Ik wil alles weten

Restauratie Meiji

Pin
Send
Share
Send


De Restauratie Meiji (明治 維新), ook bekend als de Meiji Ishin, Revolutieof Vernieuwing, was een reeks gebeurtenissen die leidde tot enorme veranderingen in de politieke en sociale structuur van Japan. Het gebeurde gedurende een periode van drie jaar van 1866 tot 1869 die het einde van de Edo-periode (vaak Late Tokugawa shogunate genoemd) en het begin van de Meiji-periode doorkruiste. Waarschijnlijk is het belangrijkste buitenlandse verslag van de gebeurtenissen van 1862-1869 vervat in Een diplomaat in Japan van Sir Ernest Satow. De restauratie was een direct antwoord op de opening van Japan door de komst van de Black Ships van Marine Commodore Matthew C. Perry. Er zijn verschillende meningen over het evenement en het jaar dat het begin van de Meiji-restauratie markeerde. Op 23 oktober 1868 werd het tijdperk veranderd in "Meiji", maar in het algemeen verwijst de term "Meiji-restauratie" naar de reeks hervormingen die plaatsvonden na de terugkeer van politieke macht naar de keizer door de Tokugawa Shogunate in 1867 en de restauratie van keizerlijke heerschappij. Verschillende evenementen zijn aangewezen als het einde van de Meiji-restauratie, waaronder de Satsuma-rebellie (Seinan Sensō) in 1877, de opening van het dieet in 1885, of de officiële afkondiging van de grondwet in 1889.

Historische achtergrond

In 1866, tijdens het late shogunaat Tokugawa, vormden Saigo Takamori, de leider van het Satsuma-domein, en Kido Takayoshi, de leider van het Choshu-domein, de Sat-cho Alliantie. Deze twee leiders, die beiden de keizer van Japan steunden, werden door Sakamoto Ryoma samengebracht om de heersende Tokugawa Shogunate uit te dagen (Bakufu) en het herstel van de keizer aan de macht. Hoewel de twee domeinen een gemeenschappelijk doel hadden, hadden ze een traditionele haat tegen elkaar als gevolg van verschillende regionale conflicten. De vorming van de Sat-cho Alliantie markeert het begin van de Meiji-restauratie.

De Tokugawa Shogunate kwam op 9 november 1867 officieel ten einde, toen de vijftiende Tokugawa Shogun, Tokugawa Yoshinobu "zijn rechten ter beschikking stelde van de keizer" en tien dagen later zijn functie neerlegde. Dit was feitelijk de "restauratie" (Taisei Hōkan) van keizerlijke heerschappij, hoewel Yoshinobu aanzienlijke macht behield. In januari 1868 begon de Boshin-oorlog (oorlog van het jaar van de draak), een burgeroorlog, met de Slag bij Toba Fushimi, waarin een leger onder leiding van strijdkrachten van Choshu en Satsuma het leger van de ex-shogun versloeg en de keizer dwong om Yoshinobu van alle macht te ontdoen. Sommige overblijfselen van de Shogunate-troepen ontsnapten naar Noord-Honshu en later naar Hokkaido, waar ze probeerden de afgescheiden Republiek Ezo op te zetten, maar dit kwam in mei 1869 vroegtijdig ten einde met het beleg van Hakodate, Hokkaido. De nederlaag van de legers van de voormalige shogun (geleid door Hijikata Toshizo) betekende het einde van de Meiji-restauratie; alle uitdagendheid tegen de keizer en zijn heerschappij eindigde.

Hoewel de leiders van de Meiji-restauratie, zoals deze revolutie bekend werd, handelden in naam van het herstel van de imperiale heerschappij, verhuisde de politieke macht eenvoudig van de Tokugawa Shogun naar een oligarchie bestaande uit zichzelf, meestal uit de provincie Satsuma (Okubo Toshimichi en Saigo Takamori), en de provincie Choshu (Ito Hirobumi, Yamagata Aritomo en Kido Koin). Hun concept van keizerlijke heerschappij was het oude model, waarbij de keizer hoge priesterlijke taken uitvoerde, terwijl zijn ministers de natie in zijn naam regeerden.

