Ik wil alles weten

Augustus Caesar

Pin
Send
Share
Send


Augustus (Latijn: IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS) (23 september 63 v.G.T. - 14 G.T.), bekend als Gaius Julius Caesar Octavianus (in Engels, Octavian), voor de periode van zijn leven voorafgaand aan 27 v.G.T., was hij de eerste en een van de belangrijkste van de Romeinse keizers.

Hoewel hij de uiterlijke vorm van de Romeinse Republiek bewaarde, regeerde hij meer dan 40 jaar als autocraat en zijn heerschappij is de scheidslijn tussen de Republiek en het Romeinse Rijk. Hij beëindigde een eeuw van burgeroorlogen en gaf Rome een tijdperk van vrede, welvaart en keizerlijke grootheid, bekend als de Pax romana, "Romeinse vrede." In de komende vierhonderd jaar zou Rome gemeenten in heel West-Europa en Noord-Afrika oprichten, wegen en openbare gebouwen bouwen en de bestuurlijke infrastructuur bouwen die nog steeds de basis vormt voor moderne politieke systemen. Augustus hield zich bezig met de publieke moraal en nam wetgeving aan. Hij was een groot voorstander van wat hij beschouwde als 'republikeinse waarden', zoals hard werken, discipline, gehoorzaamheid, vroomheid en de waardering van kunst en cultuur. Hij moedigde het huwelijk aan, verleende belastingvoordelen aan paren met kinderen, maakte overspel een misdaad en beperkte ook luxe en extravagantie. Hij geloofde dat vrede afhing van burgers die trouw hun religieuze plichten vervulden. Hij werd hoofd van de staatscultus (pontifex maximus) evenals tijdelijke heerser. Hij verlengde de ambtstermijn van provinciale gouverneurs omdat dit meer stabiliteit bleek te bieden. In heel Europa kregen veel verschillende mensen het gevoel bij dezelfde wereld te horen, geregeerd door dezelfde morele code en dezelfde Romeinse wet. Dit gevoel van een gemeenschappelijk Europees thuis bleef de Europese gedachte ook in de middeleeuwen beïnvloeden en draagt ​​vandaag nog steeds bij aan de Europese identiteit. Toen de oprichters van de Verenigde Staten besloten om het ambt van president op te richten, spraken ze over het inhuldigen van een 'augustus-tijdperk'. Dit verwijst zowel naar de Augustaanse vrede als naar de hoge culturele prestatie van zijn tijdperk, toen vele gedichten en teksten over thema's als patriottisme, de wereld van de natuur en geschiedenis aan hem waren gewijd.

Tijdens zijn bewind, die van Virgil aeneid was voltooid, net als die van Horace Odes (Boeken I-III), onder andere klassieke belangrijke werken.

Vroege leven

Hij werd geboren in Rome (of Velletri) op ​​23 september 63 v.Chr., Met de naam Gaius Octavius. Zijn vader, ook Gaius Octavius, kwam uit een respectabele maar niet te onderscheiden familie van de paardensportorde en was gouverneur van Macedonië. Kort na de geboorte van Octavius ​​gaf zijn vader hem de achternaam van Thurinus, mogelijk om de Macedonische overwinning in Thurii te herdenken over een opstandige groep slaven. Zijn moeder, Atia, was de nicht van Gaius Julius Caesar, binnenkort de meest succesvolle generaal en dictator van Rome. Hij bracht zijn vroege jaren door in het huis van zijn grootvader in de buurt van Veletrae (moderne Velletri). In 58 v.Chr., Toen hij vier jaar oud was, stierf zijn vader. Het grootste deel van zijn resterende jeugd bracht hij door in het huis van zijn stiefvader, Lucius Marcius Philippus.

In 51 v.Chr., Toen hij elf jaar oud was, gaf Octavius ​​de begrafenisoratie voor zijn grootmoeder, Julia Caesaris (zus van Julius Caesar), oudere zus van Caesar. Hij zette de toga virilis op vijftien, en werd verkozen tot het College van Pontiffs. Caesar verzocht Octavius ​​om zijn staf te vervoegen voor zijn campagne in Afrika, maar zijn moeder protesteerde dat hij te jong was. Het volgende jaar (46 v.G.T.) stemde ze ermee in dat hij zich bij Caesar in Hispania zou voegen, maar hij werd ziek en kon niet reizen. Toen hij hersteld was, zeilde hij naar voren, maar raakte schipbreuk. Nadat hij met een handvol metgezellen aan land was gekomen, bereikte hij het vijandige gebied naar het kamp van Caesar, dat een grote indruk op zijn oudoom maakte. Caesar en Octavius ​​keerden in dezelfde koets naar huis terug en Caesar veranderde in het geheim zijn testament.

