Pin
Send
Share
Send


The Divine Comedy's Empyrean, geïllustreerd door Gustave Doré

Het Engelse woord geest komt uit het Latijn "spiritus'(' adem ') en heeft verschillende met elkaar samenhangende betekenissen: metafysisch gezien is een geest een onlichamelijke energiekracht die aanwezig is in alle levende dingen maar anders dan de ziel. (Het onderscheid tussen ziel en geest werd actueel in de joods-christelijke terminologie.) Een geest kan ook een geest zijn die intelligentie, bewustzijn en sentiment behoudt. In de christelijke theologie wordt de term geest gebruikt om God te beschrijven, of aspecten daarvan, zoals de Heilige Geest (de studie van de Heilige Geest in christelijke theologie, wordt pneumatiek genoemd.) In inheemse spiritualiteit wordt het woord 'grote geest' vaak gebruikt om de allerhoogste verzorgende kracht aan te geven die in de natuur wordt gevonden: dit concept van geesten die de natuur doordringen is gebruikelijk bij traditionele volkeren. In het zoroastrisme wordt de Amesha Spenta gezien als emanating geesten van Ahura Mazda In de christelijke wetenschap is geest een van de zeven synoniemen voor God.1

Naast deze metafysische interpretaties kan het woord 'geest' ook op de volgende volkstaalmanieren worden gebruikt:

 1. Het kan verwijzen naar het gevoel van inclusie in de sociale geschiedenis of collectieve essentie van een instelling of groep, zoals in schoolgeest of esprit de corps
 2. Het kan de "geest van de tijd" betekenen
 3. Het kan een synoniem zijn voor levendigheid, zoals in "Ze voerde het stuk met geest uit", of "Ze zette een pittige verdediging op"
 4. Het kan de onderliggende bedoeling van een tekst aanduiden als onderscheiden van de letterlijke betekenis ervan, vooral in de wet. De letter versus geest van de wet.
 5. Het kan een term zijn voor alcoholische dranken afkomstig van middeleeuws bijgeloof dat de effecten van alcohol als demonische activiteit verklaart.
 6. In de mystiek kan het verwijzen naar het bestaan ​​in eenheid met de Godheid.

Etymologie

Het Engelse woord "spirit" komt uit het Latijn spiritus, wat "adem" betekent. Het woord werd in de dertiende eeuw in het Midden-Engels uitgeleend via het oude franse woord, Espirit. In het christendom werd een onderscheid gemaakt tussen ziel en geest. Het Griekse woord pneuma werd vertaald als "spiritus" in het Latijnse Vulgate in plaats van anima (ziel), die werd weergegeven psykhē. Dit onderscheid tussen geest en ziel weerspiegeld in de Griekse en Latijnse talen (dat wil zeggen Grieks psykhe vs. pneuma; Latijns anima vs. spiritus) komt uiteindelijk voort uit het Hebreeuws, dat zelf een onderscheid belichaamt tussen ruach (adem / wind) en nephesh (ziel).

Er zijn aan geest gerelateerde begrippen in andere talen zoals het Duits, 'Geist' (gerelateerd aan het Engelse woord ghost) en het Franse 'l'espirit'. Sanskriet gebruikt de voorwaarden akasha en prana (adem). Op dezelfde manier gebruiken zowel de Scandinavische talen als de Chinese taal de term "adem" om naar de geest te verwijzen. In de Bijbel wordt het woord "ruach" meestal vertaald als de geest, wiens essentie goddelijk is.

Historische achtergrond

Het geloof in geesten is nauw verbonden met het oude concept van animisme, dat geesten toeschreef aan alles in de natuur, inclusief mensen, dieren, planten en rotsen. Er werd algemeen aangenomen dat geesten waren samengesteld uit een mistig, luchtig of subtiel materiaal. Antropologen speculeren dat dit kan voortkomen uit vroege overtuigingen dat geesten de persoon in de persoon waren, het meest merkbaar in oude culturen als de adem van een persoon, die bij uitademen in koudere klimaten zichtbaar verschijnt als een witte mist.2 Dit geloof heeft mogelijk ook de metaforische betekenis van 'adem' in bepaalde talen, zoals het Latijn, bevorderd spiritus en de Griek pneuma. In de Bijbel wordt God afgebeeld als Adam met een adem bezielend (Gen. 2: 7).