Leiders

Dit waren de leiders in de Meiji-restauratie toen de Japanse keizers de macht overnamen van de Tokugawa-shoguns. Sommigen van hen werden premier van Japan.

 • Okubo Toshimichi (大 久保 利 通) (1830-1878)
 • Kido Takayoshi (木 戸 孝 允) (1833-1877)
 • Saigo Takamori (西 郷 隆盛) (1827-1877)
 • Iwakura Tomomi | 岩 倉 具 視) (1825-1883)
 • Ito Hirobumi (伊藤 博 文) (1841-1909)
 • Kuroda Kiyotaka (黒 田 清 隆) (1840-1900)
 • Matsukata Masayoshi (松 方 正義) (1835-1924)
 • Oyama Iwao (大 山 巌) (1842-1916)
 • Saigo Tsugumichi (西 郷 従 道) (1843-1902)
 • Yamagata Aritomo (山 県 有 朋) (1838-1922)
 • Inoue Kaoru (井上 馨) (1835-1915)
 • Saionji Kinmochi (西 園 寺 公 望) (1849-1940)

Effecten van de Meiji-restauratie

De Meiji-restauratie was een katalysator voor de industrialisatie van Japan die leidde tot de opkomst van de eilandnatie als militaire macht tegen 1905, onder de slogan van "National Wealth and Military Strength" (fukoku kyohei, 富国強兵) en “Bloeiende industrieën en startende ondernemingen” (殖 産 興業)。

De Meiji-oligarchie die de regering vormde onder het bewind van de keizer introduceerde eerst maatregelen om hun macht te consolideren tegen de overblijfselen van de regering uit de Edo-periode, de shogunate, daimyo en de samurai-klasse. In 1868 nam de keizer al het land van de Tokugawa en stelde het onder zijn eigen controle. In 1869 werd de daimyo van de domeinen Tosa Han, Hizen Han, Satsuma Han en Choshu Han, die zich het felst tegen de shogunate verzetten, werden overgehaald hun domeinen terug te geven aan de keizer. anders daimyo werden vervolgens overgehaald om dit te doen. Eindelijk, in 1871, de daimyo, verleden en heden, werden opgeroepen voor de keizer, waar werd verklaard dat alle domeinen nu moesten worden teruggegeven aan de keizer. De ongeveer driehonderd domeinen (han) werden omgezet in prefecturen, elk onder de controle van een door de staat aangestelde gouverneur. Tot 1888 werden verschillende prefecturen in verschillende stappen samengevoegd om hun aantal tot 75 te verminderen daimyo werd beloofd 1/10 van het inkomen van hun leengoed als privé-inkomen. Bovendien moesten hun schulden en betalingen van samurai-stipendia door de staat worden overgenomen.

De oligarchen probeerden ook de vier delen van de samenleving af te schaffen. In heel Japan telde de samurai toen 1,9 miljoen. (Ter vergelijking: dit was meer dan 10 keer de grootte van de Franse bevoorrechte klasse vóór de Franse revolutie van 1789; hoewel de samoerai in Japan niet alleen de heren omvatte, maar ook de hogere bewaarders, die feitelijk arbeid verrichtten). De vaste stipendia die aan elke samoerai werden betaald, vormden een enorme financiële last voor de overheid, wat de oligarchen tot actie heeft kunnen aanzetten. Wat hun ware bedoelingen ook zijn, de oligarchen begonnen aan een ander langzaam en opzettelijk proces om de samoeraienklasse af te schaffen. Ten eerste werd in 1873 aangekondigd dat de samurai-stipendia steeds moesten worden belast. Later, in 1874, kregen de samoerai de optie om hun stipendia om te zetten in staatsobligaties. Uiteindelijk werd in 1876 deze afkoop verplicht gesteld.

