Ik wil alles weten

Koran (Koran)

Pin
Send
Share
Send


De kwestie van variantlezingen is controversieel en niet alle moslims accepteren hun bestaan.

Schrijven en afdrukken

Pagina uit een Qur'ān ('Umar-i Aqta'). Iran, hedendaags Afghanistan, Timurid-dynastie, circa 1400. Ondoorzichtige aquarel, inkt en goud op papier Muqaqqaq-schrift. 170 x 109 cm (66 15/16 x 42 15 / 16in.) Historische regio: Oezbekistan.

De meeste moslims gebruiken tegenwoordig gedrukte edities van de Koran. Er zijn veel edities, groot en klein, uitgebreid of eenvoudig, duur of goedkoop. Tweetalige vormen met het Arabisch aan de ene kant en een glans in een meer bekende taal aan de andere kant zijn erg populair.

Qur'āns worden geproduceerd in veel verschillende maten, van extreem grote Qur'āns voor display-doeleinden tot extreem kleine Qur'āns.

Qur'āns werden voor het eerst gedrukt van bewerkte houten blokken, één blok per pagina. Er zijn exemplaren van pagina's en blokken uit de tiende eeuw. Massaproductie van minder dure versies van de koran werden later geproduceerd door lithografie, een techniek voor het afdrukken van illustraties. Korans die zo zijn afgedrukt, kunnen de fijne kalligrafie van handgemaakte versies reproduceren.

De oudste overlevende Koran waarvoor het beweegbare type werd gebruikt, werd in 1537/1538 in Venetië gedrukt. Het lijkt te zijn voorbereid voor verkoop in het Ottomaanse rijk. Catharina de Grote van Rusland sponsorde een druk van de Koran in 1787. Dit werd gevolgd door edities van Kazan (1828), Perzië (1833) en Istanbul (1877).18

Het is uiterst moeilijk om de volledige Qur'ān, met alle punten, in computercode weer te geven, zoals Unicode. Het Internet Sacred Text Archive maakt computerbestanden van de Qur'ān gratis beschikbaar als afbeeldingen19 en in een tijdelijke Unicode-versie.20 Verschillende ontwerpers en softwarebedrijven hebben geprobeerd computerlettertypen te ontwikkelen die de Qur'ān adequaat kunnen weergeven.

Voordat afdrukken algemeen werd aangenomen, werd de koran overgedragen door kopiisten en kalligrafen. Omdat de moslimtraditie van mening was dat het direct uitbeelden van heilige figuren en gebeurtenissen tot afgoderij zou kunnen leiden, werd het als verkeerd beschouwd om de koran met afbeeldingen te versieren (zoals bijvoorbeeld vaak gebeurde voor christelijke teksten). Moslims hebben in plaats daarvan liefde en zorg besteed aan de heilige tekst zelf. Arabisch is geschreven in vele scripts, waarvan sommige zowel complex als mooi zijn. Arabische kalligrafie is een zeer geëerde kunst, net als Chinese kalligrafie. Moslims versierden ook hun koran met abstracte figuren (arabesken), gekleurde inkten en bladgoud. Pagina's van enkele van deze antieke Qur'āns worden in dit artikel weergegeven.

Sommige moslims geloven dat het niet alleen acceptabel is, maar ook prijzenswaardig om alledaagse voorwerpen te versieren met koranverzen, als dagelijkse herinneringen. Andere moslims vinden dit een misbruik van koranverzen, omdat degenen die met deze objecten omgaan zichzelf niet goed hebben gereinigd en ze zonder respect kunnen gebruiken.

Vertaalwerk

Vertaling van de Koran is altijd een problematisch en moeilijk probleem geweest. Omdat moslims de koran respecteren als wonderbaarlijk en onnavolgbaar (i'jaz al-Qur'an), beweren zij dat de korantekst niet in een andere taal of vorm kan worden gereproduceerd. Bovendien kan een Arabisch woord een reeks betekenissen hebben, afhankelijk van de context, waardoor een nauwkeurige vertaling nog moeilijker wordt.

