Pin
Send
Share
Send


Vee (vaak genoemd koeien), behoren tot de belangrijkste gedomesticeerde dieren van de mensheid. Het zijn evenhoevige hoefdieren of hoefdieren, van de soort Bos taurus van de familie Bovidae, of bovids. Door de geschiedenis heen hebben ze een enorm effect gehad op de menselijke cultuur, economie en religie.

Vee werd oorspronkelijk geïdentificeerd door Carolus Linnaeus als drie afzonderlijke soorten. Deze waren Bos taurus, het Europese vee, inclusief vergelijkbare soorten uit Afrika en Azië; Bos indicus, de Zeboe of bultvee gevonden in India; en het uitgestorven Bos primigenius, de oerossen. De oerossen worden beschouwd als voorouderlijk voor zowel Zeboe als Europese runderen. Meer recent zijn deze drie gegroepeerd als ondersoorten onder één soort: Bos taurus; hoewel sommigen hebben voorgesteld de namen te gebruiken Bos primigenius taurus, Bos primigenius indicus, en Bos primigenius primigenius. Dit artikel verwijst naar gedomesticeerde vormen van zowel het Europese vee als de Zeboe.

Engelse terminologie

Het woord "vee" is niet ontstaan ​​als een naam voor deze groep runderen. Het is afgeleid van het Latijn caput ('hoofd'), en betekende dus oorspronkelijk 'eenheid vee' of 'één hoofd'. Het woord is nauw verwant aan "chattel" (een eenheid van eigendom) en aan "kapitaal" in de zin van "eigendom".

Oudere Engelse bronnen, zoals de King James-versie van de Bijbel, verwijzen naar vee in het algemeen als "vee" en vee als "kine" (dat afkomstig is van dezelfde Engelse stam als koe). Andere soorten van het geslacht Bos worden ook vaak vee of wild vee genoemd.

Koe met kalf

Een volwassen vrouw ouder dan (ongeveer) twee jaar oud wordt a genoemd koe. Een volwassen, intacte (niet gecastreerde) man wordt a genoemd stier. Jong vee wordt genoemd kalveren. Een jong mannetje wordt een stierkalf genoemd; een jonge vrouw voordat ze de tweede keer heeft gekalfd heet een vaars (uitgesproken als "heffer"). Een jonge vrouw die slechts één kalf heeft gehad, wordt soms een "eerste-kalf-vaars" genoemd.

In de Verenigde Staten worden voor vlees gefokt mannelijk vee gecastreerd, tenzij dit nodig is voor de fokkerij. Het gecastreerde mannetje wordt dan a genoemd os of sturen, tenzij bewaard voor conceptdoeleinden, in welk geval het een os (meervoud runderen), niet te verwarren met de verwante wilde muskusos. Een man heet een hert als het wordt gecastreerd als een volwassene. Het adjectief dat van toepassing is op vee is rund.

De voorwaarde vee zelf is geen meervoud, maar een massa zelfstandig naamwoord. Aldus kan men verwijzen naar wat vee, maar niet drie runderen. Er is geen enkelvoud equivalent in het moderne Engels aan vee behalve de verschillende geslachts- en leeftijdsspecifieke termen (wel "Catron” wordt soms gezien als een half serieus voorstel). Strikt genomen is het enkelvoud zelfstandig naamwoord voor de binnenlandse runder os: een stier is een mannelijke os en een koe is een vrouwelijke os. Dat dit ooit de standaardnaam was voor binnenlandse runderen, wordt getoond in plaatsnamen zoals Oxford. Maar "os" wordt nu zelden in deze algemene zin gebruikt. Tegenwoordig wordt "koe" vaak ten onrechte gebruikt als een geslachtsneutrale term, hoewel het alleen bedoeld is om vrouwtjes te betekenen (vrouwtjes van andere dieren, zoals walvissen of olifanten, worden ook koeien genoemd). Om naar een specifiek aantal van deze dieren te verwijzen zonder hun geslacht op te geven, moet worden vermeld als (bijvoorbeeld) tien stuks vee.

