Pin
Send
Share
Send


Als Egyptische godheid behoorde Set tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem ontwikkeld in het stroomgebied van de Nijl van de vroegste prehistorie tot 525 v.Chr.1 Inderdaad, het was tijdens deze relatief late periode in de Egyptische culturele ontwikkeling, een tijd waarin ze voor het eerst voelden dat hun overtuigingen werden bedreigd door buitenlanders, dat veel van hun mythen, legendes en religieuze overtuigingen voor het eerst werden vastgelegd.2 De culten binnen dit kader, waarvan de overtuigingen de mythen omvatten die we voor ons hebben, waren over het algemeen redelijk gelokaliseerde fenomenen, met verschillende goden die de ereplaats hebben in verschillende gemeenschappen.3 Ondanks deze schijnbaar onbeperkte diversiteit waren de goden (in tegenstelling tot die in veel andere pantheons) echter relatief slecht gedefinieerd. Zoals Frankfort opmerkt: 'de Egyptische goden zijn onvolmaakt als individu. Als we twee van hen vergelijken ... vinden we niet twee personages, maar twee sets functies en emblemen ... De hymnes en gebeden gericht aan deze goden verschillen alleen in de gebruikte epithetten en attributen. Er is geen hint dat de hymnes gericht waren op personen met een verschillend karakter. '4 Een reden hiervoor was het onbetwistbare feit dat de Egyptische goden als volkomen immanental werden gezien - zij vertegenwoordigden (en waren continu met) specifieke, afzonderlijke elementen van de natuurlijke wereld.5 Dus degenen die personages en mythologieën ontwikkelden, waren over het algemeen vrij draagbaar, omdat ze hun discrete vormen konden behouden zonder zich te bemoeien met de verschillende culten die al elders in de praktijk waren. Deze flexibiliteit was ook wat de ontwikkeling van multipartiete cultussen mogelijk maakte (d.w.z. de cultus van Amun-Re, die de domeinen van Amun en Re verenigde), omdat de invloedssferen van deze verschillende godheden vaak complementair waren.6

Het wereldbeeld dat werd voortgebracht door de oude Egyptische religie was uniek geschikt voor (en gedefinieerd door) de geografische en calendrische realiteit van het leven van zijn gelovige. In tegenstelling tot de overtuigingen van de Hebreeën, Mesopotamiërs en anderen binnen hun culturele sfeer, beschouwden de Egyptenaren zowel geschiedenis als kosmologie als goed geordend, cyclisch en betrouwbaar. Dientengevolge werden alle veranderingen geïnterpreteerd als ofwel onbeduidende afwijkingen van het kosmische plan of cyclische transformaties die het vereiste.7 Het belangrijkste resultaat van dit perspectief, in termen van de religieuze verbeelding, was het verminderen van de relevantie van het heden, aangezien de hele geschiedenis (wanneer cyclisch opgevat) uiteindelijk werd gedefinieerd tijdens de schepping van de kosmos. De enige andere aporia in een dergelijk begrip is de dood, die een radicale breuk met continuïteit lijkt te bieden. Om de integriteit van dit wereldbeeld te behouden, werd een ingewikkeld systeem van praktijken en overtuigingen (inclusief de uitgebreide mythische geografieën van het hiernamaals, teksten die morele begeleiding bieden (voor dit en het volgende leven) en rituelen ontworpen om het transport naar het hiernamaals te vergemakkelijken) ontwikkeld , wiens primaire doel was om de eindeloze voortzetting van het bestaan ​​te benadrukken.8 Gezien deze twee culturele foci, is het begrijpelijk dat de verhalen die in dit mythologische corpus werden vastgelegd, meestal scheppingsverslagen waren of afbeeldingen van de dodenwereld, met een speciale focus op de relatie tussen de goden en hun menselijke constituenten.