Niettemin is de Qur'ān vertaald in de meeste Afrikaanse, Aziatische en Europese talen. De eerste vertaler van de Qur'ān was Salman de Perziër, die Fatihah in de zevende eeuw in het Perzisch vertaalde.21 De islamitische traditie houdt in dat er vertalingen werden gemaakt voor keizer Negus van Abessinië en Byzantijnse keizer Heraclius, aangezien beide brieven van Mohammed ontvangen met verzen uit de koran.22 In de vroege eeuwen was de toelaatbaarheid van vertalingen geen probleem, maar of men vertalingen in gebed kon gebruiken.

In 1936 waren vertalingen in 102 talen bekend.22

Robert van Ketton was de eerste persoon die de Koran in 1143 vertaalde in een westerse taal, Latijn. Alexander Ross bood de eerste Engelse versie aan in 1649. In 1734 produceerde George Sale de eerste wetenschappelijke vertaling van de Koran in het Engels ; een andere werd geproduceerd door Richard Bell in 1937, en nog een andere door Arthur John Arberry in 1955. Al deze vertalers waren niet-moslims. Er zijn talloze vertalingen door moslims geweest; de meest populaire hiervan zijn de vertalingen door Dr. Muhammad Muhsin Khan en Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al Hilali, Maulana Muhammad Ali, Abdullah Yusuf Ali, M. H. Shakir, Muhammad Asad en Marmaduke PickthallAhmed Raza Khan.

De Engelse vertalers hebben soms de voorkeur gegeven aan archaïsche Engelse woorden en constructies boven hun modernere of conventionele equivalenten; dus gebruiken bijvoorbeeld twee veel gelezen vertalers, A. Yusuf Ali en M. Marmaduke Pickthall, het meervoud en het enkelvoud "gij" en "gij" in plaats van de meer gebruikelijke "u". Een andere veel voorkomende stilistische beslissing is geweest om af te zien van het vertalen van "Allah" - in het Arabisch, letterlijk "De God" - naar het gebruikelijke Engelse woord "God". Deze keuzes kunnen verschillen in recentere vertalingen.

Interpretatie

De Qur'ān heeft geleid tot een enorme hoeveelheid commentaar en uitleg, bekend als Tafsir.

Tafsir is een van de eerste academische activiteiten van moslims. Volgens de koran was Mohammed de eerste persoon die de betekenissen van verzen voor vroege moslims beschreef. Andere vroege exegeten waren enkele metgezellen van Mohammed, zoals Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar en Ubayy ibn Kab. Exegese was in die dagen beperkt tot de uitleg van literaire aspecten van het vers, de achtergrond van de openbaring en, af en toe, interpretatie van het ene vers met behulp van het andere. Als het vers over een historische gebeurtenis ging, werden soms enkele tradities (hadith) van Mohammed verteld om de betekenis ervan duidelijk te maken. Tafsir volgde een traditioneel formaat en verwees in het algemeen naar de meningen van eerdere geleerden, hoewel mannen als Ibn Taymiyyah, Sayyed Qutb en Osama bin Laden conventionele vormen omzeilden en meer nadruk legden op 'intra-koraninterpretatie en dat wat kan worden gegrond in de verklaringen van de profeet en zijn naaste metgezellen. '23.

