Ik wil alles weten

Mediumschap

Pin
Send
Share
Send


In spiritisme, de term Medium verwijst naar een persoon met een paranormaal vermogen om fenomenen van mentale of fysieke aard te produceren door te "channelen" of te communiceren met een spirituele entiteit. Mediumschap houdt coöperatieve communicatie in tussen een mens en een of meer onverschrokken geestgeesten, vaak tijdens een seance. Informatie kan worden verkregen, paranormale activiteiten kunnen plaatsvinden, energieën kunnen worden gekanaliseerd, of de geest kan zich materieel manifesteren. Mediumschap kan in het algemeen in twee vormen worden gescheiden: fysiek mediumschap en mentaal mediumschap (soms "telepathisch mediumschap" genoemd). Trance mediumschap, een van de meer bekende soorten mediumschap, valt vaak in de categorie fysiek mediumschap. Zoals bij de meeste paranormale fenomenen, is mediumschap het onderwerp van extreme controverse geweest. Hoewel veel vermeende mediums zijn geopenbaard als fraudeurs, is er voortdurende, en zelfs toenemende, interesse in het fenomeen en degenen die aanspraak maken op het vermogen, wat de langdurige overtuiging weerspiegelt dat de wereld uit meer bestaat dan dat wat kan worden gekend via fysieke zintuigen.

Geschiedenis van mediumschap

Mensen hebben in de meeste geschiedenis geprobeerd contact te maken met geesten; sjamanen en toverdokters contacteerden traditioneel geesten en de orakels van het oude Griekenland werden vaak geraadpleegd voor advies; necromancy was ook gebruikelijk. In het achttiende-eeuwse Europa creëerde de Zweedse wetenschapper Emanuel Swedenborg controverse en beschuldigingen van ketterij toen hij de orthodoxe theologie verwierp ten gunste van zijn eigen visioenen. Hij geloofde dat geesten mensen actief konden helpen, en dat mediumschap het bestaan ​​van leven na de dood bewees.1 Swedenborg was een gerespecteerd uitvinder en wetenschapper, maar op zesenvijftigjarige leeftijd ging hij een spirituele fase in waarin hij dromen en visioenen ervoer. Dit culmineerde in een spiritueel ontwaken en hij beweerde dat zijn ogen waren geopend zodat hij vanaf dat moment vrij kon praten met engelen, demonen en andere geesten in het hiernamaals.

Mediumschap werd echter pas wijdverbreid populair tot de spiritistische beweging in het midden van de negentiende eeuw. De geboorte van het moderne spiritisme is vaak terug te voeren op de ervaringen van de Fox-zussen in 1848, toen de twee jonge meisjes beweerden contact te hebben gemaakt met de geest van een vermoorde venter in hun huis in New York State. De Fox-zussen zouden regelmatig seances houden en de populariteit van contact met de "andere kant" verspreidde zich als een lopend vuurtje in de Verenigde Staten en delen van Europa.

Vanaf het midden van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw waren mediums en seances extreem populair bij het publiek. Bekende figuren als Andrew Jackson Davis, Daniel Dunglas Home, Helena Petrovna Blavatsky en Arthur Conan Doyle hielpen het spiritisme een gevoel van authenticiteit te geven, en er werden zelfs seances gehouden in koninklijke paleizen, het Witte Huis en de huizen van zeer respectabele burgers. Mediums waren bijna overal in de Verenigde Staten en delen van Europa.

