Ik wil alles weten

Monotheïsme

Pin
Send
Share
Send


monotheïsme (uit het Grieks: μόνος- Een en θεός -God) verwijst naar het geloof, gevonden in een groot aantal culturen, in een enkele, universele God. Veel religies in de wereld zijn geclassificeerd als monotheïstisch, en de meest prominente voorbeelden zijn jodendom, christendom en islam. Vormen van monotheïsme zijn ook te vinden in andere religies, waaronder het zoroastrisme, het sikhisme en het bahá'í-geloof.

Vaak in tegenstelling tot polytheïsme (aanbidding van vele goden) en niet te verwarren met henotheïsme (het geloof in een god boven en boven anders bestaande goden), wordt monotheïsme vaak aangeprezen als de hoogste vorm van religieus geloof dat de mensheid bezit, volgens haar voorstanders. Het idee van één ware God, die de schepper van de wereld is, is een krachtige kracht geweest bij het creëren van de zelfidentiteit en groei van de Abrahamitische religies, en heeft het concept van een gedeelde mensheid die verenigd is in religieuze broederschap gegalvaniseerd . In veel gevallen heeft het verlangen om de heerschappij van de zogenaamd enige echte God te laten gelden echter vaak tot geweld en intolerantie geleid. Maar zolang de mensheid religieus is geweest, is monotheïsme een belangrijke categorie in de studie en praktijk van religie.

Monotheïsme als een categorie van religie

Monotheïsme is misschien wel de meest besproken en besproken categorie van religieuze classificatie. In tegenstelling tot andere religieuze classificaties wordt monotheïsme vaak geassocieerd met een 'ideaal' waarnaar alle religies zouden moeten streven. Veel religies hebben veel moeite gedaan om het monotheïsme te verdedigen en beschouwen het als de ultieme vorm van religiositeit. Monotheïsme is bij gelegenheid zelfs op een voetstuk geplaatst bij academici - religieuze geleerden en theologen beschouwden het al tientallen jaren als de meest "rationele" manier om God te verwekken - en vaak op een evolutionaire hiërarchie geplaatst boven meer "primitieve" manieren van kijken goddelijkheid zoals polytheïsme of animisme.

De term "monotheïsme" werd bedacht in 1660 door Henry More (1614-1687), een lid van de Cambridge-platonisten, om religies op een continuüm beter te organiseren en te categoriseren (als voortschrijdend in een evolutie van "primitieve" niveaus zoals animisme) door naar polytheïsme, uiteindelijk belandend bij monotheïsme). Monotheïsme werd gezien als de meest "geciviliseerde" notie voor het opvatten van goddelijkheid en werd bovenaan deze hiërarchie geplaatst. Geleerden zoals Max Müller (1823-1900) geloofden dat monotheïstische religies zoals de islam en het christendom reflecties waren van geavanceerde beschavingen en geavanceerde niveaus van denken. Hoewel de theorie van "Ur-monotheïsme" of origineel monotheïsme door Wilhelm Schmidt (1868-1954) werd voorgesteld in een reeks volumes die begon in 1912 om, in direct verzet tegen dit evolutionaire gezichtspunt, te beweren dat monotheïsme het oorspronkelijke geloof van de mensheid was , en dat latere overtuigingen zoals polydaemonisme en pantheïsme, onder andere, geleidelijk ontstonden uit de degeneratie van dit oer-monotheïsme, is deze theorie toch grotendeels in diskrediet gebracht in academische kringen.

Vroege geschiedenis

Monotheïsme is gevonden in verschillende culturen over de hele wereld en is niet exclusief voor technologisch geavanceerde samenlevingen. Geleerden betwisten echter de exacte oorsprong van monotheïsme. Sommigen suggereren dat het monotheïsme voor het eerst ontstond in de religie van het zoroastrisme. Anderen hebben beweerd dat Egypte de geboorteplaats van het monotheïsme was, terwijl joden hun religie vaak als de oorspronkelijke vorm van monotheïsme beschouwen.

