Ik wil alles weten

Omajjaden

Pin
Send
Share
Send


De binnenplaats van de Umayyad-moskee in Damascus, een van de grootste architecturale nalatenschappen van de Umayyaden.

De Umayyad-dynastie (Arabisch بنو أمية banū umayya / الأمويون al-umawiyyūn ; Perzisch امویان (Omaviyân), Turks, Emevi) was de eerste dynastie van kaliefen van de profeet Mohammed die niet nauw verwant waren aan Mohammed zelf, hoewel ze van dezelfde Mekkaanse stam waren, de Qoeraisj. De eerste dynastie regeerde van 661 tot 750 G.T. Ironisch genoeg was de Qurayshi-clan waaruit de Umayyaden voortkwamen aanvankelijk bittere vijanden van Mohammed. Ze breidden de omvang van het kalifaat enorm uit en vestigden goede administratieve praktijken, hoewel ze de neiging hadden Arabieren te bevoordelen boven niet-Arabieren. Ze werden bekritiseerd omdat ze het kalifaat regeerden alsof ze koningen waren, geen leiders van een religieuze gemeenschap met autoriteit als goddelijk vertrouwen. Ze verloren macht aan de Abbasiden in 750 G.T., die beloofden te regeren volgens de bevelen van de islam, maar een overlevende vestigde een sultanaat (later uitgeroepen tot kalifaat) in Andalusië, waar ze een bloeiende beschaving voorzitten. Op een kritiek moment in de ontwikkeling van de islam, zorgden de Umayyaden in Damascus voor de overleving van de nieuwe religies, terwijl hun latere heerschappij in Spanje een uitstekend voorbeeld blijft van moslims die in positieve uitwisseling met christenen en joden leven en van een intellectuele bloei die vandaag nog steeds van belang is. Over het algemeen wordt de vroege Umayyad-dynastie beschouwd als een minder dan ideale periode van de islamitische geschiedenis, toen de strijd tussen geloof en tijdelijke macht de voormalige domineerde ten koste van de laatste.

Umayyad-heersers in Damascus

MuawiyahI was de gouverneur van Syrië geweest onder de 3e kalief en zijn bloedverwant, Uthman ibn Affan. Na de moord op Uthman werd hij vervangen door de nieuwe kalief, Ali ibn Abi Talib. Omdat de moordenaars van Uthman zich met Ali hadden verbonden, weigerde Muawiyah zijn kalifaat te aanvaarden en leidde in 657 een leger tegen hem. De twee partijen stemden in met een bemiddelingsprocedure, resulterend in een arbitrage die veel van Ali's partizanen als oneerlijk beschouwden, en het islamitische rijk werd verdeeld. Toen Ali in 661 werd vermoord, beloofde zijn zoon Hasan trouw aan Muawiyah (betwist door Sh'a) en Muawiyah werd tot kalief van alle moslimlanden verklaard. Dit vestigde de dynastie van Umayyad en de hoofdstad van het kalifaat werd verplaatst naar Damascus.

Grote golven van expansie vonden plaats onder het bewind van de Umayyaden. Moslimlegers trokken doorheen de late jaren 600 door Noord-Afrika en Iran, waardoor de grenzen van het rijk werden uitgebreid van het Iberische schiereiland in het westen en naar India in het oosten. Onder Sulayman (715 - 717), zoon van Abd al-Malik, staken troepen onder leiding van Tariq ibn-Ziyad Gibraltar over en vestigden moslimmacht op het Iberisch schiereiland, terwijl andere legers macht ver weg in Sind, op het Indiase subcontinent, vestigden. Hishams lange heerschappij (724 - 743) zag het rijk de grenzen van zijn expansie bereiken. Het moslimimperium onder de Umayyaden was nu een enorm domein dat een divers scala aan volkeren regeerde. In 740 leidde de Shi'a Imam, Zayd b Ali (de kleinzoon van Hussain) echter een opstand die resulteerde in een Shi'a-staat in Noord-Iran (Tabaristan) tussen 864 en 928, en ook in de Zaydi-staat in Jemen (gevestigd 893). De tweede Umayyad-heerser, Yazid I, wordt vooral door Shi'a belasterd voor de moord in de Slag om Karbala (10 oktober 680) van Husayn (of Husain), de kleinzoon van de profeet die het leiderschap van de gemeenschap opeiste.