Terwijl het spiritisme in populariteit groeide, werden organisaties gevormd om psychische fenomenen zoals channeling te onderzoeken. De Society for Psychical Research, bijvoorbeeld, werd opgericht in 1882 en probeert paranormale fenomenen op een wetenschappelijke en onbevooroordeelde manier te onderzoeken. De Society heeft vooral fenomenen onderzocht die verband houden met telepathie en verschijningen, in de hoop wetenschappelijke verklaringen te vinden voor verschillende spiritistische gebeurtenissen.2

Soorten mediumschap

In het moderne spiritisme kan mediumschap over het algemeen in twee vormen worden verdeeld.3 Fysiek mediumschap, waar het medium bekend staat als een 'spirit-communicator', omvat in het algemeen de manipulatie van energieën en energiesystemen. Mentaal mediumschap, waarbij het medium een ​​'spirit-operator' wordt genoemd, omvat communicatie.4

Geestelijk mediumschap

Mentaal mediumschap is communicatie vanuit een geest die plaatsvindt in het bewustzijn van het medium, zonder het gebruik van een van de vijf fysieke zintuigen. Omdat mentaal mediumschap vaak voorkomt via telepathie, wordt het soms 'telepathisch mediumschap' genoemd. Het medium relateert vervolgens wat hij / zij ziet, hoort of voelt aan de ontvanger of oppas. Het medium kan verschillende trance gebruiken om deze informatie te verkrijgen.5

Mental Mediumship bestaat in drie hoofdvormen: helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid.6

Helderziendheid

Helderziendheid of 'helder zien' is het vermogen om iets te zien dat niet fysiek aanwezig is, zoals objecten, dieren of mensen. Dit zien doet zich meestal 'in het oog van de geest' voor en sommige mediums zeggen dat dit hun normale visie is. Anderen zeggen dat ze hun geest moeten trainen met dergelijke praktijken als meditatie om dit vermogen te bereiken, en dat hulp van spirituele helpers vaak nodig is. Terwijl sommige helderziende mediums zeggen dat ze een geest kunnen zien alsof de geest een fysiek lichaam had en fysiek aanwezig waren, zeggen anderen dat geesten als een film, televisieprogramma of foto in hun geest verschijnen.

De term 'helderziendheid', wanneer gebruikt in een mediumistische betekenis, wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar geesten en visioenen ingeprent door geesten, of, meer in de volksmond, om te verwijzen naar waarzeggerij. Deze definitie verschilt van de officiële definitie die wordt gebruikt door parapsychologen, die helderziendheid definieert als "paranormale verwerving van informatie over een object of hedendaagse fysieke gebeurtenis" die "rechtstreeks afkomstig is van een externe fysieke bron ..., en niet van de geest van een andere persoon."7

Helderhorendheid

Helderziendheid of 'helder horen' wordt het vermogen genoemd om geeststemmen te horen die niet hoorbaar zijn voor andere mensen. In sommige gevallen zeggen mediums dat ze de stemmen van de geesten horen alsof er een persoon naast hen zit. Anderen beweren dat ze geeststemmen in hun hoofd / geest horen als meer een gedachte of een verwoording van een gedachte. In beide gevallen zijn de stemmen niet hoorbaar voor anderen, zelfs als ze dicht bij het medium zitten. Het medium kan ook muziek of zang horen, naast gesproken gedachten.

Heldervoelendheid

Van heldervoelendheid of 'helder gevoel' wordt gezegd dat dit de meest algemeen ervaren vorm van mentaal mediumschap is. Heldervoelendheid is het vermogen om fysieke kenmerken van een geest-aanwezigheid te voelen. Het medium kan de aanwezigheid van een geest voelen door een aanraking, een geur, temperatuurverandering of een lichte bries.8 Sommige mediums zeggen dat ze de kwalen zullen voelen die de geest had toen ze nog leefde.

