Ik wil alles weten

Egyptisch dodenboek

Pin
Send
Share
Send


The Book of the Dead is de algemene naam voor de oude Egyptische graftekst bekend als The Book of Coming of gaand Forth By Day. Deze tekst was zowel een beschrijving van de oude Egyptische opvatting van het hiernamaals als een verzameling hymnes, spreuken en instructies om de overledene door obstakels te laten passeren. Het tweede boek van de doden raison d'être (als een soort instructietekst) leende het een sacramentele functie, omdat papyruskopieën ervan vaak in de doodskisten of grafkamers van de overledene werden geplaatst, met de bedoeling dat de doden ze konden gebruiken bij hun respectieve opstandingen.1 Een onderdeel van de tekst dat veel wetenschappelijke aandacht heeft gekregen, is een lijst van de zogenaamde 'negatieve bekentenissen', een morele litanie die is gebruikt om de ethische codes van de oude Egyptenaren te vergelijken met die van het vroege Joodse volk.

De naam "Book of the Dead" zelf was de uitvinding van de Duitse egyptoloog Karl Richard Lepsius, die in 1842 een selectie van de teksten publiceerde.

Tekstgeschiedenis

Toen voor het eerst ontdekt, de Book of the Dead werd gezien als een Egyptische analoog van de Bijbel. Anders dan de joods-christelijke tekst, werd het boek der doden door de oude Egyptenaren echter niet beschouwd als het product van goddelijke openbaring, waardoor de inhoud ervan kon evolueren in reactie op veranderingen in het religieuze klimaat. Het Dodenboek was dus het resultaat van een lang proces van theologische, kosmologische en ethische ontwikkeling, met thema's die zijn afgeleid van uiteenlopende bronnen als de Piramideteksten van het Oude Rijk en de Doodskistteksten van het Middenrijk. Ongeveer een derde van de hoofdstukken in het Dodenboek wordt bijvoorbeeld bevestigd in de Doodskistteksten.2

Op dezelfde manier werd het Book of the Dead zelf aangepast aan het Boek van ademhaling (een syncretistische begraaftekst) in de late periode, maar bleef op zichzelf populair tot de Romeinse bezetting.3

Inhoud

Wegen van het hart

Het eerste deel van het Dodenboek is typisch een hymne aan de Grote God (meestal Ra, Atum of Horus), waarbij de god Osiris de behoeften en zorgen van de overleden mens vertegenwoordigt.4 Dit wordt gevolgd door het meest kritieke moment in het boek, het 'wegen van het hart', een symbolisch oordeel over het karakter van de persoon waarin het gewicht van hun hart wordt vergeleken met een veer van Ma'at (het symbool van ethische actie) . Als het hart van de overledene lichter is dan de veer, worden ze waardig geacht en kunnen ze doorgaan in het gezelschap van de goden. Als de overledene onwaardig wordt gevonden, worden hun harten verslonden door het monster Ammit, waarna ze ofwel uit het bestaan ​​knipogen of worden veroordeeld tot een schaduwrijk bestaan ​​tussen werelden.5

Op dit moment kan de overledene een betovering uitspreken om te voorkomen dat hun harten zich tegen hen uitspreken: 6

O mijn hart dat ik van mijn moeder had! O mijn hart van verschillende leeftijden! Sta niet op als een getuige tegen mij, sta niet tegenover mij in het tribunaal, sta niet vijandig tegenover mij in de aanwezigheid van de bewaarder van het evenwicht, want u bent mijn ka die in mijn lichaam was, de beschermer die maakte mijn leden hale. Ga naar de gelukkige plaats waar we naartoe gaan, vertel geen leugens over mij in de aanwezigheid van de god; het is inderdaad goed dat je dat hoort!

Als de overledene waardig wordt bevonden, antwoorden de goden van de grote Ennead aldus:7

Deze uitspraak van jou is waar. De betuigde Osiris-naam is eenvoudig, hij heeft geen zonde, er is geen beschuldiging tegen hem vóór ons, het zal Ammit niet worden toegestaan ​​macht over hem te hebben. Laat hem de offergaven gegeven worden die worden uitgegeven in de aanwezigheid van Osiris, en moge er een grondtoelage worden gevestigd in het veld van offergaven wat betreft de volgelingen van Horus.