Aan de macht komen

Toen Julius Caesar op de Ides van maart (de 15e) 44 v.G.T. werd vermoord, studeerde Octavius ​​in Apollonia, Illyria. Toen Caesars testament werd gelezen, bleek dat hij, zonder legitieme kinderen, zijn achterneef had geadopteerd als zijn zoon en voornaamste erfgenaam. Op grond van zijn adoptie nam Octavius ​​de naam aan Gaius Julius Caesar. De Romeinse traditie dicteerde dat hij ook de achternaam toevoegt Octavianus (Octavianus) om zijn biologische familie aan te duiden; er is echter geen bewijs dat hij die naam ooit heeft gebruikt. Marcus Antony beschuldigde later echter dat hij zijn adoptie door Caesar via seksuele gunsten had verdiend Lives of the Twelve Caesars schrijver, Suetonius, beschrijft de beschuldiging van Antony als politieke laster.1

Octavianus rekruteerde een kleine troepenmacht in Apollonia. Op weg naar Italië, versterkte hij zijn persoonlijke troepen met de veteraan-legioensoldaten van Caesar, waarbij hij steun kreeg door zijn status als erfgenaam van Caesar te benadrukken. Slechts achttien jaar oud, werd hij consequent onderschat door zijn rivalen voor macht.

In Rome vond hij Marcus Antonius en de Optimates onder leiding van Marcus Tullius Cicero in een ongemakkelijk bestand. Na een gespannen patstelling en een oorlog in Cisalpine Gallië nadat Antony de provincie van Decimus Junius Brutus Albinus probeerde over te nemen, sloot hij een alliantie met Mark Antony en Marcus Aemilius Lepidus {een triumvir), de belangrijkste collega's van Caesar. De drie gevormde junta noemden het Tweede Triumviraat, een expliciete toekenning van speciale bevoegdheden van vijf jaar en ondersteund door de wet, in tegenstelling tot het onofficiële Eerste Triumviraat van Gnaeus Pompey Magnus, Caesar en Marcus Licinius Crassus.2

De triumvirs zetten vervolgens in gang gezet voorschriften waarin 300 senatoren en 2.000 van de Paardensport bestelling of equites werden beroofd van hun eigendom en, voor degenen die niet konden ontsnappen, hun leven. De triumvirs gingen waarschijnlijk verder dan een simpele zuivering van degenen die met de moordenaars waren verbonden, en waren waarschijnlijk gemotiveerd door de noodzaak geld in te zamelen om hun troepen te betalen.3

Antony en Octavianus marcheerden vervolgens tegen Marcus Junius Brutus en Gaius Cassius, die naar het oosten waren gevlucht. Na twee veldslagen in Philippi in Macedonië overwon het keizersleger en pleegden Brutus en Cassius zelfmoord (42 v.G.T.). Na de strijd werd een nieuwe regeling getroffen tussen de leden van het Tweede Triumviraat: terwijl Octavianus terugkeerde naar Rome, ging Antony naar Egypte, waar hij zich verbond met Cleopatra VII, de voormalige minnaar van Julius Caesar en moeder van Caesar's zoontje, Caesarion. Lepidus, nu duidelijk gemarkeerd als een ongelijke partner, vestigde zich in de provincie Afrika.

In Egypte had Antony een affaire met Cleopatra die resulteerde in de geboorte van drie kinderen, Alexander Helios, Cleopatra Selene (II) en Ptolemy Philadelphus. Antony verliet later Cleopatra om een ​​strategisch huwelijk te sluiten met Octavian's zus, Octavia Minor, in 40 v.G.T. Tijdens hun huwelijk is Octavia bevallen van twee dochters, beide Antonia genaamd. In 37 voor Christus verliet Antony Octavia en ging terug naar Egypte en Cleopatra. De Romeinse heerschappijen werden vervolgens verdeeld tussen Octavianus in het westen en Antony in het oosten.

