Pin
Send
Share
Send


Realisme is een veel gebruikte term in de kunst. In de literatuur is het ontstaan ​​als reactie op de romantiek. Terwijl de Romantiek zich concentreerde op de innerlijke, spirituele kant van de menselijke natuur, en neigde naar het uitzonderlijke en Sublieme, concentreerde het Realisme zich op het alledaagse, het alledaagse. Realisme richtte zich op de ideologie van de objectieve realiteit en kwam in opstand tegen overdreven emotionaliteit van de romantiek. Het was meer "democratisch" in oriëntatie, geïnteresseerd in het leven van de meerderheid, niet in de elite. Als artistieke strategie was het een poging om literatuur te concentreren op het doel, het concrete; het fysieke en sociale milieu werd nauwkeurig weergegeven om het ethos van de samenleving over te brengen. Personages werden afgebeeld in hun sociale omgeving, die hun acties en hun keuzes vormde. Realisme wordt vaak aangeduid als een poging om dingen af ​​te beelden "zoals ze zijn", maar in feite was het zelf een andere artistieke strategie, die waarheidsgetrouwheid gebruikte voor artistieke doeleinden.

Literair realisme begon als een culturele beweging met zijn wortels in Frankrijk, waar het een zeer populaire kunstvorm was, niet alleen in Frankrijk, maar ook in de rest van Europa, vanaf het midden tot eind 1800. Het werd geholpen met de introductie van fotografie - een nieuwe visuele bron die een verlangen creëerde voor mensen om dingen te produceren die er 'objectief echt' uitzagen. Het werd vooral in het begin van de twintigste eeuw populair in Amerika.

In de beeldende kunst verwijst het naar een stijl van verbeelding die probeert onderwerpen weer te geven zoals ze in het dagelijks leven verschijnen, zonder verfraaiing of interpretatie. De term wordt ook gebruikt om kunstwerken te beschrijven die, bij het onthullen van een waarheid, het lelijke of smerige kunnen benadrukken. Realistische kunstenaars concentreerden zich op die kant van de 'realiteit' die vaak was uitgesloten in de romantische kunst, de onflatteuze waarheid van de onderkant van de elite-cultuur.

Realisme in de literatuur

Realisme is een literaire techniek die door vele schrijfscholen wordt toegepast. Deze stijl is vooral gericht op de weergave van het middenklasse-leven en is een reactie tegen de romantiek. Volgens William Harmon en Hugh Holman: "Waar romantici het onmiddellijke overstijgen om het ideaal te vinden, en naturalisten de feitelijke of oppervlakkige plunderen om de wetenschappelijke wetten te vinden die haar acties beheersen, richten realisten hun aandacht in een opmerkelijke mate op het onmiddellijke, het hier en nu de specifieke actie en het verifieerbare gevolg "(Een handboek voor literatuur 428).

In de Amerikaanse literatuur omvat de term 'realisme' de periode van de burgeroorlog tot het begin van de eeuw, waarin William Dean Howells, Rebecca Harding Davis, Henry James, Mark Twain en anderen fictie schreven gewijd aan nauwkeurige weergave en verkenning van Amerikaanse levens in verschillende contexten.

Realisme was een beweging die het hele land omvatte, of in ieder geval het Midwesten en Zuiden, hoewel veel van de schrijvers en critici die geassocieerd werden met realisme (met name W. D. Howells) in New England gevestigd waren. Onder de Midwestern-schrijvers waren de realisten Joseph Kirkland, E. W. Howe en Hamlin Garland; de zuidelijke schrijver John W. DeForest's Miss Ravenal's Conversion from Secession to Loyalty, wordt vaak beschouwd als een realistische roman.

