Pin
Send
Share
Send


Satire is een retorische strategie waarbij menselijke of individuele ondeugden, dwaasheden, misbruiken of tekortkomingen worden gecensureerd door middel van spot, spot, burlesque, ironie of andere methoden, idealiter met de bedoeling om verbetering te bewerkstelligen.1 In strikte zin is satire een literair genre, maar het grotere idee van satire, dat de neigingen van anderen naar buiten haalt, is ook terug te vinden in de grafische en podiumkunsten.

Hoewel satire meestal grappig bedoeld is, is het doel van satire niet zozeer humor als kritiek, met het wapen van humor. Een veel voorkomend, bijna bepalend kenmerk van satire is de sterke ader van ironie of sarcasme, met behulp van parodie, overdrijving, juxtapositie, vergelijking, analogie en dubbelzinnigheid.

Satire is vaak gericht op hypocrisie in sociale instellingen of wordt gebruikt voor politiek commentaar, maar grote satire heeft vaak als doelwit menselijke zelfbedrog in een of andere vorm. Satire kan in toon variëren van verbijsterde tolerantie tot bittere verontwaardiging. Voltaire Candide (1759) vrolijk prikte het modieuze optimisme geassocieerd met de filosoof Leibniz en is een van de meest erkende satires in de westerse literaire canon. George Orwell's Dieren boerderij (1945) daarentegen bekritiseerde wreed het totalitaire regeringsapparaat dat in de Sovjetunie ontstond na de utopische beloften van de Russische revolutie.

Zoals de meeste kritiek, kan satire constructief en heilzaam zijn of gemotiveerd door een intentie om opprobrium te trekken over het object van kritiek. Als literair genre is het over het algemeen didactisch. Het streeft er zelden naar het leven een spiegel voor te houden of universele aspecten van de menselijke ervaring als een primaire doelstelling te onderzoeken.

Termijn

Het woord satire komt uit het Latijn satura lanx, wat betekent 'medley, schaal met kleurrijke vruchten', en werd door Quintilian beschouwd als een 'geheel Romeins fenomeen'. Deze afleiding heeft eigenlijk niets te maken met de Griekse mythologie sater2. Voor Quintilianus was satire een strikte literaire vorm, maar de term ontsnapte al snel aan zijn oorspronkelijke enge definitie. Princeton University-wetenschapper Robert Elliott schreef dat

"zodra een zelfstandig naamwoord het domein van de metafoor betreedt, zoals een moderne geleerde heeft opgemerkt, roept het om uitbreiding; en satura (die geen verbale, bijwoordelijke of bijvoeglijke vorm had) werd onmiddellijk verbreed door toe-eigening van het Griekse woord voor "Satyr" (satyros) en zijn derivaten. Het vreemde resultaat is dat de Engelse "satire" van het Latijnse satura komt, maar "satirize", "satiric", enz., Zijn van Griekse oorsprong. Tegen de 4e eeuw na Christus de schrijver van satires werd bekend als satyricus; St.Jerome bijvoorbeeld werd door een van zijn vijanden 'een satirist in proza' genoemd ('satyricus scriptor in prosa'). Latere orthografische wijzigingen verdoezelden de Latijnse oorsprong van het woord satire : satura wordt satyra, en in Engeland werd het in de 16e eeuw 'satyre' geschreven. '' 'Satire' Encyclopaedia Britannica 20043

Satire (in de moderne betekenis van het woord) is te vinden in vele artistieke vormen van expressie, waaronder literatuur, toneelstukken, commentaar en media zoals songteksten. De term wordt tegenwoordig ook toegepast op vele andere werken dan die welke door Quintilian als satire zouden zijn beschouwd - waaronder bijvoorbeeld oude Griekse auteurs die dateren van vóór de eerste Romeinse satires. De publieke opinie in de Atheense democratie bijvoorbeeld, werd opmerkelijk beïnvloed door de politieke satire geschreven door komische dichters als Aristophanes voor het theater.45

Geschiedenis

Het oude Egypte

De zogenoemde Satire of the Trades dateert uit het begin van het tweede millennium v.G.T. en is een van de oudste teksten die hyperbool gebruiken om een ​​didactisch doel te bereiken.6 Het beschrijft de verschillende beroepen op een overdreven minachtende manier om studenten te overtuigen dat ze moe zijn van het bestuderen dat hun lot als schriftgeleerden veel beter zal zijn dan dat van hun minder bedeelde broeders. Sommige geleerden denken dat, in plaats van satirisch, de beschrijvingen bedoeld waren als serieus en feitelijk.7