Antony hield zich bezig met militaire campagnes in het Oosten en een romantische affaire met Cleopatra; Octavian bouwde een netwerk van bondgenoten in Rome, consolideerde zijn macht en verspreidde propaganda, wat inhield dat Antony minder dan Romeins werd vanwege zijn preoccupatie met Egyptische zaken en tradities. De situatie werd meer en meer gespannen en ten slotte verklaarde de senaat in 32 v.G.T. officieel de oorlog aan "de buitenlandse koningin" om het stigma van nog een burgeroorlog te voorkomen. Het werd snel besloten. In de baai van Actium aan de westkust van Griekenland, nadat Antony's mannen begonnen te verlaten, kwamen de vloten samen in een grote strijd waarin vele schepen brandden en duizenden aan beide kanten hun leven verloren. Octavianus versloeg zijn rivalen, die vervolgens naar Egypte vluchtten. Hij achtervolgde hen en na een nieuwe nederlaag pleegde Antony zelfmoord. Cleopatra pleegde ook zelfmoord nadat haar aanstaande rol in Triumph van Octavianus 'zorgvuldig aan haar was uitgelegd', en Caesarion was 'afgeslacht zonder wroeging'. Octavianus zei zogenaamd "twee Caesars zijn er één te veel" terwijl hij de dood van Caesarion beval.4

Octavian wordt Augustus: de oprichting van het Principaat

Wist je dat?
Augustus Caesar beëindigde een eeuw van burgeroorlogen en gaf Rome een tijdperk van vrede, voorspoed en keizerlijke grootheid, bekend als de Pax Romana, "Romeinse vrede"
Augustus als een magistraat.

De westelijke helft van het grondgebied van de Romeinse Republiek had vóór 31 oktober vóór Actium trouw gezworen aan Octavius, en na Actium en de nederlaag van Antony en Cleopatra volgde de oostelijke helft, waardoor Octaviaan in de positie van heerser van de Republiek kwam. Jaren van burgeroorlog hadden Rome verlaten in een staat van bijna wetteloosheid, maar de Republiek was niet bereid de controle over Octavianus als een despoot te accepteren. Tegelijkertijd kon Octavianus niet eenvoudig zijn autoriteit opgeven zonder verdere burgeroorlogen onder de Romeinse generaals te riskeren, en zelfs als hij geen enkele positie van autoriteit wenste, eiste zijn positie dat hij naar het welzijn van de stad en provincies keek . Octavianus ontbond zijn persoonlijke strijdkrachten, hield verkiezingen en nam de functie van consul op zich; als zodanig had hij, hoewel hij zijn persoonlijke legers had opgegeven, nu legaal het bevel over de legioenen van Rome.

De eerste nederzetting

In 27 v.G.T. gaf Octavianus officieel de macht terug aan de Romeinse senaat en bood hij aan zijn eigen militaire suprematie over Aegyptus op te geven.

Naar verluidt leidde de suggestie van Octavianus om terug te treden als consul tot rellen onder de Plebeians in Rome. Er werd een compromis bereikt tussen de senaat en de aanhangers van Octavianus, bekend als de eerste schikking. Octavianus kreeg proconsulair gezag over de westelijke helft en Syrië. De provincies samen bevatten bijna 70 procent van de Romeinse legioenen.

De senaat gaf hem ook de titels Augustus en princeps. Augustus was een titel van religieuze in plaats van politieke autoriteit. In de denkwijze van hedendaagse religieuze overtuigingen zou het slim een ​​stempel van autoriteit over de mensheid hebben gesymboliseerd dat verder ging dan elke constitutionele definitie van zijn status. Bovendien zou de naamswijziging, na de harde methoden die werden gebruikt om zijn controle te consolideren, ook dienen om zijn goedaardige regering als Augustus te scheiden van zijn terreur als Octaviaan. princeps vertaalt zich naar 'eerste burger' of 'eerste leider'. Het was een titel onder de Republiek geweest voor degenen die de staat goed hadden gediend. Pompeius had bijvoorbeeld de titel.