Voortzetting van de reis

De rest van de tekst beschrijft de mythische oorsprong van de goden en plaatsen, spreuken voor bescherming van de overledene en zijn reis door de onderwereld om zich bij het gezelschap van de goden aan te sluiten. Onderweg moet de overledene de verschillende voogden aanspreken met een geheime naam en cryptische wachtwoorden opgeven om in te voeren, bijvoorbeeld:8

De derde poort: de naam van de poortwachter is 'Iemand die de verrotting van zijn posterior eet'; de naam van zijn voogd is 'Alert of Face'; de naam van de omroeper daarin is 'Gateway'.
Woorden gesproken door de Osiris-naam, de gerechtvaardigde, bij het aankomen bij de poort: 'Ik ben de geheime van de wolkbreuk, degene die de twee metgezellen scheidde. Het is om te zorgen dat ik het kwaad van Osiris verjaag dat ik ben gekomen. Ik ben degene die zijn eigen standaard heeft gekleed, die tevoorschijn komt in de Wereret-Kroon. Ik heb offers gebracht in Abydos. Open de weg voor mij in Rosetjau omdat ik de ziekte in Osiris heb verlicht. Ik heb zijn baars geschilderd. Maak plaats voor mij zodat hij kan schitteren in Rosetjau. '

Het soms cryptische materiaal in het Dodenboek kwam overeen met de mysterieuze en onkenbare aard van het hiernamaals, waarin de overledene hoopte te worden opgenomen. Dit gezegd zijnde, het bestaan ​​van de Boek was zelf een talisman tegen de onkenbare gevaren van deze postume reis:

Kennis 'socialiseerde' de overledene in een rijk dat werd opgevat als een gemeenschap. Het identificeerde hem voor degenen in het hiernamaals als een van hen en verleende hem macht over demonen die gevaarlijk voor hem konden zijn. Kennis van de onderwereld verleende hem een ​​onderwereldse identiteit als een 'heilige god in het navolgende van Thoth', de god die de gids van zielen was en de geleerde, de wezenlijke wetende.9

Spellen 125: De negatieve bekentenissen

Voorbeeld van een boek van de doden van de schrijver Nebqed, rond 1300 v.G.T.

Naast (of, in sommige versies, in samenwerking met) het 'wegen van het hart', bevatte het Boek der Doden ook een uitgebreide formule van geritualiseerde bekentenissen, waarmee de overleden persoon verklaarde zich aan de wetten van Ma 'te houden. op. In een voorbeeld van de zogenaamde "negatieve bekentenissen" in de tekst, spreekt de overledene elk van de 42 cryptisch genoemde goden aan, terwijl hij verklaart dat hij / zij bepaalde overtredingen vermijdt:10

O Breedband die van On komt: ik heb geen kwaad gedaan.
O Vlamgraper die uit Kheraha komt: ik heb niet beroofd.
O Lange neus die uit Khmun komt: ik heb niet begeerd.
O Schaduweter die uit de grot komt: ik heb niet gestolen.
O Savage-faced die uit Rosetjau komt: ik heb geen mensen gedood ...

De inhoud van sommige verklaringen van ontkenning of de 'negatieve bekentenis' heeft sommige wetenschappers ertoe gebracht te veronderstellen dat ze de basis kunnen vormen voor de Bijbelse tien geboden.11 Dit gezegd hebbende, betoogt Zivie-Coche dat de traditionele beschrijving van deze teksten als "bekentenissen" enigszins misleidend is, omdat "het hier niet ging om een ​​berouwvolle zondaar die al zijn zonden belijdt, maar om gratie te verlenen, maar eerder om met het vertrouwen van een onschuldig persoon te verklaren dat de lijst van zonden tegen Maat, die was gecodificeerd en opgevat als uitputtend, niet door hem was begaan. "12

Versies

De vroegst bekende versies dateren uit de zestiende eeuw voor Christus. tijdens het Nieuwe Koninkrijk, achttiende dynastie (ca. 1550 - 1292 v.G.T.). Het omvatte gedeeltelijk twee Doodskistteksten (ca. 2000 v.G.T.) en de Piramideteksten (ca. 2600 v.G.T. - 2300 v.G.T.), die beide uiteindelijk werden vervangen door het Dodenboek. The Book of the Dead for Scribe Ani, the Papyrus van Ani, was oorspronkelijk 28 m (78 ft) en werd verdeeld in zevenendertig vellen op de juiste hoofdstukken en actuele afdelingen.

