Ik wil alles weten

Alexandria-bibliotheek

Pin
Send
Share
Send


De oude bibliotheek van Alexandrië.

De Koninklijke bibliotheek van Alexandrië, onderdeel van een museum en bibliotheek gemodelleerd naar het Lyceum in Athene, was de grootste bibliotheek in de oude wereld. Oorspronkelijk opgericht in 283 v.Chr. als een tempel van de muzen omvatte het Musaeum (vanwaar we 'museum' krijgen) lezingen, tuinen, een dierentuin en religieuze heiligdommen. Residentiële wetenschappers die tot 100 nummers uitvoerden, evenals vertaalde en gekopieerde documenten, met name werken uit de klassieke Griekse filosofie, poëzie en drama. De bibliotheek heeft naar schatting zo'n 400.000 tot 700.000 perkamentrollen opgeslagen uit Assyrië, Griekenland, Perzië, Egypte, India en vele andere landen.

De stad Alexandrië werd gesticht door Alexander de Grote in 332 v.Chr. en groeide uit tot de grootste stad van de oude wereld binnen een eeuw na haar oprichting. Alexandrië was een centrum van de Hellenistische cultuur en de thuisbasis van de grootste Joodse gemeenschap ter wereld (de Griekse Septuagint, een vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, werd daar geproduceerd).

Terwijl de vernietiging van de bibliotheek een mysterie blijft en een van de grote verliezen van de kennisopslag van de mensheid vertegenwoordigt, inspireerde het concept van een bibliotheek als een bron voor leren en wetenschap sindsdien het behoud van kennis in bibliotheken en musea. Het idee dat leren de hele mensheid dient, niet alleen een bevoorrechte elite, kan worden herleid tot deze oude instelling.

Een dergelijk initiatief was een uitvloeisel van de Hellenistische waarden die veel te danken hadden aan de veroveringen en het beleid van Alexander de Grote. Binnen de mediterrane wereld en zich uitstrekkend tot de Indusvallei, bevorderde het Hellenistische denken een groter bewustzijn van gemeenschappelijke menselijke oorsprong en eigenschappen. De oprichting van de bibliotheek kan worden gezien als een direct gevolg van Alexander's eigen beleid om de Griekse cultuur te verspreiden, maar ook wat hij als waardevol beschouwde vanuit andere culturen. Het delen van kennis, inclusief filosofisch en ethisch discours, versterkte deze erkenning van collectieve menselijke identiteit en gedeelde waarden. Alexander stak zelfs raciale barrières over door interhuwelijken en het lenen en mengen van culturele vormen aan te moedigen.

Een nieuwe bibliotheek, de Bibliotheca Alexandrina, werd ingehuldigd in 2003, nabij de site van de oude bibliotheek.

Interieur van de nieuwe bibliotheek, geopend in 2003.

Overzicht

Volgens één verhaal werd de bibliotheek door een van zijn studenten, Demetrius Phalereus, gezaaid met Aristoteles 'eigen privécollectie. Een ander account legt uit hoe de collectie van de bibliotheek zo groot werd. Bij decreet van Ptolemaeus III van Egypte moesten alle bezoekers van de stad alle boeken en rollen in hun bezit overgeven; deze geschriften werden vervolgens snel gekopieerd door officiële schriftgeleerden. De originelen werden in de bibliotheek geplaatst en de kopieën werden bij de

De inhoud van de bibliotheek was waarschijnlijk verdeeld over verschillende gebouwen, met de hoofdbibliotheek ofwel direct verbonden aan of dichtbij het oudste gebouw, het museum, en een dochterbibliotheek in het jongere Serapeum, ook een tempel gewijd aan de god Serapis. Carlton Welch biedt de volgende beschrijving van de hoofdbibliotheek op basis van de bestaande historische records:

