Ik wil alles weten

Jaïnisme

Pin
Send
Share
Send


Jaïnisme (uitgesproken Jayn-IZM), traditioneel bekend als Jain Dharma, is een dharmische religie met zijn oorsprong in de prehistorie van India, die tegenwoordig nog steeds wordt beoefend door enkele miljoenen mensen. Het jaïnisme heeft als religieus ideaal de perfectie van de natuur van de mens. Het universum wordt gezien als eeuwig - heeft geen begin en geen einde en sluit God uit om een ​​schepper te zijn. Perfectie van het individu wordt bereikt door het beoefenen van een ascetisch leven, zonder enige goddelijke hulp. Jaïnekloosters en leken volgen hetzelfde vijfvoudige pad van geweldloosheid (ahinsaof ahimsa); waarheid (Satya); niet stelen (Asteya); kuisheid (Brahmacharya); en niet-bezit of niet-bezit (Aparigraha), maar in verschillende mate.

Jain Dharma leert dat elk levend wezen een individuele en eeuwige ziel is, die verantwoordelijk is voor zijn eigen acties. Jaïnisten zien hun geloof als het aanleren van het individu om te leven, denken en handelen op manieren die de spirituele aard van elk levend wezen respecteren en eren. Jaïnisme was de eerste religie die werd beoefend ahimsa (geweldloosheid) als levensregel. De primaire figuren van het jainisme zijn de 24 Tirthankaras (profeten), de eerste is Rishabhanatha (Rsabhadeva), die volgens de traditie miljoenen jaren geleden leefde, en de meest recente is Mahavira (599-527 v.Chr.).

Origins

Mahavira

Jaïnisme en boeddhisme waren beide oorspronkelijk orden van monniken buiten het brahmanisme. Het jaïnisme is minstens zo oud als het boeddhisme; de oudste boeddhistische werken noemen de jains als een rivaliserende sekte, onder hun oude naam, Nigantha, en hun leider Nataputta Varddhamana. De jain-canonieke boeken vermelden dezelfde koningen die tijdens het leven van Boeddha regeerden als tijdgenoten van Mahavira.1

De jaïnisten zijn volgelingen van Vardhamana Mahavira (599-527 v.Chr.) Die de leer van de drie systematiseerden tirthankaras: Rsabha, Ajitanatha en Aristanemi.2 Mahavira was niet de stichter van het jaïnisme, maar een monnik die het credo van Jaina omhelsde en een ziener en de laatste profeet (Tirthankara) van het jaïnisme werd. Zijn voorganger, Parsva, de voorlaatste Tirthankara, zou 250 jaar vóór Mahavira zijn gestorven. Volgens Uttaradhyayanasutra, ontmoette een discipel van Parsva een discipel van Mahavira en bracht een vereniging van het oude jainisme tot stand met die van Mahavira.3

De jaïnisten geloven dat hun geloof uit de oudheid tot hen is gekomen door een reeks van 24 Tirthankara's, van wie de vroegste Rishabhanatha was, die volgens Jain-legenden miljoenen jaren geleden leefde, en de meest recente, Mahavira. Daarom wordt Mahavira niet beschouwd als de stichter van het jaïnisme, maar als degene die het jainisme een nieuwe oriëntatie gaf en het moderne geloof vormde. Parsva, de drieëntwintigste Tirthankara, was een historisch personage dat in de achtste of negende eeuw voor Christus leefde.4

Zegels en andere artefacten uit de beschaving van de Indusvallei (ca. 3000-1500 v.Chr.) Zijn aangehaald als bewijs van het vroege bestaan ​​van het geloof.

