Pin
Send
Share
Send


Plotinus (Grieks: Πλωτίνος) (ca. 205-270), de oude filosoof, wordt algemeen beschouwd als de vader van het neoplatonisme. Plotinus 'filosofie was gebaseerd op een mystiek element met behoud van een duidelijke en logische analyse van de werken van Plato. Zijn uiteenzetting van Plato's werken heeft de ontwikkeling van verschillende westerse filosofieën gevormd en eeuwen van christelijke, joodse en islamitische denkers geïnspireerd; zijn invloed is duidelijk zichtbaar in de theologie van St. Augustinus en in de werken van vele anderen die gebruik maken van de neoplatonistische traditie. Bovendien wordt de universaliteit van de werken van Plotinus bevestigd door hun effect op een breed scala van religies en filosofieën.

Biografie

Veel van onze biografische informatie over Plotinus komt uit Porphyry's voorwoord bij zijn editie van Plotinus ' Enneaden. Porphyry geloofde dat Plotinus zesenzestig jaar oud was toen hij stierf in 270 CE, het tweede jaar van het bewind van keizer Claudius II, en gaf ons dus het jaar van de geboorte van zijn leraar rond 205. Plotinus had een inherent wantrouwen van materialiteit (een houding die gebruikelijk is voor het platonisme), vasthoudend aan de opvatting dat verschijnselen en vormen een slecht beeld of nabootsing (mimesis) waren van iets "hoger en begrijpelijk" VI.I dat het "waarachtiger deel van echt Zijn" was. Dit wantrouwen strekte zich uit tot het lichaam, inclusief het zijne; het is gemeld door Porphyry dat hij op een gegeven moment weigerde zijn portret te laten schilderen, vermoedelijk om ongeveer dezelfde redenen van afkeer. Evenzo heeft Plotinus nooit zijn afkomst, jeugd of zijn geboorteplaats of -datum besproken. Eunapius meldt echter dat hij werd geboren in de Deltaïsche Lycopolis (Latijn: Lyco) in Egypte, omdat hij mogelijk een gehelleniseerde Egyptenaar was. Uit alle verhalen vertoonde zijn persoonlijke en sociale leven de hoogste morele en spirituele normen.

Plotinus begon de studie filosofie op zevenentwintigjarige leeftijd, rond het jaar 232, en reisde naar Alexandrië om te studeren. Daar was Plotinus ontevreden over elke leraar die hij tegenkwam totdat een kennis suggereerde dat hij naar de ideeën van Ammonius Saccas luisterde. Toen hij de Ammonius-lezing hoorde, zei hij tegen zijn vriend: 'Dit was de man die ik zocht', en begon aandachtig te studeren onder zijn nieuwe instructeur. Naast Ammonius werd Plotinus ook beïnvloed door de werken van Alexander van Aphrodisias, Numenius en verschillende Stoïcijnen.

Expeditie naar Perzië en terug naar Rome

Hij bracht de volgende elf jaar in Alexandrië door, toen hij nu 38 was, om de filosofische leer van de Perzen en de Indiërs te onderzoeken. Bij het nastreven van dit streven verliet hij Alexandrië en trad hij toe tot het leger van Gordian III terwijl het marcheerde naar Perzië. De campagne was echter een mislukking en bij Gordian's uiteindelijke dood bevond Plotinus zich in een vijandig land in de steek gelaten, en alleen met moeite vond hij zijn weg terug naar veiligheid in Antiochië.

Op veertigjarige leeftijd, tijdens het bewind van Filips de Arabier, kwam hij naar Rome, waar hij het grootste deel van zijn leven bleef. Daar trok hij een aantal studenten aan. Zijn binnenste cirkel omvatte Porphyry, Gentilianus Amelius van Toscane, de senator Castricius Firmus en Eustochius van Alexandrië, een arts die zich wijdde aan het leren van Plotinus en hem tot zijn dood bijwoonde. Andere studenten waren: Zethos, een Arabier van voorouders die stierf vóór Plotinus, waardoor hij een erfenis en wat land achterliet; Zoticus, een criticus en dichter; Paulinus, een arts van Scythopolis; en Serapion uit Alexandrië. Hij had studenten onder de Romeinse senaat naast Castricius, zoals Marcellus Orontius, Sabinillus en Rogantianus. Vrouwen werden ook geteld onder zijn studenten, waaronder Gemina, in wiens huis hij woonde tijdens zijn verblijf in Rome, en haar dochter, ook Gemina; en Amphiclea, de vrouw van Ariston, de zoon van Iamblichus. Uiteindelijk was Plotinus een correspondent van de filosoof Cassius Longinus.

