Ik wil alles weten

Pad van tranen

Pin
Send
Share
Send


Dit monument op de New Echota Historic Site eert Cherokees die stierven op de Trail of Tears.

De Pad van tranen verwijst naar de gedwongen verhuizing in 1838 van de Cherokee Indiaanse stam naar Indian Territory in wat de staat Oklahoma zou zijn, resulterend in de dood van naar schatting 4.000 van de 15.000 getroffen Cherokees.1 Dit werd veroorzaakt door de Indian Removal Act van 1830.

De Cherokee Trail of Tears is het resultaat van de handhaving van het Verdrag van New Echota, een overeenkomst getekend onder de bepalingen van de Indian Removal Act van 1830, die inheems Amerikaans land in het oosten verruilde voor landen ten westen van de Mississippi-rivier, maar dat nooit was geaccepteerd door het gekozen tribale leiderschap of een meerderheid van het Cherokee-volk. Niettemin werd het verdrag afgedwongen door president Andrew Jackson, die federale troepen stuurde om ongeveer 17.000 Cherokees in kampen te verzamelen voordat ze naar het Westen werden gestuurd. De meeste doden vielen door ziekte in deze kampen. Na de eerste afronding speelde het Amerikaanse leger een beperkte rol in de reis zelf, waarbij de Cherokee Nation toezicht hield op het grootste deel van de emigratie.

In de Cherokee-taal wordt het evenement genoemd nvnadaulatsvyi ("The Trail Where We Cried"). De Cherokees waren niet de enige inheemse Amerikanen die gedwongen werden te emigreren als gevolg van de Indiase verwijderingsinspanningen van de Verenigde Staten, en daarom wordt de uitdrukking "Trail of Tears" soms gebruikt om te verwijzen naar soortgelijke gebeurtenissen die door andere inheemse volkeren worden doorstaan, vooral onder de "Vijf beschaafde stammen." De uitdrukking is ontstaan ​​als een beschrijving van de eerdere verwijdering van de Choctaw-natie, de eerste die een "Trail of Tears" marcheerde.

Georgia en de Cherokee Nation

De snel groeiende bevolking van de Verenigde Staten van het begin van de negentiende eeuw drong aan op de Indiaanse stammenlanden van verschillende staten. Hoewel de regeringen van de staten geen onafhankelijke inheemse enclaves wilden binnen de grenzen van de staten, wilden de inheemse stammen niet verhuizen of hun verschillende identiteit opgeven.

Met de Compact van 1802 gaf de staat Georgia zijn westerse landclaims (die de staten Alabama en Mississippi werden) aan de nationale overheid op. In ruil daarvoor beloofde de federale regering de verplaatsing van de Amerikaanse Indianenstammen in Georgië te versnellen, waardoor Georgië volledige controle over al het land binnen zijn grenzen kreeg.

Goudkoorts en rechtszaken

Chief John Ross

De spanningen tussen Georgia en de Cherokee Nation werden verergerd door de ontdekking van goud nabij Dahlonega, Georgia in 1829, en de daaropvolgende Georgia Gold Rush, de eerste goudkoorts in de Amerikaanse geschiedenis. Hoopvolle goudspeculanten begonnen de Cherokee-landen te betreden en de druk op de Georgische regering om de beloften van de Compact van 1802 te vervullen.

Toen Georgië in 1830 verhuisde om de staatswetten uit te breiden over de stammenlanden van Cherokee, ging de zaak naar het Amerikaanse Hooggerechtshof. In Cherokee Nation v. Georgia (1831) oordeelde het Hof van Marshall dat de Cherokees geen soevereine en onafhankelijke natie waren en weigerde daarom de zaak te behandelen. In Worcester v. State of Georgia (1832) oordeelde het Hof dat Georgië geen wetten op het grondgebied van Cherokee kon opleggen, omdat alleen de nationale overheid, niet de nationale regeringen, autoriteit hadden in Indiaanse aangelegenheden.