Tirthankara

Jaïnisten, zoals boeddhisten, aanbidden God niet, maar vereren in plaats daarvan de heiligen waarvan wordt aangenomen dat ze volledige bevrijding hebben bereikt van de slavernij van het aardse leven. Er zijn 63 belangrijke figuren uit de Jain-legende en het verhaal. De belangrijkste hiervan zijn de 24 tirthankara, geperfectioneerde mensen die op verschillende tijdstippen in de geschiedenis als leraren verschenen en het hoogste religieuze bereik voor de jains vertegenwoordigen. De Tirthankaras, samen met 12 cakravartins ('Wereldveroveraars'), negen vasudevas (tegenhangers van Vasudeva, de patroniem van Krishna), en negen baladevas (tegenhangers van Balarama, de oudere halfbroer van Krishna), vormen de 54 mahapurusas ('Grote zielen'), waaraan later negen werden toegevoegd prativasudevas (vijanden van de vasudeva's). Andere, minder belangrijke, cijfers omvatten negen naradas (tegenhangers van de godheid Narada, de boodschapper tussen goden en mensen), 11 rudras (tegenhangers van de Vedische god Rudra, van wie naar verluidt Siva zou zijn geëvolueerd), en 24 kamadevas (goden van liefde), die allemaal hindoe-invloeden vertonen. Er zijn ook vier groepen goden, de bhavanavasis (goden van het huis), de vyantaras (tussenpersonen), de jyotiskas (armaturen) en de vaimanikas (astrale goden). Deze goden werden geassimileerd met de oude Indiase volksreligie.

Jaïnisme vandaag

Met een paar miljoen aanhangers behoort het jainisme tot de kleinste van de belangrijkste wereldreligies. Maharashtra, Rajasthan en Gujarat hebben waarschijnlijk de grootste Jain-bevolking onder Indiase staten. Een andere staat van India met een relatief grote Jain-bevolking onder zijn inwoners is Karnataka. Buiten India heeft Oost-Afrika (Kenia, Tanzania en Oeganda) belangrijke gemeenschappen. Veel Jains migreerden van Oost-Afrika naar het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Het jaïnisme heeft een grote aanhang in de Indiase regio Punjab, vooral in de stad Ludhiana. Er waren veel jains in Lahore (de historische hoofdstad van Punjab) en andere steden vóór de partitie van 1947. Velen vluchtten toen naar het Indiase gedeelte van Punjab.

De Jain-rituelen voor het huwelijk en andere gezinsrituelen zijn verschillend en uniek Indiaas. Jain-rituelen zijn uitgebreid en omvatten offergaven van symbolische objecten, waarbij de Tirthankara's worden geprezen in gezang. Jains hebben weinig kernsymbolen. Eén Jain-symbool bevat een wiel op de palm van de hand. De heiligste is een eenvoudige onopgesmeerde swastika of svastika.

Digambar en Shvetambar sekten

Het jaïnisme heeft twee hoofdvarianten: Digambar (de naakte) en Shvetambar (dragers van witte doeken). De regel van het dragen van witte doeken of naakt zijn is alleen van toepassing op de hoogste monniken en niet op leken of inferieure monniken.

Algemeen wordt aangenomen dat de twee belangrijkste sekten van het jainisme, Digambar en Shvetambar, hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die ongeveer tweehonderd jaar na het nirvana van Mahāvīr plaatsvonden. Bhadrabahu, hoofd van de Jain-monniken, voorzag een periode van hongersnood en leidde ongeveer 12.000 mensen naar Zuid-India. Twaalf jaar later keerden ze terug om te ontdekken dat de Svetambar-sekte was ontstaan. De volgelingen van Bhadrabahu werden bekend als de Digambar-sekte. Historici hebben opgemerkt dat er geen duidelijke verdeeldheid was tot de 5e eeuw, toen de Valabhi-raad van 453 resulteerde in het bewerken en compileren van geschriften van de Svetambar-traditie.