Sommige Australische, Canadese, Nieuw-Zeelandse en Schotse boeren gebruiken de term cattlebeast of gewoon 'beest'. Verouderde voorwaarden voor vee zijn onder meer netjes (gehoornde ossen, waarvan "neatsfootolie" is afgeleid), rundvlees (jonge os), en beefing (jong slachtdier geschikt).

In algemeen gebruik, de term runderen betekent niet een uniek rund, maar eerder grote en zware set rassen van Bos taurus vee getraind als trekdieren. Vaak zijn het gecastreerde volwassen mannen.

Het vlees van vee wordt genoemd rundvlees. Als het vlees van jonge kalveren is, wordt het genoemd kalfsvlees. Vee grootgebracht voor menselijke consumptie worden genoemd slachtvee. Binnen de rundvee-industrie in delen van de Verenigde Staten, de oudere termijn rundvlees (meervoud runderen) wordt nog steeds gebruikt om te verwijzen naar een dier van beide geslachten. Koeien van bepaalde rassen die worden gehouden voor de melk die ze geven, worden genoemd melkkoeien.

Taxonomie en vee verwanten

Runderen behoren tot de Bovidae familie. Er zijn ongeveer 140 soorten runderen, waaronder buffels, bizons, antilopen, gazellen, en zowel wilde als gedomesticeerde schapen, geiten en waterbuffels.

Runderen behoren tot de biologische subfamilie Bovinae (of runderen). Dit omvat een diverse groep van ongeveer 24 soorten middelgrote tot grote hoefdieren, waaronder bizons, de waterbuffel, de jak en de vierhoornige en spiraalhoornige antilopen. Algemene kenmerken omvatten een gespleten hoef en meestal ten minste een van de geslachten van een soort met een echte hoorn.

Zeer nauw verwant aan vee zijn de andere leden van het geslacht Bos. De jak, Bos grunniens, is inheems in het Himalayagebergte van Centraal-Azië. Yaks zijn een zeer belangrijk huisdier voor de mensen in het gebied. Ze worden ook in het wild gevonden. De gaur, Bos frontalis, komt oorspronkelijk uit India en Zuidoost-Azië. Het wordt ook zowel wild als gedomesticeerd gevonden. De banteng, Bos javanicus, is inheems in Zuidoost-Azië en het eiland Bali, waar het is gedomesticeerd en staat bekend als "Bali vee." De kouprey, Bos sauveli, is zeer zeldzaam en wordt alleen gevonden in een klein gebied nabij de grens van Thailand, Cambodja en Laos. Het is niet bekend dat het ooit is gedomesticeerd. Al deze soorten, evenals bizons, Bizon bizon en Bison bonasus, kan kruisen met vee. Fokken met huisdieren is onbekend, zeker in het geval van de kouprey (Huffman 2006; Clutton-Brock 1999).

Biologie

Hereford vaars grazen

Runderen zijn, net als andere runderen, herkauwers. Ze hebben een uniek spijsverteringssysteem waarmee ze cellulose en andere anders onaangename plantaardige materialen kunnen verteren met behulp van symbiotische micro-organismen die in hun pens of eerste maag leven.

Runderen eten voornamelijk grassen en bladeren. Ze moeten elke dag ongeveer 70 kg (150 lbs) eten. Ze hebben ook elke dag water nodig en zijn afhankelijk van een gemakkelijke watervoorziening. Zoals de meeste runderen, hebben zowel mannelijke als vrouwelijke runderen twee hoorns op hun hoofd, die worden gebruikt in gevechten tussen individuele runderen en om roofdieren te bestrijden; moderne hoornloze rassen vormen hierop een uitzondering.

Zoals alle zoogdieren produceren koeien melk om hun jongen te voeden. Koeien beschermen hun kalveren erg. De draagtijd voor een koe is negen maanden. Een pasgeboren kalf weegt ongeveer 35 tot 45 kg. Vee kan 25 jaar oud worden.