De Papyrus Anastasi I (eind 2de millennium v.G.T.) bevat de tekst van een satirische brief waarin de schrijver eerst deugden prijst, maar vervolgens genadeloos de magere kennis en prestaties van de ontvanger van de brief bespot.8

Het oude Griekenland

De Grieken hadden geen woord voor wat later 'satire' zou worden genoemd, hoewel cynisme en parodie gebruikelijke technieken waren. Achteraf is de Griekse toneelschrijver Aristophanes een van de bekendste vroege satiristen; hij wordt vooral erkend voor zijn politieke satire, bijvoorbeeld De ridders, die de krachtige Cleon bekritiseren voor de vervolging die de toneelschrijver onderging.9

De oudste vorm van satire die nog steeds wordt gebruikt, is de Menippean satire vernoemd naar de Griekse cynische Menippus van Gadara. Menippean satire is een term die in het algemeen wordt gebruikt om te verwijzen naar prozasatires die rapsodisch van aard zijn en veel verschillende doelen van spot combineren in een gefragmenteerd satirisch verhaal vergelijkbaar met een roman. De term wordt gebruikt door klassieke grammatici en door filologen meestal om te verwijzen naar satires in proza ​​(cf. de verse satires van Juvenal en zijn navolgers).

Menippus, wiens werken nu verloren zijn gegaan, heeft de werken van Lucian en Marcus Terentius Varro beïnvloed; dergelijke satires worden soms genoemd Varronian satire, hoewel Varro's eigen 150 boeken van Menippean satires alleen overleven door citaten. Het genre ging verder in de geschriften van Seneca de Jonge, wiens Apocolocyntosis divi Claudii (The Pumpkinification of the Divine Claudius) is de enige bijna complete klassieke Menippean-satire die overleeft. De Menippean-traditie is later duidelijk te zien in Petronius's ' Satyricon, vooral in de banketscène "Cena Trimalchionis", die episch, tragedie en filosofie combineert met vers en proza. In Apuleius ' Gouden ezel, de vorm wordt gecombineerd met de striproman.

Menippean satire beweegt snel tussen stijlen en gezichtspunten. Zulke satires hebben minder te maken met menselijke karakters dan met de eenzijdige geesteshouding of 'humors' die ze vertegenwoordigen: de pedant, de opschepper, de bigot, de vrek, de kwakzalver, de verleider, enz. Criticus Northrop Frye merkte op dat "de romanschrijver ziet kwaad en dwaasheid als sociale ziekten, maar de menippean satirist ziet ze als ziekten van het intellect"; hij illustreerde dit onderscheid door Squire Western te stellen (uit De geschiedenis van Tom Jones, een vondeling) als een personage geworteld in romanistisch realisme, maar de docenten Thwackum en Square als figuren van Menippean satire.

Menippean satire speelt een speciale rol in de theorie van Mikhail Bakhtin over de roman. In Problemen van de poëtica van Dostojewski, Bakhtin behandelt Menippean satire als een van de klassieke 'serio-komische' genres, naast de Socratische dialoog en andere vormen waarvan Bakhtin beweert dat ze worden verenigd door een 'carnaval gevoel van de wereld', waarin 'carnaval de manier van de millennia is om de wereld te voelen als één groot gemeenschappelijk optreden 'en staat' tegenover die eenzijdige en sombere officiële ernst die dogmatisch en vijandig staat tegenover evolutie en verandering '. Auteurs van "Menippea" in de zin van Bakhtin omvatten Voltaire, Diderot en E.T.A. Hoffmann.10

Hedendaagse wetenschappers, waaronder Frye, classificeren Swift's Een verhaal van een kuip en Gulliver's reizen, Thomas Carlyle's Sartor Resartus, François Rabelais ' Gargantua en Pantagruel en Lewis Carroll's Alice's avonturen in wonderland en Flann O'Brien's De derde politieman zoals Menippean satires.