Aanvullende categorieën van mentaal mediumschap

Terwijl de

Fysiek mediumschap

Waar mentaal mediumschap doorgaans communicatie omvat die alleen door het medium wordt ervaren, is fysiek mediumschap duidelijk voor iedereen rondom het medium. Met betrekking tot de manipulatie van fysieke systemen en energieën, kan fysiek mediumschap bestaan ​​uit levitatie, automatisch schrijven, het verplaatsen van tafels of andere objecten, evenals ectoplasmatische activiteiten. Fysiek mediumschap was een belangrijk onderdeel van de spiritistische beweging in de late achttiende / vroege negentiende eeuw, waar tafelrappen, materialisaties en objectmanipulatie veel voorkomende gebeurtenissen waren tijdens seances. Mediums zouden vaak een geest kanaliseren, waardoor de geest controle heeft over hun fysieke lichaam om te communiceren met de levenden, een ander proces dan bezit, waarbij controle door een geest onvrijwillig en in het algemeen onwelkom is.

Er zijn verschillende manifestaties van fysiek mediumschap. Enkele van de meest voorkomende typen zijn:

Raps

Raps, ook bekend als 'percussie', waren een van de eerste en meest voorkomende vormen van fysiek mediumschap, beginnend met de Fox Sisters in 1848. Raps en stoten waren overal in de kamer te horen en werden gebruikt om te antwoorden 'ja' "of" nee "vragen, of om letters van het alfabet te erkennen en moeizaam berichten te spellen.

Ectoplasme

Ectoplasma is een stof die uit het lichaam van het medium wordt gehaald en wordt gemengd met een etherische stof, waardoor een geest fysieke materie kan beïnvloeden. Ectoplasma is vaak lichtgevoelig en veel seances werden gehouden bij weinig licht of totale duisternis om ectoplasmatische manifestaties beter waar te nemen.9

Levitatie

Levitatie, of de beweging van objecten zonder normale ondersteuningsmiddelen, zou optreden als gevolg van telekinese of door het gebruik van ectoplasma. Hoewel levenloze objecten de meest voorkomende onderwerpen van levitatie zijn, is het ook bekend dat mediums levitatie ondergaan. Daniel Dunglas Home, een Schots medium, was in de 19e eeuw beroemd om zijn levitatieprestaties. Tijdens een seance leek Home door een derde etalageraam te vertrekken en naar buiten te zweven om door een tweede raam naar binnen te gaan.

Verwezenlijking

Séances zijn vaak vergezeld gegaan van de materialisatie van handen, gezichten of hele lichamen van de geest, met name in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Een van de beroemdste materialisaties was die van Katie King, een geest die zich manifesteerde tijdens de seances van een jong Engels medium genaamd Florence Cook. Tijdens de sessies van Cook zou Katie materialiseren, gesprekken voeren en zich zelfs laten fotograferen. Terwijl William Crookes de fenomenen van Cook onderzocht, was hij in staat om een ​​haarlok af te knippen.

Automatisch schrijven

Bij het gebruik van automatisch schrijven om met geesten te communiceren, houdt het medium meestal een pen of potlood vast en laat de geest door een gebrek aan bewuste controle communiceren via hun hand. Ouija-borden kunnen ook worden gebruikt. Er is een enorme hoeveelheid geschriften die beweren spirit-geschreven te zijn, waaronder toneelstukken, poëzie, essays, romans en muziek. Terwijl sommige, zoals een roman die naar verluidt is geschreven door een postume Mark Twain, weinig geldigheid lijken te hebben, hebben anderen het potentieel om echt te zijn.