Runderen zijn sociale dieren en leven van nature in groepen of kuddes. In een kudde ondersteunen individuen elkaar door te zoeken naar roofdieren, elkaar te verzorgen en elkaar te helpen voedsel en water te vinden. Onder de koeien in een kudde is er een systeem van dominantie met één koe de meest dominante en de anderen gerangschikt naar het laagste individu. Er is ook vaak een koe die als leider fungeert en beweging naar nieuwe voedergebieden initieert (Budiansky 1992).

Geschiedenis

Grotschildering van oeros uit Lascaux, Frankrijk

De uitgestorven oeros (uitgesproken) ou roks of onze oks) werden gevonden in een groot deel van Europa, Azië en Noord-Afrika. Ze ontstonden ongeveer twee miljoen jaar geleden in Azië, migreerden naar het Midden-Oosten en verder naar Azië en bereikten ongeveer 250.000 jaar geleden Europa. Sommigen werden gedomesticeerd rond het zesde millennium v.G.T. en werden voorouderlijk voor modern vee.

De oerossen werden zwaar bejaagd door vroege mensen en vanwege dit, en vanwege de conversie van hun leefgebied naar landbouwgrond, raakten ze geleidelijk uitgestorven. In historische tijden was hun bereik beperkt tot Europa, en de laatste werd gedood door een stroper in Mazovië, Polen, in 1627.

Aardewerkstier uit Iran, 1250 v.Chr.

De oeros was een groot dier. Stieren stonden ongeveer 1,7 meter (5,6 ft) lang bij de schouders en wogen ongeveer 900 kg (2.000 lbs). Koeien waren ongeveer 25 procent kleiner. Aurochs koeien en kalveren waren rood, terwijl de stieren zwart waren. Aurochs leefden voornamelijk in gedeeltelijk beboste gebieden nabij rivieren of beken. Ze vormden kuddes met een dominante man en verschillende vrouwtjes en hun jongen. Andere mannen leefden in eigen kuddes (Nowak 1983).

Het eerste bewijs van de domesticatie van vee komt ongeveer 8.000 jaar geleden uit het Midden-Oosten. In de loop van de tijd werd huisvee kleiner dan hun wilde voorouders. Het belangrijkste vroege gebruik van vee was als trekdieren, voornamelijk om ploegen te trekken. Ze werden ook gedood voor hun vlees en soms als offerdieren. Ze werden soms gemolken, maar dit was van ondergeschikt belang (Clutton-Brock 1999).

Het houden van vee verspreidde zich in de loop van de tijd over het grootste deel van de wereld. In veel samenlevingen werd het eigendom van vee een belangrijke maatstaf voor rijkdom en sociale status. Ze waren ook een belangrijke bron voor arme boeren. Behalve dat het werd gebruikt als trekdier en voor vlees en melk, voorzag vee ook in huiden, botten, hoorns en vet. Hun mest werd gebruikt als kunstmest, als brandstof en als bouwmateriaal. John Webster, Britse expert op het gebied van dierenwelzijn zegt:

Weet je, het mooie van de koe is dat ze planten kan eten die wij niet hebben, op het land dat de boer misschien niet bezit, en melk omzetten in contanten voor de boer. Dus een koe was vaak het meest waardevolle dat een boer bezat. Zelfs tijdens een droogte zouden ze enige waarde hebben. Koeien werden dus een pictogram voor waarde; ze waren gewoon het waardevolste dier dat er is (PBS 2004).

Texas Longhorn

Verschillende rassen van vee ontstonden, voornamelijk afhankelijk van de omgevingscondities op verschillende locaties. De Egyptische Longhorn was een van de eerste verschillende rassen die zich ontwikkelde en wordt afgebeeld in de piramides, en kan een van de voorouders zijn van modern Afrikaans vee. Het Zebu-ras, ook wel Braman genoemd, is ontwikkeld in India. Zeboes hebben een grotere weerstand tegen hitte en insecten dan andere rassen.