De tekst was vaak geïndividualiseerd voor de overledene, dus geen twee exemplaren bevatten dezelfde tekst. Versies van "boeken" met vergelijkbare kenmerken zijn echter in het algemeen onderverdeeld in vier hoofddivisies - de Heliopolitan-versie, die werd bewerkt door de priesters van het college van Annu (gebruikt van de 5e tot de 11e dynastie en op muren van graven tot ongeveer 200) ; de Theban-versie, die alleen hiërogliefen bevatte (20ste tot 28ste dynastie); een hiëroglyfische en hiëratische karakterversie, nauw verwant aan de Theban-versie, die geen vaste volgorde van hoofdstukken had (voornamelijk gebruikt in de 20e dynastie); en de Saite-versie die strikte volgorde heeft (gebruikt na de 26e dynastie).13

Saite beoordelingen

Vroege versies van het Dodenboek waren niet gestandaardiseerd en waren niet georganiseerd door thematische inhoud; dit veranderde echter door de Saïtische periode, toen de volgende ordening universeel werd:14

 • Hoofdstukken 1-16 De overledene gaat het graf binnen, daalt af naar de onderwereld en het lichaam herwint zijn krachten van beweging en spraak.
 • Hoofdstukken 17-63 Uitleg over de mythische oorsprong van de goden en plaatsen, de overledene moet opnieuw leven zodat ze kunnen opkomen, herboren, met de ochtendzon.
 • Hoofdstukken 64-129 De overledene reist door de lucht in de zonneschors als een van de gezegende doden. 'S Avonds reist de overledene naar de onderwereld om voor Osiris te verschijnen.
 • Hoofdstukken 130-189 Na te zijn gerechtvaardigd, neemt de overledene macht in het universum aan als een van de goden. Dit gedeelte bevat ook verschillende hoofdstukken over beschermende amuletten, voedselvoorziening en belangrijke plaatsen.15 Er zijn 192 unieke hoofdstukken bekend en geen enkele papyrus bevat alle bekende hoofdstukken.

Productie

Boeken werden vaak geprefabriceerd in begrafenisworkshops, met spaties voor de naam van de overledene om later in te schrijven. Ze zijn vaak het werk van verschillende schriftgeleerden en kunstenaars wier werk letterlijk aan elkaar is geplakt. De kosten van een typisch boek kunnen gelijk zijn aan een half jaarsalaris van een arbeider, dus de aankoop zou ruim vóór de dood van de persoon gepland zijn. De lege papyrus die voor de rol werd gebruikt, vormde vaak de belangrijkste kosten van het werk, dus papyrus werd vaak hergebruikt.

Afbeeldingen of vignetten om de tekst te illustreren, werden als verplicht beschouwd. De afbeeldingen waren zo belangrijk dat de tekst vaak werd afgekapt om te passen in de beschikbare ruimte onder de afbeelding. Terwijl de kwaliteit van de miniaturen meestal op een hoog niveau wordt gedaan, is de kwaliteit van de tekst vaak erg slecht. Scribes vaak verkeerd gespelde of weggelaten woorden en de verkeerde tekst ingevoegd onder de afbeeldingen. 16

Notes

 1. ↑ "Feature story: The Book of the Dead" door Caroline Seawright. Ontvangen 14 december 2007. Zie ook: Jan Assmann. Op zoek naar God in het oude Egypte, Vertaald door David Lorton. (Ithaca: Cornell University Press, 2001), 67, die nota neemt van de kopieën van de Book of the Dead "werden geplaatst in de graven van de gewone doden om hen de kennis te bieden die ze nodig hadden" om het hiernamaals veilig te doorkruisen.
 2. ↑ Ogden Goelet. Een commentaar op het Corpus van literatuur en traditie dat het Book of Going Forth By Day vormt. (San Francisco: Chronicle Books, 1998), 139-170}}
 3. ↑ Geraldine Pinch. Handboek van Egyptische mythologie. (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002), 42.
 4. ↑ Henri Frankfort. Oude Egyptische religie. (New York: Harper Torchbooks, 1961), 117, 119-120.
 5. ↑ Zivie-Coche, 180-181; Richard H. Wilkinson. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. (London: Thames and Hudson, 2003), 150-152; E. A. Wallis Budge. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. A Study in Two Volumes: Vol. I, (New York: Dover Publications, 1969), 418-421.
 6. ↑ Goelet
 7. ↑ Goelet
 8. ↑ Goelet
 9. ↑ Assmann, 67.
 10. ↑ Miriam Lichtheim. Oude Egyptische literatuur: een boek met lezingen, vol 2 (University of California Press, 1976)
 11. ↑ B. A. Robinson, De tien geboden (ook wel de decaloog genoemd): de mogelijke oorsprong van de tien geboden. www.religioustolerance.org 1 toegangsdatum 30-08-2007.
 12. ↑ Zivie-Coche, 181.
 13. ↑ Zie Goelet; S. Quirke, "Eigenaars van Funerary Papyri in het British Museum" British Museum incidentele artikelen 92 (1993), 18-19.
 14. ↑ Zie Goelet; Anthony Leahy, "More Fragments of the Book of the Dead of Padinemty," Het Journal of Egyptian Archaeology 85 (1999), 230-232.
 15. ↑ Goelet
 16. ↑ Goelet

