen van 11 september 2001 volgden de piloten ook vliegcursussen. Het trainingsaanbod is sterk afhankelijk van de mate van ondersteuning die de terroristische organisatie ontvangt van verschillende organisaties en staten. In bijna elk geval omvat de training de filosofie en de agenda van het groepsleiderschap als rechtvaardiging voor de training, evenals de mogelijke terreurdaden die kunnen worden gepleegd. Door de staat gesanctioneerde opleiding is verreweg de meest uitgebreide en grondige, waarbij vaak beroepssoldaten en geheime agenten van de ondersteunende staat in dienst zijn. De training omvat over het algemeen fysieke fitheid, gevechts- of vechtsporten, vuurwapens, explosieven, intelligentie / contraspionage en veldvaart. Meer gespecialiseerde training kan missiespecifieke onderwerpen omvatten, zoals taal, culturele kennismaking, communicatie en bewakingstechnieken. In elk geval is de kwaliteit van de training extreem hoog en goed georganiseerd.

Deksel

Waar terrorisme plaatsvindt in de context van open oorlogsvoering of opstand, kunnen de daders ervan schuilen achter een deel van de lokale bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de Intifada op door Israël bezet gebied en opstand in Irak. Deze bevolking, die etnisch kan verschillen van de antiterroristische krachten, staat sympathiek tegenover hun zaak, is onverschillig of handelt onder dwang.

Terroristen die zich voorbereiden op de aanslagen van 11 september 2001 veranderden van uiterlijk om te voorkomen dat ze er radicaal uitzagen.

Funding

Financiering kan op zowel legale als illegale manieren worden opgehaald. Enkele van de meest voorkomende manieren om fondsen te werven zijn via liefdadigheidsinstellingen, goed gefinancierde organisaties of een niet-gewelddadige organisatie met vergelijkbare ideologieën. Bij gebrek aan staatsfinanciering kunnen terroristen op georganiseerde misdaad vertrouwen om hun activiteiten te financieren. Dit omvat ontvoering, drugshandel of diefstal. Sommige terroristische cellen vertrouwen op identiteitsdiefstal en fraude om geld in te zamelen.

Communicatie

De revolutie in communicatietechnologie heeft de manier waarop terroristische organisaties communiceren drastisch veranderd. E-mails, faxverzendingen, websites, mobiele telefoons en satelliettelefoons hebben organisaties in staat gesteld een wereldwijde strategie te overwegen. Een te grote afhankelijkheid van dergelijke technologie maakt organisaties echter kwetsbaar voor geavanceerde monitoring van communicatie. Toen de media de informatie publiceerden dat de Amerikaanse regering Osama bin Laden volgde door zijn telefoontjes te volgen, stopte hij met het gebruik van deze methode om te communiceren.23

Reacties op terrorisme

Antwoorden op terrorisme zijn breed van opzet. Ze kunnen een aanpassing van het politieke spectrum en een herbeoordeling van fundamentele waarden omvatten. Antwoorden die specifiek gericht zijn op het voorkomen van terroristische aanslagen worden "contraterrorisme" genoemd. Hier volgen enkele voorbeelden van verschillende strategieën voor terrorismebestrijding.

Target-verharding

Ongeacht het doelwit van terroristen, er zijn meerdere manieren om de doelen te verharden om te voorkomen dat de terroristen hun doel bereiken. Een methode is om Jersey-barrières of andere stevige obstakels buiten hoge of politiek gevoelige gebouwen te plaatsen om bombardementen op auto's en vrachtwagens te voorkomen. Cockpits van vliegtuigen worden tijdens vluchten vergrendeld en hebben versterkte deuren die alleen de piloten in de cabine kunnen openen. Engelse treinstations verwijderden hun afvalbakken in reactie op de voorlopige IRA-dreiging, als handige locaties voor het storten van bommen. Schotse stations verwijderden die van hen na de bomaanslag op Londen van 7 juli als voorzorgsmaatregel. De Massachusetts Bay Transportation Authority kocht bombestendige barrières na de terroristische aanslagen van 11 september.

Preemptieve neutralisatie

Sommige landen zien preventieve aanvallen als een legitieme strategie. Dit omvat het vastleggen, doden of uitschakelen van verdachte terroristen voordat ze een aanval kunnen opzetten. Israël, de Verenigde Staten en Rusland hebben deze benadering gevolgd, terwijl West-Europese staten dat over het algemeen niet hebben gedaan.

Een andere belangrijke methode voor preventieve neutralisatie is het ondervragen van bekende of vermoede terroristen om informatie te verkrijgen over specifieke complotten, doelen en de identiteit van andere terroristen.

Binnenlandse inlichtingen en bewaking

De meeste strategieën voor terrorismebestrijding omvatten een toename van standaard politie- en binnenlandse inlichtingen. De centrale activiteiten zijn traditioneel: het onderscheppen van communicatie en het traceren van personen. Nieuwe technologie heeft het bereik van dergelijke bewerkingen echter uitgebreid. Binnenlandse intelligentie is vaak gericht op specifieke groepen, gedefinieerd op basis van oorsprong of religie, wat een bron van politieke controverse is. Massale surveillance van een hele bevolking werpt bezwaren op vanwege burgerlijke vrijheden.

Militair ingrijpen

Terrorisme is gebruikt om militaire interventie te rechtvaardigen in landen waar terroristen zouden zijn gevestigd. Dat was de belangrijkste verklaarde rechtvaardiging voor de Amerikaanse invasie in Afghanistan. Het was ook een verklaarde rechtvaardiging voor de tweede Russische invasie van Tsjetsjenië.