Romeinse satire

De twee meest invloedrijke Latijnse satiristen uit de Romeinse oudheid zijn Horatius en Juvenal, die in de vroege dagen van het Romeinse rijk leefden. Andere Romeinse satiristen zijn Lucilius en Persius. In de antieke wereld was Quintilian de eerste die satire kritisch besprak, die de term uitvond om de geschriften van Lucilius te beschrijven. Plinius meldt dat de 6e eeuw v.G.T. dichter Hipponax schreef satirae die zo wreed waren dat de beledigde zichzelf hing.11

Kritiek op Romeinse keizers (met name Augustus) moest worden gepresenteerd in gesluierde, ironische termen - maar de term "satire" wanneer toegepast op Latijnse werken is eigenlijk veel breder dan in de moderne zin van het woord, inclusief fantastisch en zeer gekleurd humoristisch schrijven met weinig of geen echte spotintentie.

Middeleeuwen

Voorbeelden uit de vroege middeleeuwen zijn liedjes van goliards of vagants die nu het best bekend staan ​​als een bloemlezing Carmina Burana en beroemd gemaakt als teksten van een compositie van de twintigste-eeuwse componist Carl Orff. Satirische poëzie wordt verondersteld populair te zijn geweest, hoewel er weinig is overleefd. Met de komst van de Hoge Middeleeuwen en de geboorte van moderne lokale literatuur in de twaalfde eeuw, werd het opnieuw gebruikt, met name door Chaucer. De respectloze toon van satire werd als 'onchristelijk' beschouwd en ontmoedigd, met uitzondering van 'morele satire', die kritisch kritiek uitte op christelijk gedrag. Voorbeelden hiervan zijn Livre des Manières (~ 1170) evenals enkele van Chaucer's Canterbury Tales. Epische poëzie en aspecten van de feodale samenleving waren ook gesaturiseerd, maar er was nauwelijks een algemene interesse in het genre.

Na het opnieuw ontwaken van Romeinse literaire tradities in de Renaissance, de satires Tot Eulenspiegel (een cyclus van verhalen populair in de middeleeuwen) en Reynard de vos (een reeks veelzijdige dierenverhalen) werden gepubliceerd. Nieuwe satires, zoals die van Sebastian Brant Schip van dwazen, (Narrenschiff) (1494), Erasmus ' Moriae Encomium (1509) en Thomas More's Utopia (1516) werden ook wijd verspreid.

Vroegmoderne satire

De Engelse schrijvers dachten dat satire verband hield met het notoir grof, grof en scherp "satyr" -spel. Elizabethaanse "satire" (meestal in pamfletvorm) bevat daarom meer ongecompliceerd misbruik dan subtiele ironie. De Franse Hugenoot Isaac Casaubon ontdekte en publiceerde het schrift van Quintilian en presenteerde zo de oorspronkelijke betekenis van de term. Hij wees er in 1605 op dat satire op Romeinse wijze iets meer geciviliseerd was. Wittiness werd opnieuw belangrijker, en de Engelse satire uit de zeventiende eeuw richtte zich steeds meer op de 'aanpassing van ondeugden'.

Gulliver tentoongesteld voor de Brobdingnag Farmer van Richard Redgrave

Farcische teksten zoals het werk van François Rabelais pakten meer serieuze problemen aan (en hadden als gevolg de toorn van de kroon). In het tijdperk van de verlichting werd scherpzinnige en bijtende satire van instituties en individuen een populair wapen van schrijvers als Daniel Defoe, Jonathan Swift en Alexander Pope. John Dryden schreef ook een invloedrijk essay over satire dat hielp de definitie ervan in de literaire wereld te fixeren.

Swift was een van de grootste Anglo-Ierse satiristen en een van de eersten die moderne journalistieke satire beoefende. Zijn 'A Bescheiden voorstel' suggereerde bijvoorbeeld dat arme Ierse ouders worden aangemoedigd om hun kinderen als voedsel te verkopen, een programma waarvan hij ten onrechte beweerde dat het de samenleving en de ouders ten goede zou komen. Zijn essay 'De kortste weg met de dissidenten' betoogde satirisch dat dissidenten uit de gevestigde kerkleer krachtig moeten worden vervolgd. En in zijn bekendste werk, Gulliver's reizen Swift onderzocht de tekortkomingen in de menselijke samenleving en het Engelse leven in het bijzonder door de ontmoeting van een reiziger met fantasievolle samenlevingen gecompromitteerd door bekende menselijke zwakheden. Swift creëerde een morele fictie waarin ouders niet hun primaire verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen tegen schade te beschermen, of waarin godsdienstvrijheid wordt gereduceerd tot de vrijheid om te conformeren. Zijn doel was om onverschilligheid voor de benarde armen aan te vallen en te pleiten voor gewetensvrijheid.