De twee sekten zijn het in het algemeen eens over alle principes van het jainisme, maar de Digambara's hebben unieke religieuze ceremonies en een andere kerkelijke en literaire geschiedenis dan de Shvetambar. De Digambar onderscheiden zich door bepaalde principes, zoals de bewering dat perfecte heiligen zoals de Tirthankaras zonder voedsel leven, dat een monnik die eigendom bezit en kleding draagt ​​niet kan bereiken moksa (bevrijding), dat geen enkele vrouw Moksa kan bereiken (zonder opnieuw als een man te worden geboren), en dat de oorspronkelijke canon van Mahavira's leer verloren is. Elke sekte beweert dat het de oorspronkelijke traditie van het jainisme handhaaft, en dat de andere een uitloper is die dateert van rond 80 G.T. De Sanskrietcommentaren van de Digambara gaan verder terug dan die van de Shvetambar. Ongeveer 84 verschillende scholen van het jainisme, genaamd gacchas, ontwikkeld, verschillend van elkaar in kleine details van gedrag; het belangrijkste was de Kharatara Gaccha

Opgravingen in Mathura hebben veel Jain-idolen uit de Kushana-periode onthuld. In allemaal zijn de Tirthankara's zonder kleding vertegenwoordigd. Sommigen van hen tonen monniken met slechts één stuk stof dat om de linkerarm is gewikkeld. Ze worden geïdentificeerd als behorend tot de Ardha-phalaka-sekte die in sommige teksten wordt genoemd. Aangenomen wordt dat de Yapaniaya-sekte afkomstig is van de Ardha-phalaka's. Ze volgden de praktijk van Digambara van naaktheid, maar hadden verschillende overtuigingen zoals de Svetambaras.

Jain History of the Universe and Cosmology

Volgens Jain-overtuigingen is het universum nooit geschapen en zal het nooit ophouden te bestaan. Het is eeuwig maar niet onveranderlijk, omdat het een eindeloze reeks cycli doorloopt. Elk van deze opwaartse of neerwaartse cycli is verdeeld in zes wereldleeftijden (Yuga). Het huidige wereldtijdperk is het vijfde tijdperk van een van deze 'cycli', die zich in een neerwaartse beweging bevindt. Deze leeftijden staan ​​bekend als Aaro, als in Pehelo Aaro (eerste leeftijd), Beejo Aaro (tweede leeftijd) enzovoort tot de Chhatho Aaro (zesde leeftijd). Al deze leeftijden hebben een vaste tijdsduur van duizenden jaren.

Wanneer deze cyclus zijn laagste niveau bereikt, zal zelfs het jainisme zelf volledig verloren gaan. Dan, in de loop van de volgende opleving, zal de Jain-religie worden herontdekt en opnieuw worden geïntroduceerd door nieuwe leiders genaamd tirthankara (letterlijk "Crossing Makers" of "Ford Finders"), om aan het einde van de volgende downswing weer verloren te gaan.

In elk van deze enorm lange afwisselingen van tijd zijn er altijd vierentwintig Tirthankara's. Jaïnisten geloven dat Heer Rishabha de eerste mens was die de filosofie in de huidige cyclus ontving. De drieëntwintigste Tirthankar was Parshva, een ascetisch en leraar, wiens traditionele datums 877-777 v.Chr. Zijn, 250 jaar vóór het overlijden van de laatste Tirthankar Lord Mahavira in 527 v.Chr. Jains beschouwen hem en alle Tirthankars als een hervormer die opriep tot een terugkeer naar overtuigingen en praktijken in lijn met de eeuwige universele filosofie waarop het geloof zou zijn gebaseerd.

De vierentwintigste en laatste Tirthankar van dit tijdperk staat bekend onder zijn titel, Mahāvīr, de Grote Held (599-527 v.G.T.). Hij was ook een dwalende ascetische leraar die probeerde de jains te herinneren aan de rigoureuze praktijk van hun oude geloof.

Canonieke literatuur

Tegen het einde van de vierde eeuw v.G.T. kwam een ​​raad bijeen in Pataliputra om de Jain-canon te repareren. De definitieve vorm ervan werd echter vastgesteld op het Concilie van Valabhi, voorgezeten door Devardhi rond 454 G.T.5 Er zijn 41 Sutra, waaronder elf Angas, 12 Upāngasvijf Chedasvijf Mǖlasen acht verschillende werken; een aantal Prakirnakas (niet-geclassificeerde werken); 12 Niryuktis (Commentaar); en de Mahābhāsyaof geweldig commentaar.

Veel jaïnisten beschouwen het primaire schrift als de Tattvartha Sutraof Book of Realities, meer dan achttien eeuwen geleden geschreven door de monnik-geleerde Umasvati (ook bekend als Umasvami).