Later leven

Terwijl in Rome Plotinus ook het respect kreeg van keizer Gallienus en zijn vrouw Salonica. Op een gegeven moment probeerde Plotinus Gallienus te interesseren voor de wederopbouw van een verlaten nederzetting in Campania, bekend als de 'Stad van de Filosofen', waar de inwoners zouden leven onder de grondwet in Plato's Wetten. Er is nooit een keizerlijke subsidie ​​verleend, om onbekende redenen voor Porphyry, die het incident meldt.

Porphyry ging vervolgens op Sicilië wonen, waar het bericht hem bereikte dat zijn voormalige leraar was overleden. De filosoof bracht zijn laatste dagen in afzondering door op een landgoed in Campania dat zijn vriend Zethos hem had nagelaten. Volgens het verslag van Eustochius, die hem aan het einde bijwoonde, waren de laatste woorden van Plotinus: "Streef ernaar het Goddelijke in uzelf terug te geven aan het Goddelijke in het Al." Eustochius registreert dat een slang onder het bed waar Plotinus lag kroop en wegglipte door een gat in de muur; op hetzelfde moment stierf de filosoof.

Plotinus schreef de essays die de werden Enneaden over een periode van enkele jaren vanaf ca. 253 tot een paar maanden voor zijn dood zeventien jaar later. Porphyry merkt op dat de Enneaden, voordat hij zelf werd samengesteld en gearrangeerd, waren slechts de enorme verzameling aantekeningen en essays die Plotinus gebruikte in zijn lezingen en debatten, in plaats van een formeel boek. Plotinus was niet in staat om zijn eigen werk te herzien vanwege zijn slechte gezichtsvermogen, maar zijn geschriften vereisten uitgebreide bewerking, volgens Porphyry: het handschrift van zijn meester was gruwelijk, hij scheidde zijn woorden niet goed en hij zorgde weinig voor de spelling. Plotinus had een grote hekel aan het redactionele proces en richtte de taak op Porphyry, die ze niet alleen oppoetste maar ook in het arrangement plaatste dat we nu hebben.

Filosofie

Degene

Plotinus onderwees dat er een opperste, volledig transcendente 'één' is, die geen verdeling, veelvoud of onderscheid bevat; evenzo gaat het voorbij alle categorieën van zijn en niet-zijn. Het concept 'zijn' wordt in de volksmond gezien als door ons afgeleid van de objecten van de menselijke ervaring, en is een attribuut van dergelijke objecten, maar de oneindige, transcendente staat voorbij al dergelijke objecten en gaat daarom verder dan de concepten die we afleiden van hen. De Ene "kan geen bestaand ding zijn", en kan niet slechts de som zijn van al dergelijke dingen (vergelijk de stoïcijnse leer van ongeloof in een niet-materieel bestaan), maar "is vóór alle bestaande". Er kunnen dus geen attributen worden toegewezen aan de Ene.

De Ene, die alle attributen overschrijdt, inclusief zijn en niet-zijn, is de bron van de wereld, niet door enige handeling van creatie, opzettelijk of anderszins, omdat activiteit niet kan worden toegeschreven aan de onveranderlijke, onveranderlijke. Plotinus neemt zijn toevlucht tot een logisch principe dat het "minder perfecte" noodzakelijkerwijs moet "emaneren" of voortkomen uit het "perfecte" of "perfecter". Aldus komt de hele "schepping" voort uit de Ene in opeenvolgende fasen van steeds kleinere perfectie. Deze fasen zijn niet tijdelijk geïsoleerd, maar komen door de tijd heen voor als een constant proces. Latere neoplatonische filosofen, vooral Iamblichus, voegden honderden tussenliggende wezens toe als emanaties tussen de Ene mensheid; maar het systeem van Plotinus was veel eenvoudiger in vergelijking.

Emanatie door de Ene

Plotinus biedt een alternatief voor de orthodox-christelijke notie van schepping 'ex nihilo' ('uit het niets'), waardoor God zou lijden onder de beraadslagingen en acties van een wil, hoewel Plotinus het christendom in geen van zijn werken vermeldt. Emanatie "ex deo" ('uit God') bevestigt de absolute transcendentie van de Ene, waardoor de ontplooiing van de kosmos puur een gevolg is van zijn bestaan; de Ene wordt op geen enkele manier beïnvloed of verminderd door deze emanaties. Plotinus gebruikt de analogie van de zon die zonder onderscheid licht uitstraalt zonder zichzelf te "verminderen", of reflectie in een spiegel die op geen enkele manier het gereflecteerde object vermindert of anderszins verandert.