Een overdekte marmeren zuilengalerij verbond het museum met een aangrenzend statig gebouw, ook in wit marmer en steen, architectonisch harmonieus, inderdaad een integraal onderdeel van de enorme stapel, gewijd aan het leren door de wijsheid van de eerste Ptolemaeus in het volgen van het advies en de genialiteit van Demetrios van Phaleron. Dit was de beroemde bibliotheek van Alexandrië, de 'moeder'-bibliotheek van het museum, de Alexandriana, echt het belangrijkste wonder van de antieke wereld. Hier in tien grote zalen, waarvan de ruime muren waren bekleed met ruime armaria, genummerd en met een adellijke titel, werden de talloze manuscripten gehuisvest die de wijsheid, kennis en informatie bevatten, verzameld door het genie van de Helleense volkeren. Elk van de tien zalen werd toegewezen aan een afzonderlijke afdeling van leren die de veronderstelde tien afdelingen van Helleense kennis omvatte, zoals mogelijk is gevonden in de catalogus van Callimachus van Griekse literatuur in de Alexandrijnse bibliotheek, de beroemde Pinakes. De zalen werden door de geleerden gebruikt voor algemeen onderzoek, hoewel er kleinere afzonderlijke kamers waren voor individuen of groepen die zich bezighielden met speciale studies.

In 2004 beweerde een Pools-Egyptisch team een ​​deel van de bibliotheek te hebben ontdekt tijdens het opgraven in de regio Bruchion. De archeologen beweerden dertien 'collegezalen' te hebben gevonden, elk met een centraal podium. Zahi Hawass, president van de Opperste Raad van Oudheden van Egypte, zei dat de tot nu toe ongedekte kamers allemaal vijfduizend studenten konden hebben gezeten.

Veel moderne bibliotheken volgen het ontwerp van deze oude bibliotheque, met een centraal leesgedeelte omgeven door boeken (in dit geval rollen), ofwel direct toegankelijk voor de lezers of toegankelijk met de hulp van personeel. De rol van bibliothecarissen als kenniswachters en gidsen kan worden gezegd uit de bibliotheek van Alexandria. De bibliotheek was echt een van de eerste universiteiten, omdat geleerden zich verzamelden om daar te studeren en zich in de buurt zouden hebben gevestigd.

Om de oude bibliotheek te herdenken, heeft de regering van Egypte een groot bibliotheek- en museumcomplex gebouwd in Alexandrië, de Bibliotheca Alexandrina (website) genoemd.

Vernietiging van de grote bibliotheek

Weinig gebeurtenissen in de oude geschiedenis zijn zo controversieel als de vernietiging van de bibliotheek, aangezien het historische verslag zowel tegenstrijdig als onvolledig is. Het enige dat overblijft van veel van de volumes zijn verleidelijke titels die wijzen op de hele geschiedenis die verloren is gegaan door de vernietiging van het gebouw. Niet verrassend werd de Grote Bibliotheek een symbool voor kennis zelf, en de vernietiging ervan werd toegeschreven aan degenen die werden afgeschilderd als onwetende barbaren, vaak om puur politieke redenen.

Veel van het debat berust op een ander begrip van wat de eigenlijke bibliotheek vormde. Grote delen van de bibliotheek waren waarschijnlijk gedecentraliseerd, dus het is ook gepast om te spreken van de 'Alexandrijnse bibliotheken'. Zowel het Serapeum, een tempel- en dochterbibliotheek, als het museum zelf bestond tot ongeveer 400 G.T. Alleen als men gelooft dat het museum zich onderscheidt van de grote bibliotheek, wordt een gebeurtenis van vernietiging voorafgaand aan dat punt aannemelijk.

Een verslag van een dergelijke gebeurtenis van vernietiging betreft Julius Caesar. Tijdens zijn invasie van Alexandrië in 47-48 v.Chr. Stak Caesar de vijandelijke vloot in de haven in brand. Sommige historici geloven dat deze brand zich in de stad heeft verspreid en de hele bibliotheek heeft vernietigd. Hoewel deze interpretatie nu een minderheidsbeeld is, is het gebaseerd op verschillende oude bronnen, die allemaal werden geschreven minstens 150 jaar na de veronderstelde vernietiging. Edward Parsons heeft de Caesar-theorie in zijn boek geanalyseerd The Alexandrian Library en vat de bronnen als volgt samen:

Een laatste samenvatting is interessant: van de 16 schrijvers, ten-Caesar zelf, de auteur van de Alexandrijnse oorlog, Cicero, Strabo, Livy (voor zover wij weten), Lucan, Florus, Suetonius, Appian en blijkbaar zelfs Athenaeus niets over de verbranding van het museum, de bibliotheek of van boeken tijdens het bezoek van Caesar aan Egypte; en zes vertellen over het incident als volgt:

 1. Seneca de jonge (49 G.T.), de eerste schrijver die het noemde (en dat bijna 100 jaar na de vermeende gebeurtenis), zegt absoluut dat 40.000 boeken werden verbrand.
 2. Plutarch (46-120 G.T.) zegt dat de brand de grote bibliotheek heeft verwoest.
 3. Aulus Gellius (123-169 G.T.) zegt dat tijdens de 'plundering' van Alexandrië 700.000 volumes allemaal werden verbrand.
 4. Dio Cassius (155-235 G.T.) zegt dat pakhuizen met graan en boeken werden verbrand en dat deze boeken van een groot aantal en uitstekende waren.
 5. Ammianus Marcellinus (390 G.T.) zegt dat in de 'zak' van de stad 70.000 volumes werden verbrand.
 6. Orosius (ca. 415 G.T.), de laatste schrijver, bevestigt Seneca afzonderlijk in aantal en het vernietigde ding: 40.000 boeken.
Van alle bronnen is Plutarch de enige die expliciet verwijst naar de vernietiging van de bibliotheek. Plutarch was ook de eerste schrijver die bij naam naar Caesar verwees. Het verhaal van Ammianus Marcellinus lijkt rechtstreeks te zijn gebaseerd op Aulus Gellius omdat de formulering bijna hetzelfde is. De meerderheid van oude historici, zelfs diegenen die politiek sterk tegen Caesar zijn, geven geen melding van de vermeende massale ramp. Cecile Orru debatteerde in Antike Bibliotheken (2002, uitgegeven door Wolfgang Höpfner) dat Caesar de bibliotheek niet had kunnen vernietigen omdat deze zich in de koninklijke wijk van de stad bevond, waar de troepen van Caesar na de brand werden versterkt (wat niet mogelijk zou zijn geweest als de brand zich daar had verspreid) plaats). Verder was de bibliotheek een zeer groot stenen gebouw en waren de rollen erin opgeborgen armaria (en sommigen van hen in capsules), dus het is moeilijk te zien hoe een brand in de haven een aanzienlijk deel van de inhoud had kunnen beïnvloeden. Ten slotte hebben moderne archeologische vondsten een uitgebreid oud watervoorzieningsnetwerk bevestigd dat de grote delen van de stad omvatte, inclusief natuurlijk de koninklijke wijk. De vernietiging van de bibliotheek wordt door sommige historici toegeschreven aan een periode van burgeroorlog in de late derde eeuw G.T. - maar we weten dat het Museum, dat grenst aan de bibliotheek, tot de vierde eeuw heeft overleefd. Er zijn ook beschuldigingen uit de middeleeuwen die beweren dat kalief Umar tijdens een invasie in de zevende eeuw de bibliotheek heeft vernietigd, maar deze claims worden over het algemeen beschouwd als een christelijke aanval op moslims en bevatten veel aanwijzingen voor verzinsels, zoals zoals de bewering dat de inhoud van de bibliotheek zes maanden nodig had om in de openbare baden van Alexandrië te branden. Volgens dit verslag zou Kalief Umar hebben gezegd dat als de boeken van de bibliotheek niet de leer van de Koran bevatten, ze nutteloos waren en vernietigd moesten worden; als de boeken de leer van de Koran bevatten, waren ze overbodig en zouden ze vernietigd moeten worden. Phillip K. Hitti (1970: 166) stelt dat het verhaal 'een van die verhalen is die goede fictie maken maar slechte geschiedenis'. Hij vervolgt: "De grote Ptolemische bibliotheek werd al in 48 v.Chr. Verbrand door Julius Ceasar. Een latere, de dochterbibliotheek genoemd, werd rond 389 CE vernietigd als gevolg van een bevelschrift door keizer Theodosius. Destijds van de Arabische verovering bestond er daarom geen bibliotheek van belang in Alexandrië en heeft geen enkele hedendaagse schrijver ooit de aanklacht over Amr of Umar ingediend. " Historicus Bernard Lewis (2001: 54) heeft aldus het oordeel van de moderne wetenschap over dit onderwerp samengevat: "Modern onderzoek heeft aangetoond dat het verhaal volledig ongegrond is. Geen van de vroege kronieken, zelfs niet de christelijke, verwijst naar dit verhaal. , die wordt vermeld in de dertiende eeuw, en in ieder geval was de grote bibliotheek van Serapenum al vernietigd in interne verdeeldheid vóór de komst van de Arabieren. "