Referenties

 • Allen, Thomas George. The Egyptian Book of the Dead: Documents in the Oriental Institute Museum aan de University of Chicago. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
 • Allen, Thomas George. The Book of the Dead or Going Forth by Day. Ideeën van de oude Egyptenaren over het Hiernamaals zoals ze in hun eigen bewoordingen worden uitgedrukt. SAOC Vol. 37. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
 • Assmann, januari Op zoek naar God in het oude Egypte, Vertaald door David Lorton. Ithaca: Cornell University Press, 2001. ISBN 0801487293.
 • Breasted, James Henry. Ontwikkeling van religie en denken in het oude Egypte. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. ISBN 0812210454.
 • Budge, E. A. Wallis (vertaler). Het Egyptische dodenboek. 1895. Toegang via sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis (vertaler). De Egyptische hemel en hel. 1905. Toegang via www.sacred-texts.com/egy/ehh.htm sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis. De goden van de Egyptenaren; of, Studies in Egyptian mythology. Een studie in twee delen. New York: Dover Publications, 1969.
 • Budge, E. A. Wallis (vertaler). Legends of the Gods: De Egyptische teksten. 1912. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Budge, E. A. Wallis (vertaler). De Steen van Rosetta. 1893, 1905. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Dennis, James Teackle (vertaler). De last van Isis. 1910. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Dunand, Françoise en Zivie-Coche, Christiane. Goden en mannen in Egypte: 3000 v.Chr. tot 395 C.E. Vertaald uit het Frans door David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. ISBN 080144165X.
 • Erman, Adolf. Een handboek van Egyptische religie, Vertaald door A. S. Griffith. Londen: Archibald Constable, 1907.
 • Faulkner, Raymond O. Het Egyptische Dodenboek, Het boek van uitgaan overdag. De eerste authentieke presentatie van de complete Papyrus van Ani, Vertaald door Raymond Faulkner. Uitgegeven door Eva von Dassow, met bijdragen van Carol Andrews en Ogden Goelet. San Francisco: Chronicle Books, 1994. ISBN 0811807673.
 • Frankfort, Henri. Oude Egyptische religie. New York: Harper Torchbooks, 1961. ISBN 0061300772.
 • Goelet, Ogden. Een commentaar op het Corpus van literatuur en traditie dat het Book of Going Forth By Day vormt. San Francisco: Chronicle Books, 1998.
 • Griffith, F. Ll. en Thompson, Herbert (vertalers). De Leyden Papyrus. 1904. Toegankelijk op sacred-texts.com.
 • Larson, Martin A. Het verhaal van christelijke oorsprong. 1977. ISBN 0883310902.
 • Leahy, Anthony. "Meer fragmenten uit het boek van de doden van Padinemty," Het Journal of Egyptian Archaeology 85 (1999)
 • Lichtheim, Miriam. Oude Egyptische literatuur: een boek met lezingen, vol 2, University of California Press, 1976. ISBN 0520029658
 • Meeks, Dimitri en Meeks-Favard, Christine. Het dagelijkse leven van de Egyptische goden, Vertaald uit het Frans door G.M. Goshgarian. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996. ISBN 0801431158.
 • Mercer, Samuel A. B. (vertaler). De piramideteksten. 1952. Online toegankelijk op www.sacred-texts.com/egy/pyt/index.htm sacred-texts.com.
 • Knijpen, Geraldine. Handboek van Egyptische mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2002. ISBN 1576072428.
 • Quirke, S. "Eigenaars van Funerary Papyri in het British Museum" British Museum incidentele artikelen 92 (1993)
 • Shafer, Byron E. (redacteur). Tempels van het oude Egypte. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. ISBN 0801433991.
 • Wilkinson, Richard H. De complete goden en godinnen van het oude Egypte. Londen: Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500051208.

Bekijk de video: 43. Het hiernamaals in het Egyptische dodenboek. (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send