De Umayyaden werden in het oosten omvergeworpen door de Abbasid-dynastie na hun nederlaag in de Slag om de Zab in 750. Na de slag vermoordden de Abbasiden het grootste deel van de clan. In 749 werd Abu al-Abbas al-Saffah uitgeroepen tot de eerste Abbasidische kalief. Een Umayyad-prins, Abd-ar-Rahman I, nam het moslimgebied in Al-Andalus (Hispania) over en stichtte daar een nieuwe Umayyad-dynastie. Vanaf 929 claimden ze de titel van kalief, waarmee ze de legitimiteit van de Abbasiden betwisten. De Umayyaden, zo wordt algemeen beweerd, regeerden over hun territorium alsof het hun persoonlijk bezit was en betaalden alleen lippendienst aan de islam. Hun verhaal wordt echter grotendeels verteld door de ogen van hun opvolgers - de Abbasiden - en weerspiegelt het beeld dat ze wereldse heersers waren, maar toch lieten ze twee van de belangrijkste islamitische monumenten achter, de Rotskoepel (Qubbat As-Sakrah) ) en de Umayyad-moskee in Damascus.

Ze bouwden sierlijke paleizen, die hun voorgangers niet hadden, en leefden in een meer bescheiden levensstijl. De inscripties van de koran op de koepel zijn de oudste die er zijn. Volgens de seculiere historici Michael Cook en Patricia Crone (1977) dateert de koran zelf uit dezelfde periode, terwijl de islam een ​​achterprojectie is uit de tijd van Abd-al-Malik (685 - 705), die meer of minder gemaakt (29). Muawiyah en Yazid waren zeker wereldse heersers, maar er zijn aanwijzingen dat al-Malik de islam serieuzer nam en mogelijk de Koepel (gebouwd tussen 687 en 691) bedoeld had om de hadj terwijl het rivaliserende kalifaat onder Ibn al-Zubayr Mekka hield (680-692). Het prachtige kalligrafische citaat uit de koran viert de triomf van de islam over de eerdere monotheïstische religies, het jodendom en de islam.

Behandeling van niet-moslims

Niet-moslims werden goed behandeld onder de Ummayads. Zakaria (1988) stelt echter dat ze beter af waren dan onder de eerste vier kaliefen:

De Umayyaden verbeterden de eerdere behandeling van de niet-moslims. Ze garandeerden hen niet alleen godsdienstvrijheid en bescherming van burgerrechten, maar benoemden hen ook op enkele van de hoogste plaatsen in de regering. In veel opzichten waren ze meer vertrouwd dan de moslims. Belangrijke afdelingen zoals financiën, belastingen, handel en handel werden meestal bemand door joden of christenen (73).

Umar II "keerde het proces om en verwierp veel christenen en joden", onder verwijzing naar Q5: 21 ("beschouw die volkeren van het boek niet als je vrienden"), maar "zijn opvolgers keerden terug naar de oude praktijk." laat in het midden van de negende eeuw vormden moslims de meerderheid van de bevolking in het Midden-Oosten van het kalifaat.

De Abbasiden hebben mogelijk steun aangetrokken voor hun staatsgreep omdat ze beloofden het niet-erfelijke kalifaat te herstellen; gebruik makend van shura (overleg) om opvolgers te selecteren, maar ze hebben in feite ook een dynastie opgericht. Net als de Umayyaden gebruikten ze ook de titel 'plaatsvervanger van God,' weglatend 'van de profeet van God,' en beweerden daarmee een directe communicatielijn met God. Het waren de religieuze professionals die de Shar'iah en de tradities (verzonnen) van de profeet codificeerden en beweerden dat zij, niet de kalief, het recht hadden om de Qumran wat effectief resulteerde in een scheiding van rollen, werd vis (wet) de provincie van de lama (religieuze geleerden vaak financieel onafhankelijk van de staat door middel van religieuze gaven) en siyasa (politiek), het rijk van de tijdelijke heerser. In het voordeel van de Umayyaden is ook het feit dat gedurende hun hele kalifaat de grenzen evenredig waren aan die van de moslimgemeenschap, wat niet waar was voor de Abbasiden. De Abbasiden trokken aanvankelijk Shi'a-steun aan voor de opstand omdat ze hun verwantschap met Mohammed (via zijn oom) konden gebruiken om het gebrek van de Umayyad aan hechte familiebanden aan te vechten. Ze waren inderdaad afstammelingen van Abu Sufyan, Mohammeds al lang bestaande vijand, en stonden ook bekend als de Sufyaniden. Deze vroege poging tot verzoening Shi'a-Sunni was van korte duur.