Omdat Qur'ān in de klassieke vorm van het Arabisch wordt gesproken, begrepen veel van de latere bekeerlingen tot de islam, die toevallig niet-Arabieren waren, niet altijd het Qur'ānic-Arabisch, ze begrepen geen toespelingen die duidelijk te vroeg waren Moslims spreken vloeiend Arabisch en ze hielden zich bezig met het verzoenen van schijnbaar conflict van thema's in de koran. Commentatoren erudiet in het Arabisch legden de toespelingen uit, en misschien nog belangrijker, legden uit welke koranverzen al vroeg in de profetische carrière van Mohammed waren geopenbaard, als zijnde geschikt voor de allereerste moslimgemeenschap, en die later waren geopenbaard, annuleerend of "opheffend" " (Nasikh) de eerdere tekst. Herinneringen aan de gelegenheden van openbaring (asbāb al-nuzūl), de omstandigheden waaronder Mohammed sprak zoals hij deed, werden ook verzameld, omdat ze werden verondersteld enkele schijnbare onduidelijkheden te verklaren. Aan de andere kant, teveel aandacht voor de context van openbaring risico's suggereert dat context de inhoud veroorzaakt, zoals Esack opmerkt: “De redenen hiervoor variëren van een angst om de ontologische andersheid van de koran in gevaar te brengen tot een erkenning van de corruptie van veel van de Hadith-literatuur. ' 24 Hoewel het concept van afschaffing wel bestaat in de Koran (zie Q2: 106), verschillen moslims in hun interpretaties van het woord "afschaffing". Sommigen geloven dat er in de tekst van de Qur'ān afschaffingen zijn en sommigen houden vol dat er geen tegenstrijdigheden of onduidelijke passages zijn om uit te leggen. Moslimgeleerden bespreken de grammatica van de koran, maar er is enige terughoudendheid om taalkundige analyse toe te passen, op basis van het feit dat niemand in Gods geest kan komen: “De koran en zijn taal werden als even tijdloos en onafhankelijk beschouwd van alle 'niet-goddelijke' elementen, 'die in zekere zin buiten de menselijke geschiedenis bestaan, zegt Esack25 Het kan in dit opzicht niet goed worden vergeleken met andere teksten, omdat alle andere teksten menselijke auteurs hebben, afgezien van eerdere geschriften, waarvan de betrouwbaarheid veel moslims in twijfel trekt. Sommige moslims aarzelen om het woord 'tekst' van de koran te gebruiken.

Verband met andere literatuur

De Thora en de Bijbel

De Qur'ān vertelt verhalen over veel van de mensen en gebeurtenissen die worden verteld in Joodse en christelijke heilige boeken (Tenach, Bijbel) en devotionele literatuur (Apocriefen, Midrasj), hoewel het in veel details verschilt. Adam, Henoch, Noach, Heber, Shelah, Abraham, Lot, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, David, Solomon, Elia, Elisa, Jonah, Aaron, Mozes, Ezra, Zacharia, Jezus en Johannes de Doper worden in de koran genoemd als profeten van God (zie profeten van de islam). Moslims geloven dat de gemeenschappelijke elementen of gelijkenissen tussen de Bijbel en andere joodse en christelijke geschriften en islamitische dispensaties te wijten zijn aan de gemeenschappelijke goddelijke bron, en dat de christelijke of joodse teksten authentieke goddelijke openbaringen waren die aan profeten werden gegeven. Volgens de Qur'ān {{cquote | Hij is het Die u (stap voor stap) naar beneden heeft gezonden, in waarheid, het Boek, dat bevestigt wat eraan voorafging; en Hij zond daarvoor de Wet (van Mozes) en het Evangelie (van Jezus) neer, als een gids voor de mensheid, en Hij zond het criterium (van oordeel tussen goed en kwaad) neer.

Moslims geloven dat die teksten werden verwaarloosd, gecorrumpeerd (tahrif) of in de tijd veranderd door de Joden en christenen en zijn vervangen door Gods laatste en volmaakte openbaring, wat de Qur'ān is.26 Veel joden en christenen geloven echter dat het historische bijbelse archeologische verslag deze bewering weerlegt, omdat de Dode Zeerollen (de Tenach en andere Joodse geschriften die dateren van vóór de oorsprong van de koran) volledig zijn vertaald,27 validering van de authenticiteit van de Griekse Septuagint.

Invloed van christelijke apocriefen

De Diatessaron, Protoevangelium van James, het Kindertijd-evangelie van Thomas, het evangelie van Pseudo-Matthew en het Arabische kindertijd-evangelie zouden bronnen zijn die de auteur / auteurs hebben gebruikt bij het creëren van de koran door degenen die de moslimopvatting van goddelijk auteurschap. Het scheppen van een vogel uit klei uit Jezus (V2: 49) wordt bijvoorbeeld toegeschreven aan een soortgelijk verhaal in het Arabic Infancy Gospel. Deze parallellen werden uitgebreid onderzocht door kritische wetenschappers als William St-Clair Tisadall.28 Vroege christelijke critici schreven de koran toe aan Arische en Nestoriaanse monniken met wie Mohammed contact had, een kritiek in de koran zelf: "We weten inderdaad dat ze zeggen dat het een man is die hem onderwijst", maar die man is "met name vreemd, terwijl deze Koran Arabisch, puur en duidelijk is ”(Q16: 103). Islam werd gekenmerkt als een brouwsel van eerder door Mohammed gemaakt materiaal om zijn eigen agenda te bevorderen. Dit wordt echter sterk weerlegd door moslimgeleerden, die beweren dat de koran het goddelijke woord van God is zonder enige interpolatie, en overeenkomsten bestaan ​​alleen omdat ze dezelfde goddelijke bron delen.