Volgens de Digambara werden deze teksten voor het eerst opgeschreven in 57 G.T., toen religieuze leraren niet beschikbaar waren en de enige informatiebron was wat mensen zich konden herinneren over de uitspraken van Vardhamana en de Kevlins. Hun oorspronkelijke taal als Ardha-Māgadhi, maar na het christelijke tijdperk werd het Sanskriet populairder.6

Naast de canons en commentaren hebben de Svetambara- en Digambara-tradities een grote hoeveelheid literatuur opgeleverd, geschreven in verschillende talen, op het gebied van filosofie, poëzie, drama, grammatica, muziek, wiskunde, geneeskunde, astronomie, astrologie en architectuur . De epische verhalen Cilappatikaram en Jivikacintamani, belangrijke werken uit de vroege postklassieke Tamil-literatuur, zijn geschreven vanuit een Jain-perspectief. De Adipurana van de jain-lekendichter Pampa is het vroegst bestaande stuk van mahakavya ('High poetic') Kannada-literatuur. Jaina's waren even invloedrijk in de Prakrit-talen, Apabhramsa, Oud Gujarati en later in het Sanskriet.

Jaïnisme, boeddhisme en hindoeïsme

Jaïnisme, boeddhisme en hindoeïsme hebben een aantal concepten gemeen, zoals karma (verdienste), dharma (Plicht), yoga (ascetische discipline) en yajna (opoffering of aanbidding) die discours onder hen mogelijk maken. Het jaïnisme deelt een aantal van zijn kenmerken met het boeddhisme; beide ontkennen het bestaan ​​van een intelligente eerste oorzaak, aanbidden goddelijke heiligen, hebben celibataire geestelijken en vinden het zondig om het leven van een dier te nemen. De grondleggers van beide religies waren mannen die zichzelf perfect maakten. Er zijn veel toevalligheden tussen de twee religies; Boeddha en Mahavira waren tijdgenoten en stierven bijna tegelijkertijd. Ze delen dezelfde heilige landen en beiden beweren door de Maurya-prinsen te zijn bezocht. Hoewel sommige westerse geleerden hebben beweerd dat de ene een sekte of een uitloper is van een andere, hebben hindoe-geleerden hen altijd als twee verschillende religies beschouwd. Er is definitief vastgesteld dat Vardhamana een historisch persoon was die verschilde van Gautama Boeddha.7

Het jaïnisme accepteert de autoriteit van de Veda niet. De jaïnistische overtuiging dat alle levende wezens een ziel hebben, was een protest tegen de hindoeïstische traditie om offers te brengen om God gunstig te stemmen. Het jaïnisme gelooft dat er geen god is die verantwoordelijk is voor de zorgen van het leven, en dat de manier om aan ellende te ontsnappen, is door middel van innerlijke en uiterlijke soberheid. Jaïnisme accepteert Vedische concepten van realisme.8

Jiva en Ajiva

Jaïnisten geloven dat de realiteit bestaat uit twee eeuwige principes, jiva (levend) en ajiva (niet-levende). Jiva bestaat uit een oneindig aantal identieke spirituele eenheden; ajiva (dat wil zeggen niet-jiva) is materie in al haar vormen en de omstandigheden waaronder materie bestaat: tijd, ruimte en beweging. Jiva, het levensbeginsel of de ziel, onderscheidt zich van het lichaam en is niet het product of de eigenschap van het lichaam. Beide jiva en ajiva zijn eeuwig; ze zijn nooit voor het eerst ontstaan ​​en zullen nooit ophouden te bestaan. jivas worden geclassificeerd door het aantal zintuigen dat ze bezitten; planten behoren tot de laagste klasse omdat ze alleen de tastzin bezitten; wormen bezitten aanraking en smaak; gewervelde dieren bezitten alle vijf zintuigen. Menselijke wezens, bewoners van de hel en bevrijde zielen bezitten een extra, innerlijk zintuig, Manas, op grond waarvan ze kunnen redeneren (Samjnin). De vier elementen, aarde, water, lucht en vuur, worden geanimeerd door zielen; deeltjes van aarde zijn de lichamen van elementaire zielen die levens op aarde worden genoemd.9