President Andrew Jackson wordt vaak aangehaald als tartend aan het Hooggerechtshof met de woorden: "John Marshall heeft zijn beslissing genomen; laat hem nu afdwingen!" Jackson heeft dit waarschijnlijk nooit gezegd, hoewel hij zich volledig inzet voor het beleid van Indiase verwijdering. Hij wilde de macht van de federale overheid niet gebruiken om de Cherokees tegen Georgië te beschermen, omdat hij al verstrikt was geraakt in de rechtenkwesties van staten in wat bekend werd als de vernietigingscrisis. Met de Indian Removal Act van 1830 had het Amerikaanse Congres Jackson de bevoegdheid gegeven om te onderhandelen over verwijderingsverdragen, waarbij Indiaas land in het oosten werd ingeruild voor land ten westen van de Mississippi-rivier. Jackson gebruikte het geschil met Georgië om druk uit te oefenen op de Cherokees om een ​​verwijderingsverdrag te ondertekenen.2

Verwijderingsverdrag en weerstand

Major Ridge

Met de aardverschuivingsherverkiezing van Andrew Jackson in 1832, begonnen enkele van de meest schelle Cherokee tegenstanders van verwijdering hun posities te heroverwegen. Onder leiding van Major Ridge, zijn zoon John Ridge en neven Elias Boudinot en Stand Watie, werden ze bekend als de "Ridge Party" of de "Verdragspartij". De Ridge-partij geloofde dat het in het belang van de Cherokees was om gunstige voorwaarden van de Amerikaanse regering te krijgen, voordat blanke krakers, staatsregeringen en geweld de zaken erger maakten. John Ridge begon eind 1820 ongeoorloofde gesprekken met de regering-Jackson. Ondertussen, in afwachting van de Cherokee-verwijdering, begon de staat Georgia loterijen te houden om de Cherokee-stamlanden onder de burgers te verdelen.

De gekozen hoofdcommissaris John Ross en de meerderheid van de Cherokee-bevolking bleven echter krachtig gekant tegen verwijdering. Het politieke manoeuvreren begon: Chief Ross annuleerde de tribale verkiezingen in 1832, de Raad beschuldigde de Ridges en een lid van de Ridge Party werd vermoord. De Ridges reageerden door uiteindelijk hun eigen raad te vormen, die slechts een fractie van het Cherokee-volk vertegenwoordigen. Dit splitste de Cherokee Nation in twee facties: de Westelijke Cherokees, geleid door Major Ridge; en de oostelijke factie, die Chief John Ross bleef erkennen als hoofd van de Cherokee Nation.

In 1835 stelde Jackson dominee John F. Schermerhorn aan als verdragscommissaris. De Amerikaanse regering stelde voor om de Cherokee Nation 4,5 miljoen dollar (onder andere overwegingen) te betalen om zichzelf te verwijderen. Deze voorwaarden werden in oktober 1835 verworpen door de Cherokee Nation Council. Chief Ross, in een poging de kloof tussen zijn regering en de Ridge Party te overbruggen, reisde met John Ridge naar Washington om nieuwe onderhandelingen te openen, maar ze werden afgewezen en verteld om met Schermerhorn om te gaan.

Ondertussen organiseerde Schermerhorn een bijeenkomst met de pro-verwijdering raadsleden in New Echota, Georgia. Slechts vijfhonderd Cherokees (uit duizenden) reageerden op de oproeping en op 30 december 1835 ondertekenden eenentwintig voorstanders van Cherokee verwijdering, waaronder Major Ridge en Elias Boudinot, "X" -merken op het Verdrag van New Echota . John Ridge en Stand Watie ondertekenden het verdrag toen het naar Washington werd gebracht. Chief Ross, zoals verwacht, weigerde. De ondertekenaars overtreden een Cherokee Nation-wet opgesteld door John Ridge (aangenomen in 1829), waardoor het een misdaad was geworden om Cherokee-landen weg te ondertekenen, de straf daarvoor was de dood.