Vee werd rond 1500 door de Spanjaarden naar Noord-Amerika gebracht; van hen ontwikkelde de Texas Longhorn '. In de jaren 1700 en 1800 begonnen serieuze inspanningen te worden geleverd om de runderrassen te verbeteren door selectie en kruising. Moderne runderrassen zijn meestal gespecialiseerd in het leveren van melk of vlees en zijn veel productiever dan die van vroegere tijden. Een van de meest voorkomende moderne runderrassen zijn de Holstein-Friesian en de Jersey voor melk, en de Angus en Hereford voor vlees (OSU 2006).

Vee en menselijke cultuur

Ossen in India

Vee is verschenen in de kunst uit de prehistorie.

Vee is ook in veel culturen belangrijk geweest in religieuze tradities. Een heiligdom in Turkije van ongeveer 8.000 jaar geleden bevatte oeroshoorns die in het altaar waren geplaatst (Clutton-Brock 1999). In het oude Egypte werd de koe geassocieerd met de moedergodin Isis, en in het oude Griekenland werd de stier geassocieerd met de vadergod Zeus. In zowel de westerse als de Chinese astrologie is de stier of os een van de tekens van de dierenriem. In het jodendom behoorde vee tot de dieren die werden geofferd, en in het christendom is de os of het kalf een van de vier dieren in Openbaring en wordt het geassocieerd met Sint Lucas.

Sculptuur van Jersey koe op het eiland Jersey

In het hindoeïsme worden runderen als heilig beschouwd en worden ze beschermd tegen schade. De Indiase patriot en religieuze figuur Gandhi verklaarde de hindoe-gevoelens over vee op deze manier:

"De koe betekent voor mij de hele ondermenselijke wereld, die de sympathieën van de mens uitbreidt voorbij zijn eigen soort. De mens door de koe wordt opgedragen zijn identiteit te realiseren met alles wat leeft. Waarom de oude rishis de koe koos voor apotheose is mij duidelijk. De koe in India was de beste vergelijking; ze gaf overvloed. Niet alleen gaf ze melk, maar ze maakte ook landbouw mogelijk. De koe is een gedicht van medelijden; men leest medelijden in het zachte dier. Ze is de tweede moeder voor miljoenen mensen. Bescherming van de koe betekent bescherming van de hele domme schepping van God. De aantrekkingskracht van de lagere orde van schepping is des te krachtiger omdat deze sprakeloos is "(Yogananda 1946).

Runderen zijn ook in de sport gebruikt. Stierenspringen, een centraal ritueel in de Minoïsche cultuur uit de Bronstijd, bestaat nog steeds in het zuidwesten van Frankrijk. In Portugal, Spanje en sommige Latijns-Amerikaanse landen worden stieren gebruikt in de sport van het stierenvechten, terwijl een vergelijkbare sport, Jallikattu, wordt gezien in Zuid-India. Andere sporten zoals kalftouwen en stierrijden maken deel uit van Noord-Amerikaanse rodeo's.

Huidige status

De wereldbevolking wordt geschat op ongeveer 1,3 miljard mensen. India is het land met het grootste aantal runderen, ongeveer 400 miljoen, gevolgd door Brazilië en China, met ongeveer 150 miljoen elk, en de Verenigde Staten, met ongeveer 100 miljoen. Afrika heeft ongeveer 200 miljoen stuks vee, waarvan er veel op traditionele wijze worden gedreven en grotendeels dienen als blijk van de rijkdom van hun eigenaren. Europa heeft ongeveer 130 miljoen stuks vee (CT 2006, SC 2006).