Bewustzijn is de essentie van het zelf (of de ziel), en de manifestaties ervan zijn perceptie (eenvoudige vrees) en intelligentie (conceptuele kennis). De realiteit is extern en wordt waargenomen door de zintuigen.10

Bondage en bevrijding

Karma is de schakel die de ziel met het lichaam verbindt, en de oorzaak van slavernij en verdriet. Jaïnisten geloven dat elke actie die een persoon uitvoert, of het nu goed of slecht is, kanalen van de zintuigen opent (zien, horen, voelen, proeven en ruiken), waardoor een onzichtbare materiële substantie, karma, filtert in en zich hecht aan de jiva binnen, weegt het af en bepaalt de voorwaarden voor de volgende reïncarnatie. Onwetendheid van de waarheid en vier passies van woede, hebzucht, trots en waanideeën trekken de stroom van karmische materie aan die de uitstraling van de ziel verduistert.

De weg naar bevrijding is door de drie juwelen van juist geloof (geloof in echt bestaan), juiste kennis (kennis van de echte natuur zonder twijfel of dwaling) en juist gedrag (de praktijk van de vijf deugden).11 Door hen wordt de stroom van karma naar de ziel gestopt en wordt bestaand karma afgevoerd. Wanneer het laatste deeltje van karma is uitgeput, 'is het partnerschap tussen ziel en materie opgelost', en bereikt de ziel oneindig geloof, kennis, gelukzaligheid en macht. Het overstijgt dan de cyclus van het aardse bestaan (Samsara) en gaat naar een plaats of staat genaamd Siddhashila, waar de jiva, identiek met alle andere pure jivas, ervaart zijn eigen ware aard in eeuwige stilte, isolatie en niet-betrokkenheid en woont in eeuwige gelukzaligheid.

Kennis theorie

De Jains classificeren kennis in onmiddellijk (Aparokşa) en bemiddelen (Parokşa) kennis. Er zijn twee soorten mediate kennis:

 • mati, gewone cognitie gebaseerd op normale zintuiglijke waarneming. Dit omvat herinnering (Smirti); erkenning (samjñã, prtyabhiñã); inductie op basis van observatie (curita, tarka); en deductieve redenering (abhinibodha, anumãna). Mati wordt soms onderscheiden in drie soorten: perceptie (Upalabdhi), geheugen (Bhavana), en begrijpen (Upayoga). mati is kennis verworven door middel van de zintuigen (Indriya) en de geest (Anindriya), en wordt altijd voorafgegaan door een soort perceptie.12
 • Shrutaof Sruti, kennis afgeleid door tekens, symbolen of woorden. mati geeft kennis door kennis; Sruti geeft kennis door beschrijving. Er zijn vier soorten shruta: associatie (Labhdi), bhavana (aandacht), begrip (Upayoga)en aspecten van de betekenis van dingen (Naya).13

Onmiddellijke kennis is onderverdeeld in drie soorten:

 • Avadhi, helderziendheid of directe kennis van dingen door tijd en ruimte.
 • Manahparyāya, telepathie, directe kennis van de gedachten van anderen.
 • Kevala, alwetendheid onbeperkt door tijd of ruimte, prefect kennis die alle substantie en hun wijzigingen omvat. Deze kennis kan alleen worden gevoeld en niet beschreven, en is alleen mogelijk voor gezuiverde zielen vrij van slavernij.14

Deze vijf soorten kennis zijn 'juiste kennis'. Er zijn ook drie soorten 'verkeerde kennis': twijfel (Samshaya), vergissing (Viparyaya)en verkeerde kennis door onverschilligheid (Anadhyavasaya).15 Slechts een van deze acht soorten kennis is op een bepaald moment actief.