Arabisch schrijven

Na de koran en de algemene opkomst van de islam ontwikkelde het Arabische alfabet zich snel tot een mooie en complexe vorm van kunst.

Wadad Kadi, hoogleraar talen uit het Nabije Oosten en beschavingen aan de Universiteit van Chicago en Mustansir Mir, hoogleraar islamitische studies aan de Youngstown State University, verklaren dat:

Hoewel het Arabisch, als een taal en een literaire traditie, vrij goed ontwikkeld was tegen de tijd van de profetische activiteit van Mohammed, was het pas na de opkomst van de islam, met zijn grondschrift in het Arabisch, dat de taal haar uiterste uitdrukkingsvermogen bereikte, en de literatuur zijn hoogste punt van complexiteit en verfijning. Inderdaad, het is waarschijnlijk niet overdreven om te zeggen dat de koran een van de meest opvallende krachten was bij het maken van klassieke en post-klassieke Arabische literatuur.

De belangrijkste gebieden waarop de koran merkbare invloed op de Arabische literatuur heeft uitgeoefend, zijn dictie en thema's; andere gebieden hebben betrekking op de literaire aspecten van de koran, met name eden (q.v.), metaforen, motieven en symbolen. Wat dictie betreft, zou je kunnen zeggen dat koranwoorden, idiomen en uitdrukkingen, vooral "geladen" en formuleformaten, in praktisch alle genres van literatuur voorkomen en in zo'n overvloed dat het simpelweg onmogelijk is om een ​​volledig verslag samen te stellen van hen. Want niet alleen creëerde de koran een geheel nieuw taalkundig corpus om zijn boodschap uit te drukken, het schonk ook oude, pre-islamitische woorden met nieuwe betekenissen en het zijn deze betekenissen die wortel schoten in de taal en vervolgens in de literatuur ...29

Koran initialen

Veertien verschillende Arabische letters, vormen 14 verschillende sets van "Koran initialen" (de "Muqatta'at," zoals A.L.M. of 2: 1), en prefix 29 suras in de koran. De betekenis en interpretatie van deze initialen wordt door de meeste moslims als onbekend beschouwd. In 1974 beweerde een Egyptische biochemicus genaamd Rashad Khalifa dat hij een wiskundige code had ontdekt op basis van het nummer 1930, die wordt vermeld in Soera 74:3031 van de koran.

In cultuur

De meeste moslims behandelen papieren exemplaren van de koran met verering en wassen zich ritueel voordat ze de koran lezen. Versleten, gescheurd of dwalend (bijvoorbeeld pagina's die niet in de juiste volgorde staan) Korans worden niet weggegooid als papierafval, maar worden vrij gelaten om in een rivier te stromen, ergens veilig bewaard, verbrand of begraven op een afgelegen locatie. Veel moslims onthouden ten minste een deel van de koran in het oorspronkelijke Arabisch, meestal ten minste de verzen die nodig zijn om de gebeden uit te voeren.

Gebaseerd op traditie en een letterlijke interpretatie van soera 56: 77-79: "Dat dit inderdaad een zeer eervolle koran is, in een goed bewaakt boek, dat niemand zal aanraken dan degenen die rein zijn.", veel geleerden menen dat een moslim wudu (wassing of een rituele reiniging met water) uitvoert voordat hij een kopie van de Qur'ān aanraakt, of Mushaf. Dit standpunt is door andere geleerden betoogd over het feit dat, volgens de Arabische taalregels, dit vers verwijst naar een feit en geen order bevat. De letterlijke vertaling luidt dus als "Dat (dit) is inderdaad een nobele Qur'ān, In een verborgen boek, dat niemand aanraakt behalve de gezuiverde," (vertaald door Mohamed Marmaduke Pickthall). Op basis van deze vertaling wordt gesuggereerd dat het uitvoeren van wassing niet vereist is.