Oorsprong van de naam

De exacte vertaling van reeks is onbekend, maar wordt meestal als één van beide beschouwd (iemand die) verblindt, pijler van stabiliteit, of iemand die hieronder staat: etymologieën die verbonden zijn met de woestijn, het instituut van monarchie en de rol (len) van de god in het mythische corpus (als tegenstander van Horus).9 Het is gereconstrueerd om oorspronkelijk te zijn uitgesproken * Sūtaḫ gebaseerd op het voorkomen van zijn naam in Egyptische hiërogliefen (Swtḫ) en zijn latere vermelding in de koptische documenten met de naam Set.10

Vanwege ontwikkelingen in de Egyptische taal gedurende de 3000 jaar dat Set werd aanbeden, zag de Griekse periode de t in reeks komt zo niet te onderscheiden uit th dat de Grieken de naam van de god helleniseerden als Seth.

Mythologische rekeningen

Woestijn god

In de vroegste hoofdstukken van de Egyptische geschiedenis werd Set geassocieerd met de vijandige woestijnen die de vruchtbare riviervlakte van de Nijl binnendrongen (het huis van de oude Egyptische beschaving). Deze karakterisering deed ook denken aan verschillende ontzagwekkende en krachtige elementen van de verlaten woestenij, waaronder woeste woestijndieren, "flash overstromingen en zandstormen."11 Vanwege de extreme vijandigheid van de woestijnomgeving werd Set als enorm krachtig beschouwd en werd hij daarom beschouwd als een van de belangrijkste goden in het pantheon dat in Opper-Egypte werd aanbeden. Een van de meest voorkomende bijnamen voor de god, afgeleid tijdens deze periode maar gebruikelijk tijdens de dynastieke periode, was geweldig van sterkte, een attribuut waarvan hij dacht dat het de huidige farao schonk. Deze fysieke suprematie wordt bevestigd door een alternatieve vorm van Set's naam, gespeld Setesh (STS), en later Sutekh (Swtḫ) waar de extra sh en kh betekenende majesteit.12

Genealogisch gezien was Set lid van de Ennead van Heliopolis, de zoon van de Aarde (Geb) en Hemel (Nut), echtgenoot van het vruchtbare land rond de Nijl (Nebt-het / Nephthys), en broer tot de dood (Ausare / Osiris) en leven (Aset / Isis). In dit vroege stadium werd hij beschouwd als het tegenovergestelde van Horus (die later zou worden gekenmerkt als zijn dodelijke vijand). In deze beeldvorming werd Horus gezien als de 'god van het noorden' en Set was de 'god van het zuiden'.13 Hun dubbele patronage werd een de facto symbool voor legitimiteit in de overheid, zoals blijkt uit teksten en inscripties uit deze periode.14 In deze mythische bronnen zijn de relationele connecties van Set talrijk, omdat hij wordt afgebeeld met een groot aantal vrouwen (waaronder enkele buitenlandse godinnen) en verschillende kinderen. Enkele van de meest opvallende vrouwen (buiten Nephthys / Nebet Het) zijn Neith (met wie hij naar verluidt Sobek heeft verwekt), Amtcheret (door wie hij naar verluidt Upuat heeft verwekt),15 Tuaweret, Hetepsabet (een van de uren, een vrouwelijk was-godige godin die afwisselend wordt beschreven als echtgenote of dochter van Set), en de twee Kanaänitische godheden (Anat en Astarte), die beiden even vaardig waren in liefde en oorlog - eigenschappen waar Set zelf beroemd om was.

Het woord voor woestijn, in het Egyptisch, was Tesherit, wat erg lijkt op het woord voor rood, Tesher (in feite lijkt het op een vrouwelijke vorm van het woord voor rood). Bijgevolg werd Set geassocieerd met dingen die rood waren, inclusief mensen met rood haar (een stereotype niet-Egyptische eigenschap). Op een schijnbaar niet-verwante toon betekende zijn verbondenheid met zandstormen, een deel van zijn dood als heer van de woestijn, dat hij zou worden geïdentificeerd met verschillende Kanaänitische stormgoden, waaronder Baal door de Ramesside-periode (ca. 1290-1080 v.Chr.) . Als gevolg hiervan werd hij beschouwd als de god van (vaak onwelkom) buitenlanders.16 17