Kennis van een bepaald ding is ook verdeeld in twee soorten: kennis van een ding zoals het is (Pramana) en kennis van een ding in zijn relatie tot andere dingen (Naya). naya is het gezichtspunt van waaruit een uitspraak wordt gedaan over een ding. Het omvat gedeeltelijke kennis over de ontelbare aspecten van een ding, en een oordeel op basis van deze gedeeltelijke kennis.16

Realistisch Pluralisme (Anekantavada)

Jain-metafysica is een realistisch en relativistisch pluralisme. Er toe doen (Pudgala) en geest (Jiva) worden gezien als afzonderlijke en onafhankelijke realiteiten. Er zijn ontelbare materiële atomen en ontelbare individuele zielen, en elk van deze bezit een oneindig aantal eigen kenmerken.17 Elk object bezit ontelbare positieve en negatieve eigenschappen. De substantie (Dravya) van een ding bezit al zijn kwaliteiten en modi.18 De permanente en essentiële eigenschappen van een stof worden attributen genoemd (Guna)en de veranderende en toevallige eigenschappen worden modi genoemd (Paryāya).

Relativiteit van kennis (Syadvada)

Een gewoon persoon kan niet alle eigenschappen van een bepaald ding kennen; om dat te doen zou alwetend worden. De aard van de werkelijkheid is onbepaald en oneindig complex, en de menselijke kennis ervan op elk willekeurig moment is noodzakelijkerwijs beperkt tot slechts bepaalde aspecten. De oneindige aspecten van de werkelijkheid zijn allemaal relatief; daarom zijn alle beoordelingen relatief, voorwaardelijk en beperkt. Het is onjuist om te zeggen dat iets absoluut waar of absoluut onwaar is.

Ethiek

Vijf Mahavratas van Jain-asceten

In de Jain-gemeenschap zijn er monniken en nonnen, en leken en leken. Allen volgen dezelfde vijfvoudige spirituele discipline; monniken en nonnen onderscheiden zich alleen van leken door de mate waarin ze deze discipline belichamen. Monniken en nonnen streven ernaar om deze geboorte hun laatste te maken door ernstige ascese te beoefenen, terwijl de leken minder rigoureuze praktijken nastreven, ernaar streven rationeel geloof te bereiken en goede daden te doen in deze geboorte. De vijf geloften van de kloosters worden grote geloften genoemd (Maha-vrata) en die van de leken worden Kleine Geloften genoemd (Anu-vrata). De vijf geloften zijn:

 1. Geweldloosheid (ahinsaof ahimsa)
 2. Waarheid (satya)
 3. Niet stelen (Asteya)
 4. Kuisheid (Brahmacharya)
 5. Niet-bezit of niet-bezit (Aparigraha)

Voor leken betekent kuisheid seksuele ervaring beperken tot de huwelijksrelatie; voor monniken en nonnen betekent het volledig celibaat. Niet-bezitterigheid voor leken betekent alleen maar tevreden zijn met wat men heeft; voor de kloosterlingen betekent het dat ze bijna helemaal geen bezittingen hebben, zelfs geen kleding en bedelen om voedsel.19 Geweldloosheid houdt in dat je strikt vegetarisch bent en er zorgvuldig naar streeft om te voorkomen dat je enig levend wezen schaadt. Het Jain-dieet sluit de meeste wortelgroenten en bepaalde andere voedingsmiddelen uit waarvan wordt aangenomen dat ze onnodig schadelijk zijn.

Wist u dat? Het begrip en de implementatie van ahimsa (geweldloosheid) is uitgebreider in het jainisme dan in enige andere religie

Het begrip en de implementatie van ahimsa is radicaler en uitgebreider dan in elke andere religie. Observant Jains eten, drinken of reizen niet na zonsondergang en staan ​​altijd op vóór zonsopgang. Water mag niet worden gedronken in het donker, om te voorkomen dat per ongeluk een klein insect wordt ingeslikt. Sommige jains dragen maskers over hun mond en neus om elke mogelijkheid van het inademen van kleine insecten te voorkomen. Van jains wordt verwacht dat zij het principe van geweldloosheid volgen in al zijn of haar gedachten, woorden en daden. De leken moeten beroepen vermijden die geweld tegen het zelf of andere levende wezens, zoals landbouw, inhouden; bijgevolg zijn veel Jains betrokken bij de handel.

