Pin
Send
Share
Send


Hera en Prometheus, tondo van een vijfde-eeuws bord uit Vulci, Etruria

In het Olympische pantheon van klassieke Griekse mythologie, Hera was de vrouw en oudere zus van Zeus. Ze werd ook opgeroepen als de godin van het huwelijk, wat haar vaak genoemde jaloezie kon verklaren over de frequente buitenechtelijke uitbuitingen van Zeus. Haar equivalent in de Romeinse mythologie was Juno. De koe en de pauw zijn heilig voor haar.

Afgebeeld als majestueus en plechtig, wordt ze vaak gekroond en gekroond met de polo's, de hoge cilindrische kroon gedragen door verschillende van de grote godinnen. In haar hand kan Hera de granaatappel dragen, het embleem van vruchtbaar bloed en dood, en een vervanging voor de narcotische capsule van de opiumpapaver.1 Gezien haar kennelijk verheven cultische status, zou haar uitbeelding als een dwaze en jaloerse sluwheid een latere uitvinding kunnen zijn, bedoeld om haar kracht in diskrediet te brengen als een weergave van vrouwelijke goddelijkheid. Zoals Burkert opmerkt, "lijkt Hera in vergelijking met het hoge aanzien van haar cultus iets van statusverlies te lijden in Homer en bijna een komische figuur te worden.2

Haar naam

In tegenstelling tot veel Olympische goden (waarvan de namen gemakkelijk te vertalen zijn), is Hera's naam iets van een taalkundig enigma. Zoals Burkert suggereert: "De naam van Hera, de koningin van de goden, laat een verscheidenheid aan elkaar uitsluitende etymologieën toe; een mogelijkheid is om het te verbinden met hora, seizoen, en om het te interpreteren als rijp voor het huwelijk. "3 Omgekeerd suggereert hij ook dat het een vrouwelijke versie van zou kunnen zijn Heros ("Meester"), een etymologie die zeker het hoge station van de godin zou ondersteunen. Een andere mogelijkheid is dat haar naam is afgeleid van "jonge koe, vaars", wat compatibel is met Hera's gemeenschappelijke epitheton boopis, "Cow-keek."4 Dus, in tegenstelling tot sommige Griekse goden, zoals Zeus, kan Hera's naam niet definitief worden ontleed als een Grieks of Indo-Europees woord.

Dit is verenigbaar met de betwiste hypothese5 dat beweert dat ze een overleving was van een pre-Griekse 'grote godin'-figuur, vergelijkbaar met de krachtige vrouwelijke godheden van het Minoïsche pantheon of van enkele niet-geïdentificeerde pre-Griekse (' Pelasgische ') mensen.6

Haar vroege belang

Het belang van Hera in de vroege archaïsche periode wordt bevestigd door de grote bouwprojecten ter ere van haar. Historisch gezien behoorden de heiligdommen voor Hera in de twee belangrijkste centra van haar cultus (op Samos en aan de rand van Argos) tot de vroegste monumentale Griekse tempels die werden gebouwd, en ze werden vereerd om hun schoonheid en majesteit.7 Herodotus beschreef inderdaad de Heraion op Samos als 'de grootste Griekse tempel van zijn tijd'.8

In Olympia was de zittende cultus van Hera ouder dan de krijgersfiguur van Zeus die het vergezelde. Homerus drukte haar relatie met Zeus subtiel uit in de Ilias, waar zij aan Zeus verklaart: "Ik ben de oudste dochter van Cronus en ben niet alleen op deze grond eervol, maar ook omdat ik uw vrouw ben en u koning van de goden bent."9 De aard van hun relatie wordt ook taalkundig bevestigd, zoals Zeus vaak wordt genoemd Zeus Heraios ("Zeus, gemalin van Hera"). Ondanks het historische bewijs is de behandeling van Homerus van Hera echter minder dan respectvol, en in late anekdotische versies van veel mythen leek ze het grootste deel van haar tijd te besteden aan het beramen van wraak op de nimfen verleid door haar gemalin.