Bovendien, en misschien wel de gevaarlijkste innovatie, verleende de Romeinse senaat Augustus het recht om de Civic Crown van laurier en eik te dragen. Deze kroon werd meestal boven het hoofd van een Romeinse generaal gehouden tijdens een Romeinse triomf, waarbij het individu de kroon vasthield om voortdurend te herhalen: "Bedenk, gij sterfelijk" aan de triomferende generaal. Het feit dat Augustus niet alleen deze kroon kreeg, maar ook het recht om deze daadwerkelijk op zijn hoofd te dragen, is misschien wel de duidelijkste indicatie van het ontstaan ​​van een monarchie. Er moet echter worden opgemerkt dat geen van deze titels, of de Civic Crown, Octavian extra bevoegdheden of autoriteit verleende. Voor alle doeleinden was de nieuwe Augustus gewoon een zeer geëerde Romeinse burger, die het consulaat bekleedde.

Deze acties waren zeer abnormaal van de Romeinse senaat, maar dit was niet dezelfde groep patriciërs die Caesar hadden vermoord. Zowel Antony als Octavianus hadden de Senaat van verdachte elementen gezuiverd en met hun loyale partizanen geplant. Hoe vrij de hand was voor de senaat bij deze transacties, en welke backroom-deals werden gesloten, blijft onbekend.

De tweede nederzetting

In 23 v.G.T. deed Augustus afstand van het consulaat, maar behield hij zijn consulaire dienst imperium, leidend tot een tweede compromis tussen Augustus en de Senaat, bekend als de Tweede Schikking. Augustus kreeg de macht van een tribune (tribunicia potestas), hoewel niet de titel, die hem in staat stelde de Senaat en de mensen naar believen bijeen te roepen en daarvoor zaken te doen, een veto uitspreken over de acties van de Vergadering of de Senaat, presidentsverkiezingen houden en het recht om het eerst te spreken tijdens elke vergadering. Ook opgenomen in het tribuniaanse gezag van Augustus waren bevoegdheden meestal voorbehouden aan de Romeinse censor. Deze omvatten het recht om toezicht te houden op de openbare zeden en wetten nauwkeurig te onderzoeken om ervoor te zorgen dat ze in het algemeen belang waren, evenals het vermogen om een ​​volkstelling te houden en het lidmaatschap van de Senaat te bepalen. Geen enkele Tribune van Rome had deze bevoegdheden eerder bekleed, en er was geen precedent in het Romeinse systeem voor het combineren van de bevoegdheden van de Tribune en de Censor in een enkele positie, noch werd Augustus ooit verkozen tot het ambt van Censor. Of censorial bevoegdheden werden verleend aan Augustus als onderdeel van zijn volkstribuun autoriteit, of hij nam eenvoudigweg deze verantwoordelijkheden op zich, is nog steeds een kwestie van debat.

Naast het tribuniaanse gezag kreeg Augustus de enige imperium in de stad Rome zelf: alle strijdkrachten in de stad, voorheen onder de controle van de Praefecten, stonden nu onder het exclusieve gezag van Augustus. Bovendien werd Augustus verleend imperium proconsulare maius, of 'imperium over alle proconsuls', wat zich vertaalde in het recht om zich in elke provincie te mengen en de beslissingen van een gouverneur te negeren. Met maius imperium, Augustus was de enige persoon die een triomf kon ontvangen omdat hij ogenschijnlijk het hoofd van elk Romeins leger was.

Veel van de politieke subtiliteiten van de Tweede Regeling lijken het begrip van de Plebeïsche klasse te hebben ontweken. Toen Augustus in 22 v.G.T. niet voor verkiezing als consul instond, ontstond opnieuw de vrees dat Augustus, gezien als de grote 'verdediger van het volk', door de aristocratische senaat uit de macht werd gedwongen. In 22, 21 en 20 v.G.T. kwamen de mensen in opstand en lieten slechts één consul voor elk van die jaren toe, zogenaamd om de andere functie open te laten voor Augustus. Ten slotte stemde de senaat in 19 v.G.T. om Augustus in staat te stellen het insigne van de consul in het openbaar en voor de senaat te dragen, met een handeling die soms de derde nederzetting wordt genoemd. Dit lijkt de bevolking te hebben gerustgesteld; ongeacht of Augustus al dan niet een consul was, was het belang dat hij als een voor de mensen verscheen.

Met deze bevoegdheden in gedachten moet worden begrepen dat alle vormen van permanente en wettelijke macht in Rome officieel bij de Senaat en het volk lagen; Augustus kreeg buitengewone bevoegdheden, maar alleen als een pronconsul en magistraat onder het gezag van de Senaat. Augustus presenteerde zichzelf nooit als een koning of autocraat, en liet zich opnieuw alleen door de titel aanspreken princeps. Na de dood van Lepidus in 13 v.Chr. Nam hij bovendien de positie aan van pontifex maximus, de hogepriester van het collegium van de Pontifices, de belangrijkste positie in de Romeinse religie.