De jaïnisten geloven dat de hoogste en meest verheven staat van zaligverklaring (Siddhatva), de permanente release van de jiva van alle betrokkenheid bij het wereldse bestaan, kan alleen worden bereikt door individuen door hun eigen inspanningen. Geen geest of god kan het helpen jiva om vrijlating te verkrijgen.

Mohandas K. Gandhi werd diep beïnvloed door de ethische principes van Jain en maakte de leer van ahimsa (geweldloosheid) een integraal onderdeel van zijn eigen filosofie en een methode van politieke actie.

Het jaïnisme beweert dat absolutisme (vooral moreel absolutisme) leidt tot fanatisme en geweld, en ondersteunt daarom tolerantie tussen overtuigingen, en beweert dat geen enkel geloof exclusief waarheid bevat.

Jaïngebed

Elke dag zeggen jaïnisten hun universele gebed van aanhef en aanbidding, de Namokar-mantra. Al het goede werk en alle evenementen beginnen met dit gebed.

Namo Arihantanam: - Ik buig voor de Arahantas, de geperfectioneerde mensen, Godmen.
Namo Siddhanam: - Ik buig voor de Siddha's, bevrijde lichaamloze zielen, God.
Namo Aayariyanam: - Ik buig voor de Acharya's, de meesters en hoofden van gemeenten.
Namo Uvajjhayanam: - Ik buig voor de Upadhyayas, de spirituele leraren.
Namo Loe Savva Sahunam: - Ik buig voor alle spirituele beoefenaars in het universum, Sadhus.

Eso Pancha Namokaro: - Deze vijfvoudige mantra van eerbetoon,
Savva Pavappanasano: - Vernietigt alle zonden en obstakels,
Mangalanam cha Savvesim: - En van alle gunstige herhalingen,
Padhamam Havai Mangalam: - Is de eerste en belangrijkste.

Deze vijf groeten kunnen alle zonden vernietigen en dit is het eerste geluk onder alle vormen van geluk.

Jains bidden niet tot een specifieke Tirthankar of monnik bij naam. Dit gebed groet de deugden van de vijf weldoeners; door hen te groeten, ontvangen Jains de inspiratie van hen om het juiste pad van echt geluk en totale vrijheid van de ellende van het leven te zoeken. Jaïngebeden vragen niet om gunsten of materiële voordelen van goden, de Tirthankara's of van monniken en nonnen.

Heilige plaatsen

Er zijn veel Jain tirthas (bedevaartsoorden) in heel India, omdat men dacht dat de bouw van een tempel bijdroeg aan de bevrijding van karma. Ook opgenomen in de volgende lijst zijn belangrijke sites in andere landen.

 • Shravanabelagola, monumentaal standbeeld van de Jain Saint Gomateshwara in Hassan District, Karnataka
 • Dilwara-tempels, complex van witte marmeren Jain-tempels op de berg Abu, Rajasthan
 • Ranakpur-tempels, uitgebreid complex van witte marmeren Jain-tempels in Ranakpur, Rajasthan
 • Palitana, meest bezochte Jain-tempel in Gujarat
 • Bawangaja, een complex van Jain-tempels en monumentale beelden in het Barwani-district, Madhya Pradesh
 • Gwalior's fort, de thuisbasis van tientallen uit rots gehouwen sculpturen van Jain
 • Shikharji in Madhuban, Bihar, heeft een reeks tempels op bergen waar de Tirthankaras Keval Gyan kregen
 • De Bhagwan Adinath derasar in Vataman in de buurt van Ahmedabad
 • Bajrangarh, Atisaya-kshetra in het district Guna in Madhya Pradesh
 • Kundalpur, Siddha-kshetra met 63 tempels, beroemd om het prachtige standbeeld van Bade Baba in het district Damoh in Madhya Pradesh
 • Het Jain Centre in Leicester, Engeland, de eerste Jain-tempel ingewijd in de westerse wereld
 • Het Jain Center van Greater Boston in Norwood, Massachusetts, het eerste Jain Center in Noord-Amerika
 • Siddhachalam in Blairstown, New Jersey, opgericht in 1983.
 • Het Jain Center van Noord-Californië, in Milpitas, Californië
 • Mahaveer-tempel in Kobe, Japan, geopend op 1 juni 1985.
 • Shree Hong Kong Jain Sangh in Hong Kong, opgericht in 1996.