Linialen in Cordoba

Interieur van de Grote Moskee in Córdoba. Gebouwd op de plaats van een christelijke basiliek, heeft het gediend als een kathedraal sinds de christelijke herovering. De moskee is een van de mooiste voorbeelden van Umayyad-architectuur.

De eerste kalief breidde zijn territorium uit naar de Fatimiden en controleerde Fez en Mauritanië in Noord-Afrika. De laatste kalief trad af in 1031. Het kalifaat splitste zich vervolgens in tal van Taifa (kleine emiraten, ongeveer 43 in totaal).

De Almoraviden, uitgenodigd door de emirs (zie hieronder) uit Marokko om te helpen in de oorlog tegen de christelijke reconquistadores, namen de controle over Cordoba in 1082, hoewel Cordoba uiteindelijk in 1236 aan de christenen viel. Vanaf 1085 nam Toledo de rol van centrum over van leren en trekt ook studenten uit Europa aan. Het sultanaat van de Umayyad (756 - 929) en het latere kalifaat van Cordoba (929 - 1031) in Andalusië (het moderne Spanje) wedijverden met de Abbasiden in een tijd waarin de Fatimiden ook hun suprematie uitdaagden en biedt een voorbeeld van een islamitische samenleving waar een beurs (die werd al bezocht door de vroege in Damascus gevestigde Umayyaden) en de uitwisseling tussen gemeenschappen bloeide. Pragmatisch gezien is een eerlijke behandeling van niet-moslims (christenen en joden bekend als de Mozarabes) was logisch in een context waarin moslims een minderheid vormden. Desalniettemin was de islamitische beschaving waar de Umayyaden van Cordoba (en enkele van hun opvolgers) voor stonden er een die synthese waardeerde. De Arabische en Moorse (Noord-Afrikanen) moslims bleven zich daar ontwikkelen en het Griekse erfgoed behouden dat ze in Syrië hadden verworven.

De hoofdbibliotheek van Cordoba, opgericht door Hakim II (796 - 822), huisvestte 600.000 manuscripten en diende als een embryonale universiteit en trok christelijke studenten aan uit Europa (Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland) en uit de moslimwereld. In totaal waren er 70 bibliotheken en de stad had zevenhonderd moskeeën en driehonderd openbare baden; het was elegant ontworpen en brandschoon. Huizen (113.000 van hen) hadden centrale binnenplaatsen met tuinen en fonteinen en heteluchtkanalen voor de winter. Veel van de vooraanstaande geleerden verwierven Latijnse namen, omdat hun baanbrekende werken in het Latijn werden omgezet en in heel Europa standaardteksten werden.

Wetenschappelijke erfenis

Al-Bakri (naar wie een maankrater is vernoemd) (1014-1094) was bijvoorbeeld een gerenommeerd geograaf en historicus. al Zahrawin (Albucasis) (936-1013) was hofarts van Hakim II, wiens medische tekst met 30 delen, al-Tasrif, werd vertaald in het Latijn als Concessio ei data qui componere haud valet. Al-Zarqali (1028-1087) (Arzachel) was een astronoom wiens "Toledo Tables" werden vertaald door Gerald van Cremona (1114-1187) en die Copernicus vierhonderd jaar later citeerde. Veel sterren hebben nog steeds Arabische namen. Een veelgebruikte term zoals "Nadir" komt van een Arabisch woord, Nazir, wat het punt van de hemel betekent direct onder een waarnemer.