Verhalen over geesten gaan terug tot de oudheid en zijn te vinden in veel verschillende culturen. In de Chinese cultuur dateren voorouderverering en waarzeggerij al sinds mensenheugenis. De Chinese filosoof, Mo Tzu (470-391 v.G.T.), heeft gezegd:

Als er van de oudheid tot heden, en sinds het begin van de mens, er mensen zijn die de lichamen van geesten en geesten hebben gezien en hun stemmen hebben gehoord, hoe kunnen we dan zeggen dat ze niet bestaan? Als niemand ze heeft gehoord en niemand ze heeft gezien, hoe kunnen we dan zeggen dat ze het doen? Maar degenen die het bestaan ​​van de geesten ontkennen, zeggen: "Velen in de wereld hebben iets van geesten en geesten gehoord en gezien. Aangezien ze verschillen in getuigenis, wie wordt er dan geaccepteerd als ze echt hebben gehoord en gezien?" Mo Tzu zei: Omdat we moeten vertrouwen op wat velen gezamenlijk hebben gezien en wat velen gezamenlijk hebben gehoord, moet het geval van Tu Po worden aanvaard.3

In andere oude culturen werd de geest soms symbolisch of letterlijk afgebeeld als een vogel of ander dier. In veel historische verslagen werd gedacht dat de geesten van de doden (spoken) op zoek waren naar wraak, of op aarde gevangen werden gezet voor slechte dingen die ze tijdens het leven hadden gedaan. De meeste culturen hebben spookverhalen in hun mythologieën. Veel verhalen uit de middeleeuwen en het romantische tijdperk vertrouwen op het macabere en het fantastische, en geesten zijn een belangrijk thema in de literatuur uit die tijdperken.

Theologisch gebruik

pneumatologie is de studie van spirituele wezens en fenomenen, vooral de interacties tussen mensen en God. pneuma (πνευμα) is Grieks voor 'adem', dat metaforisch een niet-materieel wezen of invloed beschrijft. Pneumatologie wordt gedefinieerd als: "1. Theologie, de leer van de Heilige Geest. 2. De doctrine van geesten of spirituele wezens, in de jaren 1600 beschouwd als een tak van metafysica. 3. pneumatiek. 4. Verouderd woord voor psychologie. "4

In de christelijke theologie pneumatologie verwijst naar de studie van de Heilige Geest. In de gangbare christelijke leer is de Heilige Geest de derde persoon van God in de Drie-eenheid. Unitaristische vormen van christendom geloven dat de Heilige Geest persoonlijk is, hoewel hij vasthoudt dat hij in zekere zin mensen kan beïnvloeden. In het evangelie van Johannes wordt pneuma gekoppeld aan wedergeboorte in water en geest, waarvan wordt gesuggereerd dat het de doop is.

Populaire afspraken

"Beschermengel" (Schutzengel) (1840), door Matthäus Kern.

Beschermgeesten

Het geloof dat God een beschermgeest uitzendt om elk individu te bekijken, was gebruikelijk in de oude Griekse filosofie en Plato verwijst ernaar in Phaedo, 108. Op dezelfde manier verschijnt het geloof in het Oude Testament, hoewel het niet specifiek wordt gearticuleerd of afgebakend. In het boek Daniël, in het bijzonder Daniël 10:13, lijken engelen aan bepaalde landen te zijn toegewezen. In dit geval verwees de 'prins van het Perzische koninkrijk' naar een van de gevallen engelen die ook bij velen bekend staat als een demon. Terwijl, "Michael, een van de oppervorsten, kwam om mij te helpen ..." een van de specifieke engelen is die in de Bijbel worden genoemd en die God gebruikt om zijn volk te helpen. Michael wordt eigenlijk beschouwd als een aartsengel. Volgens het Boek van Henoch, een deel van de geïnspireerde geschriften van de Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo-kerk, zegt dat de rechtvaardige beschermende engelen hebben (Henoch 100: 5). In Handelingen 12: 12-15 is er nog een toespeling op het geloof dat een specifieke engel wordt toegewezen om mensen in dat vers te beschermen in de reactie van de mensen die in het huis van "Maria de moeder van Johannes, ook wel Mark ..." genoemd, blijven. " Nadat Peter door een engel uit de gevangenis was begeleid, ging hij naar het huis van Mary en het dienstmeisje, Rhoda, herkende zijn stem en dus rende ze terug om de groep te vertellen dat Peter daar was. De groep antwoordde: "Het moet zijn engel zijn" (v.15). In Mattheüs 18:10 zegt Jezus dat kinderen worden beschermd door beschermengelen:

"Veracht nooit een van deze kleintjes; ik zeg u, zij hebben hun beschermengelen in de hemel, die voortdurend op het aangezicht van mijn hemelse Vader kijken" (Mattheüs 18:10: Nieuwe Engelse Bijbel).