Conflict tussen Horus en Set

Zie ook: Osiris, Isis, Horus

De mythe van Set's conflict met Horus, Osiris en Isis, een van de oudste en best ontwikkelde in de Egyptische mythologie, komt voor in veel Egyptische bronnen, waaronder de Piramideteksten, de Doodskistteksten, de Shabaka-steen, inscripties op de muren van de Horus-tempel in Edfu en verschillende papyrusbronnen. Een van de meest volledige versies is te vinden in de Chester Beatty Papyrus nr. 1, die de legende bevat die bekend staat als de "Contention of Horus and Set". Dit beroemde verhaal werd ook opgenomen door klassieke auteurs die ermee in contact kwamen tijdens de Hellenistische periode - met name Plutarch in zijn De Iside et Osiride.

De mythe wordt eerst bewezen, zij het op een fragmentarische manier, in de Piramideteksten-een verzameling piramide-inscripties waarvan het primaire doel was de mythen van de goden te correleren met de cultus van de farao's (die opdracht hadden gegeven tot de bouw van deze monumentale necropoli). Daarin zijn de kerngebeurtenissen van het verhaal al aanwezig, inclusief de moord op Osiris door reeks (zijn jaloerse broer of zus);18 de hartverscheurende reactie van zijn vrouw, Isis;19 de wraak geëist door Horus, zijn zoon;20 en de opstanding van de god en terugkeer naar bekendheid in het hiernamaals.21

In deze verslagen wordt Osiris over het algemeen afgeschilderd als een wijze koning en brenger van beschaving, gelukkig getrouwd met zijn zus Isis. Omgekeerd was Set de jaloerse, minder krachtige jongere broer, wiens jaloezie hem ertoe bracht zijn wonderbaarlijke oudere broer of zus te misleiden, te doden en in stukken te breken. Na verschillende avonturen (zoals elders beschreven) bracht Isis het lijk van Osiris weer in elkaar en een andere god (in sommige mythen Thoth en in andere Anubis) balsemde hem. Als de archetypische mummie regeerde Osiris over de Afterworld als rechter van de doden. Voorafgaand aan de reanimatie van de god in de onderwereld, werd hij op magische wijze net genoeg opgewekt om Horus te verwekken.22

Horus werd natuurlijk de vijand van Set, wat leidde tot een legendarische rivaliteit tussen de twee goden. Over het algemeen werd aangenomen dat beide goden in dit conflict gewond waren geraakt: Horus verloor een oog en Set verloor zijn testikels. De goden straften Set door hem te dwingen Osiris op zijn rug te dragen, of door hem als stier op te offeren voor hun voedsel. In sommige versies van de mythe (waarschijnlijk bedoeld als een etiologische verklaring voor de klassieke associaties van de god), krijgt Set heerschappij over de omliggende woestijnen als compensatie voor zijn verlies van Egypte.23

Misschien zijn het ook verslagen van historische gebeurtenissen. Volgens inscripties geschreven op de Shabaka-steen, verdeelde Geb Egypte in twee helften, waardoor Opper-Egypte (de woestijn ten zuiden) aan Set en Neder-Egypte (de regio van de delta in het noorden) aan Horus gaven om hun vete te beëindigen. Volgens de steen gaf Geb in een later oordeel echter heel Egypte aan Horus. Het interpreteren van deze mythe als een historisch verslag zou iemand doen geloven dat Neder-Egypte (het land van Horus) Opper-Egypte (het land van Set) veroverde; maar in feite veroverde Opper-Egypte Neder-Egypte. Dus de mythe kan niet eenvoudig worden geïnterpreteerd. Er bestaan ​​verschillende theorieën om de discrepantie te verklaren. Omdat bijvoorbeeld Horus en Set vóór de eenwording in Opper-Egypte werden aanbeden, weerspiegelt de mythe misschien een strijd in Opper-Egypte voorafgaand aan de eenwording, waarbij een groep die een Horus aanbad een groep Set-aanbidden. 24