Koran-ontheiliging betekent het beledigen van de koran door het te verontreinigen of uiteen te halen. Moslims moeten het boek altijd met eerbied behandelen en het is bijvoorbeeld verboden versleten kopieën van de tekst te verpulveren, recyclen of gewoon weg te gooien. Respect voor de geschreven tekst van de Qur'ān is een belangrijk element van religieus geloof door veel moslims. Ze geloven dat het opzettelijk beledigen van de Qur'ān een vorm van godslastering is.

Kritiek

De leer van de Koran over oorlogs- en vredeszaken is de afgelopen jaren onderwerp van verhitte discussie geworden. Sommige critici beweren dat sommige verzen van de koran in hun historische en literaire context militaire actie tegen ongelovigen als geheel goedkeuren, zowel tijdens het leven van Mohammed als daarna.32 In antwoord op deze kritiek betogen sommige moslims dat dergelijke verzen van de koran uit hun context worden gehaald en beweren dat wanneer de verzen in context worden gelezen, het duidelijk lijkt dat de koran agressie verbiedt.33 Khaleel Muhammad, hoogleraar religieuze studies aan de San Diego State University, verklaart met betrekking tot zijn discussie met de criticus Robert Spencer dat "wanneer mij verteld wordt ... dat Jihad alleen oorlog betekent, of dat ik interpretaties van de koran moet accepteren dat niet-moslims (zonder goede bedoelingen of kennis van de islam) proberen me op te dringen, ik zie een bepaald agendum zich ontwikkelen: een dat is gebaseerd op haat en ik weiger deel uit te maken van een dergelijke intellectuele misdaad. "34

Sommige critici verwerpen het moslimgeloof met betrekking tot de goddelijke oorsprong van de koran. Hier heeft het werk van Patricia Crone, Michael Cook en John Wansbrough, die de koran als een latere compositie beschouwen en die de traditionele chronologie van het leven van Mohammed en het verslag van de Uthmanic beoordelingen verwerpen, gebroken wat de wetenschappelijke consensus over de oorsprong van de islam, "de eerdere consensus van de wetenschappelijke mening over de oorsprong van de islam is sinds de publicatie van de koranstudies van John Wansbrough en het Hagarisme van Patricia Crone en Michel Cook verbrijzeld", zegt Neuwirth.35 De meeste moslims verwerpen deze beurs, maar een paar hebben serieuze discussies gevoerd, hoewel ze de meeste argumenten afwijzen. Verwijzend bijvoorbeeld naar de bovengenoemde geleerden, schrijft het over de noodzaak dat "iedereen die de koran en de benaderingen ervan probeert te begrijpen, ook op een niet-polemische manier kennis wil maken met het scala aan meningen eromheen".36 Esack vraagt ​​zich af of de samenstelling van de officiële canon net zo netjes en klinisch was als beschreven in de klassieke verslagen, en of er een zo duidelijk onderscheid was tussen de verschillende soorten materiaal geassocieerd met Mohammed, dat wil zeggen geopenbaard materiaal en zijn eigen gezegden. Deze worden over het algemeen beschouwd als verschillend van "openbaring" (hoewel soms beschreven als niet-geoefende openbaring), het product van inspiratie en van het profetische ambt.37

Christelijke islamitische geleerden zoals Kenneth Cragg en W. M. Watt hebben de mening uitgesproken dat de koran een openbaring van God is, hoewel ze denken dat het ook in zekere zin ook moet worden begrepen als het woord van Mohammed. Esack spreekt goedkeurend over hun betrokkenheid bij de koran en zegt dat hun "irenische benadering van de studie van de koran schijnbaar tracht te compenseren voor vroegere" wetenschappelijke verwondingen "toegebracht aan moslims."38