De politieke theoreticus, ibn Tufail (1105-1185) gaf de klassieker van Ibn Sina uit Hayy ibn Yaqzan ("Alive, Son of Awake") en introduceerde Ibn Rushd bij de rechtbank, waar hij secretaris was. Ibn Hazm (994 - 1064) diende als vizier voor twee kaliefen, 'Abd al-Rahman III en' Abd al-Rahman V al-Mustazhir, systematiseerde de Zahir-rechtsschool (literalist) en schreef de Fisal (gedetailleerd onderzoek) waarin hij talrijke filosofische tradities analyseerde, waaronder christelijke. Ibn Firnas vond het lenzenvloeistof uit, Ibn Bitruji (d. 1204) (Alpetragius) de theorie van stellaire beweging. Verschillende van de bovenstaande leefden na de ondergang van de Umayyaden, maar bleven werken vanwege de bloeiende academische omgeving die ze hadden gecreëerd. Zonder dit klimaat zou de eerste Latijnse vertaling van de Koran in 1133 door de Engelsman Robert Ketton in opdracht van Peter de Eerwaarde (1092-1156) niet mogelijk zijn geweest. Misschien was de grootste geleerde die naar voren kwam Ibn Rushd (Averroes), wiens werk Thomas Aquinas (1225-1274) beïnvloedde.

Franciscaan Roger Bacon (1214-1292), een expert op het gebied van Aristoteles, was bekend met het werk van veel islamitische auteurs en beschouwde, net als anderen in die tijd, kennis van het Arabisch als een onmisbaar onderdeel van de tool-kit van elke serieuze geleerde. Aristoteles was verloren in Europa totdat hij in de twaalfde eeuw opnieuw werd geïntroduceerd door de moslims en joden in Spanje. Een eerdere christelijke denker zoals Augustinus van Hippo (354-430) kende Plato maar was niet bekend met Aristoteles. Net als de eerdere Ibn Sina, wordt hij gecrediteerd met het synthetiseren van geloof (openbaring) en rede, die twee bronnen van kennis en twee rijken van waarheid vormt. Hun critici (inclusief al-Ghazali) zeggen dat ze Plato hebben vervangen door de Koran.

Christenen en joden namen ook deel aan deze beurs en de periode 900 tot 1200 in Spanje staat bekend als de "Hebreeuwse Gouden Eeuw." Dit leverde de grote Maimonides (1135-1204) op, hoewel hij in 1165 naar Egypte moest vluchten. De Almoravid-opvolgers van de Umayyaden steunden een andere interpretatie van de islam, een die geloofde dat de volkeren van het boek vernederd en ernstig moesten worden aangepakt (Q29 verwijst naar dhimmi, de peilingbelasting betalen totdat ze vernederd zijn).

Europa profiteerde ook van Arabische muziek via Spanje-de Luit (uit het Arabisch: al'ud) vond zijn weg naar Europa via Spanje en beïnvloedde de ontwikkeling van de klassieke gitaar (Arabisch: qitar).

Hedendaagse betekenis

Net zoals de heerschappij van de Umayyad in Damascus bekritiseerd werd als laks ten opzichte van het orthodoxe begrip van de islam, zo heeft hun heerschappij in Cordoba zijn critici, afgewezen door hedendaagse fundamentalisten als een sluwe vorm van islam. Maar dezelfde fundamentalisten beweren dat de Europese wetenschap en technologische prestaties zoveel verschuldigd zijn aan deze moslimgeleerden dat wanneer moslims de Europese wetenschap gebruiken, ze terugnemen wat terecht hun eigen is (Nasr, 1990: 19). Andere moslims geloven dat de Andalusische islam tegenwoordig een model kan zijn voor moslims die het pluralisme willen omarmen, dus:

De op reden gebaseerde aql-gebaseerde islamitische filosofie is een blijvende indicatie van een West-islamitische ontmoeting in de beste bewoordingen. Ik blijf zeggen dat deze schrijver, een in Syrië geboren Duitse moslimgeleerde, beweert dat deze ontmoeting nog steeds actueel is (Tibi 2001: 204).