De Franse verlichtingsfilosoof Voltaire was misschien wel de meest invloedrijke figuur van de Verlichting en zijn komische novelle Candide (1759) blijft een van de meest vermakelijke en veel gelezen satires in de westerse literaire canon. Het boek gaat over het modieuze optimisme dat geassocieerd wordt met de filosoof Leibniz, maar werd op grote schaal verbannen vanwege zijn politieke en religieuze kritiek en schandalige seksuele inhoud. In het boek leert Dr. Pangloss Candide dat ze, ondanks hun uiterlijk, in de 'best van alle mogelijke werelden' leven. Na een gruwelijke reeks tegenslagen, waaronder de vernietiging van Lissabon door de grote aardbeving, tsunami en brand in 1755, en gevangenschap door de Portugese inquisitie, blijft Pangloss achter als een bedelaar die besmet is met syfilis. Toch blijft de filosoof onwankelbaar in zijn principes. "Ik houd nog steeds vast aan mijn oorspronkelijke meningen, omdat ik tenslotte een filosoof ben, en het zou niet juist voor mij zijn om te herroepen, aangezien Leibniz niet verkeerd kan zijn, en omdat vooraf vastgestelde harmonie het mooiste in de wereld is , samen met het plenum en de subtiele materie. "12 "Panglossian" is sindsdien het lexicon binnengekomen als een uitdrukking van eenvoudig optimisme.

Satire in het Victoriaanse tijdperk

Verschillende satirische kranten streden om de aandacht van het publiek in het Victoriaanse tijdperk en de Edwardiaanse periode, zoals stempel en Pret. Misschien zijn de meest duurzame voorbeelden van Victoriaanse satire echter te vinden in de Savoy Opera's van W. S. Gilbert en Sir Arthur Sullivan. In feite in The Yeomen of the Guard, een nar krijgt lijnen die een heel netjes beeld schetsen van de methode en het doel van de satiricus, en kan bijna worden opgevat als een verklaring van Gilbert's eigen bedoeling:

"Ik kan een opschepper met een kwik laten neerstorten,
De eerste die ik kan verwelken met een bevlieging;
Hij mag een vrolijke lach op zijn lip dragen,
Maar zijn gelach heeft een echo die grimmig is! "

Mark Twain was misschien wel de grootste Amerikaanse satiricus. Zijn roman Adventures of Huckleberry Finn, speelt zich af in het vooroorlogse zuiden en gebruikt de naïeve aangeboren goedheid van Huck voor de racistische opvattingen van de lampoon. Zijn held, Huck, is een vrij eenvoudige maar goedhartige jongen die zich schaamt voor de 'zondige verleiding' die hem ertoe brengt een weggelopen slaaf te helpen. Zijn geweten, vervormd door de verwrongen morele wereld waarin hij is opgegroeid, stoort hem vaak het meest op het moment dat hij zijn goede impulsen probeert te volgen tegen wat moreel in de samenleving past.

Twain's jongere tijdgenoot Ambrose Bierce verwierf bekendheid als een cynische, pessimistische en zwarte humorist met zijn donkere, bitter ironische verhalen, veel tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, die de beperkingen van menselijke perceptie en rede vervaagden. Bierce's beroemdste werk van satire is waarschijnlijk The Devil's Dictionary, (begonnen 1881 tot 1906), waarin de definities niet spotten, hypocrisie en wijsheid ontvingen.

In het 19e-eeuwse autocratische Rusland was literatuur, vooral satire, de enige vorm van politieke taal die door censuur kon gaan. Aleksandr Pushkin, vaak beschouwd als de vader van de Russische literatuur, satiriseerde de aristocratische conventies en modes van de dag in zijn informele verhalen over het Russische leven, zoals de roman in vers Eugene Onegin. De werken van Nikolai Gogol, vooral zijn korte verhalen "The Nose" en "The Overcoat" evenals zijn toneelstuk "The Inspector General" en zijn geweldige zwarte striproman, Dode zielen, lampooned de bureaucratie evenals de wreedheid van het provinciale leven. De werken van Gogol werken ook op een dieper niveau en richten zich niet alleen op de hypocrisie van een land dat geobsedeerd is door sociale status, maar ook op de zwakheden van de menselijke ziel.