Geen enkele functionaris van de Cherokee Council heeft het document ondertekend. Dit verdrag heeft alle Cherokee-landen ten oosten van de rivier de Mississippi opgegeven. Ondanks de protesten van de Cherokee National Council en hoofdchef Ross dat het document een fraude was, ratificeerde het congres het verdrag op 23 mei 1836 met slechts één stem. Een aantal Cherokees (inclusief de Ridge-partij) vertrokken op dit moment naar het Westen en voegden zich bij hen die al waren geëmigreerd. Tegen het einde van 1836 waren meer dan 6000 Cherokees naar het Westen verhuisd. Meer dan 16.000 bleven echter in het Zuiden; de bepalingen van het verdrag gaven hen twee jaar om te vertrekken.

Worcester v. Georgia

Hoewel vaak afgekeurd in het noorden, was de verwijderingswet populair in het zuiden, waar de bevolkingsgroei en de ontdekking van goud op Cherokee-land de druk op tribale landen had vergroot. De staat Georgia raakte betrokken bij een omstreden jurisdictiegeschil met de Cherokees, met als hoogtepunt de beslissing van het Amerikaanse Supreme Court in 1832 Worcester v. Georgia. De mijlpaalbeslissing bepaalde dat Cherokee indianen recht hadden op federale bescherming tegen de inbreuk van de deelstaatregering op de soevereiniteit van de stam. Opperrechter John Marshall stelde dat "de Cherokee-natie ... een afzonderlijke gemeenschap is ... waarin de wetten van Georgië geen kracht kunnen hebben."3

Gedwongen verwijdering

Kaart met verwijderingsroutes

De protesten tegen het Verdrag van New Echota gingen door. In het voorjaar van 1838 presenteerde Chief Ross een petitie met meer dan 15.000 Cherokee-handtekeningen en vroeg het Congres het verdrag ongeldig te maken. Veel blanke Amerikanen waren eveneens verontwaardigd over de twijfelachtige wettigheid van het verdrag en riepen de regering op de Cherokees niet te dwingen te verhuizen. Ralph Waldo Emerson, bijvoorbeeld, schreef een brief uit 1838 aan de opvolger van Jackson, president Martin Van Buren, waarin hij hem aanspoorde om niet "zo'n enorme verontwaardiging over de Cherokee Nation" aan te richten.4

Niettemin, toen de deadline van 23 mei 1838 naderde, wees president Van Buren generaal Winfield Scott aan om de gedwongen verwijderingsoperatie te leiden. Hij arriveerde op 17 mei 1838 in New Echota, met het commando over ongeveer 7.000 soldaten. Ze begonnen Cherokees op 26 mei 1838 in Georgia te verzamelen; tien dagen later begonnen de operaties in Tennessee, North Carolina en Alabama. Ongeveer 17.000 Cherokees - samen met ongeveer 2.000 zwarte slaven van rijke Cherokees - werden gedurende drie weken onder schot uit hun huizen verwijderd en verzameld in kampen, vaak met alleen de kleren op hun rug. Ze werden vervolgens overgebracht naar vertrekpunten in Ross's Landing (Chattanooga, Tennessee) en Gunter's Landing (Guntersville, Alabama) aan de Tennessee River en in Fort Cass (Charleston, Tennessee) bij het Cherokee Agency aan de Hiwassee River (Calhoun, Tennessee). . Van daaruit werden ze naar het Indische grondgebied gestuurd, meestal te voet of met een combinatie van paard, wagen en boot, een afstand van ongeveer 1.200 mijl (1.900 km) langs een van de drie routes.5