Hoe het ook zij, eenmaal de twee landen verenigd waren, werden Seth en Horus vaak samen getoond als kroon op de nieuwe farao's, als een symbool van hun macht over zowel Neder- als Boven-Egypte. Koninginnen van de eerste dynastie (3100-2890 v.G.T.) droegen de titel 'Zij die Horus en set ziet'. De Piramideteksten presenteren de farao als een fusie van de twee goden. Blijkbaar geloofden farao's dat ze concurrerende kosmische principes in evenwicht brachten en met elkaar in overeenstemming brachten. Uiteindelijk verscheen de dual-god Horus-Set, die kenmerken van beide goden combineerde (zoals gebruikelijk was in de Egyptische theologie, het meest bekende voorbeeld was Amun-Re).25 Later interpreteerden Egyptenaren de mythe van het conflict tussen Set en Osiris / Horus als een analogie voor de strijd tussen de woestijn (vertegenwoordigd door Set) en de bemestende overstromingen van de Nijl (Osiris / Horus).

Redder van Ra

Naarmate het kosmische en mythologische systeem van de Ogdoad meer geassimileerd werd met de Ennead (vanwege de eenwording van het land), werd Set's positie in het pantheon als geheel opnieuw geëvalueerd. Met Horus als erfgenaam van Ra op aarde, had Set, voorheen een van de belangrijkste goden van Neder-Egypte, ook een passende rol nodig. Als gevolg hiervan werd hij geïdentificeerd als de verdediger van Ra en vocht hij elke nacht tijdens de reis van de zonnegod door de onderwereld tegen Apep (de serpentijnse demon van tweedracht). Zo werd hij vaak afgebeeld staande op de boeg van Ra's hemelse bark speren of steken Apep, die vaak werd gevisualiseerd in de vorm van een slang, schildpad of ander gevaarlijk waterdier.26

Deze assimilatie leidde ook tot de verplaatsing van Anubis toen zijn rol als steward en verdediger van de onderwereld door beide werd toegeëigend. reeks en Osiris. Om een ​​etiologie voor deze ontwikkeling te bieden, suggereren de mythische bronnen dat de jakhals-god de zoon van Osiris was, maar het chtonische karakter van de god maakte het onverenigbaar dat Isis als zijn moeder werd gezien. Zo werd de moeder van Anubis in plaats daarvan geïdentificeerd als Nephthys, een toeschrijving die een geval van goddelijke ontrouw creëerde dat een creatieve mythische verklaring vereiste. In het bijzonder vermomde Nephthys, gefrustreerd door Set's gebrek aan seksuele interesse in haar, zichzelf als de aantrekkelijkere Isis. Helaas slaagde deze list er niet in de aandacht van haar echtgenoot te trekken omdat hij onvruchtbaar was (zoals beschreven in de mythe van zijn conflict met Horus). Vervolgens verwarde Osiris Nephthys met Isis, had gemeenschap met haar en verwekte Anubis.27

God van het kwaad

Toen het Hyksos-volk de heerschappij van Egypte verwierf tijdens de tweede tussenliggende periode (1800-1550 v.G.T.), kozen ze niet verrassend voor Set, de oorspronkelijke "oppergod" van Neder-Egypte en de heer van buitenlanders, als hun beschermheer. Dus werd Set opnieuw aanbeden. In de jaren na deze invasie werden de Egyptische opvattingen over buitenlanders echter steeds xenofoob, met als hoogtepunt de afzetting van de Hyksos. Tijdens deze periode begon Set (voorheen een held) alles te belichamen dat de Egyptenaren niet leuk vonden aan de buitenlandse heersers, en dus nam hij geleidelijk de identiteit op van alle voorgaande boze goden, in het bijzonder Apep (de demon van chaos).