Notes

 1. ↑ Klassiek stond Abu Hanifa (d. 767) oprichter van de Hanafi-school van de Sunni-jurisprudentie toe dat niet-Arabische sprekers de koran in elke taal reciteren, met het argument dat wat essentieel is de 'betekenis' is, niet de taal.
 2. ↑ zie Q17: 106 en 25: 32
 3. ↑ Koran 75:17
 4. ↑ Koran 20: 2; 25:32
 5. ↑ Koran 7: 204
 6. ↑ Typisch bij kritische opmerkingen, al-Kindy, die ca. schreef 830 G.T., kan worden geciteerd, “geschiedenissen zijn door elkaar gegooid en vermengd; een bewijs dat er veel verschillende handen aan het werk zijn geweest, en dat ze discrepanties veroorzaakten door toe te voegen of weg te snijden wat ze leuk of niet leuk vonden. ”Sir William Muir. De verontschuldiging van Al-Kindy. (Londen: SPCK, 1882), 18-19, online beschikbaar bij The Apology of Al-Kindy. antwoordapparaat-islam. Ontvangen op 10 december 2007
 7. ↑ Zie Q26: 224-227 en 36: 69
 8. ↑ Michael Sells. Het naderen van de koran: vroege openbaringen. (Ashland, OR: White Cloud Press, 2001. ISBN 9781883991692), 15; en Norman O. Brown, "The Apocalypse of Islam." Sociale tekst 3:8 (1983-1984)
 9. ↑ Verkoopt, 16
 10. ↑ 'Abdullah Yusug Ali. De betekenis van de Heilige Koran. (Beltsville, MD: Amana Publication, 2002. ISBN 0915957329), 14
 11. ↑ vertaald uit het Arabisch door Clinton Bennett
 12. ↑ Abdullah Saeed. De koran interpreteren: naar een eigentijdse aanpak. (Londen: Routledge, 2006. ISBN 0415365384), 65
 13. ↑ Michael Cook. Een zeer korte inleiding tot de koran. (Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 9780192853448), 117-124.
 14. ↑ V 2: 23
 15. ↑ Navid Kermani. Das ästhetische Erleben des Koran. (München: Beck, 1999. ISBN 3406449549)
 16. ↑ Malik Ibn Anas. Muwatta, vol. 1. (Egypte: Dar Ahya al-Turath, n.d.), 201, (nr. 473).
 17. ↑ Suyuti, Tanwir al-Hawalik, 2e ed. (Beirut: Dar al-Jayl, 1993), 199.
 18. ↑ "De koran in manuscript en druk", HET Koranschrift. islamworld.net. Ontvangen op 11 december 2007.
 19. ↑ A. Yusuf Ali, (vertaler), de Heilige Koran. sacred-texts.com. Ontvangen op 11 december 2007.
 20. ↑ Unicode Koran. Sacred-teksten. sacred-texts.com. toegangsdatum 05-06-2007
 21. ↑ An-Nawawi, Al-Majmu ', (Cairo, Matbacat at-'Tadamun, n.d.), 380.
 22. 22.0 22.1 Afnan Fatani, "Vertaling en de koran." in Oliver Leaman. De koran: een encyclopedie. (Londen: Routledge, 2006), 657-669.