Latere Romeinse keizers zouden over het algemeen beperkt blijven tot de bevoegdheden en titels die oorspronkelijk aan Augustus waren verleend, maar vaak, om nederigheid te tonen, zouden nieuw benoemde keizers vaak een of meer van de aan Augustus gegeven eer weigeren. Net zo vaak, naarmate hun regering vorderde, zouden keizers zich alle titels toe-eigenen, ongeacht of ze daadwerkelijk waren verleend door de Senaat. De Civic Crown, consulaire insignes, en later de paarse gewaden van een triomfantelijke generaal (toga picta) werd het keizerlijke insigne tot ver in het Byzantijnse tijdperk, en werd zelfs aangenomen door vele Germaanse stammen die het voormalige westerse rijk binnenvielen als insigne van hun recht om te regeren.

Dood en opvolging

Augustus 'controle over de macht in het hele rijk was zo absoluut dat het hem in staat stelde zijn opvolger te noemen, een gewoonte die in Rome was verlaten en bespot sinds de oprichting van de Republiek. Aanvankelijk wezen aanwijzingen op de zoon van zijn zus, Marcus Claudius Marcellus, die getrouwd was geweest met de dochter van Augustus, Julia de Oude. Marcellus stierf echter in 23 v.Chr. Aan voedselvergiftiging. Verslagen van latere historici dat deze vergiftiging en andere latere sterfgevallen werden veroorzaakt door de vrouw van Augustus, Livia Drusilla, zijn op zijn best niet overtuigend.

Na de dood van Marcellus trouwde Augustus zijn dochter met zijn rechterhand, Marcus Vipsanius Agrippa. Deze unie bracht vijf kinderen voort, drie zonen en twee dochters: Gaius Caesar, Lucius Caesar, Vipsania Julia, Agrippina de Oude en Postumus Agrippa, zo genoemd omdat hij werd geboren nadat Marcus Agrippa stierf. De bedoeling van Augustus om de eerste twee kinderen tot zijn erfgenamen te maken was duidelijk toen hij ze als zijn eigen kinderen adopteerde. Augustus toonde ook gunst aan zijn stiefzonen, Livia's kinderen uit haar eerste huwelijk, Nero Claudius Drusus Germanicus en Tiberius Claudius, nadat ze een groot deel van Duitsland hadden veroverd.

Nadat Agrippa stierf in 12 v.G.T. scheidde Livia's zoon Tiberius van zijn eigen vrouw en trouwde hij met Agrippa's weduwe. Tiberius deelde in de tribunale machten van Augustus, maar ging kort daarna met pensioen. Na de vroege dood van zowel Gaius als Lucius in respectievelijk 4 en 2 G.T. en de eerdere dood van zijn broer Drusus (9 v.G.T.), werd Tiberius teruggeroepen naar Rome, waar hij werd geadopteerd door Augustus.

Op 19 augustus 14 v.G.T. stierf Augustus. Postumus Agrippa en Tiberius waren mede-erfgenamen genoemd. Postumus was echter verbannen en werd rond dezelfde tijd ter dood gebracht. Degene die zijn dood beval is onbekend, maar de weg was duidelijk voor Tiberius om dezelfde krachten op zich te nemen die zijn stiefvader had.

De beroemde laatste woorden van Augustus tegen zijn vrienden waren: "Sinds ik goed mijn rol heb gespeeld, klappen jullie allemaal in de handen, en vanaf het podium ontsla ik me met applaus" - een gewoon Grieks eindigend op komedies, verwijzend naar het toneelstuk en vorstelijk autoriteit die hij als keizer had ingesteld. Hij stierf terwijl hij zijn vrouw Livia kuste en deze laatste woorden uitte: "Leef aandachtig naar ons huwelijk, Livia en afscheid."5