Cultus

Romeins exemplaar van een Griekse 5e-eeuwse Hera van het type "Barbarini Hera" (Museo Chiaramonti)

Hera werd vooral aanbeden in het heiligdom dat stond tussen de voormalige Myceense stadstaten Argos en Mycene, waar festivals ter ere van haar werden genoemd Heraia werden gevierd. Deze relatie wordt herdacht in de Ilias, waar de Koningin van de Hemel verklaart: "De drie steden waar ik het meest van hou, zijn Argos, Sparta en Mycene van de brede straten."10 Terwijl haar andere primaire cultische centrum op het eiland Samos lag, waren er ook tempels voor Hera in Olympia, Corinth, Tiryns, Perachora en op het heilige eiland Delos. Inderdaad, haar cultus was een van de belangrijkste pan-Helleense religieuze waarnemingen:

Het kan worden getraceerd in de meeste delen van het oude Griekenland en had de sterkste invloed op de locaties van de oudste beschaving, Argos, Mycene en Sparta…. We kunnen de cultus dan beschouwen als een oer-erfgoed van de Griekse volkeren, of tenminste van de Achaïsche en Ionische stammen; want zijn vroege en diepe invloed hierop wordt bevestigd door de oudheid en de eigenaardige heiligheid van de Argive en Samische aanbidding.11

Hoewel Griekse altaren uit de klassieke tijd altijd onder de blote hemel werden geplaatst, was Hera misschien de eerste godheid aan wie een gesloten, overdekt tempelheiligdom was gewijd. Deze baanbrekende structuur werd uiteindelijk vervangen door de Heraion, een van de grootste Griekse tempels ooit gebouwd. Op intrigerende wijze hebben archeologische opgravingen in Samos offergaven geopenbaard, veel uit de achtste en zevende eeuw v.Chr., Waaruit blijkt dat Hera op Samos niet alleen een lokale Griekse godin van de Egeïsche Zee was (althans in termen van haar smeekbeden): het museum daar bevat figuren van goden en smekelingen en andere offergaven uit Armenië, Babylon, Iran, Assyrië, Egypte, getuigenis van de reputatie die dit heiligdom van Hera genoot.12 Een interessante interreligieuze parallel kan worden gezien in het veelvuldige voorkomen van granaatappels onder de offers aan de godheid, zoals beschreven uit nieuw gevonden archeologisch bewijs:

Opvallend veel terracotta granaatappels en terracotta of ivoren poppy peulen zijn gevonden in de Heraion. Er is ook een terracotta-dennenappel gevonden. Het kenmerk dat deze vruchten gemeen hebben, is dat ze rijk zijn aan zaden en er kan geen twijfel over bestaan ​​dat dit moet worden gezien als een speciaal element van Hera's goddelijkheid als een grote vruchtbaarheidsgodin.13

Het kosmopolitische karakter van de vroege cultus van Hera blijkt ook uit haar iconografische voorstellingen. In Hellenistische beelden werd de wagen van Hera getrokken door pauwen, vogels die de Grieken niet kenden vóór de veroveringen van Alexander: de leraar van Alexander, Aristoteles, noemt het 'de Perzische vogel'. Het pauwmotief werd nieuw leven ingeblazen in de renaissance-iconografie die Hera en Juno verenigde en die Europese schilders in de moderne wereld bekend zijn gebleven.14

Haar archaïsche associatie was voornamelijk met vee, en ze werd vooral vereerd in "vee-rijke" gebieden (zoals Euboea). In deze regio, het festival van de Grote Daedala,15 dat vooral heilig was voor Hera, werd gevierd volgens de voorgeschreven cyclus van zestig jaar. Evenzo, de Atheners, gedurende de maand Gamelion ('maand van het huwelijk') nam deel aan een jaarlijks festival ter herdenking van het 'heilige huwelijk van Zeus en Hera'16 en tijdens Metageitnion, vierde Hera alleen, in haar rol als de 'godin van de charme'.17 De rituelen met betrekking tot de godin werden echter zeker niet beperkt door het geografische gebied. Elk vierde jaar reisden maagden uit het hele land naar Olympia om te strijden voor atletische onderscheidingen in Hera's naam, op een evenement genaamd Heraia.18

Mythologische verslagen

Hera en haar kinderen

Hera zit de juiste regelingen van het huwelijk voor en is het archetype van de unie in het huwelijksbed, maar ze is niet opmerkelijk als moeder. De legitieme nakomelingen van haar vereniging met Zeus zijn Ares, Hebe, Eris (de godin van onenigheid) en Eileithyia (godin van de bevalling). Hera was jaloers op Zeus 'geboorte van Athena zonder een beroep op haar te doen, dus besloot ze om Hephaestus te bevallen zonder enige mannelijke tussenkomst. Helaas waren de resultaten minder dan optimaal en zowel Hera als Zeus walgden van de lelijkheid van Hephaestus. Dus gooiden ze hem van de berg Olympus.19

Hephaestus nam wraak na Hera's schandelijke afwijzing van hem door haar een magische troon te maken die zich aan haar vlees hechtte en haar gevangen hield. De walgelijke god gaf alleen toe toen Hera beloofde hem Aphrodite als zijn vrouw te geven.