Beroemde mediums

 • William Stanton Moses: Mozes, een medium uit de late negentiende eeuw, zou seances houden waarin psychische lichten zouden verschijnen. Hij had ook ervaringen met levitatie en het uiterlijk van geuren zoals musk en vers gemaaid hooi. Muzikale geluiden zouden vaak worden gehoord zonder muziekinstrumenten in de kamer, evenals de materialisatie van lichtgevende handen en lichtpilaren. Mozes produceerde ook een groot aantal automatische geschriften, waaronder zijn meest bekende scripts, Geestelijke leer (1883) en Spirit Identity (1879).
 • Fransisco (Chico) Xavier: Xavier werd geboren in 1910 en was een beroemd Braziliaans medium dat vaak op televisie verscheen. Hij produceerde zijn eerste automatische schrijven op de lagere school, waar hij beweerde dat een essay hem door een geest was gegeven. Hij vergaarde een enorm aantal automatische schrijfscripts in verschillende wetenschappelijke en literaire disciplines, en is een van 's werelds meest productieve automatische schrijvers.
 • Edgar Cayce: Cayce was een Amerikaans medium in het begin van de twintigste eeuw. Hij gaf naar schatting 22.000 metingen tijdens zijn leven, waarvan een groot deel betrekking had op verzoeken om advies over lichamelijke gezondheid. Cayce voerde metingen uit in trance en beweerde geen kennis te hebben van wat hij in trance had gezegd. Hij verrichtte ook een aantal filosofische lezingen, waar hij Atlantis besprak, reïncarnatie en voorspellingen deed voor de toekomst.
 • Daniel Dunglas Home: Home was een van de meest bekende mediums van de negentiende eeuw. In Schotland geboren, voerde hij een aantal seances uit voor royalty's en andere gerespecteerde mensen. Hij was het meest bekend om zijn levitaties, waarvan er één plaatsvond buiten een raam met een derde verdieping. Hoewel velen, waaronder Houdini Home van bedrog beschuldigden, werd hij nooit ooit blootgesteld als fraude.

In recentere tijden hebben mediums zoals John Edward en Colin Fry televisieprogramma's georganiseerd in plaats van meer traditionele seances, die beweerden de leden van het publiek te helpen contact te leggen met overleden vrienden en familie. Anderen, zoals Allison DuBois, gebruiken hun paranormale vermogens om de politie te helpen bij het vangen van criminelen. Veel meer moderne media, zoals Esther Hicks en Jane Roberts, hebben boeken geschreven die het spiritistische materiaal beschrijven dat ze tijdens hun sessies hebben ontvangen.

Mediumschap: fraude of oprecht?

Hoewel veel wetenschappers en sceptici gewoon het bestaan ​​van echte mediums ontkennen, beweren ze dat individuen die beweren dit vermogen te bezitten zelfbedrog zijn of charlatans die koud of warm lezen. Met behulp van deze technieken stellen vermeende mediums vage vragen in een poging informatie te verkrijgen van een publiekslid. Door zoiets te zeggen als: "Ik voel een borstprobleem. Was er iemand met een borstprobleem in je leven?" het "medium" maakt een goede kans om "ja" te krijgen voor een antwoord.10

Vanaf de begindagen van de spiritisme-beweging waren er individuen en groepen wetenschappers die geïnteresseerd waren in het bepalen van de geldigheid van paranormale fenomenen zoals mediumschap. Sommigen, zoals William Crookes, die Florence Cook en Daniel Dunglas Home onderzochten, raakten ervan overtuigd dat een dergelijk fenomeen echt was. De beroemde magiër en ontsnappingskunstenaar Harry Houdini werkte vurig om fraude in mediumschap aan het licht te brengen. Groepen zoals het Veritas Research Program aan de Universiteit van Arizona hebben mediumschap bestudeerd in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden en beweren dat onderzoek de authenticiteit van sommige mediums ondersteunt, evenals het bestaan ​​van leven na de dood.11 Anderen beweren dat de studies van Veritas geen bewijs hebben opgeleverd voor overleving van bewustzijn of mediumistische vermogens, en beweren dat onderzoeksmethoden cruciaal waren en afweken van geaccepteerde normen van wetenschappelijke methodologie.12

Het staat buiten kijf dat mediumschap een lange geschiedenis van fraude kent, geholpen door de menselijke wens om geliefden te contacteren die zijn overleden. Sommige fraudeurs, zoals die van Eusapia Palladino, een Italiaans medium dat in 1908 werd bestudeerd, hebben zelfs ervaren psychische onderzoekers voor de gek gehouden die bekend zijn met de technieken van frauduleuze media. Ondanks talloze gevallen waarin Palladino werd betrapt op fraude, bleef onderzoeker Hereward Carrington ervan overtuigd dat de uitvoeringen die niet als frauduleus konden worden bewezen, nog steeds echt waren.13