Om het leger te hervormen, heeft de regering in 1873 landelijke dienstplicht ingesteld, waarbij elke man drie jaar lang bij de strijdkrachten diende nadat hij 21 was geworden. Een van de belangrijkste verschillen tussen de samurai en de boerenklasse was het recht om wapens te dragen; dit oude voorrecht werd plotseling uitgebreid tot elke man in de natie. Dit leidde tot een reeks rellen door ontevreden samoerai. Een van de belangrijkste rellen was die geleid door Saigo Takamori, de Satsuma-opstand, die uiteindelijk een burgeroorlog werd. Deze rebellie werd echter snel neergeslagen door het nieuw gevormde imperiale leger, getraind in westerse tactieken en wapens. De kern van het nieuwe leger was de politie van Tokio, die grotendeels bestond uit voormalige samoerai. Dit stuurde een krachtige boodschap naar de afwijkende samoerai. Er volgden minder opeenvolgende samurai-opstanden en het onderscheid werd allesbehalve een naam toen de samurai toetraden tot de nieuwe samenleving. Het ideaal van de samoerai militaire geest leefde voort in een geromantiseerde vorm en werd vaak gebruikt als propaganda voor de oorlogen van het keizerlijke Japan in de vroege twintigste eeuw.

De meerderheid van de samoerai was tevreden ondanks het feit dat hun status was afgeschaft. Velen vonden werk in de overheidsbureaucratie, die op zichzelf een eliteklasse leek. De samoerai, die beter zijn opgeleid dan de meeste mensen, werden leraren, overheidsfunctionarissen of militaire officieren. De formele titel van samoerai werd afgeschaft, maar de elitaire geest die de klasse van de samoerai kenmerkte, leefde zelfs na de jaren 1870 voort.

De oligarchen begonnen ook aan een reeks landhervormingen. In het bijzonder legitimeerden zij het huursysteem dat tijdens de Tokugawa-periode was ingesteld. Ondanks de bakufu's pogingen om de vier klassen van de samenleving op hun plaats te houden, waren tijdens hun heerschappij begonnen met het verhuren van land aan andere boeren, en werden daarbij rijk. Dit verstoorde het duidelijk omschreven klassensysteem dat de bakufu voor ogen hadden en werd een gedeeltelijke oorzaak van hun uiteindelijke ondergang.

Politieke hervorming

De centrale administratie

De Meiji-restauratie was per abuis de herleving van een systeem van gecentraliseerde overheid gebaseerd op de "ritsuryo" juridische code van de Nara (710-794) en Heian (794-1185) periodes. Toen het shogunaat van Tokugawa instortte, moest de nieuwe regering van Meiji dringend de bestuurlijke macht centraliseren. Hoewel enkele officiële voorwaarden zijn overgenomen uit de 'ritsuryo'Juridische code, de daadwerkelijke vorm van de nieuwe regering was anders.

Na de verklaring van de restauratie van keizerlijke heerschappij, de afschaffing van de shogunate, kampaku en regentschap vond plaats. Hogere (Gitei en Sanyo) en lagere (Sanji en Koshi) wetgevende organen werden opgericht onder de keizer, maar omdat keizer Meiji nog erg jong was, was een politiek systeem nodig om hem te helpen. De nieuwe Meiji-regering experimenteerde met verschillende hervormingen en nam uiteindelijk in 1885 een kabinetsysteem aan.

Kido Takayoshi had vanaf het eerste jaar van Meiji aangedrongen op het opzetten van een wetgevende tak van de regering, maar oppositie maakte het noodzakelijk te wachten tot het systeem van openbare regeringskantoren was hervormd, en tot een bepaald niveau van nationaal onderwijs en cultureel begrip was bereikt. Okubo Toshimichi handhaafde een systeem van politieke hervorming gericht op de bureaucraten van de voormalige Satsuma - Chosu-domeinen. Toen de hervormingen volwassen werden en de Beweging voor Burgerrechten en Vrijheid in de jaren 1880 opkwam, werden Ito Hirubumi en anderen verschillende stappen genomen, zoals “de volgorde van het opzetten van een vergadering door keizer Meiji” in 1881 om de grondwet serieus uit te voeren . Een privaatraad (een orgaan dat het staatshoofd adviseert) werd opgericht voor beraadslaging over de grondwet. Uiteindelijk werd in 1889 de Meiji-grondwet afgekondigd en het jaar daarop werd het dieet geopend. Okubo Toshimichi en anderen wilden de hoofdstad naar Osaka verplaatsen, maar als keizer Meiji Edo verschillende keren, werd Edo uiteindelijk veranderd in Tokio en werd de nieuwe hoofdstad.