Sleuteleigenschappen

 • Geeft de realiteit nauwkeurig en gedetailleerd weer. Selectieve weergave van de realiteit met de nadruk op waarachtigheid, zelfs ten koste van een goed gemaakte plot
 • Karakter is belangrijker dan actie en plot; complexe ethische keuzes zijn vaak het onderwerp.
 • Personages verschijnen in hun werkelijke complexiteit van temperament en motief; ze staan ​​in verklaarbare relatie tot de natuur, tot elkaar, tot hun sociale klasse, tot hun eigen verleden.
 • Klasse is belangrijk; de roman heeft traditioneel de belangen en ambities van een opstandige middenklasse gediend. (Zie Ian Watt, De opkomst van de roman)
 • Evenementen zullen meestal aannemelijk zijn. Realistische romans vermijden de sensationele, dramatische elementen van naturalistische romans en romances.
 • Diction is natuurlijk volkstaal, niet verhoogd of poëtisch; toon kan komisch, satirisch of zakelijk zijn.
 • Objectiviteit in presentatie wordt steeds belangrijker: overtollige opmerkingen of intrusies verminderen naarmate de eeuw vordert.
 • Interieur of psychologisch realisme is een variantvorm.
 • In Zwart en Wit vreemden, Kenneth Warren suggereert dat een fundamenteel verschil tussen realisme en sentimentalisme is dat in realisme 'de verlossing van het individu in de sociale wereld lag', maar in sentimentele fictie 'de verlossing van de sociale wereld bij het individu lag' (75-76 ).
 • Het realisme van James en Twain werd alom geprezen in de twintigste eeuw; Howellsiaans realisme raakte in ongenoegen als onderdeel van de opstand van de vroege twintigste eeuw tegen de 'gentele traditie'.1

Negentiende-eeuws realisme

Realisme was een reactie op zowel neoklassiek als romantiek, en voor de hele groep had geschiedenis geen artistieke relevantie of belang.2 Gustave Courbet, de leider van de realisme-beweging, definieerde realisme als een 'menselijke conclusie die de krachten van de mens wekte tegen het heidendom, de Grieks-Romeinse kunst, de renaissance, het katholicisme en de goden en halfgoden, kortom tegen het conventionele ideaal. " De realisten, die werden beïnvloed door de Nederlandse en Vlaamse naturalisten van de zeventiende eeuw, waren volledig toegewijd aan een op rechtvaardigheid gebaseerd establishment voor de arbeidersklasse, de gewone burgers van de samenleving. In feite kwamen alle kunstenaars, politici, economen en critici samen in de Andler Keller, een soort restaurant dat te allen tijde voedsel serveert, dat uiteindelijk bekend werd als de tempel van het realisme. In 1863, na te zijn gemeden door graaf Nieuwerkerke tijdens de Wereldtentoonstelling van 1855, organiseerden Courbet en vrienden een Salon de Refusés. Dit was een tentoonstelling met de werken van degenen die nu worden erkend als de belangrijkste schilders van die periode. Verbazingwekkend genoeg werden twee van de grootste realistische meesters, Daumier en Courbet, zelfs gedwongen om gevangenisstraffen uit te zitten vanwege hun betrokkenheid bij de opstand tegen uniformiteit.

Fotografie

Met de komst van fotografie zou de wereld van de beeldende kunst aanzienlijk worden veranderd. Het idee van fotografie zelf was niet nieuw en sommige kunstenaars hadden er zelfs een vorm van gebruikt. Het concept van fotografie draaide rond licht dat door een klein diafragma ging terwijl het het beeld van zijn onderwerpen registreert op elk oppervlak dat het kan raken. De camera Obscura werd gebruikt door kunstenaars door de eeuwen heen en gespecialiseerd in het bijzonder door Vermeer. Daguerreotypieën werden al snel populair bij honderdduizenden. Het eerste fotoportret is gemaakt door Samuel F.B. Morse, uitvinder van de telegraaf. De mogelijkheden waren enorm, maar voor veel kunstenaars een punt van zorg. Met de uitvinding van de fotografie zou de kunst van het portretten bijna niet meer bestaan. In 1858 was fotografie een verzekerd feit en fotografen konden eindelijk bewijzen hoe levende wezens er echt in beweging uitzien, tot grote ongenoegen van kunstenaars in de klassieke traditie met hun gekunstelde poses. Met andere woorden, foto's leggen de essentie van de actie vast, de beweging zoals die is en er is absoluut geen twijfel over de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van de foto. Dit past perfect bij de realisten, omdat hun enige focus is om de wereld weer te geven zoals die is, en niet op een opgeblazen, romantische manier.