 23. ↑ Jane Damen McAuliffe, "De taken en tradities van interpretatie," 181-210, in Jane Damen McAuliffe. Koranchristenen: een analyse van klassieke en moderne exegese. (Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 0521364701), 200
 24. ↑ Farid Esack. De koran: een gebruikershandleiding. (Oxford: Oneworld, 2005. ISBN 1851683542), 125
 25. ↑ Esack, 68
 26. ↑ Bernard Lewis. De joden van de islam. (Princeton: Princeton University Press, 1984. ISBN 0691008078), 69
 27. The Dead Sea Scrolls Bible: The Oldest Known Bible Voor het eerst vertaald in het Engels. (San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 2002. ISBN 0060600640)
 28. ↑ William St Clair Tisdall. De originele bronnen van de koran. (Londen: SPCK, 1905).
 29. ↑ Wadad Kadi en Mustansir Mir, "Literature and the Qur'an," in Encyclopedia of the Qur'an, uitgegeven door Jane D. McAuliffe, (Leiden: E. J Brill, 2001-2006. ISBN 9789004114654, deel 3), 213, 216
 30. ↑ Rashad Khalifa. Koran: visuele presentatie van het wonder. (Islamic Productions International, 1982. ISBN 0934894302)
 31. ↑ Koran, hoofdstuk 74, vers 30. USC-MSA Compendium van islamitische teksten. Ontvangen op 11 december 2007.
 32. ↑ Robert Spencer. De politiek incorrecte gids voor de islam en de kruistochten. (Washington, DC: Regnery Publishing, 2005. ISBN 0895260131). Spencer beweert dat meer dan 100 verzen in de koran moslim afpersen om oorlog te voeren tegen niet-moslims (zie pagina 19)
 33. ↑ Akbar S. Ahmed. Islam belegerd. (Cambridge: Polity, 2003. ISBN 0745622097), 10
 34. ↑ Professor Khaleel Muhammad, opmerking. Afdeling Religiewetenschappen, San Diego State University. Ontvangen op 11 december 2007.
 35. ↑ Angelika Neuwirth, "Structurele, taalkundige en literaire kenmerken," 97-114, in Jane D. McAuliffe. De Cambridge Companion to the Qur'an. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 052153934X), 100
 36. ↑ Esack, 10
 37. ↑ Esack, 88-89, 115, "Hoe heeft de profeet," vraagt ​​hij, "altijd onderscheid gemaakt tussen gerepeteerde openbaringen van de koran en niet-gerepeteerde openbaringen die in zijn gedrag of in zijn eigen uitingen openbaar zouden worden", gegeven dat het "hart" dat door de koran was binnengedrongen bevond zich "op zijn unieke persoon, die op zijn beurt in het zesde-eeuwse Arabië lag".
 38. ↑ Esack, 7. Esack zegt dat hij het werk van Cragg 'inspirerend' heeft gevonden. Zie bijvoorbeeld Kenneth Cragg. Lezingen in de Koran. (San Francisco: Collins, 1988. ISBN 9780005991114), 1988