Hera, de nemesis van Heracles

Hera was de stiefmoeder en vijand van Heracles, de held die, meer dan zelfs Perseus, Cadmus of Theseus, de Olympische wegen in Griekenland introduceerde.20 Toen Alcmene zwanger was van Heracles, probeerde Hera de geboorte te voorkomen door Alcmene's benen in knopen te knopen. Ze werd echter verijdeld door Galanthis, de dienaar van de zieke moeder, die Hera vertelde dat ze de baby al had afgeleverd. Toen ze zich eenmaal realiseerde dat ze was misleid, veranderde Hera de bediende in een wezel.21

Terwijl Heracles nog een baby was, stuurde Hera twee slangen om hem te doden terwijl hij in zijn bed lag. Heracles smoorde een enkele slang in elke hand en werd gevonden door zijn verpleegster die met hun slappe lichamen speelde alsof het kinderspeelgoed was. De anekdote is gebaseerd op een afbeelding van de held die een slang in elke hand grijpt, precies zoals de bekende Minoïsche slangenverwerkende godinnen ooit hadden gedaan. "Het beeld van een goddelijk kind tussen twee slangen is misschien al lang bekend bij de Thebans, die de Cabeiri aanbaden, hoewel niet voorgesteld als een eerste uitbuiting van een held."22

De Campana Hera, een Romeins exemplaar van een Hellenistisch origineel (Louvre

Een verklaring van de oorsprong van de Melkweg is dat Zeus Hera had misleid om het kind Heracles te verzorgen: ze ontdekte wie hij was, trok hem uit haar borst en een spurt van haar melk vormde het uitstrijkje aan de hemel deze dag.23

Omgekeerd zeggen sommige mythen dat Hera bevriend raakte met Heracles omdat ze haar had gered van een reus die haar probeerde te verkrachten, en dat ze haar dochter Hebe zelfs als zijn bruid gaf. Wat het maken van mythen ook was om een ​​archaïsche weergave van Heracles als 'Hera's man' te verklaren, het werd geschikt geacht voor de bouwers van de Heraion (de tempel van Hera) in Paestum om de heldendaden van Heracles in bas-reliëf af te beelden.24

The Twelve Labours

Hera's antipathie voor de held eindigde niet toen hij volwassen werd. Men zag zelfs dat de Koningin van de Goden koning Eurystheus bij Mycene heeft overtuigd om hem de (bijna onmogelijke) Twaalf Arbeiders toe te wijzen. Erger nog, ze bleef proberen hem te laten mislukken terwijl hij deze taken probeerde te voltooien. Toen Heracles tegen de Lernaean Hydra vocht, stuurde ze een krab om aan zijn voeten te bijten in de hoop hem af te leiden. Om Heracles te ergeren nadat hij het vee van Geryon had genomen, stuurde Hera een snufje om het vee te bijten, te irriteren en te verspreiden. Toen hij uiteindelijk het hof van Eurystheus bereikte, werd het vee aan Hera geofferd. Eurystheus wilde ook de Kretenzische stier aan Hera offeren. Ze weigerde het offer omdat het glorie weerspiegelde op Heracles.25

Hera's jaloezie

Zoals hierboven vermeld, beschrijven veel van de verhalen van Hera in het bestaande mythische corpus eenvoudig haar jaloerse reacties op de acties van haar philandering echtgenoot. Enkele voorbeelden zijn de verhalen van Echo, Leto, Callisto en Semele.

Echo

Een tijd lang had een nimf met de naam Echo de taak om Hera af te leiden van de zaken van Zeus door haar weg te leiden en haar te vleien. Toen Hera het bedrog ontdekte, vervloekte ze Echo om alleen de woorden van anderen te herhalen (een etiologische verklaring voor het akoestische fenomeen).26

Leto en Artemis / Apollo

Toen Hera ontdekte dat Leto zwanger was en dat Zeus de vader was, verbood ze Leto om te bevallen op 'terra-firma', of het vasteland, of een eiland op zee. Gelukkig kon Leto het drijvende eiland Delos vinden, dat geen vasteland of echt eiland was en daar is bevallen. In een andere versie ontvoerde Hera Eileithyia, de godin van de bevalling, om te voorkomen dat Leto zou bevallen. Nadat de moeder van Apollo en Artemis negen dagen leed, overtuigden de andere goden uiteindelijk Hera om de vroedvrouwgod vrij te laten door haar om te kopen met "een ketting van goud en barnsteen dik dertig voet".27