Zoroastrisme

Onder deze theorieën heeft het zoroastrisme brede steun als het vroegste voorbeeld van monotheïstisch geloof in de geschiedenis. Zarathustra stichtte ooit het zoroastrisme tijdens de lange tijdspanne tussen de achttiende en zesde eeuw voor Christus. door zich tegen het polytheïstische ritualisme te keren dat in die tijd gangbaar was onder de Indo-Iraanse religies. Door dit te doen, verenigde hij de verschillende noties van goddelijkheid die in deze religies werden gevonden in één alles omvattende godheid genaamd Ahura Mazda. Er wordt gezegd dat Ahura Mazda zijn wil op de wereld uitvoert door middel van zes engelen, of Amesha Spentas, die onmisbare morele principes vertegenwoordigen. Ahura Mazda wordt beschreven als inherent goed, rechtvaardig en moreel en creëert als zodanig alleen goede dingen. Wat betreft het bestaan ​​van het kwaad, dit wordt verklaard door twee hulpgeesten die Ahura Mazda wordt gezegd vader te zijn. Spenta Manyu is de goede, terwijl Angra Manyu is slecht; vanwege de polariteit van hun aard, werd van deze twee geesten gezegd dat ze sinds het begin der tijden ruzie hadden. Dus, Ahura Mazda, terwijl het oppermachtig is, is het niet volledig almachtig, omdat het rijk van het kwaad buiten zijn macht ligt, een idee dat de mate vermindert waarin het zoroastrisme als echt monotheïstisch kan worden beschouwd. Echter, Ahura Mazda wordt consequent afgeschilderd als overwinnaar van het kwaad, wat hem als markeert de opperste entiteit. Daarom kan het zoroastrisme als dualistisch monotheïsme worden beschouwd, een subtype van monotheïsme waar een monarchale God die het goede vertegenwoordigt, tegenover de minder krachtige kwade krachten staat. Dergelijk monotheïsme bleef overheersend in het zoroastrische geloof zoals Zarathoestra het leerde; latere leringen brachten echter oudere Indo-Iraanse goden terug in de Zoroastrische mythologie en markeerden het als een opvallende polytheïst.

Aten cultus in Egypte

De Aten cultus, die bestond tijdens het bewind van de Egyptische farao Akhenaten in de veertiende eeuw voor Christus, vertegenwoordigt een andere mogelijke oorsprong voor monotheïsme. Degenen onder Achnaton's voorganger Pharoah Amenhotep IV lijken te hebben aanbeden Amen-Re, de god die de zon vertegenwoordigt, boven en buiten alle anderen in een pantheon. Bij het beërven van de troon, maakte Akhenaten de voorheen niet-aangekondigde god Aten, synoniem met de zonneschijf, de krachtigste entiteit. In tegenstelling tot Aten kwam om een ​​meer persoonlijke opvatting van het goddelijke te vertegenwoordigen. Met Aten'Met zijn unieke macht eiste Akhenaten dat er geen andere afbeeldingen van god zouden worden gemaakt dan die van de zonneschijf. Dit leidde tot de iconoclastische vernietiging van afgoden gewijd aan de andere goden. Denkbaar was de drijfveer voor dergelijke acties het geloof dat geen andere god gelijk stond aan hun favoriete godheid. Een dergelijke theologie erkent subtiel het bestaan ​​van de andere goden, maar alleen als te vernietigen vijanden vanwege het feit dat ze de aandacht afleiden van de primaire godheid. Als zodanig zou dit kunnen worden geclassificeerd als monarchisch monotheïsme, waarbij men gelooft dat één god de overhand heeft over vele goden (zie ook Henotheïsme).

Het Midden-Oosten

Het zoroastrische en Egyptische monotheïsme had grote invloed op de monotheïstische religies die zich in het Midden-Oosten zouden ontwikkelen. Verschillende archeologen en bijbelse critici hebben de controversiële bewering gesteld dat veel verhalen in het Oude Testament feitelijk zijn ontwikkeld door schriftgeleerden die in dienst waren van koning Josiah (zevende eeuw v.G.T.) om het monotheïstische geloof in YHWH te rationaliseren. Deze theorie merkt op dat buurlanden, zoals Egypte en Perzië, (ondanks het bijhouden van schriftelijke archieven) vóór 650 v.Chr. Geen geschriften hadden over de verhalen van de Bijbel of de hoofdpersonen. Het lijkt er dus op dat de Zoroastrische en Egyptische opvatting van enkelvoudige goddelijkheid zijn weg heeft gevonden in de Abrahamitische tradities door middel van deze gedeelde mythologieën. Jodendom ontving onmiskenbare invloeden van verschillende pre-bijbelse religies van Egypte en Syrië. Dit wordt duidelijk in de uitgebreide verwijzingen van de Torah naar Egypte en de Egyptische cultuur in Genesis en het verhaal van Mozes, evenals de vermelding van Hettitische en Hurriaanse culturen van Syrië in het Genesis-verhaal van Abraham. Een voorbeeld van een dergelijke invloed zou de beeldenstorm kunnen zijn die werd uitgevoerd tijdens het bewind van Akhenaten, wat een mogelijke oorsprong voor de daaropvolgende vernietiging van afgoden vertegenwoordigt die Mozes van het Israëlische volk had bevolen toen ze kwamen te erkennen Yahweh uitsluitend. In een proces dat parallel loopt met de Egyptenaren lijkt de oude Israëlische cultuur ook te zijn overgegaan van henotheïsme naar monotheïsme; net als Aten kreeg voorrang op de andere Egyptische goden, zo ook Yahweh opstaan ​​tot suprematie. Onlangs ontdekte artefacten suggereren dat in sommige delen van de Israëlitische samenleving meneer dacht dat Yahweh in het Kanaänitische pantheon bestond, onder andere. Veertiende-eeuw v.G.T. in Ugarit gevonden teksten beschrijven mythische veldslagen tussen Yahweh en verschillende andere Kanaänitische goden, waarbij Yahweh steeds de kampioen wordt. Zoals de Aten van de Egyptenaren, de overwinnaars Yahweh bekend werd in een meer gepersonaliseerde vorm dan deze was zelf een Egyptenaar, en ontving het idee van monotheïsme rechtstreeks van Akhenaten alvorens het aan de Semitische volkeren te schenken. De conjectureerbare historische methode die Freud gebruikte om een ​​dergelijke bewering te doen, was echter buitengewoon zwak en zeer onverenigbaar met de joodse traditie.