Tegen de tijd van het nieuwe koninkrijk werd hij vaak geassocieerd met de schurkengoden van andere opkomende rijken. Een voorbeeld hiervan was Baal, een identificatie waarin Set werd beschreven als de partner van 'Ashtart of' Anat, de vrouw van Baal. Set werd ook door de Egyptenaren geïdentificeerd met de Hettitische god Teshub, die een vicieuze stormgod was, net als Set. Evenzo verbonden de Grieken later Set met Typhon omdat beide werden gezien als kwade krachten, stormgoden en zonen van de aarde die gewelddadig streed tegen de centrale goden van hun respectieve pantheons. Sommige geleerden zijn van mening dat na de verovering van Egypte door de Perzische heerser Cambyses II, Set ook werd geassocieerd met buitenlandse onderdrukkers, waaronder de Achaemenidische Perzen, de Ptolemeïsche Hellenen en de Romeinen. Inderdaad, het was in de tijd dat Set bijzonder belasterd was en zijn nederlaag door Horus wijd gevierd. Niettemin werd hij gedurende deze periode op sommige afgelegen locaties nog steeds beschouwd als de heldhaftige oppergod; er was bijvoorbeeld een tempel gewijd aan Set in het dorp Mut al-Kharab, in de Oase van Dakhlah.28

Iconografie

In de kunst werd Set meestal afgeschilderd als een mysterieus en onbekend wezen, door Egyptologen aangeduid als de Dier instellen of Tyfonisch beest, met een gebogen snuit, vierkante oren, gevorkte staart en hondenlichaam, of soms als een mens met alleen het hoofd van de Dier instellen. Het heeft geen volledige gelijkenis met enig bekend wezen, hoewel het lijkt op een composiet van een aardvarken en een jakhals, beide woestijnwezens, en de belangrijkste soort aardvarken aanwezig in het oude Egypte had bovendien een roodachtig uiterlijk (vanwege dunne vacht , die de huid eronder toont). In sommige beschrijvingen heeft hij het hoofd van een windhond. De vroegst bekende voorstelling van Set komt uit een tombe uit de Naqada I-fase van de Predynastische periode (ca. 4000-3500 v.Chr.), En de Set-dierlijke wordt zelfs gevonden op een knotskop van de Scorpion King, een Protodynastische heerser.

Een nieuwe theorie heeft dat het hoofd van de Dier instellen is een weergave van Mormyrus kannamae (Nijl Mormyrid), die zich in de wateren nabij Kom Ombo bevindt, een van de locaties van een tempel van Set, met de twee vierkante vinnen die normaal worden geïnterpreteerd als oren. Het kan echter dat deel of alle van de Dier instellen was gebaseerd op de Salawa, een soortgelijk mysterieus hondendier, met gevorkte staart en vierkante oren, waarvan één lid werd beweerd te zijn gevonden en gedood in 1996 door de lokale bevolking van een regio in Opper-Egypte. Het kan zelfs zijn dat Set oorspronkelijk geen van beide was, maar later werd geassocieerd met een of beide vanwege hun vergelijkbare uiterlijk.29