Het concept van beschermgeesten of beschermende engelen en hun hiërarchie werd uitgebreid ontwikkeld in het christendom in de vijfde eeuw door Pseudo-Dionysius de Areopagiet. De theologie van engelen en voogdijgeesten heeft sinds de 400s vele verfijningen ondergaan, en het hedendaagse orthodoxe geloof in zowel de oosterse als de westerse kerken is dat beschermengelen het lichaam beschermen en gebeden voor God beschermen, aan wie God ze ook opdraagt. De rooms-katholieke kerkkalender van heiligen bevat een gedenkteken voor beschermengelen op 2 oktober.

Of beschermengelen elke persoon bijwonen wordt niet consequent geloofd of gehandhaafd in de patristische christelijke gedachte.5 Saint Ambrose bijvoorbeeld geloofde dat heiligen hun beschermengelen verliezen zodat ze een grotere strijd zouden kunnen hebben en kunnen volharden. Heiligen Jerome en Basilius van Caesarea beweerden dat zonde de engelen wegjoeg.

De eerste christelijke schrijver die een specifiek schema voor beschermgeesten schetste, was de zeer populaire theoloog Honorius van Autun uit de twaalfde eeuw (overleden ca. 1151). Hij zei dat elke ziel een beschermengel werd toegewezen op het moment dat deze in een lichaam werd gestopt, hoewel een dergelijke gedachte de aanwezigheid van de ziel / essentie vereist. Scholastische theologen hebben de taxonomie van engelenvoogden vergroot en bevolen. Thomas Aquinas was het met Honorius eens en specificeerde dat het de laagste orde van engelen was die als beschermers dienden, en zijn visie was het meest succesvol in de populaire gedachte, maar Duns Scotus zei dat elke engel de missie zou kunnen aanvaarden.

Beschermengels verschijnen in literaire werken gedurende de middeleeuwse en renaissance-periode. Bijvoorbeeld, de Anglicaanse Engelse arts en filosoof Sir Thomas Browne (1605-1682) verklaarde zijn geloof erin Religio Medici (deel 1, paragraaf 33).

Geesten als geesten

Een geest of ziel van een overleden persoon wordt vaak een geest genoemd, hoewel het woord geest ook naar elke geest of demon kan verwijzen.6 Een geest wordt meestal gedefinieerd als de verschijning van een overleden persoon, vaak qua uiterlijk vergelijkbaar met die persoon, en aangetroffen op plaatsen die zij of hij bezocht, of in verband met de vroegere bezittingen van de persoon.

De Hebreeuwse Thora en de Bijbel bevatten weinig verwijzingen naar geesten en associëren spiritisme met verboden occulte activiteiten (Deuteronomium 18:11). De meest opvallende verwijzing is in het eerste boek van Samuël (1 Samuël 28: 7-19 NBG), waarin een vermomde koning Saul de Heks van Endor de geest van Samuël laat oproepen. In het Nieuwe Testament moet Jezus de apostelen ervan overtuigen dat hij geen geest is na de opstanding (Mattheüs 24). Op dezelfde manier geloven Jezus 'volgelingen eerst dat hij een geest is als ze hem op water zien lopen.

Een van de vroegst bekende "waarnemingen" in het westen vond plaats in Athene, Griekenland.7 Plinius de jongere (ca. 63-113 n.Chr.) Beschreef het in een brief aan Licinius Sura: Athenodoros Cananites (ca. 74 v.Chr. 7 CE), een Stoïcijnse filosoof, besloot een groot, Atheens huis te huren om wijdverbreide geruchten te onderzoeken dat het werd achtervolgd. Athenodoros stak die nacht het huis uit en, inderdaad, een verward, verouderd spook, aan voeten en handen gebonden met ratelende kettingen, 'verscheen' uiteindelijk. De geest wenkte toen dat Athenodoros hem zou volgen; Athenodoros gaf toe, maar de geest verdween snel. De filosoof markeerde de plek waar de oude man was verdwenen en adviseerde de volgende dag de magistraten om daar te graven. Naar verluidt werden de geboeid botten van de man drie jaar later ontdekt. Na een behoorlijke begrafenis hielden de spookpogingen op.8

Veel oosterse religieuze tradities onderschrijven ook het concept van geesten. De Hindu Garuda Purana heeft gedetailleerde informatie over geesten,9 en de rijken van wedergeboorte in de boeddhistische kosmologie bevatten een rijk van hongerige geesten.