De eerste emanatie is "Nous" (Gedachte), geïdentificeerd met de "demiurg" in Plato's Timaeus. Zijn functie is om na te denken over de 'Ene' en over alle gedachten afgeleid van de goddelijke 'Ene'. Met andere woorden, "Nous" heeft betrekking op het rijk van platonische vormen. Uit "Nous" komt de "ziel" voort, die Plotinus onderverdeelt in "bovenste" en "lagere", en identificeert het bovenste aspect dat dat is dat constant verband houdt met de "Nous" en het lagere aspect van de ziel met de natuur. Vanuit de ziel gaan individuele menselijke zielen, en tenslotte, materie voort op het laagste niveau van zijn en dus het minst volmaakte niveau van de kosmos. Ondanks deze relatief negatieve beoordeling van de materiële wereld, beweerde Plotinus de uiteindelijk goddelijke aard van materiële schepping, omdat deze uiteindelijk voortkomt uit het Ene, via de media van 'Nous' en de 'Ziel'.

De in wezen devotionele aard van Plotinus 'filosofie kan verder worden geïllustreerd door zijn concept van het bereiken van een "extatische" vereniging met de Ene. Porphyrius vertelt dat Plotinus in de jaren dat hij hem kende verschillende keren een dergelijke unie bereikte. Dit kan natuurlijk verband houden met 'verlichting', 'bevrijding' en andere concepten van mystieke eenheid die veel oosterse en westerse tradities gemeen hebben. Sommige geleerden hebben de leer van Plotinus vergeleken met de hindoeïstische school van Advaita Vedanta ("advaita" "niet twee" of "niet-duaal"), en van preseculair boeddhisme: "Gotama is een leraar van monisme (advayavada)" - Kathavatthu 204 ; ook: "Gotama leert het pad naar vereniging met de Ene (Ekam)" - Itivuttaka.

Neoplatonisme werd soms gebruikt als een filosofische basis voor het heidendom en als een middel om de theorie van het heidendom tegen het christendom te verdedigen. Veel christenen werden echter ook beïnvloed door het neoplatonisme, met name St. Augustinus die, hoewel vaak aangeduid als een 'platonist', zijn platonistische filosofie verwierf door bemiddeling van de leer van Plotinus. Inderdaad, de filosofie van Plotinus oefent vandaag nog steeds invloed uit in de eenentwintigste eeuw, de Amerikaanse filosoof Ken Wilber heeft zwaar de Enneaden in zijn kosmologie, tot een aantal metafysische conclusies vergelijkbaar met die van Plotinus.

Indiase filosofen zoals S. Radhakrishnan, Dr. A.K. Coomaraswamy en anderen gebruikten het schrijven van Plotinus in hun eigen teksten als een overtuigende uitwerking van het Indiase monisme, met name het Upanishadic en Advaita Vedantic-denken.

Referenties

  • Berchman, Robert M. Van Philo tot Origen: Middle Platonism in Transition, Chico, CA: Scholars Press, 1984.
  • Plotinus. Enneaden, 7 vols., Vertaald door A.H. Armstrong, Loeb Classical Library.
  • Plotinus. De Enneads, vertaald door Stephen MacKenna en John Dillon. Londen: Penguin, 1991.
  • Porfier. Over het leven van Plotinus en de inrichting van zijn werken in Neoplatonische heiligen: het leven van Plotinus en Proclus door hun studenten. Mark Edwards (ed.), Liverpool: Liverpool University Press, 2000.
  • Scholem, G. "Kabbalah". Keter Publishing House Jerusalem, 1974.
  • Taylor, T. Verzameld werk van Plotinus, Promethues Trust (herzien in 2000), 1994.
  • Tripolitis, A. De doctrine van de ziel in de gedachte aan Plonitus en Origenes. Libra Publishers, 1978.
  • Wallis, Richard T. Neoplatonisme en gnosticisme. Universiteit van Oklahoma, 1984.

Externe links

Alle links opgehaald 29 maart 2019.

Algemene filosofiebronnen

Bekijk de video: Plotinus Introduction (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send