Callisto en Arcas

Hera's jaloezie komt ook voor in de mythe van Callisto / Arcas. Een volgeling van Artemis, Callisto nam de gelofte om maagd te blijven. Maar Zeus werd verliefd op haar en vermomde zich als Artemis om haar in zijn omhelzing te lokken. Woedend veranderde Hera Callisto in een beer. Later doodde Callisto's zoon met Zeus, Arcas, haar bijna op een jacht, waarna de hemelgod hen in de hemel plaatste om ze allebei veilig te houden.28

Semele en Dionysus

Dionysus, de god van de wijn, was een andere zoon van Zeus via een test met een sterfelijke vrouw. Een jaloerse Hera probeerde opnieuw het kind te doden, dit keer door de zwangere moeder van de goddelijke jongen ervan te overtuigen om de ware vorm van haar geliefde te willen zien. Semele, die de woorden van de godin niet geloofde, vroeg om Zeus te zien zoals hij werkelijk was. Niet in staat haar te ontkennen, de Sky God veranderde in een bliksemschicht en doodde haar. Onwillig om zijn ongeboren zoon te laten sterven, greep Zeus vervolgens in het lijk van zijn geliefde en transplanteerde de foetus in zijn eigen dijbeen.29

Algemene samenvatting

Hoewel deze verhalen een representatieve steekproef vormen, zijn ze zeker geen uitputtende beschrijving. Hera's jaloezie is ook te zien in de verhalen van Io, Lamia, Gerana en vele anderen.30

Andere mythische verhalen

Cydippe

Cydippe, een priesteres van Hera, was op weg naar een festival ter ere van Hera. De ossen die haar kar moesten trekken, waren te laat, dus haar zonen, Biton en Cleobis, trokken hun moeder de hele afstand (45 stadions, 8 kilometer). Cydippe was onder de indruk van hun toewijding (zowel aan haar als aan de godin) en ze vroeg Hera om haar kinderen het beste geschenk te geven dat een god een persoon kon geven. De godin besloot de twee jonge mannen in slaap te laten vallen en te sterven, omdat dit hun grootheid onaangetast zou behouden:

Toen zij dit hadden gedaan en door de verzamelde menigte waren gezien, kwam er een buitengewoon goed einde aan hun leven; en hierin verklaarde de godheid dat het beter was voor de mens om te sterven dan te blijven leven. Want de Argive-mannen stonden rond en loofden de kracht van de jonge mannen, terwijl de Argive-vrouwen de moeder complimenteerden naar wiens lot het was gevallen om zulke zonen te hebben; en de moeder was buitengewoon verheugd zowel door de akte zelf als door het rapport dat ervan werd gemaakt, nam haar standpunt voor het beeld van de godin en bad dat ze haar zonen, die haar enorm hadden geëerd, aan Cleobis en Biton zou geven geschenk dat het beste is voor de mens om te ontvangen: En na dit gebed, toen ze hadden geofferd en feestvierden, gingen de jongemannen slapen in de tempel zelf, en stonden nooit meer op, maar werden vastgehouden in dit laatste einde. En de Argives maakten beelden naar hun gelijkenis en wijdden ze als offergaven aan Delphi, denkend dat ze zich het meest uitstekend hadden bewezen.31

Herodotus gebruikt dit verhaal als een bewijs-tekst voor het vaak geciteerde dictum van Solon dat men 'niemand gelukkig mag noemen totdat hij dood is', want het is pas op dat moment dat de succes van iemands leven echt kan worden gemeten.

Tiresias

Op een meer humoristische manier is Hera ook betrokken bij een verhaal over de Tiresias (de beroemde ziener). Tiresias was een priester van Zeus, die als jonge man twee slangen tegenkwam die met een stok raakten. Hij werd toen omgezet in een vrouw. Als vrouw werd Tiresias priesteres van Hera, trouwde en kreeg kinderen, waaronder Manto. Na zeven jaar als vrouw vond Tiresias opnieuw parende slangen, sloeg ze met haar staf en werd weer een man.