Twintigste-eeuwse satire

In het begin van de twintigste eeuw werd satire door auteurs als Aldous Huxley en George Orwell serieus gebruikt om de gevaren van de ingrijpende technologische en sociale veranderingen als gevolg van de industriële revolutie en de ontwikkeling van moderne ideologieën, zoals het communisme, aan te pakken. Huxley's Dappere nieuwe wereld is een grimmig, in veel opzichten actueel verhaal van een futuristische samenleving waarin de vrije wil vrijwel is uitgeroeid. Burgers worden gemonitord op "antisociale" neigingen; seks is alomtegenwoordige recreatie, zelfs onder kinderen, en drugs worden toegediend als onderdeel van een beleid om ervoor te zorgen dat mensen volgzaam blijven. De roman van George Orwell 1984, geschreven in 1947/1948 als gevolg van de wreedheden van de Spaanse burgeroorlog, beschrijft een veel hardere en bestraffende dystopie waarin elke actie wordt gevolgd door de alwetende Big Brother, een goddelijke autoriteit die de persoonlijkheidscultus van communistische heersers herinnert, zoals Joseph Stalin. Orwell's Dieren boerderij is een politieke parabel waarin dieren het gezag van de boer omverwerpen en de macht overnemen. De roman satiriseert de opkomst van politieke tirannie na de Russische revolutie en de communistische belofte van proletarische macht, vrijheid van autoritaire heerschappij en de uiteindelijke vernietiging van de machinerie van de staat.

In film omvatte gelijkaardig gebruik van satire de film van Charlie Chaplin Moderne tijden over de ontmenselijking van moderne technologie, en De grote dictator (1940) over de opkomst van Adolf Hitler en het nazisme. Veel sociale critici van die tijd, zoals Dorothy Parker en HL Mencken gebruikten satire als hun belangrijkste wapen, en Mencken in het bijzonder staat erom bekend te hebben gezegd dat "één paardenlach tienduizend syllogismen waard is" in de overtuiging van het publiek om te accepteren een kritiek. Romanschrijver Sinclair Lewis stond bekend om zijn satirische verhalen zoals Babbitt, Hoofdstraat, en Hier kan het niet gebeuren. Zijn boeken verkenden en verzadigden vaak hedendaagse Amerikaanse waarden.

The Simpsons televisie komedie

Later in de eeuw, de grote satirische roman van Joseph Heller, Catch-22, (voor het eerst gepubliceerd in 1961) bracht de mentaliteit van bureaucratie en het leger op de voorgrond en wordt vaak genoemd als een van de grootste literaire werken van de twintigste eeuw13. De titel van zijn roman is precies de uitdrukking geworden die wordt gebruikt om een ​​situatie over te brengen waarin een gewenste uitkomst onmogelijk is te bereiken vanwege een reeks inherent onlogische omstandigheden.

De Stanley Kubrick-film Dr. Strangelove of: How I Learn to Stop Worrying and Love the Bomb uit 1964 was een populaire zwarte komedie in de geest van Catch-22 dat de Koude Oorlog satiriseerde. Een meer humoristisch merk van satire genoot in de vroege jaren zestig van de vorige eeuw een renaissance in het VK Satire Boom, geleid door sterren als Peter Cook, John Cleese, Alan Bennett, Jonathan Miller, David Frost, Eleanor Bron en Dudley Moore en het televisieprogramma Dat was de week die was.

De recente romans van Tom Wolfe, zoals Vreugdevuur van de ijdelheden en Een volledig man, presenteerde panoramische foto's van het moderne leven met behulp van veel van de standaardontwerpen van satire, terwijl bewust gebruik werd gemaakt van de realistische romanvorm van literaire meesters uit de negentiende eeuw zoals Fyodor Dostoevsky, George Elliot en Honore Balzac.