Het oude Griekenland

De Grieken behoorden ook tot de eerste culturen die monotheïstische idealen propageerden, althans in filosofische zin. Over het algemeen zagen de Grieken het idee van een verenigd, goddelijk principe als een redelijkheid of orde in de kosmos. Voor pre-socratische filosofen, waaronder Xenophanes, leek zo'n idee de hoogste manifestatie van religieus denken te zijn. Xenophanes beeldde bijvoorbeeld de spirituele vereniging van de zogenaamde "Alles-Een" af als ongeschapen, onveranderlijk en alomtegenwoordig in het universum. Plato vatte het ultieme principe op als een eenheid van het goede, en identificeerde God op deze manier. In een wereld van kwaad, in constante stroom, vertegenwoordigde God het enige goede, dat uiteindelijk onveranderlijk was in zijn belichaming van perfectie. Evenzo bedacht Aristoteles een First Mover die voortkomt uit fysieke eenheid; dat wil zeggen een eenzaam opperwezen dat één is, eeuwig en onveranderlijk.

Vormen van monotheïsme in de godsdiensten van de wereld

Bijbels en joods monotheïsme

Volgens de Bijbel waren Adam en Eva de eerste monotheïsten, maar van hun nakomelingen wordt gezegd dat ze door de eeuwen heen geen verbinding meer hebben. In plaats daarvan gingen de verschillende culturen van de wereld over tot het aanbidden van ofwel idolen, animistische natuurlijke krachten of hemellichamen door middel van astrologie, waarbij ze de enige echte God vergaten. Dus toen de Heer Abraham het land Kanaän en een erfenis van voorouders beloofde, gebood hij dat hij in ruil daarvoor hun enige God zou zijn. Zelfs de vader van Abraham, Terah, was een fabrikant van afgoden die een aantal valse goden diende (Jozua 24: 2). Vanaf de leeftijd van drie vroeg Abraham echter de goddelijke authenticiteit van dergelijke afbeeldingen. Toen hij zich Gods eenheid realiseerde, vernietigde Abraham prompt de afgoden van zijn vader. Aldus kwam Abrahams monotheïstische visie het belangrijkste element van de vroege Israëlische religie te vertegenwoordigen en diende het doel om de ongebreidelde afgoderij en het polytheïsme te bestrijden dat was gekomen om de omliggende religies te karakteriseren. Als zodanig waren Abraham en zijn verwanten in staat om zich effectief te onderscheiden van andere religies in de geografische regio en hun nieuwe overtuigingen uit te dragen. Vanwege de inspanningen van Abraham om het geloof in één God te verspreiden na het sluiten van het nieuwe verbond, beschouwt de Joodse traditie Abraham als de vader van het monotheïsme. Dit sentiment wordt weerspiegeld in zowel het christendom als de islam, waardoor deze drie monotheïstische religies kunnen worden geclassificeerd onder de overkoepelende term van Abrahamitische religies.