Schilderen in Frankrijk

Corot

"Bedacht in totale afzondering van de vroegste fotografische experimenten, maar toch mysterieus parallel daaraan, wordt de nieuwe objectieve stijl eerst duidelijk in de rustige vroege landschappen van Jean-Baptiste-Camille Corot" (Hartt). Corot afdwaalde van klassieke conventies en benadrukte de heiligheid van de natuur en de harmonie van menselijkheid en natuur in het Italiaanse landschap en de schoonheid van Italiaans licht. Het doel van het licht was om alle objecten op het canvas te verenigen als op één vlak. Corots primaire zorg was niet zozeer voor de figuren in het schilderij als wel voor het landschap. Opgemerkt moet worden dat, hoewel Corot een realist was, zijn werk heel weinig gemeen heeft met de sombere tonen van andere realistische landschapsschilders. Corot's zachte, zilveren licht was ver verwijderd van de realiteit, maar zijn landschappen werden zeker beïnvloed door de realiteit van de fotografie in de bijna monochromatische en soft-focus landschappen van zijn latere jaren.

Gierst

"Een andere schilder die zich vestigde in het bos van Fontainebleau, in het dorp Barbizon, en waarschijnlijk niet zou worden gevonden onder de realisten van de Andler Keller, was Jean François Millet" (Hartt). Millet leefde het liefst als een boer en wijdde zijn leven aan het schilderen van boeren, in wiens gehechtheid aan de bodem hij een religieuze kwaliteit vond. Tot op dit punt in de kunstgeschiedenis werden boeren vaak afgeschilderd als idioot of zinloos; Millet zag ze echter als iets meer: ​​acteurs die hun rol op het podium van het leven vervulden. Zijn figuren schrijden in bijna engelachtige vormen met een Michelangeleske grandeur.

Daumier

Honoré Daumier was de realist die het meest in beslag werd genomen door de aarde en de grond. Hij werkte in de lithografietechniek, waarbij hij met een potlood op poreuze steen tekende. De realistische band met de boeren en de arbeidersklasse is in volle bloei in het werk van Daumier. Een van zijn krachtigste litho's, Rue Transonian, 15 april 1834, toont een incident tijdens de opstand van die maand waarbij alle inwoners van een arbeidershuis werden afgeslacht als represaille voor schoten die op een enkele soldaat werden afgevuurd. Hoewel Daumier werd opgesloten als gevolg van deze uitdagende creaties, bleef hij de arbeidersklasse portretteren als een allegorische held die oud en jong om zich heen verzamelde in een mars door de grimmige straten van armoede. In plaats van het canvas van zijn schilderij met honderden individuen en totale chaos te bezaaien, schetst Daumier op intelligente wijze slechts een paar hoofden en hint hij naar honderden vensters met een paar donkere penseelstreken. Deze opzettelijke stijl creëert extreme spanning en een dreigende blootstelling van de kudde mensen die in het donker kruipen, steeds dichter bij het licht. Het was pas in 1862, toen de zijne Derde klasse koets toonde zich bezorgd over het lot van de mens. Gewone mensen van beide geslachten en alle leeftijden worden fysiek samengebracht, maar zijn spiritueel geïsoleerd. Daumiers gebruik van licht en schaduw en zijn impliciete weergave van de massa met snelle en vrije contouren geven het schilderij een broodnodige geloofwaardigheid in het tijdperk van de realistische schilderkunst.