Satire blijft een populaire en relevante vorm van politieke en sociale kritiek. Het spotprogramma van het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live over de milde perscontrole van de presidentiële campagne van Barak Obama leidde bijvoorbeeld tot een vrijwel onmiddellijke herevaluatie van de berichtgeving in de pers en veel hardere vragen van verslaggevers en debatmoderators. Andere populaire programma's, zoals de nep-rechts Colbert rapport en John Stewart Show, stekende, over het algemeen eenzijdige kritiek op conservatief beleid. De populaire, langlopende geanimeerde komedie The Simpsons speelt vrijwel elk aspect van de moderne samenleving op speelse wijze door overdreven karikaturen van moderne karaktertypen, levensstijlen en zelfs beroemdheden te presenteren.

Satire en censuur

Omdat satire kritiek is, meestal gehuld in humor, ontsnapt het vaak aan censuur. Periodiek stuit het echter op serieuze tegenstand. In 1599 vaardigde de aartsbisschop van Canterbury John Whitgift en de bisschop van Londen George Abbot, wiens kantoren de functie hadden boeken in licentie te geven voor publicatie in Engeland, een decreet uit waarin satire werd verboden. Het decreet beval het verbranden van bepaalde volumes satire door John Marston, Thomas Middleton, Joseph Hall en anderen. Het vereiste ook dat geschiedenissen en toneelstukken speciaal werden goedgekeurd door een lid van de Privy Council van de Koningin, en het verbood het toekomstige drukken van satire in vers.14 De motieven voor het verbod zijn onduidelijk, vooral omdat sommige van de verboden boeken minder dan een jaar eerder door dezelfde autoriteiten in licentie waren gegeven. Verschillende wetenschappers hebben betoogd dat het doelwit obsceniteit, smaad of opruiing was. Het lijkt waarschijnlijk dat aanhoudende bezorgdheid over de Martin Marprelate-controverse, waarin de bisschoppen zelf satiristen in dienst hadden, een rol speelde; zowel Thomas Nashe als Gabriel Harvey, twee van de sleutelfiguren in die controverse, leden een volledig verbod op al hun werken. In het geval werd het verbod echter weinig afgedwongen, zelfs niet door de vergunningverlenende autoriteit zelf.

In de vroege jaren van de Verenigde Staten voerde de pers wrede satirische aanvallen uit op veel van de leidende staatslieden van het oprichtende tijdperk, met name Thomas Jefferson, Alexander Hamilton en John Adams. De overdreven aanvallen van ruwe pamfletten zoals James Callendar tijdens de regering-Adams leidden gedeeltelijk tot de slecht geadviseerde Alien and Sedition Acts, die de politieke toespraak als opruiend censureerde. De wetten werden snel tenietgedaan, maar Adams leed hierdoor politiek en verloor de verkiezing van 1800 aan zijn aartsrivaal Jefferson.

Meer recent dreigde in Italië de mediamagnaat Silvio Berlusconi om RAI Television voor de satirische serie te dagen, Raiot, Satyricon, en Sciuscia, en zelfs een speciale serie over Berlusconi zelf, met het argument dat ze vulgair waren en vol respect voor de regering. RAI stopte de show, maar won in gerechtelijke procedures het recht om uit te zenden. De show is echter nooit meer uitgezonden.

Misschien wel het meest beroemde recente voorbeeld vond plaats in 2005, toen de Jyllands-Posten Muhammad cartoons-controverse in Denemarken wereldwijde protesten veroorzaakte door beledigde moslims en gewelddadige demonstraties in de moslimwereld. Het was niet het eerste geval van moslimprotesten tegen kritiek in de vorm van satire, maar de westerse wereld was verrast door de vijandigheid van de reactie waarbij ambassades werden aangevallen en 139 mensen stierven. Leiders in heel Europa waren het erover eens dat satire een beschermd aspect van de vrijheid van meningsuiting was, terwijl moslims en veel oecumenische leiders van andere religies de ontstekingscartoons aan de kaak stelden als onnodig beledigend voor mensen van geloof.

Satire is vaak gebruikt om oprechte religieuze overtuigingen, morele overtuigingen en traditionele waarden te bespotten. Veel modern theater, film en muziek hebben morele en religieuze overtuigingen verzadigd als hopeloos gedateerd, anti-progressief en gemotiveerd door haat of onwetendheid. Door zo'n extreme karikatuur - hoe satire zijn bijtende effect bereikt - hebben steeds meer grensverleggende soorten entertainment en gedrag censuur en strafrechtelijke vervolging vermeden, althans in de westerse wereld waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van meningsuiting heilig worden gehouden.