De kampen werden geplaagd door dysenterie en andere ziekten, die tot veel doden leidden. Nadat drie groepen op pad waren gestuurd, verzocht een groep Cherokees generaal Scott om uit te stellen tot het weer was afgekoeld, om de reis minder gevaarlijk te maken. Dit werd verleend; ondertussen slaagde Chief Ross er eindelijk in om de rest van de verwijdering over te dragen aan het toezicht van de Cherokee Council. Hoewel er binnen de Amerikaanse regering enkele bezwaren waren vanwege de extra kosten, gunde generaal Scott een contract voor het verwijderen van de resterende 11.000 Cherokees aan Chief Ross. De door Cherokee beheerde marsen begonnen op 28 augustus 1838 en bestonden uit dertien groepen met een gemiddelde van 1.000 mensen in elk. Hoewel deze regeling voor alle betrokkenen een verbetering was, heeft ziekte nog steeds veel levens gekost.

Het aantal mensen dat stierf als gevolg van de Trail of Tears is verschillend geschat. Amerikaanse arts en missionaris Elizur Butler, die de reis met één partij maakte, schatte 2.000 doden in de kampen en 2.000 op het spoor; zijn totaal van 4.000 doden blijft het meest geciteerde cijfer. Een wetenschappelijk demografisch onderzoek in 1973 schatte in totaal 2.000 doden; een ander concludeerde in 1984 dat in totaal 8.000 mensen stierven.6

Tijdens de reis wordt gezegd dat de mensen "Amazing Grace" zouden zingen om het moreel te verbeteren. De traditionele christelijke hymne was eerder in Cherokee vertaald door de missionaris Samuel Worcester met Cherokee-hulp. Het lied is sindsdien een soort volkslied voor de Cherokee-mensen geworden.7

Nasleep

De Cherokees die werden verwijderd vestigden zich aanvankelijk in de buurt van Tahlequah, Oklahoma. De politieke onrust als gevolg van het Verdrag van New Echota en de Trail of Tears leidde tot de moorden op Major Ridge, John Ridge en Elias Boudinot; van de leiders van de Verdragspartij, ontwijkde alleen Stand Watie zijn moordenaars. De bevolking van de Cherokee Nation keerde uiteindelijk terug en vandaag zijn de Cherokees de grootste Indiaanse groep in de Verenigde Staten.

Er waren enkele uitzonderingen op verwijdering. Misschien ontweken 1000 Cherokees de Amerikaanse soldaten en leefden van het land in Georgië en andere staten. Die Cherokees die leefden op privé, individueel bezeten land (in plaats van gemeenschappelijk bezeten stammenland) werden niet onderworpen aan verwijdering. In Noord-Carolina woonden ongeveer 400 Cherokees op het land in de Great Smoky Mountains, eigendom van een blanke man genaamd William Holland Thomas (die door Cherokees als een jongen was geadopteerd), en konden dus niet worden verwijderd. Deze North Carolina Cherokees werden de Eastern Band Cherokee.

The Trail of Tears wordt algemeen beschouwd als een van de meest betreurenswaardige afleveringen in de Amerikaanse geschiedenis. Om het evenement te herdenken, heeft het Amerikaanse Congres de Trail Of Tears National Historic Trail in 1987. Het strekt zich uit over 2.200 mijl (3.540 km) in negen staten.

In 2004 introduceerde senator Sam Brownback (republikein van Kansas) een gezamenlijke resolutie (gezamenlijke resolutie 37 van de senaat) om "excuses aan alle inheemse volkeren namens de Verenigde Staten aan te bieden" voor verleden "slecht opgevat beleid van de Amerikaanse regering met betrekking tot Indische stammen. " De Senaat van de Verenigde Staten moet nog actie ondernemen tegen de maatregel.