Notes

  1. ↑ Deze specifieke "afsluitingsdatum" is gekozen omdat deze overeenkomt met de Perzische verovering van het koninkrijk, die het einde van zijn bestaan ​​markeert als een discrete en (relatief) omschreven culturele sfeer. Inderdaad, aangezien deze periode ook een toestroom van immigranten uit Griekenland zag, was het ook op dit punt dat de Hellenisering van de Egyptische religie begon. Hoewel sommige geleerden suggereren dat zelfs wanneer "deze overtuigingen werden verbouwd door contact met Griekenland, ze in essentie bleven wat ze altijd waren geweest" Adolf Erman. Een handboek van Egyptische religie, Vertaald door A. S. Griffith. (Londen: Archibald Constable, 1907), 203); het lijkt nog steeds redelijk om deze tradities, voor zover mogelijk, binnen hun eigen culturele milieu aan te pakken.
  2. ↑ De vele inscripties, stèle en papyri die het gevolg zijn van deze plotselinge nadruk op het historische nageslacht, leveren veel van het bewijsmateriaal dat door moderne archeologen en Egyptologen wordt gebruikt om de oude Egyptische traditie te benaderen. Geraldine Pinch. Handboek van Egyptische mythologie. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428), 31-32.
  3. ↑ Deze lokale groeperingen bevatten vaak een bepaald aantal goden en werden vaak opgebouwd rond het onbetwistbare primaire karakter van een scheppergod. Dimitri Meeks en Christine Meeks-Favard. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden, Vertaald uit het Frans door G.M. Goshgarian. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158), 34-37.
  4. ↑ Henri Frankfort. Oude Egyptische religie. (New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772), 25-26.
  5. ↑ Christiane Zivie-Coche, in Françoise Dunand en Christiane Zivie-Coche. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 G.T., Vertaald uit het Frans door David Lorton. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X), 40-41; Frankfort, 23, 28-29.
  6. ↑ Frankfort, 20-21.
  7. ↑ Jan Assmann. Op zoek naar God in het oude Egypte, Vertaald door David Lorton. (Ithaca: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293), 73-80; Zivie-Coche, 65-67; Breasted stelt dat een bron van deze cyclische tijdlijn de betrouwbare jaarlijkse schommelingen van de Nijl waren (8, 22-24).
  8. ↑ Frankfort, 117-124; Zivie-Coche, 154-166.
  9. ↑ E. A. Wallis Budge. (1904) De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. (A Study in Two Volumes.) Herdruk ed. (New York: Dover Publications, 1969, Vol. II), 243; behindthename.com, "Seth." Ontvangen op 29 juli 2007.
  10. ↑ Budge (1969), Vol. II, 243. achterthename.com, "Seth." Ontvangen 29 juli 2007. per-set.org, "Set." Ontvangen op 29 juli 2007. Caroline Seawright, Egyptisch ministerie van Toerisme (touregypt.net), "Set (Seth), God of Storms, Slayer of Apep, Equal to and Rival of Horus." Ontvangen op 29 juli 2007. Omgekeerd waarschuwt Zivie-Coché dat de etymologieën van veel prominente goden, waaronder Seth, gewoon niet overtuigend zijn en dat hun oorspronkelijke betekenissen mogelijk verloren zijn gegaan voor de geschiedenis (25).
  11. ↑ Knijpen, 192.
  12. ↑ Richard H. Wilkinson. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. (London: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208), 198-199; Pinch, 193: "Hij werd gepresenteerd als enorm sterk en monumentaal dom, als een reus in een sprookje."
  13. ↑ Budge (1969), Vol. II, 243-244.
  14. ↑ Budge (1969), Vol. II, 243-244.
  15. ↑ Hoewel Upuat op sommige plaatsen ook een zoon van Aser / Osiris is.
  16. ↑ Knijpen, 192-193.