Vee vormt tegenwoordig de basis van een industrie van vele miljarden dollars wereldwijd. De internationale handel in rundvlees bedroeg in 2000 meer dan US $ 30 miljard en vertegenwoordigde slechts 23 procent van de wereldproductie van rundvlees (Clay 2004). De productie van melk, die ook wordt verwerkt tot kaas, boter, yoghurt en andere zuivelproducten, is qua grootte vergelijkbaar met de productie van rundvlees en levert voor een groot deel van de wereldbevolking een belangrijk deel van de voedselvoorziening. Runderenhuiden, gebruikt voor leer om schoenen en kleding te maken, zijn een ander belangrijk product. In India en andere armere landen zijn runderen ook belangrijk als trekdieren zoals ze al duizenden jaren zijn.

Nieuw geboren Angus-kalf met moeder

Er is bezorgdheid geuit over de impact van vee op het milieu. Weideland voor het weiden van vee is nu het grootste agrarische landgebruik ter wereld. De omschakeling van natuurlijke omgevingen naar weiland heeft op veel plaatsen inheemse planten en dieren bedreigd; dit is vooral een probleem in Brazilië, waar grote delen van het regenwoud worden gekapt voor weideland. Vee produceert van nature methaangas door hun spijsverteringsproces en vanwege hun grote aantal wordt gedacht dat dit bijdraagt ​​aan het proces van opwarming van de aarde. Veehouderij kan ook bijdragen aan watervervuiling, luchtvervuiling en bodemdegradatie (Clay 2004). Wilde runderen, gedomesticeerde runderen die zijn teruggekeerd naar het wild, zijn op veel plaatsen ook een milieuprobleem (ISSG 2005).

Een groot deel van de granen, peulvruchten en andere gewassen wereldwijd worden gebruikt om vee te voeden. Veehouderij is ook een grote gebruiker van water, benzine en andere energiebronnen. Soms is gevraagd of het de mensheid meer ten goede zou komen als de rundveehouderij minder was en meer van deze middelen werden gebruikt om mensen rechtstreeks te voeden (Clay 2004).

Referenties

 • Bhattacharya, S. 2003. "Veeigendom maakt het tot een mannenwereld." Newscientist.com. Ontvangen op 26 december 2006.
 • Cattle Today (CT). 2006. Website. "Rassen van vee." Vee vandaag. Ontvangen 26 december 2006)
 • Clay, J. 2004. Wereldlandbouw en milieu: een Commodity-by-Commodity Guide to Impacts and Practices. Washington, DC: Island Press. ISBN 1559633700
 • Clutton-Brock, J. 1999. Een natuurlijke geschiedenis van gedomesticeerde zoogdieren. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521634954
 • Huffman, B. 2006. "The Ultimate Ungulate Page." UltimateUngulate.com. Ontvangen op 26 december 2006.
 • Invasive Species Specialist Group (ISSG). 2005. "Bos taurus." Wereldwijde database met invasieve soorten.
 • Nowak, R. M. en J. L. Paradiso. 1983. Walker's Mammals of the World. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 0801825253
 • Staatsuniversiteit van Oklahoma (OSU). 2006. "Rassen van vee." Op 5 januari 2007 opgehaald.
 • Public Broadcasting Service (PBS). 2004. "Holy Cow." PBS Nature. Ontvangen op 5 januari 2007.
 • Rath, S. 1998. De complete koe. Stillwater, MN: Voyageur Press. ISBN 0896583759
 • Raudiansky, S. 1992. The Covenant of the Wild. New York: William Morrow. ISBN 0688096107
 • Spectrum Commodities (SC). 2006. "Live Cattle." Spectrumcommodities.com. Ontvangen op 5 januari 2007.
 • Voelker, W. 1986. De natuurlijke geschiedenis van levende zoogdieren. Medford, NJ: Plexus Publishing. ISBN 0937548081
 • Yogananda, P. 1946. De autobiografie van een yogi. Los Angeles: Self-Realisation Fellowship. ISBN 0876120834

Bekijk de video: feeling Unmotivated as a student? how to ACTUALLY feel better. (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send