Notes

 1. ↑ Robert C. Elliott, "Satire" in: Encyclopaedia Britannica 2004
 2. ↑ Met de Renaissance-mix van de twee, had de veronderstelde Griekse oorsprong enige invloed op de satire, waardoor deze agressiever was dan de Romeinse satire in het algemeen, B.L. Ullman "Satura and Satire" Klassieke Filologie 8:2
 3. ↑ Elliott, "De aard van satire" in: Encyclopaedia Britannica, "Satire", 2004
 4. ↑ J. Henderson. (1993) "Comic Hero versus Politieke Elite." 307-319 in A.H. Sommerstein, S. Halliwell, J. Henderson, B. Zimmerman. Tragedie, komedie en de polis. (Bari: Levante Editori, 1993)
 5. ↑ Giuseppe Mastromarco. (1994) Introduzione a Aristofane. (Roma-Bari: Sesta edizione: 2004. ISBN 8842044482), 21-22
 6. ↑ Miriam Lichtheim. Oude Egyptische literatuur: deel I, de oude en middelste rijken. (Berkeley, CA: University of California Press, 1973. ISBN 0520028996), 184-193
 7. ↑ W. Helck. Die Lehre des DwA-xtjj. (Wiesbaden, 1970)
 8. ↑ Alan H. Gardiner. Egyptische tekst, - Serie I: Literaire teksten van het nieuwe koninkrijk, deel I, (Leipzig, 1911)
 9. ↑ POLITIEKE EN SOCIALE SATIRE VAN ARISTOPHANES in Het drama: zijn geschiedenis, literatuur en invloed op de beschaving, vol. 2, ed. Alfred Bates. (London: Historical Publishing Company, 1906), 55-59. Ontvangen 24 april 2008.
 10. ↑ Mikhail Bakhtin. Problemen van de poëtica van Dostojewski, vertaald door Caryl Emerson. (Minnesota Univ. Press, 1984)
 11. ↑ J. A. Cuddon, Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 4e ed. (Oxford: Penguin, 1998. ISBN 0140513639), "satire"
 12. ↑ Voltaire. Candide.(New York: Bantam Dell 1759 (1959) ISBN 0553211668), 107-108
 13. ↑ Owen Booth, 12 maart 2002, Wat is Catch-22? En waarom doet het boek ertoe?BBC nieuws. Ontvangen 24 april 2008.
 14. A Transcript of the Registers of the Company of Stationers of London, 1554-1640, Vol. III, ed. Edward Arber (Londen, 1875-1894), opnieuw uitgegeven 5 delen in 3 (Mansfield Center, MA: Martino Publishing, 2007. ISBN 1578986176), 677.