Ondanks dit populaire bijbelverhaal, wordt nog steeds betwist of God in de eerdere delen van Genesis er een of veel was. Genesis 1:26 is het onderwerp geweest van veel twist: "En Elohim zei: Laat ons maak de mens binnen onze afbeelding, na onze gelijkenis: en laten zij heersen over de vissen van de zee, en over de vogels van de lucht, en over het vee, en over de hele aarde, en over elk kruipend ding dat op aarde kruipt. "1 Zo'n vers suggereert dat er meerdere entiteiten betrokken waren bij de schepping van de aarde. Er moet echter rekening worden gehouden met taalkundige factoren. Elohim is morfologisch meervoud in het Hebreeuws, maar heeft over het algemeen een enkelvoudige overeenstemming wanneer het verwijst naar de God van Israël, en toch lijkt in dit geval het "onze" en "ons" een vermoeden van pluraliteit te creëren. Welke mogelijkheid van henotheïstische of polytheïstische bedoeling dit vers ook suggereert, wordt zeker uitgesloten door de inhoud van de rest van de Hebreeuwse Bijbel. Door het hele boek heen, zowel in evenementen als in leringen, worden de bovengenoemde afgodendienaars en polytheïsten de anathema van de ideale monotheïstische Israëlische religie. God is ook vrij duidelijk waar hij in dit opzicht staat. Toen Mozes bijvoorbeeld terugkeerde met de tien geboden, zei de allereerste wet: "U zult geen andere goden voor mij hebben" (Exodus 20: 3). Het monotheïsme werd toen het centrale principe van de joodse religie.

Veel wetenschappers beweren dat de ontwikkeling van monotheïsme belangrijk was voor het creëren van een verenigde staat Israël in het Oude Nabije Oosten, waar de hoge god El bestond naast vele familie-, stammen- en stadsgoden. Een belangrijke passage is te vinden in een verhaal waarin God aan Mozes verschijnt in een brandende struik en zegt: "Ik ben Jahweh. Ik verscheen aan Abraham, Izaäk en Jacob, als de Almachtige God. El Shaddai, maar onder mijn naam Jahweh heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt "(Exodus 6: 2-3). Geleerden geloven dat Yahweh was de god van Midian en de familie van de vrouw van Mozes. Dit verhaal beweert dat alle Israëlieten echt dezelfde God aanbaden, maar verschillende namen gebruikten. Daarom konden alle stammen van Israël samenleven in religieuze vrede. In sommige gevallen leken familiegoden meer op beschermengelen die over personen waakten en werden gebeden als voorbidders, niet als goden. Voor zover ze werden aanbeden, zou dit een vorm van henotheïsme hebben.

Deze fundamentele focus op monotheïsme blijft zelfs vandaag de dag bestaan. Jodendom beweert dat de Torah de duidelijkste tekstuele bron biedt voor de introductie en verdere ontwikkeling van wat vaak 'ethisch monotheïsme' wordt genoemd. Deze term houdt twee principes in: ten eerste dat er één God is van wie één moraliteit voor de hele mensheid uitgaat; en ten tweede is het primaire verzoek van God dat mensen fatsoenlijk tegenover elkaar handelen.2

Christendom

Christenen geloven in de enige God van hun joodse afkomst, maar nuanceren hun monotheïsme met de leer van de Drie-eenheid. De klassieke christelijke "drie in één, één in drie" formule werd voor het eerst ontwikkeld door de theoloog Tertullianus aan het begin van de derde eeuw na Christus Christenen beweren over het algemeen dat de ene God in drie personen wordt gemanifesteerd: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest / Geest. Van de Vader wordt gezegd dat hij de God is, de schepper die aanwezig was vóór tijd en tijdens de schepping. Van de Zoon, Jezus, wordt gezegd dat hij God is, de verlosser, geïncarneerd in menselijk vlees, een bevestiging van het absolute opperwezen in het echte menselijke leven dat de verlossing van de mensheid mogelijk maakt. De Heilige Geest staat ondertussen voor de voortdurende openbaring die de harten van mensen raakt.

Ondanks het idee dat deze drie schijnbaar verschillende personen zich afzonderlijk manifesteren, wordt de kracht van de ene transcendente God nooit verdund of beperkt door hun manifestaties. Hoewel de menselijke perceptie van Gods openbaring kan veranderen, verandert de allerhoogste realiteit van God nooit. Typisch is de christelijke orthodoxie dat deze drie personen niet onafhankelijk zijn, maar in plaats daarvan homoousios (een Griekse transliteratie), wat betekent dat ze dezelfde essentie of substantie van goddelijkheid delen. Critici hebben echter gesuggereerd dat de drie-eenheid op zichzelf verwijst naar drie afzonderlijke goden en als zodanig een vorm van tritheïsme is.