Notes

 1. ↑ PBS Online, The Trail of Tears. Ontvangen op 5 juli 2007.
 2. ↑ Robert V. Remini, Andrew Jackson en zijn Indiase oorlogen (New York: Viking, 2001). ISBN 9780670910250
 3. ↑ William M. Osborn, The Wild Frontier: Atrocities While the American-Indian War From Jamestown Colony to Wounded Knee (New York: Random House, 2000). ISBN 9780375503740
 4. ↑ Ralph Waldo Emerson, brief aan president Martin van Buren. Ontvangen 15 augustus 2007.
 5. ↑ Osborn, 177.
 6. ↑ John Ehle, Trail of Tears: The Rise and Fall of the Cherokee Nation (New York: Doubleday, 1988). ISBN 9780385239530
 7. ↑ Steve Turner, Amazing Grace: The Story of America's Most Beloved Song (New York: Harper Collins, 2003).

Referenties

 • Anderson, William L., ed. Cherokee verwijdering: voor en na. Athene: University of Georgia Press, 1991. ISBN 082031482X
 • Carter, Samuel. Cherokee Sunset: A Nation Verraden. NY: Doubleday, 1976. ISBN 0-385-06735-6
 • Duvall, Deborah L. Tahlequah: The Cherokee Nation. Chicago: Arcadia Publishing, 2000. ISBN 0-7385-0782-2
 • Ehle, John. Trail of Tears: The Rise and Fall of the Cherokee Nation. New York: Doubleday, 1988. ISBN 0-385-23953-X
 • Emerson, Ralph Waldo. Brief aan president Martin van Buren. Ontvangen 15 augustus 2007.
 • Foreman, Grant. Indian Removal: The Emigration of the Five Civilized Tribes of Indianen. Norman: University of Oklahoma Press, 1932 1972. ISBN 0-8061-1172-0
 • Osborn, William M. The Wild Frontier: Atrocities While the American-Indian War From Jamestown Colony to Wounded Knee '. New York: Random House, 2000.
 • PBS Online. The Trail of Tears. Ontvangen op 5 juli 2007.
 • Prucha, Francis Paul. De grote vader: de regering van de Verenigde Staten en de Amerikaanse Indianen. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995. ISBN 0803287348
 • Remini, Robert V. Andrew Jackson en zijn Indiase oorlogen. New York: Viking, 2001. ISBN 0-670-91025-2
 • Swiderski, Richard M. De metamorfose van het Engels: versies van andere talen. Westport, CT: Bergin & Garvey, 1996. ISBN 0897894685
 • Turner, Steve. Amazing Grace: The Story of America's Most Beloved Song. New York: Harper Collins, 2003. ISBN 0-06-000218-2
 • Wallace, Anthony F.C. The Long, Bitter Trail: Andrew Jackson and the Indians. New York: Hill and Wang, 1993. ISBN 0-8090-1552-8

Externe links

Alle links opgehaald op 15 december 2015.

 • Tekst van het Verdrag van New Echota, 1835
 • Winfield Scott's Address to the Cherokee Nation, 10 mei 1838
 • Status van de gezamenlijke resolutie van de senaat 37.
 • "Cherokee Removal" uit De New Georgia Encyclopedia
 • "Gold Rush in North Georgia" uit De New Georgia Encyclopedia
 • Trail Of Tears National Historic Trail
 • Nieuwe historische site van Echota
 • Trail of Tears Commemorative Park, Hopkinsville KY
 • Trail of Tears Commemorative Motorcycle Ride een jaarlijks evenement waarvan wordt beweerd dat het "de grootste jaarlijkse motorrit in Amerika is", zamelt fondsen in voor universiteitsbeurzen voor Indiaanse studenten
 • The Trail of Tears and the Forced Relocation of the Cherokee Nation een les over de Trail of Tears uit de leer van de National Park Service met historische plaatsen.
 • "Sarah Vowell en haar zus volgen de Trail of Tears in een aflevering van 'This American Life'"

Bekijk de video: De tranen van Marien 7 hebben plaatsgemaakt voor hoop na vertrek van NAC-spits (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send