Referenties

 • Bakhtin, Mikhail. Problemen van de poëtica van Dostojewski, vertaald door Caryl Emerson. Minnesota Univ. Press, 1984. ISBN 9780816612284
 • Bierce, Ambrose. The Devil's Dictionary. herdruk ed. Filiquarian, 2007. ISBN 1599869764
 • Bloom, Edward A. "Sacramentum Militiae: The Dynamics of Religious Satire." Studies in de literaire verbeelding 5 (1972): 119-142. ISSN 0039-3819
 • Boudou, B., M. Driol en P. Lambercy. "Carnaval et monde renverse." Etudes sur la Satyre Menippee, Ed. Frank Lestringant en Daniel Menager. Genève: Droz, 1986. 105-118. OCLC 25282329
 • Bronowski, Jacob & Bruce Mazlish, De westerse intellectuele traditie Van Leonardo tot Hegel. 252 (1960; als heruitgave in 1993, Barnes & Noble, ed.). ISBN 9780880290692
 • Clark, John R. De moderne satirische grotesk en zijn tradities. Lexington: U of Kentucky Press, 1991. ISBN 9780813117447
 • Connery, Brian A. Theorizing Satire: A Bibliography. New York: St. Martin's Press, 1995. ISBN 9780312123024
 • Courtney, E. "Parodie en literaire allusie in Menippean Satire." Philologus 106 (1962): 86-100.
 • Cuddon, J.A. Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 4e ed. Oxford: Penguin, 1998. ISBN 0140513639
 • Gardiner, Alan H. Egyptian Hieratic Texts, - Series I: Literary Texts of the New Kingdom, Part I, Leipzig: 1911.
 • Henderson, J. (1993) "Comic Hero versus Politieke Elite." 307-319, in A.H. Sommerstein, S. Halliwell, J. Henderson, B. Zimmerman. Tragedie, komedie en de polis. Bari: Levante Editori, 1993.
 • Highet, Gilbert. De anatomie van Satire. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972. ISBN 9780691013060
 • Kernan, Alvin B. The Cankered Muse: Satire of the English Renaissance. (origineel herdruk uit 1959 ed. Schoenenserie Press, 1976. ISBN 0208016163
 • Kharpertian, Theodore D. Een hand om de tijd te veranderen: The Menippean Satires of Thomas Pynchon. Rutherford: Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1990. ISBN 9780838633618
 • Kharpertian, Theodore D. "Of Models, Muddles and Middles: Menippean Satire and Pynchon's V." Pynchon-aantekeningen 17 (herfst 1985): 3-14.
 • Kirk, Eugene P. Menippean Satire: Annotated Catalogue of Texts and Criticism. New York: Garland, 1980. ISBN 9780824095338
 • Lee, Jae Num. "Scatology in Continental Satirical Writings from Aristophanes to Rabelais" en "English Scatological Writings from Skelton to Pope." Snelle en scatologische satire. Albuquerque: U of New Mexico Press, 1971. 7-22; 23-53.
 • Lichtheim, Miriam. Oude Egyptische literatuur: deel I, de oude en middelste rijken. Berkeley, CA: University of California Press, 1973. ISBN 0520028996
 • Martin, Martial, "Préface" in Satyre Menippee de la Vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de Paris. (édition critique de MARTIN Martial), Parijs: H. Champion, 2007, "Textes de la Renaissance", nr. 117, ISBN 9782745314840
 • Milowicki, Edward J. en Robert Rawdon Wilson. "Een maat voor Menippean-discours: het voorbeeld van Shakespeare." Poëtica vandaag 23 (2) (zomer 2002): 291-326. ISSN 0333-5372
 • Payne, F. Anne. Chaucer and the Menippean Satire. Madison: University of Wisconsin Press, 1981. ISBN 9780299081706
 • Relihan, Joel. 1993. Oude Menippean Satire. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. ISBN 9780801845246
 • "Tristram Shandy, Digressions en de Menippean-traditie." Scholia Satyrica 1(4) (1975): 3-16.
 • Vignes, Jean. "Cultuur et histoire dans la Satyre Menippee." Etudes sur la Satyre Mennippee, Ed. Frank Lestringant en Daniel Menager. Genève: Droz, 1985. 151-199. OCLC 25282329
 • Voltaire. Candide. New York: Bantam Dell 1759 (1959). ISBN 0553211668
 • Wilson, Robert Rawdon en Edward Milowicki. "Troilus en Cressida: Voices in The Darkness of Troy," Jonathan Hart, ed. Reading The Renaissance: Culture, Poetics, and Drama. New York: Garland, 1996. 129-144, 234-240. ISBN 9780815323556
Theorieën / kritische benaderingen van satire als genre
 • Draitser, Emil. Technieken van Satire: The Case of Saltykov-Shchedrin. Berlijn; New York: Mouton de Gruyter, 1994. ISBN 3110126249.
 • Frye, Northrop. Anatomie van kritiek. London: Penguin, 2002. (zie met name de bespreking van de 4 "mythen"). ISBN 9780141187099
 • Hammer, Stephanie. De satiricus satiriseren. New York: Garland Pub., 1990. ISBN 9780824054748
 • Hasan Javadi, Satire in de Perzische literatuur. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press, 1988. ISBN 0838632602
Het perceel van Satire.
 • Seidel, Michael. Satirische erfenis. Princeton, NJ: 1979. ISBN 9780691064086
 • Zdero, Rad. Entopia: Revolution of the Ants. Capstone Fiction, 2008. ISBN 1602900043

Bekijk de video: A free world needs satire. Patrick Chappatte (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send