De theologische ingewikkeldheden van de Drie-eenheid hebben veel debatten veroorzaakt en hebben de ontwikkeling van enkele christelijke denominaties en sekten die de idee van de Drie-eenheid ontkennen gestimuleerd, zoals de Jehovah's Getuigen en de Unitariërs. Voor de Jehovah's Getuigen is God de schepper en het opperwezen, terwijl Jezus Christus door God is geschapen. Jehovah's Getuigen geloven dat Christus, voorafgaand aan zijn voormenselijk bestaan, eigenlijk de aartsengel Michael was. Ze leren dat, omdat Jezus engelachtige eigenschappen bezit (en niet inherent goddelijke eigenschappen), hij een ondergeschikte status aan God heeft. Verder is de Heilige Geest die zij beweren Gods middel van handelen in plaats van de derde persoon van de Drie-eenheid. Unitariërs, die worden beïnvloed door Deïsme, zijn van mening dat God één wezen is dat uit slechts één persoon bestaat, de Vader. Verder accepteren ze de morele autoriteit, maar niet de goddelijkheid, van de zoon Jezus, die het idee van onbetwiste eenheid alleen voor de schepper ondersteunt.

Islamitisch monotheïsme

De kern van de islamitische traditie is monotheïsme. Net als de andere Abrahamitische religies beweert de islam dat het monotheïsme zo oud is als de mensheid, en de ultieme vorm van religieus geloof is dat in de loop van de tijd uiteenvalt in verschillende vormen van polytheïsme en afgoderij. In de islam is het monotheïsme echter meer dan het jodendom of het christendom de spil waarmee het hele geloofssysteem wordt samengehouden. Islam heeft een eenvoudige maar gerichte filosofie met betrekking tot monotheïsme: er is maar één God (genaamd "Allah") en geen andere, punt. Er is geen Drie-eenheid, zoals in het christendom, en geen claims (zoals die in Genesis 1:26) die kunnen wijzen op tal van creatieve entiteiten. Allah alleen is de enige entiteit voor aanbidding. Er is geen ander bestaan ​​of bovennatuurlijke krachten om te aanbidden dan Allah; Allah is alle waarheid en de bron van alle schepping. Allah creëerde het universum zelf en is ook zelfgeschapen. Zijn macht is op geen enkele manier uitgeput op basis van wat hij heeft gecreëerd.

De grootste bepalende factor voor het islamitische geloof is de shahadah (الشهادة), of het islamitische credo, dat het moslimgeloof in de eenheid van God verklaart en bevestigtAllah in het Arabisch) en het profeetschap van Mohammed. De recitatie ervan wordt door soennitische moslims beschouwd als een van de vijf pijlers van de islam. Toebedelen Allah'De ondeelbare realiteit op een andere god wordt door moslims als een leugen beschouwd en staat als de enige zonde die Allah zal niet vergeven. Bovendien zijn beloningen en straffen in zowel het aardse leven als het hiernamaals zwaar gebaseerd op monotheïstische aanbidding. Met zo'n nadruk op het monotheïsme is het dan ook niet verwonderlijk dat de bevestiging van de eenheid van Allah is een van de hoekstenen in het dagelijkse geloofsaanbod van de moslimaanbidder.

Bahá'í Faith

De eenheid van God is een van de kernleringen van het Bahá'í-geloof. In het bahá'í-geloof is God almachtig, alwetend en perfect. Bahá'ís geloven dat, hoewel mensen verschillende opvattingen over God en zijn aard hebben en hem bij verschillende namen noemen, iedereen over hetzelfde Wezen spreekt. De verplichte gebeden in het Bahá'í-geloof omvatten expliciet monotheïstisch getuigenis. Het Bahá'í-geloof accepteert ook de authenticiteit van de grondleggers van het geloof met monotheïsme zoals het Vaishnavisme, dat zich richt op de aanbidding van Krisjna als God, en zelfs wat soms wordt geïnterpreteerd als atheïstische leringen, zoals het boeddhisme. Bahá'ís geloven in de eenheid van religie en die openbaring is progressief, en interpreteren daarom eerdere niet-monotheïstische religies als eenvoudig minder volwassen inzichten in de eenheid van God. Met betrekking tot de Drie-eenheid geloven Bahá'ís dat het symbolisch is voor het licht van de ene God die wordt weerspiegeld op zuivere spiegels, die Jezus en de Heilige Geest zijn.