Nalatenschap

Het beroemde standbeeld van Augustus in Prima Porta

Augustus werd kort na zijn dood vergoddelijkt, en zowel zijn geleende achternaam, Caesar, als zijn titel Augustus werden de permanente titels van de heersers van Rome voor de volgende 400 jaar, en waren nog steeds in gebruik in Constantinopel veertien eeuwen na zijn dood. In vele talen Caesar werd het woord voor 'keizer', zoals in het Duits (Kaiser), in het Nederlands (Keizer)en in het Russisch (Tsaar). De cultus van de Goddelijke Augustus ging door totdat de staatsgodsdienst van het rijk in de vierde eeuw in het christendom werd veranderd. Bijgevolg zijn er veel uitstekende beelden en bustes van de eerste, en in sommige opzichten de grootste, van de keizers. Augustus 'mausoleum bevatte oorspronkelijk bronzen pilaren gegraveerd met een verslag van zijn leven, de Res Gestae Divi Augusti, die tijdens zijn leven ook door het hele rijk was verspreid.

Velen beschouwen Augustus als de grootste keizer van Rome; zijn beleid verlengde zeker de levensduur van het rijk en initieerde de gevierde Pax romana of Pax Augusta. Hij was knap, intelligent, besluitvaardig en een sluwe politicus, maar hij was misschien niet zo charismatisch als Julius Caesar of Mark Antony. Niettemin bleek zijn nalatenschap duurzamer. Hij bracht veel tijd door met het reorganiseren van het leger en de administratie. Hij organiseerde het leger in 25 legioenen, die elk 6.100 voet en 726 paard hadden en dit bleef de kracht van het leger gedurende 400 jaar. Consuls en tribunes werden nog steeds gekozen. Hij leefde zelf een bescheiden levensstijl en leek angstig te worden gezien als op hetzelfde niveau als zijn onderdanen, of burgers. Hij hield niet van luxe en droeg de eenvoudige jurk van een gewone senator. Hij wilde vooral de heiligheid van het huwelijk herstellen.

Terugkijkend op het bewind van Augustus en zijn erfenis aan de Romeinse wereld, moet zijn levensduur niet over het hoofd worden gezien als een sleutelfactor in zijn succes. Zoals een oude historicus zegt, werden mensen geboren en bereikten ze de middelbare leeftijd zonder enige andere regeringsvorm te kennen dan het Principaat. Was Augustus eerder overleden (bijvoorbeeld in 23 v.G.T.), dan is het misschien anders gegaan. Het verloop van de burgeroorlogen tegen de oude Republikeinse oligarchie en de levensduur van Augustus moeten daarom worden gezien als belangrijke bijdragende factoren in de transformatie van de Romeinse staat in een feitelijke monarchie in deze jaren. Augustus 'eigen ervaring, zijn geduld, zijn tact en zijn politieke scherpzinnigheid speelden ook een rol. Hij leidde de toekomst van het rijk langs vele duurzame paden, van het bestaan ​​van een permanent professioneel leger gestationeerd aan of nabij de grenzen, tot het dynastieke principe dat zo vaak in de keizerlijke opvolging werd gebruikt, tot de verfraaiing van de hoofdstad op kosten van de keizer.

De ultieme erfenis van Augustus was de vrede en voorspoed die het rijk de komende twee eeuwen genoot onder het systeem dat hij initieerde. Zijn herinnering was verankerd in het politieke ethos van het keizerlijke tijdperk als een paradigma van de goede keizer, en hoewel elke keizer zijn naam Caesar Augustus aannam, verdiende slechts een handvol, zoals Trajanus, een echte vergelijking met hem. Zijn bewind legde de basis voor een regime dat 250 jaar zou duren.

Caesar Augustus wordt kort genoemd in het Nieuwe Testament in Lukas 2: 1. Als de keizer ten tijde van Christus 'geboorte, kan hij worden gezien als voorzienend verordend om een ​​vreedzame en welvarende omgeving te vestigen voor de wereldwijde uitbreiding van het koninkrijk van Christus.