  17. ↑ W.H.D. Rouse, "Roodharige mannen," Folklore 4 (2) (juni 1893). 249-250. hier debatteert hij dat "de Egyptenaren beledigingen op roodharige mannen ophoopten en ook de ezel opofferden aan Set (Typhon), omdat hij verondersteld werd roodharig te zijn en een teint in teint had".
  18. ↑ Eén tekst suggereert bijvoorbeeld dat de overleden koning het beste de plunderingen van Set kon vermijden, anders zou hij hetzelfde lot ondergaan als Osiris: "Set zou u in stukken hebben gesneden en u zou niet (weer) opstaan." De piramideteksten (678c), 133. Online toegankelijk op: 1 sacred-texts.com. Ontvangen 9 juli 2007. Zie ook de korte opmerking: "Set is schuldig; Osiris is gerechtvaardigd" (1556a).
  19. ↑ De tekst registreert de bedieningen van godin Isis (en haar zus Nephthys) wanneer de twee het lijk van de god ontdekken: "Isis komt, Nephthys komt, een van hen rechts, een van hen links, // een van ze als een ḥȝ.t-vogel, een van hen (Nephthys) als een vlieger. // Ze vonden Osiris, // nadat zijn broer Set hem op de aarde had laten vallen in ?????, ... // Ze voorkomen u van rot, in overeenstemming hiermee uw naam van "Anubis"; // ze voorkomen dat uw rotting naar de grond vloeit. " De piramideteksten (1255c-1257b), 207. Online toegankelijk op: 2 sacred-texts.com. Ontvangen op 9 juli 2007. In een latere passage wordt de postume conceptie van Horus ook indirect beschreven: "Isis komt naar u, verheugend uit liefde voor u; // uw sperma gaat in haar, terwijl het wordt gewezen als Sothis" (1635b- 1636a).
  20. ↑ Bijvoorbeeld: "Gij die (mijn) vader hebt geslagen; hij die (een) groter heeft gedood dan hij; // gij hebt (mijn) vader geslagen, u hebt er één vermoord die groter is dan u. // Vader Osiris N. I heb voor u geslagen hem die u sloeg als een os; // Ik heb voor u gedood hem die u gedood heeft als een wilde stier ... Eet, eet de rode os als een voorstelling van het slachtoffer van Horus, voor de reis over zee, // wat Horus deed voor zijn vader, Osiris. " De piramideteksten (1543a-1544b, 1550a-1550b), 241-242. Online toegankelijk op: 3. sacred-texts.com. Ontvangen op 9 juli 2007. Overweeg ook de volgende instructie voor een overleden heerser: "Word wakker voor Horus; neem het op tegen Set" (793a).
  21. ↑ De meest specifieke verwijzing naar Osiris als heer van de doden komt voor in een passage die de koninklijke aard van de overleden farao beschrijft met behulp van analogieën met de goden (en hun verschillende domeinen): "Je lijkt hen als een jakhals, zoals Horus chef van de levend, // zoals Geb hoofd van de Ennead, zoals Osiris hoofd van geesten. " De piramideteksten (2103c-2103d), 308. Online toegankelijk op: 4. sacred-texts.com. Ontvangen 9 juli 2007.
  22. ↑ Knijpen, 192; Budge (1969), Vol. II, 245-246.
  23. ↑ Budge (1969), Vol. II, 245-246. Zie ook: Pyramid Texts 1463e: "Ra werd geboren voordat het oog van Horus werd uitgerukt; voordat de testikels van Set werden weggescheurd."
  24. ↑ Zie: Shabaka Stone, online tekst, Shabaka.maat.sophiatopia.org. Shabaka-steen. reshafim.org. Ontvangen op 16 januari 2009, waarin de goddelijke partitie wordt beschreven die wordt uitgevoerd door Geb.
  25. ↑ Budge (1969), Vol. II, 242-243. Zie ook: Piramideteksten (1710a-c): "Word wakker voor Horus; sta op voor Set; // sta op, oudste zoon van Geb, // voor wie de Twee Enneads sidderen."
  26. ↑ Knijpen, 191; Wilkinson, 198.
  27. ↑ Wilkinson, 187; Knijpen, 104.
  28. ↑ Wilkinson, 197-198; Pinch, 191-193; Erman, 168-169.
  29. ↑ Budge (1969), Vol. II, 243; Wilkinson, 198-199. Zie ook: G. A. Wainwright, "The Origin of Storm-Gods in Egypt," Het Journal of Egyptian Archaeology 49 (december 1963): 13-20. 13-14.