Hindoeïsme

Aangezien het hindoeïsme een algemene term is die verwijst naar een verscheidenheid aan religieuze tradities die in India bestaan, zijn de soorten religieuze opvattingen die onder de titel zijn opgenomen ook veelvoudig. Hindoe-filosofieën omvatten onder andere monisme, dualisme, pantheïsme en panentheïsme. Ook is het hindoeïsme alternatief geclassificeerd als monistisch door sommige geleerden, en als monotheïsme door anderen. Ondanks het feit dat het vroege hindoeïsme in de volksmond wordt gezien als polytheïstisch, worden monotheïstische ideeën zeer duidelijk vermeld in de vroegste geschriften van de hindoes, bekend als de Veda's. Het allereerste boek van de Rig Veda verklaart: "Aan wat één is, geven wijzen velen een titel."3

Hoewel het Vedische hindoeïsme vol staat met verhalen van vele goden zoals Indra Usha, en Varuna, dit citaat uit de Schrift suggereert dat vroege Hindoe rishis (zieners) waren zich al bewust geworden van een diepere, meer verenigde werkelijkheid die ten grondslag ligt aan de verhalen van de vele goden. Of deze verenigde werkelijkheid als monistisch of monotheïstisch werd beschouwd, wordt nog steeds besproken.

De Upanishads heeft dit concept van een diepere eenheid nog verder ontwikkeld. Ze bestempelden deze diepere realiteit als Brahman, die zij beschreven als onveranderlijke, oneindige, immanente en transcendente realiteit die de goddelijke grond is van alle wezen. Deze Supreme Reality wordt beschouwd als de bron en som van de kosmos; eeuwig en geslachtsloos, maar volkomen onbeschrijflijk. Het concept van Brahman in de hindoeïstische traditie zou de religie kunnen worden geclassificeerd onder wat wetenschappers het emanationale mystieke monotheïsme noemen, waar mensen via verschillende tastbare manifestaties van dat principe in contact komen met één onuitsprekelijke God of monistisch principe. Sindsdien is dit echter een twistpunt Brahman gaat ook verder dan zowel zijn als niet-zijn, en past dus niet voldoende in de gebruikelijke connotaties van het woord God, en misschien zelfs het concept van monisme.

Hedendaags hindoeïsme is verdeeld in vier grote afdelingen, Vaishnavism, Shaivism, Shaktism en Smartism. Deze denominaties geloven allemaal in één godheid of godheden, maar verschillen in hun verschillende opvattingen over God. Vaishnavieten beschouwen God als Vishnu, en Shaivieten beschouwen God als Shiva. Van deze denominaties kan dus worden gezegd dat ze een enkelvoudig concept van God volgen, dat hun overtuigingen zou classificeren als panentheïstisch monotheïsme of panentheïstisch monisme. Smartas, die de Advaita-filosofie volgen, zijn monisten en accepteren elk van de meerdere manifestaties van de ene bron van even even geldig. Smarta-monisten zien alle persoonlijke goden als verenigd, die verschillende aspecten van één opperwezen vertegenwoordigen, zoals een enkele lichtstraal gescheiden in kleuren door een prisma. Omdat ze allemaal uit dezelfde bron komen, zijn al deze goden geldig voor de doeleinden van aanbidding. Sommige van de aspecten van God die gewoonlijk worden aanbeden in de Smarta-school omvatten godinnen zoals Devi en Durga, evenals goden zoals Vishnu, Ganesha, en Shiva. Het is de Smarta-weergave die het hindoeïsme domineert in zijn westerse incarnatie, omdat het geloof van Smarta Advaita omvat. Advaita was het geloof van Swami Vivekananda (1863-1902), de eerste hindoe-heilige die het hindoeïsme met succes naar het westen bracht, en sindsdien heeft deze filosofie in de Diaspora gedijt. Pas veel later brachten goeroes, zoals A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in de jaren zestig, het Vaishnavite-perspectief naar het Westen. Bovendien geloven veel hindoes, waaronder smarta's Brahman als met drie aspecten als Brahma, Visjnoe en Shiva, ook wel bekend als de Trimurti (ook wel de Hindu-drie-eenheid genoemd). Deze verschillende aspecten maken deel uit van dezelfde God.

Sikhisme

Sikhisme is een ander monotheïstisch geloof dat in de vijftiende eeuw in Noord-India is ontstaan. Het openingsvers van de Goeroe Granth Sahib, bekend als de Mool Mantra, is een voorbeeld van hun vaste geloof in monotheïsme. In het Engels luidt deze verklaring: "Eén universele schepper God. De naam is waarheid. Creatief worden gepersonifieerd. Geen angst. Geen haat. Beeld van het onsterfelijke, voorbij de geboorte, zelfbestaand."4 Dus, zelfs voordat de details van geloof en praktijk worden besproken, verkondigt het heilige Sikh-boek de eenheid van God, wat het belang van dit idee voor het geloof illustreert. Er wordt vaak gezegd dat de 1.430 pagina's van de Goeroe Granth Sahib die de openingsbevestiging van het monotheïsme volgen, zijn hier allemaal uitbreidingen van Mool Mantra.