Heilige dagen

 • Paryushan Parva, acht dagen vast om te observeren, acht belangrijke principes om te volgen
 • Mahavir Jayanti, geboortedag van Mahavir
 • Diwali, dag van het bereiken van Nirvana door Mahavir
 • Kshamavaani, de dag waarop iedereen om vergeving wordt gevraagd

Notes

 1. ↑ Sarvepalli Radhakrishnan, Indiase filosofievol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 1997, ISBN 0195638190), 168.
 2. ↑ Chandrahar Sharma, Een kritisch onderzoek naar de Indiase filosofie (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992, ISBN 8120803647), 250.
 3. ↑ Radhakrishnan, 169.
 4. ↑ Sarvepalli Radhakrishnan en Charles A. Moore (eds.), Een bronboek in de Indiase filosofie (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973, ISBN 0691019584), 48.
 5. ↑ Radhakrishnan, 288.
 6. ↑ Radhakrishnan, 289.
 7. ↑ Radhakrishnan, 292.
 8. ↑ Radhakrishnan, 294.
 9. ↑ Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, Vol. ik (Delhi, Motilal Banarsidass, 1973, ISBN 8120804120), 190.
 10. ↑ Radhakrishnan en Moore, 250.
 11. ↑ Radhakrishnan en Moore, 250.
 12. ↑ Radhakrishnan, 294.
 13. ↑ Radhakrishnan, 295.
 14. ↑ 'Radhakrishnan, 295.
 15. ↑ Sharma, 49.
 16. ↑ Sharma, 49.
 17. ↑ Sharma, 51.
 18. Tattvaarthasutra V, 37.
 19. ↑ Sharma, 66.

Referenties

 • Campbell, Joseph. Oosterse mythologie. Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1976. ISBN 0140043055
 • Cupramaṇyam, Ka Nā. Tiruvalluvar en zijn Tirukkural. New Delhi: Bharatiya Jnanpith Publication, 1987.
 • Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy, Vol. IK. Delhi, Motilal Banarsidass, 1973. ISBN 8120804120
 • Fisher, Mary Pat. Levende religies. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1999. ISBN 0130119946
 • Jain, Bhagchandra. Jaïnisme in boeddhistische literatuur. Nagpur: Alok Prakashan, 1972.
 • Nakamura, Hajime en Gaynor Sekimori. Gotama Boeddha: een biografie op basis van de meest betrouwbare teksten. Tokyo: Kosei Publishing Co., 2000. ISBN 4333018935
 • Radhakrishnan, Sarvepalli. Indiase filosofie, deel I. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 0195638190
 • Radhakrishnan, Sarvepalli en Charles A. Moore (eds). Een bronboek in de Indiase filosofie. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973. ISBN 0691019584
 • Sharma, Chandrahar. Een kritisch onderzoek naar de Indiase filosofie. Delhi: Motilal Banarsidass, 2003. ISBN 8120803647
 • Thomas, Edward. Jaïnisme, of, het vroege geloof van Asoka. India: Asian Educational Services, 1995. ISBN 8120609808

Externe links

Alle links zijn opgehaald op 6 november 2018.

 • Jainworld - Jainism Global Resource Center
 • Jain Texts - Internet Sacred Texts Archive, vertaald door Hermann Jacobi, 1884
 • BBC - Religies: jaïnisme
 • Federatie van Jain-verenigingen in Noord-Amerika (JAINA)
 • Jain Samaj in Leicester, Engeland
 • Jain Center van Greater Boston
 • Siddhachalam in Blairstown, New Jersey
 • Jain Center van Noord-Californië
 • Jain kalender

Pin
Send
Share
Send