Referenties

  • Allen, James P. 2004. "Theology, Theodicy, Philosophy: Egypt." In Sarah Iles Johnston, ed. Religies of the Ancient World: A Guide. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0674015177.
  • Assmann, januari Op zoek naar God in het oude Egypte, Vertaald door David Lorton. Ithaca: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
  • Bickel, Susanne. 2004. "Mythen en heilige verhalen: Egypte." In Sarah Iles Johnston, ed. Religies of the Ancient World: A Guide. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0674015177.
  • Breasted, James Henry. (1912) Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. herdruk ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454.
  • Budge, E. A. Wallis, vertaler. Het Egyptische dodenboek. (1895). Toegang tot 5 sacred-texts.com. Ontvangen op 16 januari 2009.
  • Budge, E. A. Wallis, vertaler. De Egyptische hemel en hel. (1905). Toegang via www.sacred-texts.com/egy/ehh.htm sacred-texts.com.
  • Budge, E. A. Wallis. (1904) De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. herdruk ed. New York: Dover Publications, 1969.
  • Budge, E. A. Wallis, vertaler. Legends of the Gods: De Egyptische teksten. (1912). Toegang tot 6 sacred-texts.com.
  • Budge, E. A. Wallis, vertaler. De Steen van Rosetta. (1893), 1905. Toegang tot 7 sacred-texts.com.
  • Collier, Mark en Bill Manly. Hoe Egyptische hiërogliefen te lezen: herziene editie. Berkeley: University of California Press, 1998. ISBN 0520239490.
  • Cohn, Norman. 1995. Kosmos, chaos en de komende wereld: de oude wortels van het apocalyptische geloof. New Haven: Yale University Press, 1999. ISBN 0300090889.
  • Dunand, Françoise en Christiane Zivie-Coche. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 G.T., Vertaald uit het Frans door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X.
  • Erman, Adolf. Een handboek van Egyptische religie, Vertaald door A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable, 1907.
  • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772.
  • Griffith, F. L. en Thompson, Herbert, vertalers. De Leyden Papyrus. 1904. Toegankelijk op 8 sacred-texts.com.
  • Kaper, Olaf Ernst. 1997. Tempels en Goden in Roman Dakhlah: Studies in the Inigen Cults of an Egyptian Oasis. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren.
  • Kaper, Olaf Ernst. 1997. "The Statue of Penbast: On the Cult of Seth in de Dakhlah Oasis." In Egyptologische Memoires, Essays over het oude Egypte ter ere van Herman Te Velde, uitgegeven door Jacobus van Dijk. Egyptologische Memoires 1. Groningen: Styx-publicaties. 231-241, ISBN 9056930141.
  • Lesko, Leonard H. 1987. "Seth." In The Encyclopedia of Religion, uitgegeven door Mircea Eliade, 2de ed. 2005, uitgegeven door Lindsay Jones. Farmington Hills, Michigan: Thomson-Gale. ISBN 0028657330.
  • Meeks, Dimitri en Christine Meeks-Favard. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden, Vertaald uit het Frans door G.M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158.
  • Mercer, Samuel A. B., vertaler. De piramideteksten. 1952. Online toegankelijk op www.sacred-texts.com/egy/pyt/index.htm sacred-texts.com.
  • Osing, Jürgen. 1985. "Seth in Dachla und Charga." Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 41:229-233.
  • Knijpen, Geraldine. Handboek van Egyptische mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428.
  • Quirke, Stephen G. J. (1992). Oude Egyptische religie. (British Museum Publications) New York: Dover Publications, inc., ISBN 0486274276 (herdruk 1993).
  • Rouse, W.H.D. "Roodharige mannen," Folklore 4 (2) (juni 1893). 249-250.
  • Shafer, Byron E., ed. Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991.
  • Stoyanov, Yuri. 2000. De andere God: dualistische religies van de oudheid tot de Katharen ketterij. New Haven: Yale University Press. ISBN 0300082533.
  • Strudwick, Helen, generaal Ed. De encyclopedie van het oude Egypte. Singapore: De Agostini UK, 2006. ISBN 1904687997.
  • te Velde, Herman. 1977. Seth, God van verwarring: een onderzoek naar zijn rol in de Egyptische mythologie en religie, 2e ed. (Problemen van Ägyptologie 6.) Leiden: E. J. Brill, ISBN 9004054022.
  • Wainwright, G.A., "The Origin of Storm-Gods in Egypt," Het Journal of Egyptian Archaeology 49 (december 1963): 13-20. 13-14.
  • Wilkinson, Richard H. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208.

Externe links

Alle links opgehaald op 2 november 2019.

  • Le temple d'Hibis, oase van Khargha: Hibis-tempelvoorstellingen van Sutekh als Horus
  • Tempel van Set

Bekijk de video: Reekz MB - No Face ft. LD 67 Music Video. GRM Daily (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send