Lokaal beheer

De nieuwe regering van Meiji had in principe de vroegere feodale domeinsystemen gehandhaafd tot het eerste jaar van Meiji, maar de nieuwe gecentraliseerde regering had sterke controle nodig over lokale overheden om de bouw van de moderne natie te bevorderen en het doel van "nationale rijkdom" te bevorderen en militaire kracht. " In het tweede jaar van Meiji (1869), de daimyo (feodale heren) keerden hun domeinen en de mensen die erin woonden terug naar de keizer. In het vierde jaar van Meiji (1871) werden clans (domeinen) afgeschaft en prefecturen opgericht. Een politiek systeem waarin de centrale gouverneurs naar elke prefectuur stuurde, werd ingesteld. Het verzet onder de formele feodale heren werd getemperd door hen als te behandelen Kazoku (speciale klasse), die hun status en hun bezittingen garandeerde.

Economische, sociale en diplomatieke veranderingen

De politieke transformaties van de Meiji-periode werden weerspiegeld door economische en sociale veranderingen. De economie bleef afhankelijk van de landbouw, maar de regering stuurde de ontwikkeling van strategische industrieën, transport en communicatie. De eerste spoorweg werd voltooid in 1872, en tegen 1890 was er meer dan 1.400 mijl (2.250 kilometer) spoorweg. Alle grote steden waren verbonden door telegraaf in 1880. De overheid gaf financiële steun aan particuliere bedrijven en zette in 1882 een banksysteem in Europese stijl op. Westerse wetenschap en technologie werden geïmporteerd en een programma van 'Civilization and Enlightenment' (bunmei kaika) werd gepromoot Westerse cultuur, kleding, architectuur en intellectuele trends. In de jaren 1880 vertraagde een hernieuwde waardering van traditionele Japanse waarden deze trend. Er werd een onderwijssysteem ontwikkeld dat, hoewel het gebruik maakte van de westerse theorie en praktijk, de nadruk legde op traditionele samoeraienloyaliteit en sociale harmonie. Kunst en literatuur veranderden van regelrechte imitatie van het Westen in een synthese van Japanse en westerse invloeden.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren de doelen van de Meiji-restauratie grotendeels bereikt en werd Japan een moderne, industriële natie. Ongelijke verdragen die extraterritorialiteit en gerechtelijke voorrechten aan buitenlandse mogendheden hadden verleend, werden in 1894 herzien. De Anglo-Japanse alliantie van 1902 en de overwinning van Japan in de Chinees-Japanse oorlog (1895) en de Russisch-Japanse oorlog (1905) gaven Japan een nieuwe internationale status als een grote wereldmacht.

Referenties

 • Akamatsu, Paul. Meiji 1868: Revolution and Counter-Revolution in Japan. vertaald door Miriam Kochan. New York: Harper & Row, 1972. ISBN 0060100443 ISBN 9780060100445
 • Beasley, W. G. De opkomst van het moderne Japan: politieke, economische en sociale verandering sinds 1850. New York: St. Martin's Press, 1995.
 • Beasley, W. G. De Meiji-restauratie. Stanford: Stanford University Press, 1972. ISBN 0804708150 ISBN 9780804708159
 • Craig, Albert M. Chōshū in de Meiji-restauratie. Cambridge: Harvard University Press, 1961. ISBN 0674128508 ISBN 9780674128507
 • Jansen, Marius B. en Gilbert Rozman, (eds.). Japan in transitie: van Tokugawa naar Meiji. Princeton: Princeton University Press, 1986. ISBN 0691102457 ISBN 9780691102450
 • Jansen, Marius B. The Making of Modern Japan. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000. ISBN 0674003349 ISBN 9780674003347
 • Murphey, Rhoads. Oost-Azië: een nieuwe geschiedenis. New York: Addison Wesley Longman, 1997. ISBN 0673993507 ISBN 9780673993502
 • Satow, meneer Ernest Mason. Een diplomaat in Japan. Ams Press, Inc., 1988 ISBN 4925080288
 • Wall, Rachel F. Japan's Century: Een interpretatie van de Japanse geschiedenis sinds de achttien-vijftiger jaren. Londen: The Historical Association, 1971.

Externe links

Alle links zijn op 14 september 2018 opgehaald.

Pin
Send
Share
Send