Courbet

Gustave Courbet was de apostel van het realisme. Hij, net als andere realistische schilders, groeide op in armoede. Courbet werd geboren in het armoedige dorp Ornans en kwam naar Parijs, vastbesloten om een ​​stempel te drukken op de kunst van de hoofdstad. Hij was toegewijd aan concrete realiteit en de kunst van het verleden. Net als Daumier was Courbet een sterke republikein en kampioen van arbeidersrechten en ideeën. Hij zei: "De kunst van het schilderen zou alleen moeten bestaan ​​uit de weergave van objecten die de kunstenaar kan zien en aanraken. Ik ben van mening dat de kunstenaars van een eeuw volledig niet in staat zijn om de dingen van een voorafgaande of een toekomstige eeuw te reproduceren ... Het is voor Dit is de reden dat ik het schilderen van de geschiedenis verwerp wanneer het op het verleden wordt toegepast. Courbet Stone Breakers creëerde veel controverse en trok kritiek toen het werd tentoongesteld op de Salon van 1850. Een publiek dat werd ondergedompeld in de golven van romantische en neoklassieke idealen had geen manier om de realiteit te waarderen. Dit schilderij beeldde de ontmenselijkende arbeid af van het breken van stenen in grind voor wegreparaties. Hij verbergt de gezichten van de figuren om het een universele ideologie te geven. Een ander beroemd realistisch werk van Gustave Courbet was Een begrafenis bij Ornans. Hij beeldt de dreiging van de dood uit boven de hoofden van mensen. "Het onvermijdelijke einde van een gewone inwoner van het dorp wordt weergegeven met nuchter realisme en een zekere ruwe grandeur" (Hartt). Het canvas, ongeveer tweeëntwintig voet lang, was zo groot dat de kunstenaar niet terug kon stappen in de studio om het hele werk te zien, maar toch is het grondig verenigd. Het hele schilderij is opgebouwd in een S-curve, waarbij de figuren met de eenvoudige waardigheid staan ​​en hun bestemming omarmen. Elk gezicht is beschilderd met alle waardigheid en sculpturale dichtheid van Courbet. Het hele landschap ligt op een vlakke ondergrond, zonder een toren die boven de ander uittorent, wat de meest geschikte weergave is van een begrafenis. Courbet probeert de realiteit van het leven in deze scène weer te geven door te laten zien dat in de dood, arm en rijk, allemaal gelijk zijn.

Schilderen in de Verenigde Staten

 • Winslow Homer

De invloed van realisme verspreidde zich over heel Europa. Getalenteerde Amerikaanse kunstenaars kwamen in het midden van de negentiende eeuw aan in Frankrijk en waren direct onder de indruk van het werk van de Barbizon-schilders (Corot, Courbet). Winslow Homer hield zich aan het werk van Courbet en imiteerde in het bijzonder zijn gebruik van de dichtheid van stof en pigment. Corots invloed in zijn helderheid van vormen en ruimte was ook waarneembaar.

 • Thomas Eakins

Ongetwijfeld de grootste inheemse kunstenaar, Thomas Eakins bezocht Frankrijk en Spanje voordat hij terugkeerde naar de staten in 1870. Zijn waardering voor het werk van de Spaanse schilder Velázquez was onmiskenbaar. Zijn schilderij bestond uit krachtige werken zonder compromissen gebaseerd op feiten. Net als Velázquez zocht Eakins werk naar de psychologische analyse van grote diepte en emotionele intensiteit, droog geschilderd, zonder de rijkdom van het pigment waarin Corot en Courbet verrukt waren. Eakins was gefascineerd door de nieuwe fotografiekunst en gebruikte het als hulpmiddel bij zijn onderzoek naar de realiteit, en werd zelf een opmerkelijk bekwame fotograaf. Eakins werk behandelt een inherent weerzinwekkend onderwerp, niet alleen op een directe en analytische manier, maar ook met een zekere eerbied voor het mysterie van het menselijk bestaan.

De prerafaëlieten

Terwijl de beweging van het realisme in Frankrijk en de Verenigde Staten van start ging, vond een onafhankelijke maar gerelateerde revolutie tegen officiële kunst plaats onder een groep extreem jonge en begaafde Engelse kunstenaars. De Pre-Raphaelite-beweging werd in 1848 opgericht door jongeren William Holman Hunt en John Everett Millais. In de groep waren beroemde schilders Dante Gabriel Rosetti en Ford Madox Brown. De naam werd aan hen gegeven vanwege hun overtuiging dat ondanks de grootheid van Rafaël de achteruitgang van de kunst sinds zijn dag te wijten was aan een verkeerd begrip van zijn principes. Ze eisten een nauwkeurig realisme tot in het kleinste detail, misschien gebaseerd op de vroege Nederlandse schilders, maar verraden de invloed van het daguerreotype. Visuele eerlijkheid drong door in hun werk, zoals in alle realistische schilders; het onderwerp zelf moest echter belangrijk zijn en met morele waardigheid worden geïnvesteerd, en de kunstenaar moest het direct interpreteren, alsof het gebeurde voor de waarnemer, zonder enige verwijzing naar geaccepteerde principes van compositie, poseren of kleur.