Nalatenschap

De Umayyaden worden over het algemeen gecrediteerd als competente beheerders en de Abbasids lieten een groot deel van hun infrastructuur achter. Ze delegeerden de volledige bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht aan regionale gouverneurs, die op hun beurt juridische secretaresses benoemden (qadis) om rechterlijke macht uit te oefenen, hoewel zij ook zaken voor zichzelf konden reserveren. De eerste qadis waren seculiere ambtenaren. Onder de Abbasiden werd hun religieuze functie dominanter. Volgens Joseph Schacht (1978):

Terwijl het juridische onderwerp nog niet in grote mate is geïslamiseerd buiten het stadium dat in de Koran, het ambt van qadi zelf was een typisch islamitisch instituut uit de Umayyad-periode, waarin zorg voor elementaire administratieve efficiëntie en de neiging tot islamisering hand in hand gingen. (539)

Umayyad-kaliefen in Damascus

 • Muawiyah I ibn Abu Sufyan, 661-680
 • Yazid I ibn Muawiyah, 680-683
 • Muawiya II ibn Yazid, 683-684
 • Marwan I ibn Hakam, 684-685
 • Abd al-Malik ibn Marwan, 685-705
 • al-Walid I ibn Abd al-Malik, 705-715
 • Suleiman van Umayyad ibn - Abd al-Malik, 715-717
 • Umar ibn Abd al-Aziz, 717-720
 • Yazid II ibn Abd al-Malik, 720-724
 • Hisham ibn Abd al-Malik, 724-743
 • al-Walid II ibn Yazid II, 743-744
 • Yazid III ibn al-Walid, 744
 • Ibrahim van Ummayyad - ibn al-Walid, 744
 • Marwan II ibn Muhammad (geregeerd vanuit Harran in de al-Jazira, 744-750

Umayyad Emiraten van Cordoba

 • Abd ar-Rahman I, 756-788
 • Hisham I, 788-796
 • al-Hakam I, 796-822
 • Abd ar-Rahman II, 822-852
 • Muhammad I van Umayyad, 852-886
 • al-Mundhir, 886-888
 • Abdallah ibn Muhammad, 888-912
 • Abd ar-Rahman III, 912-929

Umayyad-kaliefen in Cordoba

 • Abd ar-Rahman III, als kalief, 929-961
 • Al-Hakam II, 961-976
 • Hisham II, 976-1008
 • Mohammed II van Umayyad, 1008-1009
 • Suleiman II van Umayyad, 1009-1010
 • Hisham II, gerestaureerd, 1010-1012
 • Suleiman II van Umayyad, gerestaureerd, 1012-1017
 • Abd ar-Rahman IV, 1021-1022
 • Abd ar-Rahman V, 1022-1023
 • Muhammad III van Umayyad, 1023-1024
 • Hisham III, 1027-1031

Umayyad sahaba

Hier is een gedeeltelijke lijst van de sahaba (Metgezellen van Mohammed) die deel uitmaakten van de Umayyad-clan:

 • Marwan I - Marwan ibn Al-Hakam
 • Muawiyah I - Muaviya ibn Abu Sufyan
 • Abu Sufiyan ibn Harb

Umayyad taba'een

Hier is een gedeeltelijke lijst van de Taba'een (de generatie die de metgezellen opvolgde) die deel uitmaakten van de Umayyad-clan:

 • Abdul Rahman ibn Khalid ibn Walid
 • Yazid bin Muawiyah
 • Abd al-Malik ibn Marwan

Referenties

 • Crone, Patricia en Cook, Michael Hagarism, Cambridge, Cambridge University Press, 1977 ISBN 0521211336
 • Nasr, Seyyed Hossain Traditionele islam in de moderne wereld, NY, Kegan Paul, 1990 ISBN 071030337
 • Schacht, J. "Law and Justice" vol. II, pt. VIII / Hoofdstuk IV, Cambridge History of Islam uitgegeven door Holte, P. M, Lambton, Ann K en Lewiss, Bernard, Cambridge, Cambridge University Press, 1978 ISBN 0521219493
 • Tibi, Bassam Tussen cultuur en politiek, NY, PalgraveMacmillan, 2001 ISBN 0333751213
 • Zakaria, Rafiq De strijd binnen de islam: het conflict tussen religie en politiek, Harmondsworth, Penguin, 1988 ISBN 0140107940

Bekijk de video: Ontstaan en verspreiding van de islam (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send