Bewijs voor het bestaan ​​van de bibliotheek na Caesar

Zoals hierboven opgemerkt, wordt algemeen aangenomen dat het Museum van Alexandrië bestond tot c. 400 G.T., en als het Museum en de bibliotheek als grotendeels identiek of aan elkaar worden beschouwd, kunnen eerdere verslagen van vernietiging slechts betrekking hebben op een klein aantal elders opgeslagen boeken. Dit komt overeen met het aantal dat door Seneca is gegeven, veel kleiner dan het totale volume boeken in de bibliotheek. Dus volgens deze interpretatie is het aannemelijk dat bijvoorbeeld boeken die zijn opgeslagen in een magazijn in de buurt van de haven per ongeluk zijn vernietigd door Caesar, en dat grotere aantallen die in sommige werken worden aangehaald, moeten worden beschouwd als onbetrouwbaar - verkeerde interpretaties door de middeleeuwse monniken die deze werken hebben bewaard door de middeleeuwen, of opzettelijke vervalsingen.

Opschrift dat verwijst naar de bibliotheek van Alexandrië, gedateerd 56 G.T.

Zelfs als men het museum en de bibliotheek als zeer gescheiden beschouwt, is er aanzienlijk bewijs dat de bibliotheek bleef bestaan ​​na de vermeende vernietiging. Plutarch, die beweerde dat de Grote Bibliotheek was vernietigd (150 jaar na het vermeende incident), in Het leven van Antony beschrijft de latere overdracht van de tweede grootste bibliotheek aan Alexandrië door Mark Antony als een geschenk aan Cleopatra. Hij citeert Calvisius als bewerend "dat Marcus Antonius haar de bibliotheek van Pergamus had gegeven, die tweehonderdduizend afzonderlijke delen bevat," hoewel hij zelf vindt dat de beweringen van Calvisius moeilijk te geloven zijn. In Einführung in die Überlieferungsgeschichte (1994: 39) citeert Egert Pöhlmann verdere uitbreidingen van de Alexandrijnse bibliotheken door Caesar Augustus (in het jaar 12 G.T.) en Claudius (41-54 G.T.). Zelfs als de meest extreme aantijgingen tegen Caesar waar waren, roept dit de vraag op wat er met deze delen is gebeurd.

Het voortbestaan ​​van de bibliotheek wordt ook ondersteund door een oude inscriptie uit het begin van de twintigste eeuw, opgedragen aan Tiberius Claudius Balbillus van Rome (d. 56 G.T.). Zoals opgemerkt in de Handbuch der Bibliothekswissenschaft (Georg Leyh, Wiesbaden 1955):

"We moeten het kantoor begrijpen dat Ti. Claudius Balbillus bekleedde ..., met de titel 'supra Museum et ab Alexandrina bibliotheca', om de richting van het Museum te combineren met die van de verenigde bibliotheken, als academie."

Athenaeus (ca. 200 G.T.) schreef in detail in het Deipnosophistai over de rijkdom van Ptolemaeus II (309-246 v.G.T.) en het type en aantal van zijn schepen. Toen het over de bibliotheek en het museum kwam, schreef hij: "Waarom zou ik nu moeten wijzen op de boeken, de oprichting van bibliotheken en de collectie in het museum, wanneer dit in het geheugen van elke man is?" Gezien de context van zijn verklaring en het feit dat het museum destijds nog bestond, is het duidelijk dat Athenaeus niet naar een gebeurtenis van vernietiging kan hebben verwezen - hij vond beide voorzieningen zo beroemd dat het voor hem niet nodig was om te beschrijven ze in detail. We moeten daarom concluderen dat ten minste enkele van de Alexandrijnse bibliotheken destijds nog in gebruik waren.

Vernietiging van heidense tempels en Serapeum

In de late vierde eeuw G.T. had de vervolging van heidenen door christenen een nieuw niveau van intensiteit bereikt. Tempels en standbeelden werden vernietigd in het hele Romeinse rijk, heidense rituelen verboden onder de doodstraf en bibliotheken gesloten. In 391 G.T. beval keizer Theodosius de vernietiging van alle heidense tempels, en Patriarch Theophilus van Alexandrië beantwoordde dit verzoek. Socrates Scholasticus geeft het volgende verslag van de vernietiging van de tempels in Alexandrië:

Vijfde-eeuwse boekrol die de vernietiging van het Serapeum door Theophilus illustreert (bron: Christopher Haas: Alexandria in de late oudheid, Baltimore 1997) Bij de uitnodiging van Theophilus-bisschop van Alexandrië gaf de keizer op dit moment een bevel voor de sloop van de heidense tempels in die stad; beval ook dat het onder uitvoering van Theophilus moet worden uitgevoerd. Theophilus greep deze kans aan en deed zijn uiterste best om de heidense mysteries aan minachting bloot te stellen. En om te beginnen zorgde hij ervoor dat het Mithreum werd opgeruimd en liet hij de tekenen van zijn bloedige mysteries zien. Toen vernietigde hij het Serapeum en de bloedige riten van de Mithreum die hij publiekelijk karikatureerde; het Serapeum toonde hij ook vol extravagant bijgeloof, en hij liet de fallussen van Priapus door het midden van het forum dragen.