 • John Everett Millais, Christus in het huis van zijn ouders, Koninklijke Academie (1850)

De Pre-Raphaelite-stijl was de beste in dit stuk. De kleuren waren onverwacht helder en de cijfers, gebaseerd op arbeidersmodellen, weerspiegelden geen interesse in conventionele schoonheid. De gewone gezichten, met name die van de vermoeide Maagd Maria, brachten de veroordeling van niet minder een figuur dan Charles Dickens ten val. Na verloop van tijd was de positie van de pre-Rafaëlieten van transcendentale eerlijkheid en morele waardigheid misschien te rigide om voor onbepaalde tijd te worden gehandhaafd. Hoewel ze allemaal lang meegingen, veranderden hun stijlen uiteindelijk, en niet altijd ten goede. Tegen de jaren 1880 was de beweging getransformeerd in een nieuwe mix van middeleeuwen en esthetiek waarin de oorspronkelijke zuiverheid van het doel was verloren.

De retoriek van realisme: Courbet en de oorsprong van de Avant-Garde

"De retoriek van realisme is niet beperkt tot kunstenaars in Frankrijk; het is geschreven over de leeftijd en in heel Europa. Het manifest van Karl Marx toont de beweging van realisme in hart en nieren:

De bourgeoisie heeft elke bezetting van zijn halo ontdaan
tot nu toe geëerd en met eerbiedig ontzag opgezocht. Het heeft
bekeerde de arts, de advocaat, de priester, de dichter,
de man van de wetenschap in zijn betaalde loonarbeiders ... Constant
revolutionaire productie, ononderbroken verstoring
van alle sociale omstandigheden, eeuwige onzekerheid en onrust
tatie onderscheidt het burgerlijke tijdperk van alle eerdere
... Alles wat vast is smelt in de lucht, alles wat heilig is, is ontheiligd,
en de mens is eindelijk gedwongen om met zijn nuchtere zintuigen te maken
echte levensomstandigheden en zijn relaties met zijn soort. "3

Marx 'woorden komen overeen met beelden uit realistische kunst.

De realistische leer

"De doctrine van de realisten, zoals die van de neoklassiekers en de romantici, kon niet lang in hun oorspronkelijke zuiverheid worden gehandhaafd. Te veel aspecten van natuurlijk menselijk gevoel en verbeelding werden uitgesloten. Maar de immense historische waarde van realisme lag in zijn aandringen op de prioriteit van visie boven abstracte principes van vorm en compositie of emotionele en verhalende inhoud. De realistische nadruk op het hier en nu speelde een belangrijke rol bij de vorming van het impressionisme. Het zou minimaal terugkomen in de twintigste eeuw, en soms was het zelfs meer fanatiek "(Hartt).

Notes

 1. ↑ Realisme in de Amerikaanse literatuur, 1860-1890. Ontvangen 24 oktober 2007.
 2. ↑ Frederick Hartt, Art: A History of Painting, Sculpture and Architecture.
 3. ↑ F. Stephen Eisenman, Negentiende-eeuwse kunst, een kritische geschiedenis.

Referenties

 • Campbell, Donna M. Literair realisme. Ontvangen 13 augustus 2007.
 • Eisenmann, Stephen F. Negentiende-eeuwse kunst, een kritische geschiedenis. Thames and Hudson, 2002. ISBN 0500283354
 • Gardner, Helen. Art Through the Ages, zesde editie. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1975, ISBN 0155037536
 • Hartt, Frederick. Art: A History of Painting, Sculpture, Architecture. New York: Harry N. Abrams, 1989. ISBN 0810918846
 • Metropolitan Museum of Art. Een geschiedenis van romaanse kunst. Ontvangen op 7 augustus 2007.
 • West, Shearer. De Goudvink Gids voor Art. Bloomsbury Publishing Plc, 1996. ISBN 0-8212-2137-X

Bekijk de video: Het realisme (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send