Een dergelijke strategie tegen terrorisme is misschien niet succesvol, omdat deze niet de oorzaken van terrorisme aanpakt: relatieve deprivatie die tot frustratie leidt, agressief buitenlands beleid dat tot haat leidt, en psychosociale effecten van globalisering, bijvoorbeeld. Zo kan repressie door het leger op zichzelf - vooral als het niet gepaard gaat met andere maatregelen - resulteren in overwinningen op korte termijn, maar op de lange termijn mislukken.

Niet-militaire interventie

Het paradigma van de menselijke veiligheid schetst een niet-militaire aanpak die gericht is op het aanpakken van de blijvende onderliggende ongelijkheden die terroristische activiteiten voeden. Oorzakelijke factoren worden afgebakend en maatregelen geïmplementeerd die gelijke toegang tot hulpbronnen en duurzaamheid voor alle volkeren mogelijk maken. Dergelijke activiteiten geven burgers de mogelijkheid om "vrijheid van angst" en "vrijheid van gebrek" te bieden. Dit kan vele vormen aannemen, waaronder het verstrekken van schoon drinkwater, onderwijs en vaccinatieprogramma's, voedselvoorziening en onderdak en bescherming tegen geweld, militair of anderszins. Succesvolle menselijke veiligheidscampagnes werden gekenmerkt door de deelname van een diverse groep actoren, waaronder regeringen, NGO's en burgers.

Terrorisme en mensenrechten

Een van de belangrijkste problemen bij het uitvoeren van effectieve terrorismebestrijdingsmaatregelen is het afnemen van burgerlijke vrijheden en individuele privacy die dergelijke maatregelen vaak met zich meebrengen, zowel voor burgers van als voor degenen die worden vastgehouden door staten die proberen terreur te bestrijden. Soms werden maatregelen om de veiligheid aan te scherpen gezien als machtsmisbruik of zelfs schending van de mensenrechten.

Voorbeelden van deze problemen kunnen langdurige, incommunicado-detentie zijn zonder rechterlijke toetsing; risico van marteling tijdens de overdracht, terugkeer en uitlevering van mensen tussen of binnen landen; en de vaststelling van beveiligingsmaatregelen die de rechten of vrijheden van burgers beperken en non-discriminatiebeginselen schenden.24

Velen beweren dat dergelijke schendingen de terroristische dreiging verergeren in plaats van tegen te gaan.24 Voorstanders van mensenrechten pleiten voor de cruciale rol van bescherming van de mensenrechten als een intrinsiek onderdeel in de strijd tegen het terrorisme. Een paragraaf over de confrontatie met terrorisme in de aanbevelingen in de Madrid-agenda naar aanleiding van de Top van Madrid over democratie en terrorisme (Madrid 8-11 maart 2005) luidt als volgt:

Democratische principes en waarden zijn essentiële instrumenten in de strijd tegen het terrorisme. Elke succesvolle strategie voor de aanpak van terrorisme vereist dat terroristen worden geïsoleerd. Bijgevolg moet de voorkeur worden gegeven aan de behandeling van terrorisme als criminele handelingen die moeten worden afgehandeld via bestaande systemen van rechtshandhaving en met volledige eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat. Wij bevelen aan: (1) effectieve maatregelen te nemen om straffeloosheid onmogelijk te maken voor terroristische daden of voor het misbruik van mensenrechten bij terrorismebestrijdingsmaatregelen. (2) De opname van mensenrechtenwetten in alle anti-terrorismeprogrammeurs en beleidsmaatregelen van nationale regeringen en internationale organisaties.25

Hoewel internationale inspanningen om terrorisme te bestrijden gericht zijn geweest op de noodzaak om de samenwerking tussen staten te verbeteren, hebben voorstanders van mensenrechten (evenals menselijke veiligheid) gesuggereerd dat meer inspanningen moeten worden geleverd om mensenrechtenbescherming effectief op te nemen als cruciaal element in die samenwerking. Zij beweren dat internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten niet stoppen bij de grenzen en dat het niet respecteren van de mensenrechten in één staat de effectiviteit ervan kan ondermijnen bij de internationale samenwerking om terrorisme te bestrijden.24

Voorbeelden van grote terroristische incidenten

"International Terrorist Incidents, 2001" van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
 • De 1972 Moord in München tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland
 • De gijzeling in december 1975 op het hoofdkantoor van de OPEC in Wenen, Oostenrijk
 • De bomaanslag in oktober 1984 in Brighton, Engeland, door de PIRA in een mislukte maar dodelijke poging om de toenmalige premier Margaret Thatcher te vermoorden
 • Het bombardement van juni 1985 op Air India Flight 182 afkomstig uit Canada
 • De vernietiging van Pan Am Flight 103 boven Lockerbie, Schotland op 21 december 1988
 • De moord op Nicaraguaanse burgers door de Verenigde Staten in de jaren tachtig
 • De bombardementen van het World Trade Center in 1993
 • De bomaanslagen in Mumbai in 1993
 • De sarin-gasaanvallen in 1995 in Tokio, Japan
 • De bomaanslag in Oklahoma City door Timothy McVeigh op 19 april 1995
 • Het Centennial Olympic Park-bombardement in 1996
 • De Amerikaanse bomaanslagen op 7 augustus 1998 in Kenia en Tanzania
 • De Omagh-bombardementen in Noord-Ierland (15 augustus 1998)
 • 31 augustus - 22 september: Russian Apartment Bombings doodt ongeveer 300 mensen, leadin

  Pin
  Send
  Share
  Send