Het Serapeum huisvestte een deel van de bibliotheek, maar het is niet bekend hoeveel boeken er op het moment van vernietiging in zaten. In het bijzonder gaf Paulus Orosius toe in de zijne Geschiedenis tegen de heidenen: "Tegenwoordig bestaan ​​er in tempels boekenkisten die we zelf hebben gezien, en toen deze tempels werden geplunderd, werden deze, zo wordt ons verteld, geleegd door onze eigen mannen in onze tijd, wat inderdaad een ware verklaring is." Sommige boeken zijn daarom misschien gestolen, maar alle boeken die destijds in het Serapeum bestonden, zouden vernietigd zijn toen het met de grond gelijk werd gemaakt.

Wat het museum betreft, schrijft Mostafa El-Abbadi Leven en lot van de oude bibliotheek van Alexandrië (Parijs 1992):

"De Mouseion, die tegelijkertijd een 'heiligdom van de muzen' was, genoot een zekere mate van heiligheid zolang andere heidense tempels onaangetast bleven. Synesius van Cyrene, die aan het einde van de vierde eeuw onder Hypatia van Alexandrië studeerde. de Mouseion en beschreef de beelden van de filosofen erin. We hebben geen latere verwijzing naar het bestaan ​​ervan in de vijfde eeuw. Als Theon, de voorname wiskundige en vader van Hypatia, zelf een gerenommeerd geleerde, was het laatste geregistreerde geleerde-lid (c . 380 CE), is het waarschijnlijk dat de Mouseion de aankondiging van het decreet van Theodosius in 391 om alle heidense tempels in de stad te vernietigen niet lang heeft overleefd. "

Conclusies

Er is een groeiende consensus onder historici dat de bibliotheek van Alexandrië waarschijnlijk heeft geleden onder verschillende destructieve gebeurtenissen, maar dat de verwoesting van de heidense tempels van Alexandrië in de late vierde eeuw G.T. waarschijnlijk de ernstigste en laatste was. Het bewijs voor die vernietiging is het meest definitief en veilig. De invasie van Caesar kan heel goed hebben geleid tot het verlies van ongeveer 40.000-70.000 rollen in een magazijn naast de haven (zoals Luciano Canfora betoogt, het waren waarschijnlijk exemplaren die door de bibliotheek waren geproduceerd voor export), maar het is onwaarschijnlijk dat dit de bibliotheek heeft beïnvloed of museum, aangezien er voldoende bewijs is dat beide later bestonden.

Burgeroorlogen, afnemende investeringen in onderhoud en aanschaf van nieuwe rollen en in het algemeen een afnemende belangstelling voor niet-religieuze bezigheden hebben waarschijnlijk bijgedragen aan een vermindering van het beschikbare materiaal in de bibliotheek, vooral in de vierde eeuw. Het Serapeum werd zeker vernietigd door Theophilus in 391 G.T. en het museum en de bibliotheek zijn mogelijk het slachtoffer geworden van dezelfde campagne.

Als inderdaad een christelijke menigte verantwoordelijk was voor de vernietiging van de bibliotheek, blijft de vraag waarom Plutarchus terloops verwijst naar de vernietiging van "de grote bibliotheek" door Caesar in zijn Het leven van Caesar. Plutarch werd bezocht door invloedrijke Romeinen, waaronder belangrijke senatoren, aan wie enkele geschriften van Plutarch waren opgedragen. Zulke klanten zouden het waarschijnlijk op prijs hebben gesteld de relatief populistische Julius Caesar de schuld te geven. Het is ook belangrijk op te merken dat de meeste overgebleven oude werken, waaronder Plutarch, in de middeleeuwen werden gekopieerd door christelijke monniken. Tijdens dit kopieerproces zijn er soms fouten gemaakt en sommigen hebben betoogd dat opzettelijke vervalsing niet uitgesloten is, vooral voor politiek gevoelige kwesties. Andere verklaringen zijn zeker mogelijk, en het lot van de bibliotheek zal het onderwerp blijven van een veel verhit historisch debat.