Maand

De maand augustus (Latijn Augustus) is vernoemd naar Augustus; tot zijn tijd heette het Sextilis (de zesde maand van de Romeinse kalender). Algemeen herhaalde legende gaat dat augustus 31 dagen heeft omdat Augustus zijn maand wilde laten overeenkomen met de lengte van Julius Caesar's juli, maar dit is een uitvinding van de dertiende-eeuwse geleerde Johannes de Sacrobosco. Sextilis had in feite 31 dagen voordat het werd hernoemd en het werd niet gekozen vanwege zijn lengte (zie Juliaanse kalender). Volgens Macrobius werd Sextilis gekozen omdat het in die maand was dat Augustus voor het eerst consul was gekozen, Egypte onderdeel was geworden van het Romeinse rijk en de burgeroorlogen waren geëindigd. De achtste maand was ook geschikt voor iemand die eerder Octaviaan was genoemd.6

Bouwprojecten

Augustus pochte dat hij "Rome baksteen vond en het marmer liet". Hoewel dit niet van toepassing was op de sloppenwijken van Subura, die nog steeds zo gammel en brandgevoelig waren als altijd, liet hij wel een stempel achter op de monumentale topografie van het centrum en de Campus Martius, met de zonnewijzer Ara Pacis met behulp van een obelisk van Rome , de Tempel van Caesar, het Forum van Augustus met zijn Tempel van Mars Ultor, en ook andere projecten die ofwel door hem zijn aangemoedigd, zoals het Theater van Balbus, Agrippa's constructie van het Pantheon of door hem worden gefinancierd in naam van anderen, vaak relaties, bijvoorbeeld de portiek van Octavia, theater van Marcellus. Zelfs zijn eigen mausoleum werd gebouwd voor zijn dood om leden van zijn gezin te huisvesten.

Augustus in de populaire cultuur

Augustus werd gerangschikt # 18 op Michael H. Hart's "De 100-lijst van de meest invloedrijke figuren in de geschiedenis."

Televisie

 • Augustus werd gespeeld door Roland Culver in de BBC-miniserie van 1968, De Caesars.
 • Augustus werd gespeeld in de beroemde BBC-dramatisering van de roman van Robert Graves Ik, Claudius van Brian Blessed. (1975)
 • Augustus werd afgebeeld in de film Imperium: Augustus (onderdeel van thw Imperium-filmserie) van Peter O'Toole. (2003)
 • In de HBO-televisieserie Rome (2005), Gaius Octavian wordt gespeeld door Max Pirkis. In de serie wordt hij echter ten onrechte aangeduid als Octavianus terwijl zijn naam in die tijd zou zijn geweest Octavius.
 • Augustus werd gespeeld door Santiago Cabrera in een ABC-miniserie genaamd rijk (2005), die plaatsvond na de moord op Caesar.

Literatuur

 • Augustus was een centraal personage in De zandman # 30, "augustus".

Notes

 1. ↑ Suetonius, het leven van de 12 Caesars: Augustus. Ontvangen op 22 juni 2008.
 2. ↑ H.H. Scullard, Van de Gracchi tot Nero (Londen: Routledge, 2003, ISBN 0415025273), p. 163.
 3. ↑ Scullard, p. 164.
 4. ↑ Robert Green, Julius Caesar (Londen: Franklin Watts, 1997, ISBN 0531158128), p. 697.
 5. ↑ Suetonius, Het leven van augustus Het leven van de keizers. Ontvangen op 30 september 2011.
 6. ↑ Macrobius, Saturnalia Deel I: Boeken 1-2. ed. en trans. Robert A. Kaster. (Loeb Classical Library; tweetalige editie, 2011, ISBN 978-0674996496).

Referenties

 • Groen, Robert. Julius Caesar. Londen: Franklin Watts, 1997. ISBN 0531158128
 • Macrobius. Saturnalia, deel I: boeken 1-2. Bewerkt en vertaald door Robert A. Kaster. Loeb klassieke bibliotheek; Tweetalige editie, 2011. ISBN 978-0674996496
 • Scullard, H.H. Van de Gracchi tot Nero. Londen: Routledge, 2003. ISBN 0415025273
 • Suetonius, Gaius Tranquillus. The Lives of the Twelve Caesars. BiblioLife, 2009. ISBN 978-0559102509

Externe links

Alle links opgehaald op 6 december 2016.

 • The Res Gestae Divi Augusti (De daden van Augustus, zijn eigen account: complete Latijnse en Griekse teksten met tegenovergestelde Engelse vertaling)
 • Suetonius 'biografie van Augustus, Latijnse tekst met Engelse vertaling
 • Cassius Dio's Romeinse geschiedenis: boeken 45-56, Engelse vertaling
 • Het leven van Augustus door Nicolaus van Damascus
 • De Imperatoribus Romanis
 • Augustus Caesar en de Pax Romana

Bekijk de video: History vs. Augustus - Peta Greenfield & Alex Gendler (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send