Ondanks het feit dat veel media succesvol zijn bewezen als fraude, kan dat niet worden betoogd alle mediumschap is een hoax. Parapsycholoog Ciarán O'Keeffe zegt dat "er geen definitief bewijs is geleverd dat met absolute zekerheid bewijst dat we worden geconfronteerd met echt mediumschapsvermogen", maar dat "niemand u kan vertellen of mediums zeker echte capaciteiten hebben, en dat velen die proberen te overtuigen een van het bestaan ​​of de fraude van mediumschap heeft een gevestigd belang (vaak financieel) om dit te doen. "14

Notes

 1. ↑ Hilary Chaudhuri, Spiritualisme, De Universiteit van Virginia. Ontvangen op 13 april 2007.
 2. The Columbia Encyclopedia, Spiritisme. Ontvangen op 30 maart 2007.
 3. ↑ Eerste spirituele tempel, wat is mediumschap / kanalen? Ontvangen op 30 maart 2007.
 4. monsterlijke, Mediumschap. Ontvangen op 2 april 2007.
 5. monsterlijke, Geestelijk mediumschap. Ontvangen op 2 april 2007.
 6. Spiritlincs, Mediumschap. Ontvangen 2 mei 2007.
 7. ↑ Michael Thalbourne, verklarende woordenlijst gebruikt in de parapsychologie, Parapsychological Association, 2003. Ontvangen 2 maart 2007.
 8. Spiritlincs, Mediumschap. Ontvangen op 2 april 2007.
 9. ↑ Steven Upton, Physical Mediumship, s-upton.com (2005). Ontvangen op 3 april 2007.
 10. ↑ Joe Nickell, Review van Psychic Medium Van Praagh op Larry King Live van CNN, Commissie voor sceptisch onderzoek. Ontvangen op 5 april 2007.
 11. Het Veritas-onderzoeksprogramma, Veel Gestelde Vragen. Ontvangen op 5 april 2007.
 12. ↑ Ray Hyman, "How to test mediums: kritiek op de experimenten na het leven" Commissie voor sceptisch onderzoek. Ontvangen op 5 april 2007.
 13. ↑ James Randi Educational Foundation, een encyclopedie van claims, fraude en bedrog van het occulte en bovennatuurlijke. Ontvangen op 5 april 2007.
 14. ↑ Ciaran O'Keeffe, Ciarán's Chronicles, Parapsychologist.com. Ontvangen op 5 april 2007.

Referenties

 • Cayce, Edgar. 1990. Edgar Cayce: Modern Prophet. Gramercy. ISBN 0517697025
 • Hicks, Esther. 2006. De wet van aantrekking: de basisprincipes van de leer van Abraham. Hay House. ISBN 1401917593
 • Mozes, William Stainton. 1879 2006. Spirit Identity. Kessinger Publishing. ISBN 1428601279
 • Mozes, William Stainton. 1882 2006. Direct schrijven van geesten, psychografie: een verhandeling over een van de objectieve vormen van psychische of spirituele verschijnselen. Kessinger Publishing. ISBN 1428611754
 • Mozes, William Stainton. 1883 2004. Geestelijke leer. Kessinger Publishing. ISBN 1417908874
 • Roberts, Jane. 2001. Het Seth-materiaal. Nieuw bewustmakingsnetwerk. ISBN 0971119805
 • Swedenborg, Emanuel. 1758 2001. Hemel en hel. Stichting Swedenborg. ISBN 978-0877854760
 • Xavier, Francisco C. en Andre Luiz. 2005 De boodschappers. Allen Kardec Educational Society. ISBN 096499075X

Externe links

Alle links zijn op 14 september 2018 opgehaald.

Pin
Send
Share
Send