Als gevolg van zijn (letterlijk) biseksuele ervaringen, beschouwden Zeus en Hera hem als de perfecte persoon om een ​​debat op te lossen dat ze hadden over welk geslacht, man of vrouw, meer plezier ervoeren tijdens geslachtsgemeenschap. Zeus beweerde dat het vrouwen waren; Hera beweerde dat het mannen waren. Toen Tiresias de zijde van Zeus koos, sloeg Hera hem blind. Omdat Zeus niet kon ongedaan maken wat ze had gedaan, gaf hij hem de gave van profetie.32

Notes

 1. ↑ Ruck and Staples, 1994.
 2. ↑ Burkert, 132.
 3. ↑ Burkert, 131.
 4. ↑ A.J. van Windekens, Glotta 36 (1958), 309-11.
 5. ↑ Farnell, 192-194.
 6. ↑ A. Koken, 419.
 7. ↑ Prijs, 47, 53.
 8. ↑ Kyrieleis, 125.
 9. ↑ Homer, de Ilias. Ontvangen op 22 april 2007.
 10. ↑ Ibid.
 11. ↑ Farnell (deel 1), 179.
 12. ↑ Burkert 1998.
 13. ↑ Kyrieleis, 138.
 14. ↑ Seznec 1953.
 15. ↑ Gertrude M. Godden, "Het heilige huwelijk," Folklore, Vol. 6, nr. 3 (september, 1895): 225-235.
 16. ↑ Parke, 104.
 17. Ibid., 179.
 18. ↑ Dillon, 194-195.
 19. ↑ Rose, 166-167.
 20. ↑ Ruck and Staples, 1994.
 21. ↑ Ovidius, sacred-texts.com Metamorfose. Ontvangen op 23 april 2007.
 22. ↑ Kerenyi, 134.
 23. ↑ Powell, 401.
 24. ↑ Kerenyi (1959), p 131.
 25. ↑ Apollodorus 2.5.2, 2.5.7.
 26. ↑ Rose, 169.
 27. ↑ Powell, 165-167.
 28. ↑ Powell, 183.
 29. ↑ Rose, 147-148.
 30. ↑ Bulfinch, Mythologie: The Age of Fable.
 31. ↑ McCauley, Herodotus Book One: Clio 31, Heilige teksten. Ontvangen op 10 mei 2008.
 32. ↑ Apollodorus 3.6.7.

Referenties

 • Apollodorus. Goden en helden van de Grieken. Vertaald door Michael Simpson. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1977. ISBN 0-87023-205-3
 • Burkert, Walter. Griekse religie: archaïsch en klassiek. Vertaald door John Raffan. Oxford: Blackwell, 1985. ISBN 0631112413
 • Cook, Arthur Bernard. "Wie was de vrouw van Zeus? (Vervolg)." Het klassieke overzichtVol. 20, No. 8 (nov., 1906): 416-419.
 • Dillon, Matthew. Pelgrims en bedevaarten in het oude Griekenland. Londen: Routledge, 1997. ISBN 0415127750
 • Farnell, Lewis Richard. The Cults of the Greek States. Oxford: Clarendon Press, 1907.
 • Gantz, Timothy. Vroege Griekse mythe: een gids voor literaire en artistieke bronnen. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. ISBN 080184410X
 • Kerenyi, Karl. De helden van de Grieken. Thames & Hudson, 1997. ISBN 050027049X
 • Kyrieleis, Helmut. "De Heraion op Samos." In Griekse heiligdommen: nieuwe benaderingen. Uitgegeven door Nanno Marinatos en Robin Hägg. New York: Routledge, 1993.
 • Mikalson, Jon D. Oude Griekse religie. Malden, MA: Blackwell, 2005. ISBN 0631232222
 • Palmer, L. R. De interpretatie van Myceense Griekse teksten. Oxford: Clarendon Press, 1963.
 • Parke, H. W. Festivals van de Atheners. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977. ISBN 0-8014-1054-1
 • Powell, Barry B. Klassieke mythe. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-716714-8
 • Price, Simon. Religies van de oude Grieken. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-38867-8
 • Robertson, Noel. "Poseidon's festival in de winterzonnewende." Het klassieke kwartaal. 34.1 (1984): 1-16.
 • Rose, H. J. Een handboek van Griekse mythologie. New York: E. P. Dutton & Co., 1959. ISBN 0-525-47041-7
 • Ruck, Carl A.P. en Daniel Staples. De wereld van klassieke mythe. Durham, NC: Carolina Academic Press, 1994. ISBN 0-89089-575-9
 • Rutkowski, Bogdan. De cultusplaatsen van de Egeïsche Zee. New Haven: Yale University Press, 1986. ISBN 0300029624
 • Seznec, Jean. The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its Place in Renaissance Humanism and Art. New York: Harper, 1953.
 • Ventris, Michael en John Chadwick. Documenten in Myceens-Grieks. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. ISBN 0521085586

Externe links

Alle links opgehaald 19 december 2017.

 • Theoi Project, Hera Hera in klassieke literatuur en Griekse kunst.

Bekijk de video: Hera: The Queen of Gods - The Olympians #01 - Greek Mythology - See U in History (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send