Referenties

 • Ahmed, Akbar S. Islam belegerd. Cambridge: Polity, 2003. ISBN 0745622097.
 • Ali, 'Abdullah Yusug. De betekenis van de Heilige Koran. Beltsville, MD: Amana Publication, 2002. ISBN 0915957329.
 • Cook, Michael. Een zeer korte inleiding tot de koran. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 9780192853448.
 • Cragg, Kenneth. Lezingen in de Koran. San Francisco: Collins, 1988. ISBN 9780005991114.
 • Esack, Farid. De koran: een gebruikershandleiding. Oxford: Oneworld, 2005. ISBN 1851683542.
 • Fatani, Afnan, "Vertaling en de koran." 657-669, in Oliver Leaman. De koran: een encyclopedie. Londen: Routledge, 2006,
 • Kermani, Navid. Das ästhetische Erleben des Koran. München: Beck, 1999. ISBN 3406449549. (in het Duits) (tr: God Is Beautiful: The Aesthetic Experience of the Koran)
 • Khalifa, Rashad. Koran: visuele presentatie van het wonder. Islamic Productions International, 1982. ISBN 0934894302
 • Lewis, Bernard. De joden van de islam. Princeton: Princeton University Press, 1984. ISBN 0691008078.
 • Saeed, Abdullah. De koran interpreteren: naar een eigentijdse aanpak. Londen: Routledge, 2006. ISBN 0415365384.
 • Verkoopt, Michael. Het naderen van de koran: vroege openbaringen. Ashland, OR: White Cloud Press, 2001. ISBN 9781883991692.
 • Spencer, Robert. De politiek incorrecte gids voor de islam en de kruistochten. Washington, DC: Regnery Publishing, 2005. ISBN 0895260131.
 • The Dead Sea Scrolls Bible: The Oldest Known Bible Voor het eerst vertaald in het Engels. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 2002. ISBN 0060600640.
Ouder commentaar
 • al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. Jami 'al-bayān' an ta'wil al-Qur'ān. Caïro: 1955-1969, transl. J. Cooper, ed. Het commentaar op de koran. Oxford University Press, 1987. ISBN 0199201420.
 • Tafsir Ibn-Kathir, Hafiz Imad al-din Abu al-Fida Ismail ibn Kathir al-Damishqi al-Shafi'i - (gestorven 774 Hijrah (Islamitische Kalender))
 • Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami'li-Ahkam), Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Abi Bakr ibn Farah al-Qurtubi - (stierf 671 Hijrah (Islamitische kalender))
Oudere beurs
 • Nöldeke, Theodor. Geschichte des Qorâns. Göttingen: Dieterichschen, 1860. (in het Duits)
 • Tisdall, William St. Clair. (1905) De originele bronnen van de koran. Londen: SPCK online bij The Original Sources of the Qur'an. Ontvangen op 10 december 2007.
Recente beurs
 • Cook, Patricia en Michael Cook. Hagarisme The Making of the Islamic World. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. ISBN 9780521211338.
 • Luxenberg, Christoph. De Syro-Aramese lezing van de koran: een bijdrage aan de decodering van de taal van de koran. Berlijn: Verlag Hans Schiler, 2007. ISBN 3899300882.
 • McAuliffe, Jane Damen. Koranchristenen: een analyse van klassieke en moderne exegese. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 0521364701
 • Robinson, Neal. De koran ontdekken. Washington, DC: Georgetown University Press, 2002. ISBN 1589010248.
 • Stowasser, Barbara Freyer. Vrouwen in de koran, tradities en interpretatie. Oxford: Oxford University Press; Herdruk editie, 1996. ISBN 0195111486.
 • Wansbrough, John. Koranstudies. (origineel 1977) opnieuw uitgegeven Amherst, NY: Prometheous (uitgegeven door Andrew Rippin), 2005. ISBN 1591022010.
 • Watt, W. M. en R. Bell. Inleiding tot de koran. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001. ISBN 0748605975.
vertaalwerk
 • Al Koran Engelse vertaling - 3 vertalingen & commentaar van Surah met recitatie. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Interactieve geverifieerde koranvertalingen en recitaties in het Engels Ook beschikbaar in het Urdu, Indonesisch, Maleis, Turks, Frans en Nederlands. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Koran online lezen - Gespecialiseerde site voor het gemakkelijk online lezen van Koran met Engelse en Arabische weergaven, paginathema's en de mogelijkheid om lettertypestijl aan te passen. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Koran in Engelse, Urdu, Franse, Spaanse en Duitse - Engelse versies omvatten vertalingen door Dr. M. Mohsin Khan, Yusuf Ali en Pickthal. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Koran - The Knazul Iman - Engelse versie vertaald uit het origineel door Imam Ahmed Raza Khan, een soennitische islamitische geleerde. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Engelse vertaling en uitleg van de koran, Maariful koran door Mufti Taqi Usmani, Prof. Shamim (Tafsir door Mufti Maulana Muhammad Shafi Usmani RA) Ontvangen op 11 december 2007.
 • GlobalQuran.com meer dan 30 verschillende talen voor vertalen en zoeken in alle talen tegelijk, kan ook Koran toevoegen aan uw site / blog. Ontvangen op 11 december 2007.
 • De koran op USC-MSA - drie vertalingen (Yusuf Ali, Shakir en Pickthal). Ook Abul Ala Maududi's hoofdstukinleidingen tot de koran. Ontvangen op 11 december 2007.
 • De koran op het internet Sacred Text Archive. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Islam Awakened - ayat-by-ayat-transliteratie en parallelle vertalingen van elf prominente vertalers. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Koranvertalingen en fonetische vertalingen in het Engels, Frans, Duits, Japans, Russisch en Portugees met Engels en fonetisch zoeken. Ontvangen op 11 december 2007.
 • IslamiCity Koran zoeken. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Qur'ān Zoek of blader door de Engelse Shakir-vertaling. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Koranverzen in chronologische volgorde. Ontvangen op 11 december 2007.
 • Text In Motion, concordantie doorzoekbaar op basis van root of grammaticale vorm. Ontvangen op 11 december 2007.

Pin
Send
Share
Send