Andere bibliotheken van de oude wereld

 • De bibliotheken van Ugarit, c. 1200 v.G.T. omvatten diplomatieke archieven, literaire werken en de vroegste particuliere bibliotheken die ooit zijn hersteld.
 • De bibliotheek van koning Ashurbanipal, in Nineve - beschouwd als 'de eerste systematisch verzamelde bibliotheek', werd het herontdekt in de negentiende eeuw. Terwijl de bibliotheek was vernietigd, zijn veel fragmenten van de oude spijkerschrifttabellen bewaard gebleven en zijn gereconstrueerd. Grote delen van Epic of Gilgamesh behoorden tot de vele vondsten.
 • De Villa van de Papyri, in Herculaneum, was een van de grootste particuliere bibliotheken van het vroege Romeinse rijk. Dacht dat het vernietigd was tijdens de uitbarsting van de Vesuvius, het werd herontdekt in 1752. De inhoud van de bibliotheek bleek verkoold te zijn. Met behulp van moderne technieken worden de rollen momenteel zorgvuldig uitgerold en het schrijven ontcijferd.
 • Op Pergamum de Attalid-koningen vormden de tweede beste Hellenistische bibliotheek na Alexandrië, gesticht in navolging van de Ptolemaeën. Toen de Ptolemaeërs stopten met het exporteren van papyrus, deels vanwege concurrenten en deels vanwege tekorten, vonden de Pergamenes een nieuwe stof uit om in codices te gebruiken, pergamum of perkament naar de stad genoemd. Dit was gemaakt van fijn kalfsleer, een voorloper van perkamentpapier en papier. Dit is een vroeg voorbeeld van hoe een ontwikkeling werd gestimuleerd door de pragmatische noodzaak om een ​​nieuwe technologie te vervangen door een technologie die niet langer kon worden verkregen.
 • Caesarea Palaestina had een geweldige vroege christelijke bibliotheek. Via Origenes en de geleerde priester Pamphilus verwierf de theologische school van Caesarea de reputatie van de meest uitgebreide kerkelijke bibliotheek van die tijd te hebben, met meer dan 30.000 manuscripten: Gregorius, Basilius de Grote, Jerome en anderen kwamen daar studeren.

Referenties

 • Canfora, Luciano. 1989. The Vanished Library: A Wonder of the Ancient World, trans. Martin Ryle. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 0520072553
 • El-Abbadi, Mostafa. 1992. Leven en lot van de oude bibliotheek van Alexandrië, tweede, herziene editie. Parijs: UNESCO. ISBN 9231026321
 • Hitti, Philip K. 1970. Geschiedenis van de Arabieren. Londen: Macmillan. ISBN 0333631420
 • Jochum, Uwe. 1999. "The Alexandrian Library and the nasleep" van Bibliotheek geschiedenis vol. 15: 5-12.
 • Lewis, Bernard. 2001. De Arabieren in de geschiedenis. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192803107
 • Orosius, Paulus. 1964. De zeven boeken van geschiedenis tegen de heidenen, Vertaald door Roy J. Deferrari. Washington, DC: De Katholieke Universiteit van Amerika.
 • Parsons, Edward Alexander. 1952. The Alexandrian Library. Londen: Cleaver-Hume Press. Relevant online fragment.
 • Stille, Alexander. 2002. "De terugkeer van de verdwenen bibliotheek." 246-273 in De toekomst van het verleden. New York: Farrar, Straus en Giroux.

Externe links

Alle links opgehaald op 4 maart 2016.

 • The Mysterious Fate of the Great Library of Alexandria - Christian historicus James Hannam analyseert de val van de bibliotheek en vindt christenen niet verantwoordelijk
 • Einde van klassieke studiebeurs in Egypte - Onderzoeker van christelijke oorsprong en bijbelse geschiedenis Kenneth Humphreys analyseert de vernietiging van de bibliotheek en concludeert, samen met de beroemde geleerde van het Romeinse rijk Edward Gibbon, dat het de schuld van de christenen was, met name bisschop Theophilus.
 • Bibliotheca Alexandrina

Bekijk de video: What really happened to the Library of Alexandria? - Elizabeth Cox (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send