Sikhs geloven in één, tijdloze, alomtegenwoordige en opperste schepper. God is de waarheid die nooit verandert, die bestaat als een onafhankelijke realiteit die ook in wereldse vormen heerst. God, volkomen zuiver in zijn essentiële aard, manifesteert zich in de vele aardse vormen zonder de transcendentie te verliezen die zijn abstracte aard kenmerkt. Op wereldniveau schept en bewaart God het hele bestaan ​​zelf. In het Sikhisme wordt God gezien als de enige goddelijke vorst voor alle mensen, ongeacht natie, ras of geslacht. Deze God is de ultieme en uiteindelijke bestemming van alle wezens, omdat elk eindig ding, levend of levenloos, werd geschapen als een manifestatie van God. Materiële schepping is dus niet eeuwig; het is echter ook niet illusoir, zoals in andere Indiase tradities. In plaats daarvan is alles in de wereld opgevat te zijn geschapen uit de ene God, en dus is alles zelf een hulpmiddel voor het begrip van God in de tastbare wereld.

Sikhs schrijven veel namen aan God toe, die dienen om zijn verschillende eigenschappen beter te begrijpen. Deze vele namen duiden op de alomtegenwoordige implicaties van Gods immense macht, en omdat ze allemaal verwijzen naar hetzelfde opperwezen, worden ze niet gezien als het wegnemen van de eenheid van Gods realiteit. Verder dient het gebruik van deze namen ook om de verschillende concepten van God te harmoniseren die aanwezig zijn in de verschillende wereldreligies: Sikhs kunnen bijvoorbeeld naar God verwijzen als Allah (zoals in de islam), of zelfs met namen van polytheïstische goden zoals rama en Krisjna uit de hindoe-traditie. Dit zijn echter eenvoudigweg middelen om de veelheid van Gods eenheid in menselijke percepties tot uitdrukking te brengen, en niet bevestigingen van werkelijke veelheid van goddelijkheid. Wahiguru is de naam die Sikhs meestal gebruikt om te verwijzen naar de hoogste goddelijkheid.

Andere vormen

Sommigen beweren dat er aanvullende manieren zijn om het begrip van monotheïsme te nuanceren. Monistisch theïsme, onderwezen door Ramanuja (1017-1137), suggereert bijvoorbeeld dat het universum een ​​deel van God is, hoewel er meerdere zielen in dit opperwezen zijn. Pantheïsme is van mening dat het universum zelf God is, en het bestaan ​​van een transcendente oppermachtige boven de natuur wordt ontkend. Panentheïsme is een vorm van theïsme die stelt dat God het universum bevat, maar niet identiek is. De Ene God is almachtig en alomtegenwoordig, het universum is een deel van God en God is dat beide immanent en transcendent. Dit is de mening van het Vishistadvaita Vedanta-hindoeïsme. Volgens deze school maakt het universum deel uit van God, maar is God niet gelijk aan het universum. God overstijgt eerder het universum. Substantie monotheïsme, gevonden in sommige inheemse Afrikaanse religies, is van mening dat de vele goden verschillende vormen zijn van een enkele onderliggende substantie, en dat deze onderliggende substantie God is. Dit beeld vertoont vage overeenkomsten met het christelijke trinitaire beeld van drie personen die één natuur delen.

Monotheïsme kan ook worden onderverdeeld in verschillende typen op basis van zijn houding ten opzichte van polytheïsme. Bijvoorbeeld, emanationeel mystiek monotheïsme beweert dat alle polytheïstische godheden gewoon verschillende namen zijn voor de ene monotheïstische God: zoals eerder besproken in het geval van Smartisme, houden dergelijke overtuigingen in dat God één is, maar verschillende aspecten heeft en met verschillende namen kan worden genoemd. Exclusief monotheïsme daarentegen beweert dat andere goden dan de enige ware God vals zijn en onderscheiden van de ene God. Dat wil zeggen, ze zijn uitgevonden, demonische of gewoon onjuist. Exclusief monotheïsme is ook een bekend principe in de overtuigingen van de Abrahamitische religies.

Is monotheïsme gewelddadig of welwillend?