De geestenwereld

Geesten worden vaak gevisualiseerd als zijnde verbonden met alle anderen en de Geest (enkelvoud met hoofdletters) verwijst naar de theorieën van een verenigde spiritualiteit, universeel bewustzijn en enkele concepten van Godheid. Alle verbonden 'geesten' vormen een grotere eenheid, de Geest, die zowel een identiteit heeft die gescheiden is van zijn elementen plus een bewustzijn en intellect groter dan zijn elementen; een ultiem, verenigd, niet-duaal bewustzijn of levenskracht die alle individuele eenheden van bewustzijn combineert of overstijgt. De ervaring van zo'n verbinding kan een primaire basis zijn voor spiritueel geloof. De term geest is in deze zin gebruikt door tenminste Anthroposophy, Aurobindo Ghose, Een cursus in wonderen, Hegel en Ken Wilber. In dit gebruik is de term conceptueel identiek aan Plotinus 'One' en Friedrich Schelling's 'Absolute'. Evenzo, volgens het pan (en) theïstische aspect, is geest de essentie die zich kan manifesteren als geest / ziel via elk niveau in pantheïstische hiërarchie / holarchie, zoals een geest / ziel van een enkele cel (met een zeer primitief, elementair bewustzijn). ), of een menselijke of dierlijke geest / ziel (met bewustzijn op een niveau van organische synergie van een individuele mens / dier), of een (superieure) geest / ziel met synergetisch extreem complex / verfijnd bewustzijn van hele sterrenstelsels met alle subniveaus , alles voortkomend (omdat het niet-dimensionaal of trans-dimensionaal is) van de ene Geest.

Volgens de leer van het spiritisme vormen geesten een wereld op zichzelf; deze wereld wordt de genoemd Geestenwereld. De geestenwereld is de hoofdwereld en hieruit komen alle andere werelden. Deze wereld is onafhankelijk van onze "materiële" wereld. Beide werelden werken voortdurend met elkaar samen, maar zijn onafhankelijk van elkaar. Door middel van mediumschap kunnen deze werelden met elkaar communiceren.

De spiritistische filosofie bevestigt dat we in de eerste plaats spirituele wezens zijn die tijdelijk met een doel in het fysieke rijk leven. De gedeelde overtuiging is dat het menselijke bewustzijn, of de ziel, blijft bestaan ​​voorbij het fysieke lichaam. Daarom wordt het leven gedefinieerd als een voortdurende leerervaring geregeerd door een curriculum dat perioden in het fysieke rijk vereist totdat mensen voldoende lessen hebben geleerd om af te studeren naar een spiritueel bestaan ​​in de geestenwereld. Gegeven dit perspectief ondersteunt het spiritisme het idee van een spirituele evolutie, die het idee ondersteunt dat de elementen van het fysieke en spirituele rijk onderling verbonden zijn en continu evolueren.

Notes

 1. ↑ Mary Baker Eddy, Wetenschap en gezondheid met sleutel tot de Bijbel. p. 587.
 2. ↑ J. Gordon Melton, ed., Encyclopedia of Occultism & Parapsychology (Gale Research). ISBN 0-8103-5487-X
 3. ↑ W.P. Mei, De ethische en politieke werken van Motse Mo-tzu Ontvangen 19 december 2006.
 4. ↑ World Book Encyclopedia, Het World Book Dictionary. World Book, 2002.
 5. ↑ Katholieke Encyclopedie, beschermengel. Ontvangen op 2 april 2008.
 6. ↑ Het gratis woordenboek, Ghost. Ontvangen 13 december 2006.
 7. ↑ SIU Nieuws, Klassieke spookverhalen door K.C. Jaehnig. Ontvangen op 2 april 2008.
 8. ↑ De klassiekers van Harvard, Plinius de jongere (ca. 62 G.T.-c. 113 G.T.) Ontvangen op 2 april 2008.
 9. ↑ Vedische, Vedische kosmologie. Ontvangen op 27 februari 2007.

Referenties

 • Burton, Ernest De Witt. Geest, ziel en vlees: het gebruik van ... in Griekse geschriften en vertaalde werken van de vroegste periode tot 180 G.T. University of Chicago Press, 1918.
 • Grot, Albert. Prophets of the Great Spirit: Native American Revitalization Movements in Eastern North America. Universiteit van Nebraska Press, 2006. ISBN 978-0803215559
 • Guiley, Rosemary. The Encyclopedia of Ghosts and Spirits. Vinkje Boeken, 2007. ISBN 978-0816067381
 • MacDonald, Paul S. Geschiedenis van het concept van de geest: speculaties over ziel, geest en geest van Homer tot Hume. Ashgate Publishing, 2003. ISBN 978-0754613657
 • Steiner, Rudolf. Een psychologie van lichaam, ziel en geest. Steiner Books, 1999. ISBN 978-0880103978
 • World Book Encyclopedia. Het World Book Dictionary. World Book, 2002. ISBN 978-0716602996

Pin
Send
Share
Send