Talloze mensen hebben opgemerkt en opgemerkt dat monotheïstische religies zoals het jodendom, het christendom en de islam, ondanks hun fundamentele ethische en morele richtlijnen over welwillendheid en liefde, in feite veel gewelddadiger en intolerant zijn geweest, waardoor veel meer oorlogen en conflicten zijn veroorzaakt dan niet-oorlogen -monotheïstische godsdiensten. Zulke negatieve karakters van het monotheïsme zijn toegeschreven aan het feit dat het alleen aan een absolutistische, theologische stelling vasthield mijn God is God. Volgens boekcolumnist en auteur Jonathan Kirsch, die schreef God tegen de goden in 2005 heeft het monotheïstische idee van slechts één God de neiging om een ​​strikte eis te doen ontstaan ​​voor intolerantie van anderen die verschillende geloofsbelijdenissen hebben, en hoewel polytheïsme misschien niet helemaal vrij is van intolerantie, is monotheïsme toch veel intoleranter dan polytheïsme omdat gewelddadige monotheïsten doden om zowel theologische als politieke dominantie, terwijl gewelddadige polytheïsten dit doen om alleen politieke controle te verkrijgen.5

Het lijkt erop dat ironisch genoeg het monotheïsme zich schuldig heeft gemaakt aan afgoderij die het heeft veroordeeld. Sommigen hebben betoogd dat 'monotheïstische afgoderij' de idolen is idee van slechts één God in plaats van God zelf correct te aanbidden. Volgens hen echter, als het monotheïsme afgoderij overwint, zullen de fundamentele leringen over Gods welwillendheid en liefde naar voren komen en kan het probleem van geweld verdampen. Emil Brunner bijvoorbeeld, stelde dat als we verder gaan dan de afgodische aard van monotheïstisch 'objectivisme' en de egoïstische aard van 'subjectivisme', de waarheid zal worden onthuld als 'persoonlijke ontmoeting' van liefde tussen God en ons.6 In feite bevordert de Hebreeuwse Bijbel een ethiek van naastenliefde, vrijgevigheid, sociale rechtvaardigheid en vrede die probeert te zorgen voor de weduwe, de wees, de armen en de vreemdeling. Soortgelijke leringen over liefde en vrede zijn ook in andere monotheïstische godsdiensten echt te vinden.

Zie ook

 • Abrahamitische religies
 • henotheïsme
 • Polytheïsme

Notes

 1. ↑ Cursief toegevoegd. De herstelde naam King James-versie. Ontvangen op 20 augustus 2008.
 2. ↑ Dennis Prager, "Ethical Monotheism."Joodse bibliotheek. Ontvangen op 29 april 2006.
 3. De Rig Veda 1:164:46..heilige teksten. Ontvangen op 21 augustus 2008.
 4. Shri Guru Granth Sahib, sectie 1, deel 1.heilige teksten .org. Ontvangen op 21 augustus 2008.
 5. ↑ Jonathan Kirsch. God Against the Gods: The History of the War Between Monotheism and Polytheism. (Penguin, 2005).
 6. ↑ Emil Brunner. Waarheid als ontmoeting. (John Knox Press, 2000).

Referenties

 • Brunner, Emil. Waarheid als ontmoeting. John Knox Press, 2000. ISBN 0664204961
 • Dever, William G. Wie waren de vroege Israëlieten? Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 2003. ISBN 0802844162
 • Freud, Sigmund. Mozes en monotheïsme, Vertaald door Katherine Jones. New York: Vintage Books, 1939. ISBN 0394700147
 • Kirsch, Jonathan. God Against the Gods: The History of the War Between Monotheism and Polytheism. Penguin, 2005. ISBN 0142196339
 • MacDonald, Nathan. "De oorsprong van het 'monotheïsme'." In Vroeg-joods en christelijk monotheïsme, uitgegeven door Loren T. Stuckenbruck en Wendy E. S. North. Londen: T & T Clark International, 2004. ISBN 0567082938
 • Eliade, Mircea. "Monotheïsme." In Encyclopedia of Religion. New York: MacMillan Publishing, 1987. ISBN 978-0029094808
 • Prager, Dennis. "Ethisch monotheïsme."Jewishvirtuallibrary. Ontvangen op 29 april 2006.
 • Rohi, Rajinder Kaur. Semitisch en Sikh monotheïsme: een vergelijkende studie. Patiala, India: Punjabi University Publication Bureau, 1999. ISBN 8173805504
 • Silberman, Neil A. et al. De Bijbel is opgegraven. New York: Simon and Schuster, Reprint-editie, 2002. ISBN 0684869136
 • Smith, Mark S. De vroege geschiedenis van God: Yahweh en andere goden in het oude Israël, Tweede editie Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's, 2002. ISBN 080283972X
 • Whitelam, Keith. De uitvinding van het oude Israël. New York: Routledge, 1997. ISBN 0415107598

Pin
Send
Share
Send